Anda di halaman 1dari 3

KERTAS KERJA PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE DOMINO’S KOTA TINGGI,JOHOR

PENGENALAN
Program lawatan sambil belajar ini kearah memupuk keseronokan dan membina pengalaman
baru kepada murid-murid. Selain itu, murid juga dapat meningkatkan pemahaman meneroka
sendiri dunia. Selain itu, murid juga dapat mengembangkan kemahiran motor halus serta
mengetahui makanan dan minuman yang sihat untuk tubuh badan.

OBJEKTIF
Di akhir program, murid-murid dapat :
1. Murid dapat mengetahui sejarah dan asal usul pizza
2. Mendedahkan murid-murid dengan proses membuat pizza
3. Murid-murid diberi peluang melihat secara langsung proses membuat pizza
4. Murid dapat belajar teknik menguli doh dan membentuk doh dengan cara yang betul

KUMPULAN SASARAN
1. Murid Pendidikan Khas Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya, Kota tinggi seramai 15
orang.

PERANCANGAN PROGRAM
Tarikh : 21 Ogos 2019
Masa : 8.30 hingga 4.00 petang
Tempat : Donimo’s Kota tinggi

PERBELANJAAN
Berdasarkan perbincangan yang telah dijalankan, perbelanjaan yang diperlukan untuk
perlaksanaan program ini adalah seperti berikut:

BIL PERKARA BUTIRAN JUMLAH ((RM)


1. Kereta Pengiring RM 50 X 3 buah
(Pergi balik) 150.00
2. Tiket wang RM 32.00 X 15 480.00

3. Wang saku RM 10.00 X 15 150.00

JUMLAH 780.00

SUMBER KEWANGAN
PCG Pendidikan Khas

JAWATANKUASA PELAKSANA

Penyelaras : Encik Ali Mustafa Bin Mohd Yusoff


Setiausaha : Encik Ishak Bin Ali
Bendahari : Encik Ali Mustafa Bin Mohd Yusoff
PPM : Puan Siti Saliza Binti Zaini
: Puan Nor Azlienda Binti Hamdan

PENUTUP
Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberi satu pengetahuan baru kepada
murid-murid Pendidikan Khas serta murid diberi pendedahan dan pengalaman yang
kemudiannya boleh dikongsi bersama- sama rakan. Semoga program ini memberi manfaat
kepada semua murid.
Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh : Disemak oleh :


…………………………………………… …………………
(ISHAK BIN ALI) (SALIMI BIN JUMADI)
Setiausaha GPK Ko-Kurikulum
PPKI SK Sri Setia Jaya SK Sri Setia Jaya

Disahkan oleh :

…………………………
(YAZID BIN ZAKARIA)
Guru Besar
SK Sri Setia Jaya