Anda di halaman 1dari 3

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASA ALIYAH AL-HUDA


Nomor : 012/PAN.PTS/MA.A/II/2019

Tentang
Pembentukan Panitia Penyelenggaraan
Penilaian Tengah Semester Genap
Tahun Pelajaran 2018/2019

Mengingat : 1. Kalender Pendidikan MA Al-Huda Wajak tahun pelajaran 2018/2019.


2. Program Kerja MA Al-Huda Wajak tahun pelajaran 2018/2019.

Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Penilaian Tengah


Semester Genap Tahun pelajaran 2018/2019, perlu dibentuk Panitia
Pelaksana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat/menunjuk Penilaian Tengah Semester Genap tahun pelajaran
2018/2019 yang nama-namanya tercantum pada lampiran surat keputusan
ini.

Kedua : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada
anggaran yang sesuai.

Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pembagian
raport Penilaian Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019

Ditetapkan di : Wajak
Pada Tanggal : 02 Pebruari 2019
Kepala Madrasah,

SLAMET MUJIONO, S.Sos, M.Si.


Lampiran 1 : SK Kepala Madrasah Al-Huda
Nomor : 012/PAN.PTS/MA.A/II/2019
Tanggal : 02 Pebruari 2019

SUSUNAN PANITIA
PENILAIAN TENGAH SEMESTER GENAP

TAHUN PELAJARAN 2018/2019

1. Penanggung Jawab : Slamet Mujiono, S.Sos, M.Si.


2. K e t u a : Ir. Moh. Khoiri.
3. Sekretaris : Lutfi Jaya Harianto, S.Kom
4. Bendahara : Yuliana, S.Pd
5. Koordinator Sarana : Budi Astono, A.MPd
Anggota : Yahya
7. Koordinator Pengarsipan : Ella Fiskhiyatul Jannah
8. Koordinator Input Soal : Nadya Rizky Ervani, S.Pd
Anggota : Agus Setiawan, S.Pd
9. Pembantu Umum : Abdul Haris

Ditetapkan di : Wajak
Pada Tanggal : 02 Pebruari 2019
Kepala Madrasah

SLAMET MUJIONO, S.Sos, M.Si


Lampiran 2 : SK Kepala Madrasah Al-Huda
Nomor : 012/PAN.PTS/MA.A/II/2019
Tanggal : 02 Pebruari 2019

KODE GURU MA AL-HUDA


TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KODE
NAMA MATA PELAJARAN
GURU
1 SLAMET MUJIONO, S.Sos, M.Si SEJARAH
2 Ir. MOH. KHOIRI KIMIA
3 Drs. AZAM ARIF,.M.Pd BHS. INDONESIA
4 IMAM SAKDUDDIN, S.Pd SKI
FIKIH,
5 YAHYA, S.Pd.I
QURDITS,AKIDAH
6 DEWI ZAHRO’UL AFIATI, S.Pd BHS. ARAB
7 Drs. RUSMAN HADI EKONOMI
8 BETY NURHIDAYAH, S.Pd BIOLOGI
9 AHMAD AFANDI, S.Pd BHS. ARAB
10 TITIN YENI, S.Pd BHS. INGGRIS
11 BUDI ASTONO, Am.Pd BHS. INDONESIA
12 LUTFI JAYA HARIANTO, S.Kom TIK
13 AGUS SETIAWAN, S.Pd PKN
14 YULIANA, S.Pd MATEMATIKA
15 AENI AMALIA, S.Pd.I FISIKA
16 ROBITHULLOH FARHI, S.Pd PJOR
NIDYA NOVITASARI RIZKI ERVANI,
17 GEOGRAFI
S.Pd
18 ADI SUSANTO PKU
19 Drs. NASRUDDIN ASWAJA
20 SUSI ASTUTIK PURWANINGSIH, S.Pd SOSIOLOGI
21 HANIK ZULAIKHA BHS. INDONESIA
22 SITI SUAIBATUL AZIZAH SOSIOLOGI
23 SULIANTO, S.Pd.I SENI BUDAYA

Ditetapkan di : Wajak
Pada Tanggal : 02 Pebruari 2019
Kepala Madrasah

SLAMET MUJIONO, S.Sos, M.Si


Lampiran 3 : SK Kepala Madrasah Al-Huda