Anda di halaman 1dari 28

PENDIDIKAN KEJURULATIHAN BERTERUSAN

1.0 LATAR BELAKANG

1.1 Program ini menekankan aspek pembelajaran secara teori dan praktikal melalui satu
rangkaian program seperti kursus, bengkel, seminar, simposium dan persidangan
kepada semua jurulatih sukan di seluruh Malaysia.

1.2 Program ini juga akan menjadi asas kepada medium penyebaran segala maklumat
yang terkini mengenai pendidikan kejurulatihan melalui hubungan industri dengan
persatuan kejurulatihan dari luar Negara, Institusi Pendidikan Tinggi Awam dan
Swasta, Badan-badan Korporat Sukan, Majlis Sukan Negeri dan Badan-badan
Berkanun.

2.0 SASARAN PROGRAM PENDIDIKAN KEJURULATIHAN BERTERUSAN

2.1 Melahirkan lebih ramai barisan jurulatih yang berpengetahuan terkini dalam bidang
kejurulatihan dan sains sukan serta cemerlang di peringkat antarabangsa.

2.2 Meningkatkan pengetahuan jurulatih melalui kaedah penyusunan latihan secara


sistematik dan penilaian prestasi atlet secara holistik.

2.3 Memberi pendedahan dan meningkatkan ilmu pengetahuan jurulatih berkaitan


pemulihan fisiologi tubuh atlet melalui kaedah urutan sukan

2.4 Meningkatkan pengetahuan jurulatih tentang kepentingan pemilihan dan perancangan


makanan yang teratur melalui kaedah Penilaian Komposisi Tubuh.

2.5 Membantu para jurulatih dari aspek pembaharuan lesen kejurulatihan. Jurulatih yang
telah memenuhi syarat menghadiri kursus CCE atau mana-mana bengkel atau seminar
yang berkaitan sains sukan dalam tempoh masa 2 tahun seperti yang telah ditetapkan
didalam syarat pembaharuan lesen.

“All coaching is taking a player where he can’t take himself”

~ Bill McCartney~

2|
3.0 RINGKASAN PENGISIAN PROGRAM CONTINUING COACHING EDUCATION
(CCE)

Bil. Jenis Kursus CCE Jumlah Jumlah Pengisian Program


Jam Hari

1. Kursus Basic Coach Education (BCE) 24 3 1. Teaching and Learning


2. Design Basic Sport Program
3. Planning and Practice
4. Making Ethical Decision
5. Basic Mental Skills
6. Nutrition

2. Kursus Advance Coach Education (ACE) 24 3 1. Developing Athletic Abilities


2. Coaching and Leading Effectively
3. Conflict Management
4. Psychology of Performance
5. Leading Drugs Free Sport

3. Kursus Foundation of Applied Coach Introduction To Sports Massage


Education (FACE) 16 2
1. The Benefit of Sports Massage
3.1 Introduction To Sports Massage 2. Use Massage In Sports
3.2 Basic Sports Nutrition 3. The Physiology Systems
4. Specific Condition where massage
Indicated
5. Sports Massage Equipment & Facilities
6. Professional Ethic
7. Body Posture
8. Classification of Massage Movement
9. Massage Routine

8 1 Basic Sports Nutrition

1. Body Composition Assessment


2. Dietary Intake Assessment
3. Sports Nutrition for Age Group
4. Hydration Assessment

3|
4.0 SYARAT DAN KELAYAKAN PENYERTAAN BAGI PROGRAM CCE

4.1 KURSUS BASIC COACH EDUCATION (BCE)

4.1.1 Penyertaan terbuka kepada semua yang berminat dalam bidang kejurulatihan

4.1.2 Peserta mestilah berumur 18 tahun ke atas dari tarikh permohonan kursus.

4.1.3 Peserta WAJIB mempunyai Sijil Kursus Kejurulatihan Sukan Spesifik


ATAU Sijil Kursus Sains Sukan Tahap 1.

4.1.4 Peserta yang memiliki Ijazah Sains Sukan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan
Kejurulatihan Sukan dan yang setara dengannya adalah digalakkan untuk
menyertai kursus ini.

` 4.2 KURSUS ADVANCED COACH EDUCATION (ACE)

4.2.1 Digalakkan bagi peserta yang telah menyertai Kursus BCE

4.2.2 Peserta WAJIB mempunyai Sijil Kursus Kejurulatihan Sukan Spesifik


ATAU Sijil Kursus Sains Sukan Tahap 1.

4.2.3 Peserta yang terdiri daripada Jurulatih Penuh Masa (JPM) Negeri atau
Negara diberikan pengecualian tanpa perlu menyertai Kursus BCE. (Wajib
mengemukakan Surat Perlantikan atau Pengesahan Lantikan dari Majlis
Sukan Negeri).

4.2.4 Peserta yang memiliki Ijazah Sains Sukan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan
Kejurulatihan Sukan dan yang setara dengannya adalah digalakkan untuk
menyertai kursus ini.

4.3 KURSUS FOUNDATION AND APPLIED COACH EDUCATION (FACE)

Introduction To Sports Massage:

4.3.1 Penyertaan terbuka kepada semua dan tidak terhad kepada sebarang
kelulusan sijil kejurulatihan dan akademik.

4.3.2 Peserta mestilah berumur 18 tahun ke atas dari tarikh permohonan kursus.

Basic Sports Nutrition:

4.3.3 Peserta mestilah berumur 18 tahun ke atas dari tarikh permohonan kursus.

4|
4.3.4 Peserta yang memiliki Ijazah Sains Sukan, Pendidikan Jasmani, Pendidikan
Kejurulatihan Sukan dan yang setara dengannya adalah digalakkan untuk
menyertai kursus ini.

5.0 PERMOHONAN PENGANJURAN KURSUS

5.1 Pemohon dikehendaki menghantar surat permohonan rasmi penganjuran Kursus


Pendidikan Kejurulatihan Berterusan kepada Pengarah AKK sekurang-kurangnya
enam puluh (60) hari waktu bekerja sebelum tarikh kursus yang dicadangkan.

5.2 Kandungan surat rasmi tersebut haruslah menyatakan maklumat-maklumat


sepertimana berikut:-

a. Tarikh Kursus :
b. Alamat Penuh Tempat Kursus :
c. Nama Penyelaras Bertanggungjawab :
d. Maklumat Perhubungan Penyelaras :
i. No. Telefon Pejabat :
ii. No. Telefon Bimbit :
iii. No. Faks :
iv. E-mel :
e. Senarai Nama Peserta Kursus: (Seperti di lampiran).

5.3 Pihak penganjur perlu memastikan borang permohonan Kursus Pendidikan


Kejurulatihan Berterusan yang diisi oleh perserta adalah lengkap dan dilampirkan
dengan Sijil yang diperlukan mengikut sayarat kelayakan yang telah ditetapkan.
Borang tersebut haruslah diserahkan kepada penyelaras ISN pada hari pertama
kurusus untuk simpanan audit.

5.4 Permohonan harus menggunakan Borang Permohonan yang disediakan oleh pihak
AKK dengan maklumat yang lengkap dan dihantar kepada pihak penganjur. (Contoh:
Jika kursus diadakan di Negeri Johor permohonan perlu dihantar ke Majlis Sukan
Negeri Johor)

5.5 Borang Permohonan boleh diperolehi di Pejabat Akademi Kejurulatihan Kebangsaan


(AKK) atau di MUAT TURUN melalui website rasmi coachingacademy.isn.gov.my

5.6 Pihak Akademi Kejurulatihan Kebangsaan akan menghubungi penyelaras bagi


membincangkan lebih lanjut berkaitan penganjuran kursus ini.

5.7 Makluman persetujuan penganjuran kursus akan dimaklumkan kepada pemohon


selewat-lewatnya 30 hari (waktu bekerja) selepas tarikh penerimaan maklumat
lengkap permohonan.

5.8 Pelantikan Instruktur bagi kursus ini adalah dibawah tanggungjawab AKK. Pihak
Penganjur tidak boleh mencadang atau memilih instruktur yang akan mengendalikan
kursus ini.

5|
5.9 Kuota jumlah peserta bagi Kursus Kejurulatihan Berterusan di bawah penganjuran
Majlis Sukan Negeri adalah seperti berikut;

KURSUS MINIMUM MAKSIMUM


PESERTA PESERTA
BCE 30 40
ACE 30 40
INTRODUCTION TO SPORTS MASSAGE 30 40
BASIC SPORTS NUTRITION 30 40

5.10 Jumlah maksima bagi pihak ketiga adalah mengikut keperluan penganjur dan kapasiti
tempat yang boleh menempatkan keseluruhan peserta.

6.0 YURAN PENDAFTARAN PESERTA

6|
6.1 Pihak AKK telah menetapkan kadar yuran kursus dibawah Program CCE adalah
seperti berikut:

BIL NAMA KURSUS BAYARAN PEMEGANG KAD BUKAN


TETAP YAKEB & OKU WARGANEGARA

1 Basic Coach Education RM 200 RM 150 RM 300

2 Advance Coach Education RM 200 RM 150 RM 300

3 Introduction to Sports Massage RM 200 RM 150 RM 300

4 Basic Sports Nutrition RM 100 RM 50 RM 200

6.2 Yuran ini TIDAK termasuk tanggungan makan dan minum atau penginapan peserta.

6.3 Peserta harus membuat pembayaran yuran secara wang tunai pada hari pertama kursus
kepada penyelaras kursus dan setiap pembayaran akan dikeluarkan resit rasmi oleh
penganjur sebagai bukti pembayaran.

7.0 IMPLIKASI DAN BUTIRAN KEWANGAN

7|
7.1 Berikut adalah perincian pembelanjaan bagi pihak penganjur berserta status
penganjuran dibawah Kursus Kejurulatihan Berterusan:

BIL STATUS PIHAK PENGANJUR RINGKASAN

MSN
PIHAK MAJLIS SUKAN NEGARA
1
PERTAMA
MS Negeri
MAJLIS SUKAN NEGERI

IPG
INSTITUT PENDIDIKAN GURU

IPTA
INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI AWAM

BAHAGIAN SUKAN KEMENTERIAN BSKPM


PENDIDIKAN MALAYSIA

PSK
PERSATUAN SUKAN KEBANGSAAN,
2 PIHAK
KETIGA MSAT
MAJLIS SUKAN ANGKATAN TENTERA

PDRM
POLIS DIRAJA MALAYSIA

MAJLIS KEBAJIKAN DAN ANGGOTA MAKSAK


KERAJAAN

JABATAN BOMBA DAN PENYELAMAT JBPM


MALAYSIA

7.2 Permohonan penganjuran kursus oleh Pihak Ketiga perlu hadir ke pejabat AKK bagi
membincangkan implikasi kewangan berkaitan penganjuran kursus 30 hari sebelum
tarikh kursus dijalankan.

7.3 Pihak penganjur perlu menyerahkan jumlah wang pendaftaran beserta dengan senarai
nama peserta yang lengkap seperti di Borang Pendaftaran Peserta. Pembayaran
melalui cek atas nama “Institut Sukan Negara” berpalang perlu diserahkan kepada
Akademi Kejurulatihan Kebangsaan selewat-lewatnya 7 hari selepas kursus
dijalankan.

7.4 Berikut adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan implikasi kewangan dibawah
tanggungan pihak penganjur seperti yang bertanda ( √ ) dibawah:

8|
PIHAK PIHAK
BIL PERKARA BUTIRAN BAYARAN
PERTAMA KETIGA

1 Elaun Mengajar Instruktur RM 150.00 x Jumlah Jam Kursus √

2 Yuran Pendaftaran Peserta


(Mengikut Pilihan Kursus) Yuran Peserta x Jumlah Peserta √ √

Elaun Perjalanan Instruktur & Mengikut Kadar ditetapkan JPA


3 √
Penyelaras RM 0.70 x Jumlah KM

Elaun Penerbangan Instruktrur &


Tempahan dibuat
4 Penyelaras √
(Jika Perlu)
(Sabah & Sarawak Sahaja)

Mengikut Kadar ditetapkan JPA5 Elaun Pegawai Bertugas RM50 x Jumlah Hari Kursus

Elaun Penginapan Instruktur &


Mengikut Kadar ditetapkan JPA
6 Penyelaras √
(Mengikut Gred) x Jumlah Hari
(Jika tidak disediakan)

Elaun Makan Instruktur &


Mengikut Kadar ditetapkan JPA
7 Penyelaras √
(Mengikut Gred) x Jumlah Hari
(Jika tidak disediakan)

Mengikut Kadar ditetapkan JPA


8 Tuntutan Perjalanan Peserta √ √
RM 0.70 x Jumlah KM

9 Tempahan Tempat Kursus √ √

7.5 Bagi anjuran kursus pihak ke-3, peserta luar atau orang awam tidak dibenarkan untuk
mengikuti kursus tersebut dan hanya terhad bagi peserta pihak ke-3 sahaja.

8.0 KEMUDAHAN YANG DIURUSKAN OLEH PENGANJUR

9|
BIL PERKARA (KEMUDAHAN & KELENGKAPAN)

TEMPAT KURSUS

Menyediakan ruang kuliah yang selesa untuk kegunaan sepanjang tempoh kursus dan
1
peperiksaan.

Menyediakan kelengkapan kerusi dan meja yang mencukupi mengikut bilangan peserta yang
2
hadir.

Penganjur harus menyediakan kemudahan katil ‘massage’ atau éxercise mat’ dan kawasan
3 lapang untuk kursus urutan sukan (Sports Massage). Minyak massage (sunflower), hand
sanitizer

KELENGKAPAN & PERALATAN


4 Projektor LCD & Skrin (Wajib Ada)
5 Komputer Riba untuk kegunaan instruktur (Wajib Ada)
6 Papan Putih, Pen Marker dan Pemadam

9.0 TANGGUNGJAWAB PESERTA

10 |
BIL PERKARA

TANGGUNGAN PESERTA

Segala perbelanjaan, penginapan, pengangkutan, makan minum dan alat tulis semasa kursus adalan
1
tanggungan peserta sendiri KECUALI dimaklumkan.

Sebarang kehilangan harta benda atau kemalangan yang berlaku pada sebelum, semasa dan selepas
2 kursus adalah dibawah tanggungjawab peserta sendiri dan pihak AKK atau panganjur TIDAK
AKAN BERTANGGUNGJAWAB di atas kemalangan yang berlaku.

Peserta dinasihatkan dan digalakkan mempunyai insuran peribadi sebagai jaminan jika berlakunya
3
kemalangan sepanjang waktu kursus.

TATACARA PEMAKAIAN PESERTA

4 Semua peserta kursus haruslah berpakaian SUKAN, kemas dan tidak menjolok mata.

Berpakaian seperti berseluar pendek, baju tidak berlengan dan berkasut tumit tinggi (bagi wanita)
5
adalah TIDAK DIGALAKKAN.

6 Semua peserta diWAJIBKAN berkasut sukan sepanjang kursus berlansung

10.0 SIJIL

11.1 Sijil Penyertaan akan dikeluarkan kepada semua peserta yang menghadiri Kursus
CCE pada hari terakhir kursus.

11.2 Sijil Penghargaan akan dikeluarkan kepada Penganjur Kursus CCE.

11.0 CARA PERMOHONAN KURSUS KEJURULATIHAN BERTERUSAN

11 |
11.1 Setiap peserta harus membaca dan memahami Prosedur Permohonan Kursus
Kejurulatihan Berterusan sebelum mengisi dan menghantar borang permohonan
kepada pihak penganjur.
11.2 Peserta harus mengisi maklumat permohonan menggunakan borang permohonan
yang disediakan oleh pihak AKK (AKK/CCE/Pin.1/2016) sahaja.
11.3 Borang permohonan boleh di muat turun melalui laman web isn.gov.my (klik
kejurulatihan (AKK)) atau terus ke lama web coachingacademy.isn.gov.my, atau
boleh diambil di pejabat AKK.
11.4 Borang permohonan tersebut harus dihantarkan kepada alamat pihak penganjur
(Rujuk alamat penganjur).
11.5 Sekiranya bilangan peserta telah mencapai kuota yang telah ditetapkan oleh
penganjur, pendaftaran akan ditutup serta merta.
11.6 Peserta harus menulis maklumat di borang permohonan dengan jelas dan terang.
Sekiranya terdapat borang yang tidak jelas atau meragukan, pihak penganjur berhak
untuk menolak permohonan tersebut.
11.7 Borang yang dihantar melalui emel atau faks tidak akan dilayan.
11.8 Adalah menjadi tanggungjawab peserta untuk menghubungi pihak penganjur untuk
menentukan kelulusan untuk mengikuti kursus, seminggu sebelum bermula kursus.
11.9 Pihak penganjur akan memberi keutamaan kepada peserta yang menghantar borang
permohonan terawal dan lengkap. Namun pihak penganjur mempunyai hak untuk
menentukan peserta yang akan mengikuti kursus ini.

Berikut adalah maklumat alamat penganjur dan perhubungan yang boleh dihubungi diperingkat
negeri:

12 |
BIL NEGERI ALAMAT PEJABAT NO TELEFON

IBU PEJABAT AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN


AKADEMI ARAS 3, GIMNASIUM 3,
KEJURLATIHAN INSTITUT SUKAN NEGARA,
1 03-8991 4504
KEBANGSAAN KOMPLEKS SUKAN NEGARA,
KUALA LUMPUR BUKIT JALIL,
57000KUALA LUMPUR.

MAJLIS SUKAN NEGERI PERLIS


2 PERLIS KOMPLEKS SUKAN TUANKU SYED PUTRA, 04-9767406
01000 KANGAR, PERLIS

MAJLIS SUKAN NEGERI KEDAH


STADIUM SULTAN ABDUL HALIM,
3 KEDAH 04-7303362
JALAN SUKA MENANTI,
05150, ALOR STAR, KEDAH

MAJLIS SUKAN NEGERI PULAU PINANG


04-6593715
4 PULAU PINANG JALAN SULTAN AZLAN SHAH,
BATU UBAN, 11700 PULAU PINANG

MAJLIS SUKAN NEGERI PERAK


ARAS 2, WISMA MAJLIS SUKAN NEGERI
05-5478885
5 PERAK PERAK,
JALAN GHAZALI JAWI,
31400 IPOH PERAK

MAJLIS SUKAN NEGERI SELANGOR,


ARAS 2&3, KOMPLEKS BELIA &
KEBUDAYAAN NEGERI SELANGOR,
03-55196380
6 SELANGOR LOT 4, JALAN PLATINUM 7/52, PERSIARAN
KAYANGAN,
SEKSYEN 7, 40000, SHAH ALAM,
SELANGOR DARUL EHSAN

MAJLIS SUKAN WILAYAH PERSEKUTUAN


WILAYAH 03-88926600
7 ARAS 2, BLOK 1, MENARA SERI WILAYAH,
PERSEKUTUAN
PRESINT 2, 62100, PUTRAJAYA.

MAJLIS SUKAN NEGERI SEMBILAN


06-6751311
NEGERI KOMPLEKS SUKAN PAROI,
8 06-6751102
SEMBILAN JALAN SEREMBAN – KUALA PILAH,
70400, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

MAJLIS SUKAN NEGERI MELAKA


JALAN LAWN BOWLS, 06-3363100
9 MELAKA
KOMPLEKS SUKAN HANG JEBAT,
75260 KRUBONG, MELAKA

13 |
MAJLIS SUKAN NEGARA JOHOR,
07-2661698
ARAS 1, BANGUNAN DATO’ MUHAMMAD
10 JOHOR 07-2661699
IBRAHIM MUNSYI,
79000, KOTA ISKANDAR, NUSAJAYA JOHOR.

MAJLIS SUKAN NEGERI PAHANG,


KOMPLEKS SUKPA, 09-5735480
11 PAHANG
BANDAR INDERA MAHKOTA,
25200 KUANTAN PAHANG.
MAJLIS SUKAN NEGERI TERENGGANU
GERBANG SUKAN NEGERI TERENGGANU, 09-6672577
12 TERENGGANU JALAN LAPANGAN TERBANG, GONG 09-6672578
BADAK,
21300 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU
MAJLIS SUKAN NEGERI KELANTAN
WISMA SUKAN, 09-7487088
13 KELANTAN
JALAN TELIPOT,
15150 KOTA BHARU, KELANTAN

MAJLIS SUKAN NEGERI SARAWAK,


082-251330
D/A DEWAN SUARAH KUCHING,
14 SARAWAK 082-245015(PA)
JALAN TAMAN BUDAYA,
93000 KUCHING, SARAWAK

MAJLIS SUKAN NEGERI SABAH


088-538396
15 TINGKAT 4, BLOK A, WISMA MUIS,
SABAH
88999 KOTA KINABALU, SABAH

087-428331(PA)
MAJLIS SUKAN LABUAN 087-427331
WILAYAH
DEWAN SERBAGUNA PERBADANAN (PENGARAH)
16 PERSEKUTUAN
JALAN MAT SALLEH, PETI SURAT 81697 087-426331
(LABUAN)
87008 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN (PENTADBIR)

12.0 SENARAI NAMA PEGAWAI AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

Bil. Nama Pegawai No. Tel / E-Mel

14 |
: 03-8991 4501
Pn. Rajeswari Raman Tel
14.1 : rajes@isn.gov.my
Ketua Pusat Pendidikan Jurulatih E-Mel

: 03-8991 4876
Tel
14.2 En Ahmad Shahir Bin Shamsaini : shahir@isn.gov.my
E-Mel
: 03-8991 4875
Tel
14.3 En. Nor Ikhsan Bin Mohd Nor : ikhsan@isn.gov.my
E- Mel

13.0 MAKLUMAT LANJUT

Akademi Kejurulatihan Kebangsaan


Aras 3, Gimnasium 3,
Institut Sukan Negara
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur

Tel : 03-8991 4400 (waktu pejabat sahaja)

Laman web: www.isn.gov.my – klik Kejurulatihan (AKK)


atau
www.coachingacademy.isn.gov.my - Klik (KPKB)

14.0 KANDUNGAN DAN TEMPOH KURSUS

14.1 Basic Coach Education (BCE)

15 |
Modul Basic Coach Education
Unit Topik Jam Unit Topik Jam
1. Teaching and Planning 4. Basic Mental Skills
1.1 Basic concept 4.1 Spotting Focus And
1.2 Self-esteem Anxiety
1.3 Maximizing learning 4.2 Improving Attentional
1.4 The Teaching Process 4 Focus
4.3 Improving Emotional 4
Focus
4.4 Setting Goals
4.5 Planning For Mental
Preparation

2. Design A Basic Sport 5. Making Ethical Decision


Program 5.1 Values And Ethics
2.1 Background Information 5.2 The Ethical Decision-
- Sport Programme & Making Process
Form 5.3 Steps in Ethical
2.2 Detail Information On Decision-
Sport Programmes Making Process
- Structure of a Sport
Programs
4 4
- Long Term Athlete
Development
- Training Objectives
and Methods
- Training Specific
Athletics Abilities

3. Planning And Practice 6. Nutrition


3.1 Structuring A Practice 6.1 Providing General
3.2 Planning For Safety Information on
3.3 Designing Activities For Nutrition
Practices 6.2 Eating Well Before,
3.4 Growth And 4 During and After 4
Development Activities
Principles 6.3 Hydration
6.4 Strategies For
Promoting Recovery

JUMLAH JAM 24
BILANGAN HARI 3

16 |
BASIC COACH EDUCATION

DAY/ 8.00 am 8.30am 10.30 am 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.30pm


TIME – – - - – – – –
8.30 am 10.30am 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.30 pm 6.30pm

DESIGN A BASIC
TEACHING AND TEACHING AND DESIGN A BASIC
DAY 1 REGISTRATION SPORT
LEARNING LEARNING SPORT PROGRAMME
PROGRAMME

PLANNING AND PLANNING AND BREAK BASIC MENTAL BREAK BASIC MENTAL
DAY 2 BRIEFING
PRACTICE PRACTICE SKILLS SKILLS
BREAK

MAKING ETHICAL MAKING ETHICAL


DAY 3 BRIEFING NUTRITION NUTRITION
DECISION DECISION

10 |
14.2 Advance Coach Education (ACE)

Module Advance Coach Education


Unit Topik Jam Unit Topik Jam
1. Coaching And Leading 4. Leading Drug-Free Sport
Effectively 4.1 Introduction And Doping
1.1 Introduction & Modules Quiz
1.2 Identifying Effective 4.2 Why Drug-Free Sport
Leadership Practices 4.3 Introduction To Legal
1.3 Leadership Challenges 4 Issues And Doping
1.4 Building Leadership Issues 4
Challenges 4.4 Applying The Method
4.5 Scenarios : Breakout
Group Work
4.6 Concluding Remarks and
Evaluation

2. Developing Athletic 5. Managing Conflicts


Abilities 5.1 Identifying Sources Of
2.1 Introduction To Training Conflict In Sport
The Athletic Abilities 5.2 Approaches Of Managing
2.2 Training Principles And Conflict
Training Methods 8 5.3 Communication Skills 4
2.3 Interpreting Test Results For Conflict Management
2.4 Redefining Sport 5.4 Conflict In Sports
Training Investigation (CSI)
5.5 Preventing Conflict

3. Psychology Of
Performance
3.1 Identifying Psychology
Skills
3.2 Identifying Focus
3.3 Introducing Focus Skills
4
- Developing A Focus
Plan
- Visualization
3.4 Dealing With Distractions
3.5 Setting Effective Goals

JUMLAH JAM 24
BILANGAN HARI 3

11 |
ADVANCED COACH EDUCATION

DAY/ 8.00am 8.30am 10.30am 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.30pm


– – - - – – – –
TIME
8.30am 10.30am 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.30pm 6.30pm

COACHING AND
COACHING AND LEADING DRUG FREE LEADING DRUG
DAY 1 REGISTRATION LEADING
LEADING EFFECTIVELY SPORT FREE SPORT
EFFECTIVELY

DEVELOPING
DEVELOPING BREAK DEVELOPING BREAK DEVELOPING ATHLETICS BREAK
DAY 2 BRIEFING ATHLETICS
ATHLETICS ABILITIES ATHLETICS ABILITIES ABILITIES
ABILITIES

MANAGING PSYCHOLOGY OF PSYCHOLOGY OF


DAY 3 BRIEFING MANAGING CONFLICT
CONFLICT PERFORMANCE PERFORMANCE

12 |
14.3 Foundation of Applied Coach Education (FACE)

Module Foundation of Applied Coach Education


Introduction to Sports Massage

Unit Topik Jam


1. Introduction to Sports Massage

1 Introduction to Sport Massage


1.1 Benefit of Sport Massage
1.2 Massage Group
1.2.1 Effleurage
1.2.2 The Petrissage
1.2.3 The Percussion
1.2.4 Vibration
1.3 Use of Massage in Sport
1.4 Integumentary System
1.5 Effects of Massage on Integumentary System
1.6 Lower leg (Posterior)

2 Skeletal System
2.1 Effects of Massage on Skeletal System
2.2 Upper Leg (Posterior)
16
3 Muscular System
3.1 Effect of Massage on Muscular System
3.2 Back & Neck

4 Lymphatic System
4.1 Effects of Massage on Lymphatic System
4.2 Arm (Posterior)

5 Nervous System
5.1 Effects of Massage on Nervous System
5.2 Lower Leg and Upper leg (Anterior)

6 Basic Guidelines : Massage Equipment & Facilities


6.1 Arm (Anterior)
6.2 Neck & Shoulder

7 Professional Practise In Sport Massage


7.1 Stretching

13 |
INTRODUCTION TO SPORTS MASSAGE

8.00am 8.30am 10.30am 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.30pm


DAY/
– – - – – – – -
TIME
8.30am 10.30am 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.30pm 6.30pm

THEORY THEORY
THEORY THEORY
Use of Massage In Sport Skeletal System
Introduction To Sports Muscular System
 Integumentary  Effects Effects
Massage  Effects
 Benefits Of Sports
DAY 1 REGISTRATION Massage PRACTICAL PRACTICAL PRACTICAL
 Massage Groups  Lower Leg  Upper Leg  Back & Neck
(Posterior) (Posterior) (Posterior)
BREAK BREAK BREAK
THEORY THEORY
THEORY THEORY
Basic Guidelines Professional Practice in
Lymphatic System Nervous System
Massage Equipment & Sport Massage
 Effects  Effects
Facilities  Stretching
DAY 2 BRIEFING

PRACTICAL PRACTICAL
PRACTICAL
Arm (Posterior)
Lower leg & Upper Leg Arm (Anterior) Q&A
(Anterior) Neck & Shoulder

14 |
14.4 Foundation of Applied Coach Education (FACE)

Module Foundation of Applied Coach Education


Basic Sports Nutrition

Unit Topik Jam


2. Basic Sports Nutrition
3.1 Guidelines For Age Groups
 Children, Teenagers & Adults

3.2 Food Intake Assessment


 24 hours diet recall
8
3.3 Body Composition Assessment
 Anthropometry

3.4 Hydration Assessment


 Body Weight Loss During Training
 Urine Specific Gravity
 Urine Colour

15 |
BASIC SPORTS NUTRITION

8.00 am 8.30am 10.30am 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.30pm


DAY/
– – – – – – – -
TIME
8.30am 10.30am 11.00am 1.00pm 2.00pm 4.00pm 4.30pm 6.30pm

Sports Nutrition
Body Guidelines For Age
DAY 1 Dietary Intake Hydration
REGISTRATION Composition BREAK BREAK Group BREAK
Assessment Assessment
Assessment

16 |
LAMPIRAN 1

SENARAI SEMAK BAGI PENGANJURAN MSN NEGERI/ PIHAK KETIGA

TINDAKAN
BIL PERKARA
(/)
Menghantar surat penganjuran kursus beserta senarai nama peserta
1 berdasarkan takwim

Borang permohonan peserta yang lengkap beserta lampiran salinan sijil


2 seperti syarat kelayakan peserta perlu diserahkan kepada penyelaras
ISN.

Menyediakan dewan kuliah bersesuaian dengan bilangan peserta,


selesa untuk belajar dan muat untuk peperiksaan.
Barang keperluan lain adalah;
3 -Laptop
-LCD
-Whiteboard
-Marker pen

Memastikan kemudahan seperti surau, tempat makan (jika tidak


4 disediakan) dan tandas adalah baik dan berdekatan dengan kawasan
kursus.

5 Menyediakan air mineral kepada instruktur

Tidak digalakkan menerima pembayaran yuran sebelum kursus,


6 kecuali duit penginapan dan makan sahaja.

Yuran kursus diambil oleh penyelaras ISN hari pertama kursus.

7 Diskaun
- Ahli YAKEB
- OKU (Salinan Kad OKU)

Perlu membantu penyelaras AKK ISN melancarkan perjalanan kursus


8 serta memberi taklimat berkenaan kemudahan yang disediakan dan
peraturan-peraturan tempat kursus sekiranya ada.

9 Sijil akan diberikan kepada Peserta di akhir Kursus oleh Pengarah /


wakil penganjur.

17 |
LAMPIRAN 2

SENARAI SEMAK BAGI PENGANJURAN PIHAK KETIGA

TINDAKAN
BIL PERKARA
(/)
Menghantar surat penganjuran kursus beserta senarai nama
1 peserta berdasarkan takwim

Borang permohonan peserta yang lengkap beserta lampiran


2 salinan sijil seperti syarat kelayakan peserta perlu diserahkan
kepada penyelaras ISN.

Menyediakan dewan kuliah bersesuaian dengan bilangan peserta,


selesa untuk belajar dan muat untuk peperiksaan.
Barang keperluan lain adalah;
3 -Laptop
-LCD
-Whiteboard
-Marker pen

Memastikan kemudahan seperti surau, tempat makan (jika tidak


4 disediakan) dan tandas adalah baik dan berdekatan dengan
kawasan kursus.

5 Menyediakan air mineral kepada instruktur

Tidak digalakkan menerima pembayaran yuran sebelum kursus,


6 kecuali duit penginapan dan makan sahaja.

Yuran kursus diambil oleh penyelaras ISN hari pertama kursus.

Diskau
7 - Ahli YAKEB
- OKU (Salinan Kad OKU)

Perlu membantu penyelaras AKK ISN melancarkan perjalanan


8 kursus serta memberi taklimat berkenaan kemudahan yang
disediakan dan peraturan-peraturan tempat kursus sekiranya ada.

9 Sijil akan diberikan kepada Peserta di akhir Kursus oleh Pengarah


/ wakil penganjur.

LAMPIRAN 3

18 |
SENARAI SEMAK BAGI PESERTA

BIL PERKARA TINDAKAN (/)

 Pakaian sukan/kasual (pakaian sopan).


1  Dilarang memakai selipar

2 Laptop untuk menaip assignment

3 Buku nota

4 Pen, pensil dan pemadam bagi sesi kelas teori

5 1 salinan lesen c/b sekiranya ada

6 1 salinan kad oku sekiranya ada

7 1 sakinan kad yakeb sekiranya ada

8 1 salinan kad pengenalan

9 Yuran pendaftaran

19 |
LAMPIRAN 4

PENYERAHAN KUTIPAN WANG OLEH PENGANJUR


AKADEMI KEJURULATIHAN KEBANGSAAN

Saya bernama _______________________________ (nama penyelaras penganjur) No Kad


Pengenalan _____________________________ sebagai Penyelaras bagi Kursus Kejurulatihan
Berterusan seperti di bawah ini :

SILA TANDAKAN ( / ) PADA KOTAK BERKENAAN

KURSUS SAINS SUKAN : TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3

KURSUS CCE : FACE: FACE:


SPORT MASSAGE SPORTS NUTRITION

B.C.E A.C.E

Telah menyerahkan kepada pihak kewangan Institut Sukan Negara:-

Wang Tunai Berjumlah


(Ringgit Malaysia) :

WANG POS BERJUMLAH


(Ringgit Malaysia) :

Penyerahan Cek / Bank Deposit

YANG MENJALANKAN TUGAS, DISEMAK OLEH, DISAHKAN OLEH, YANG MENERIMA WANG,

.............................................. .................................... .................................... ..........................................


(PEGAWAI AKK) (KETUA UNIT AKK) (KETUA PUSAT AKK) (PIHAK KEWANGAN ISN)
TARIKH : TARIKH : TARIKH : TARIKH :

20 |
LAMPIRAN 5
SENARAI PESERTA KURSUS
KURSUS BCE/ ACE
FACE: SPORTS NUTRITION / SPORTS MASSAGE /
(potong mana yang tidak berkenaan)

NAMA PENGANJUR: ____________________________________

TARIKH: _______________ TEMPAT: _____________________


SIJIL
BANGSA ALAMAT SURAT NEGERI KURSUS SIJIL LESEN
NO. KAD BIDANG KURSUS
NO TEL /
BIL NAMA PENUH & MENYURAT DAN & KEJURULATIHAN KEJURULATI
PENGENALAN JANTINA SUKAN SUKAN SAINS HAN (C/B/A) (HP) & EMEL
KEBAJIKAN PEKERJAAN
SPESIFIK SUKAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pengesahan Pihak Penganjur :- Cop


Tandatangan : _______________________________
Penganjur
Nama : _______________________________
Jawatan : _______________________________

21 |