Anda di halaman 1dari 5

Desi Purnama

Jenengku Desi
Jangkep e Desi Purnamasari
Umurku 7 tahun
Aku kelas 1 Sekolah Dasar
Sekolahku ono ing SD Aisyiyah 1 Nganjuk
Konco ku sakbangku jenenge Tina
Aku seneng maem sate

Wangsulono pitakon iki kanthi nyilang ( X ) jawaban a, b utowo c.

1. Sekolah nang ngendi Desi ? ....


a. SD Aisyiyah I Nganjuk b.SD Negeri c. SD Swasta
2. Kelas piro Desi ? ....
a. Kelas 4 b. kelas 2 c. Kelas 1
3. Umur e Desi pirang tahun ? ....
a. 8 tahun b. 7 tahun c. 6 tahun
4. Koncone sakbangku Desi jenenge sopo ? ....
a. Tamara b. Anita c. Tina
5. Desi seneng maem opo ? ....
a. Bakso b. sate c. Rawon

6. Iki jenenge ............................... ( gbr sikil)


a. sikil
b. tangan
c. Lengen
7. Iki jenenge .............................. ( gbr mripat )
a. Kuping
b. Mripat
c. Untu
8. Perangane awak iki gunane kanggo ( gbr irung )
a. Ngambu
b. Ndeleng
c. Ngrungokne
9.

9.Paraga awak sing jumlah e loro yaiku .... ( gambar mripat)

a. Untu

b. Rambut

c. Sirah

10. Paraga awak ing gambar iki yaiku .... (gbr ilat)

a. Ilat

b. Untu

c. Kuku

11. Sikat untu kudune sedino kaping ....

a. 10 b. 2 c. 5

12. Gunane kuping kanggo ....

a. nyanyi b. mangan c. Ngrungokne

13. Yen rumongso salah nyuwun ....

a. Duit, b. Sepuro, c. sewu

14. Iki jenenge .... ( gbr tangan )

a. sikil

b. Lengen
c. Weteng

15. Cacahe kuping ana ....

a. 5 b. 1 c. 2

16. Kromo inggile rambut ....

a. rikma b. grana c. Waja

17. Kromo inggile mripat ....

a. mustaka b. Imba c. Paningal/soca

18. Bal iki cacahe .... ( gbr 3 bola )

a. 5

b. 3

c. 7

19. Kucing iku sawarane ....

a. kukuruyuk b. cuit cuit c. Meong meong

20. Wek...wek...wek.... iku swarane ...

a. wedhus b. manuk c. Bebek

21. Urutno tembung ing ngisor iki.

maem - desi - sate - seneng

a. Sate seneng desi maem


b. Desi seneng maem sate
c. Sate maem desi seneng

22. Yen sinau ing ....

a. Kuburan b. Pasar c. Kamar

23. Yen bubar dolanan kudu ....

a. di uncalne b. di ringkesi d. Di rusakne

24. Sepedhah iki rodane ana .... ( gb. sepedhah )


a. 2

b. 3

c. 4

25. Piranti kanggo main bulu tangkis jenenge .... ( gbr raket )

a. buku

b. kayu

c. raket

II. Isenana ceceg ceceg ing ngisor iki kanthi bener !

1. Kromo inggile irung .......................


2. Supoyo dadi bocah pinter kudu ........................
3. Sikat untu supoyo ..............................
4. Mripat gunane kanggo ....................................
5. Perangane awak sing di gawe maem .......................
6. Supoyo pinter kudu .....................................
7. Perangane awak sing di gawe mlaku yaiku .......................
8. Cacahe kuping ana ................................
9. Bocah SD Aisyiyah nek mbuwang sampah kudu ing ......................
10.Yen seneng olahraga awak dadi ....................................

III. Wangsulono pitakon ing ngisor iki kanthi bener !


1. Coba sebutno perangane awak
a. ....................................................
b. ....................................................
c. ....................................................
2. Dolanan opo sing awakmu senengi !
a. ..........................................
b. ..........................................
c. .........................................
3. Urutno tembung PERANGANE AWAK ing ngisor iki.
a. P - A – T – M -R - I =........................................
b. K – I – S – I – L =........................................
c. H – A – R - I – S = .......................................
4. Olah raga apa sing awakmu senengi !
a. .........................................
b. ........................................
c. ........................................
5. Coba tulisen jenengmu kanthi jangkep
......................................................................................