Anda di halaman 1dari 1

LOGO / LENCANA

VISI, MISI DAN MATLAMAT


SEKOLAH
VISI:
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN
TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA
MISI:
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN
YANG BERKUALITI UNTUK
MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA\
MATLAMAT
SEKOLAH BERKESAN PADA TAHUN
2017

Anda mungkin juga menyukai