Anda di halaman 1dari 4

Laporan Sekolah

Tanggal :Wednesday, January 31, 2018 Jam: 15:33:02

Server Lokal Id: K0527127-B2BK


Nama Sekolah: SMK NEGERI 2 TUREN Jumlah Peserta Sebenarnya: 36
KABUPATEN MALANG JAWA TIMUR-B2BK
Jumlah Peserta Selesai: 36
Kode Tes: SIMUBKK182-1
Nama Print: M. JOHAR AFFANDI
Nama Pengawas: M. JOHAR AFFANDI
Nama Proktor: M. JOHAR AFFANDI

No Kode Peserta Nama Peserta Jawaban


1 305271270312 DIANO FANDY RIZKI C,C,D,B,A,A,D,B,A,E,A,A,B,E,E,E,E,C,
PRAYOGO D,A,D,A,D,A,A,C,A,E,A,A,B,A,C,D,C,A
,18%#%,45%#%,120
%#%,24%#%
2 305271270223 AGUNG RAMADHAN B,C,D,B,B,A,D,A,A,A,A,B,C,B,A,B,C,E,
D,E,C,E,E,B,C,B,C,B,A,B,B,B,B,C,C,B
,6%#%,18%#%,120%#%,5%#%
3 305271270294 DANI SULISTYO A,C,D,E,A,C,E,B,D,C,A,B,E,A,A,B,B,E,
B,E,B,C,A,B,D,D,A,E,C,B,A,B,A,B,A,A,
%E%%#%,%E%%#%,120%#%,6%#%
4 305271270374 KHOLID NIZAR AKMAL C,C,D,B,A,E,A,B,B,A,A,A,B,A,D,A,E,E,
D,E,E,E,D,A,B,D,B,C,E,D,B,C,B,E,D,B
,1 log%#%,%E%%#%,X,22%#%
5 305271270383 MUCHAMAD INDRA KUSUMA C,C,D,B,B,E,A,E,A,A,E,B,E,E,A,E,C,C,
B,A,C,D,D,A,C,A,D,B,D,B,C,B,C,D,C,
C,12%#%,34%#%,30%#%,22%#%
6 305271270267 ASAD JORDAN FAQIH HUDIN B,B,D,E,B,E,B,B,B,E,E,A,B,A,E,E,E,E,
B,E,B,B,B,E,C,B,B,B,A,B,B,D,E,B,B,A,
5x%#%,18%#%,120%#%,3%#%
7 305271270409 RIFKI RAMADHAN C,C,D,B,A,B,D,B,A,C,A,C,B,B,A,B,C,E
,D,A,D,E,D,A,A,A,A,E,A,E,B,D,A,B,C,A
,135%#%,15%#%,90%#%,4%#%
8 305271270356 JOKO DWI PRASETYO C,C,D,B,B,A,B,A,D,E,A,B,C,B,A,B,B,E,
A,A,A,D,D,B,B,C,D,E,B,D,C,C,A,C,B,B
,54%#%,71%#%,120%#%,2%#%
9 305271270365 JULIUS SUGENG PRASTIO C,C,D,B,B,C,B,A,A,A,A,B,C,E,A,E,B,E,
D,C,D,E,D,B,C,E,C,D,A,B,B,A,E,C,B,D
,54%#%,71%#%,120%#%,6%#%
10 305271270392 MUHAMMAD VIKI ROZIKIN C,C,D,B,A,C,D,A,B,E,A,A,C,B,A,B,C,E
,B,E,D,D,D,B,A,A,A,E,A,D,B,C,D,A,D,
B,54%#%,71%#%,90%#%,42%#%
11 305271270418 YUANANDA SA'DULLOHUL C,C,D,B,A,A,A,A,D,A,A,A,E,D,D,C,E,C
MUZAYIEN ,B,E,B,D,D,A,C,C,A,A,C,D,B,B,E,B,E,
C,74%#%,4X%#%,110%#%,4%#%
12 305271270285 CUCUN PUJI PRATAMA A,C,D,B,A,A,A,A,A,A,A,A,B,E,D,B,B,C,
D,B,B,B,C,A,C,B,B,C,B,A,C,A,A,B,D,A
,10%#%,20%#%,10%#%,10%#%
13 305271270338 FARKHAN MUKHAMAD C,C,D,B,A,A,A,B,D,A,E,C,C,B,D,C,B,E
IRKHAM ,B,A,D,B,D,D,D,B,D,E,A,D,A,B,A,C,D,
B,54
54%#%,62%#%,10%#%,26%#%
14 305271270329 EGO CANDRA PRATAMA C,C,D,B,B,C,D,A,A,C,A,A,E,D,D,D,A,E
,B,E,D,D,C,B,C,C,A,E,A,B,C,A,A,B,A,
E,4%#%,12%#%,120
%#%,5%#%
15 305271270303 DENY EZA DARMAWAN C,C,D,B,B,B,D,B,D,C,A,B,B,E,C,B,D,E
,D,A,E,D,D,A,A,C,C,E,A,B,B,C,C,C,C,
A,-4%#%,31%#%,120%#%,120%#%
16 305271271529 MAYANG INDAH PURWANTI A,C,D,B,B,C,D,B,A,E,A,D,B,E,D,E,C,E
,B,A,C,C,A,B,A,A,E,C,E,A,B,E,C,D,D,
D,2%#%,10%#%,120%#%,1680%#%
17 305271271636 TOTOK WAHYU WINARTO C,C,D,B,A,A,A,B,A,A,A,B,B,A,C,A,E,E,
D,E,C,E,E,D,A,A,E,E,C,A,B,A,A,D,C,C
,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
18 305271271556 MOHAMAD ROZIKIN C,C,D,B,B,A,A,B,A,E,A,E,B,E,D,E,C,B,
A,A,C,C,A,E,A,E,C,B,A,D,B,B,C,B,A,D
,2%#%,-4%#%,120%#%,1680%#%
19 305271271565 MOHAMMAD AINUS SABIL C,C,D,B,B,A,A,B,A,E,A,E,B,E,D,E,C,B,
A,A,C,C,A,A,A,A,A,C,A,A,B,A,A,A,C,A,
-2%#%,10%#%,120%#%,1680%#%
20 305271271574 MOHAMMAD YANUAR C,C,D,B,B,A,B,B,A,E,A,E,B,E,D,E,C,C
,A,A,C,C,A,B,A,E,E,C,E,C,B,C,C,B,C,
C,-2%#%,10%#%,120%#%,1680%#%
21 305271271627 SEPTIAN PRIYA AGUNG C,C,D,B,B,A,D,A,A,C,A,A,B,E,D,E,B,E
CENDEKIAWAN ,B,C,C,C,A,B,A,E,E,B,E,C,B,C,C,B,C,
D,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
22 305271271547 MOH. EDO RUSDIANTO A,C,D,E,A,A,D,C,A,D,A,B,B,D,C,C,A,A
,D,A,C,C,A,A,A,D,B,B,D,A,B,B,C,E,A,
D,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
23 305271271583 NURLIA FITRI ANGGARITA C,C,D,B,B,C,C,A,A,B,A,A,E,D,C,B,C,E
,B,E,A,E,E,D,A,E,B,E,D,B,B,C,B,A,A,C
,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
24 305271271609 RESSA OKTAVIANA C,C,D,B,A,D,C,B,C,A,A,A,E,D,E,B,A,C
,D,A,D,B,E,A,B,B,E,E,B,B,B,A,C,B,E,C
,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
25 305271271538 MOH TRIO YULIANTO A,C,D,E,A,A,A,B,B,B,E,B,B,D,A,A,E,E,
D,A,B,A,E,A,A,D,B,B,D,B,B,C,B,E,A,C,
2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
26 305271271494 HANDY YUSUF A,C,D,E,A,B,A,B,A,E,E,B,B,A,A,B,E,A,
B,A,A,C,E,A,A,D,B,B,B,B,B,A,B,B,C,C,
2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
27 305271271592 PANJI NUGROHO C,C,D,B,A,A,C,B,D,A,A,B,C,A,E,D,B,E
,B,E,C,E,E,D,B,A,B,E,B,D,B,A,B,D,D,
C,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
28 305271271618 SEPTI VERA WIDYAWATI C,C,D,B,C,A,D,B,D,E,A,A,C,B,C,D,C,A
,B,D,D,A,E,B,B,C,E,C,B,C,B,A,A,C,A,
C,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
29 305271271485 GITA SINDIANA ROSITA A,C,D,E,A,A,D,A,B,B,A,A,C,B,B,E,C,E,
A,E,C,C,E,D,A,D,B,E,B,A,B,A,C,B,A,D
,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
30 305271271503 HAYYUN RAHUL MUBARRAK A,C,D,E,A,C,D,B,D,C,E,C,E,D,D,A,A,E
,A,B,C,C,A,B,A,D,B,C,B,A,B,A,C,B,A,
D,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
31 305271271645 WILUJENG MAULIA ZAZKIA C,C,D,B,B,A,A,B,A,C,A,B,E,A,C,E,C,A
,B,A,A,B,E,A,B,A,E,C,B,B,B,D,E,A,A,D
,2%#%,-2%#%,120%#%,1.680%#%
32 305271271512 LUTVIYATUL HUSNA C,C,D,B,B,B,D,B,A,E,A,E,C,E,D,A,C,C
,A,A,C,C,A,D,A,D,B,B,B,A,B,A,C,B,A,
D,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
33 305271271654 ALVAN YOVIANSYAH A,C,D,B,A,C,A,A,A,E,A,A,C,E,A,A,B,E,
C,E,D,B,E,D,A,E,E,D,C,C,B,D,E,C,E,B
,2%#%,-2%#%,120%#%,1.680%#%
34 305271271689 DANYA MITA PRATIWI C,C,D,B,B,C,D,B,B,B,A,A,C,B,D,E,D,E
,D,A,D,E,E,B,C,C,C,E,A,B,B,D,E,A,C,
A,2%#%,-2%#%,120%#%,1.680%#%
35 305271271663 AZAM IZZULHAQ ZULKARNAIN C,C,D,B,B,A,B,B,B,B,A,B,C,D,A,B,D,E
,E,A,C,A,B,B,C,B,E,C,A,C,B,B,E,D,A,A
,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%
36 305271271672 BELA PUSPITASARI C,C,D,B,C,A,B,A,E,D,A,A,E,E,B,C,E,C
,B,D,C,B,B,B,B,E,E,E,B,B,B,B,E,B,D,A
,2%#%,-2%#%,120%#%,1680%#%

Mengetahui Pengawas Tanda Tangan Proktor

M. JOHAR AFFANDI M. JOHAR


AFFANDI