Anda di halaman 1dari 7

MINGGU 1 (RABU- 1/1/2020)

 Edit

 Report

 Quote

Post by NURUL IZZAH » Tue Dec 31, 2019 1:15 pm


TARIKH: 1/1/2020
HARI : RABU
MATA PELAJARAN : SAINS
MASA: 11.10 a.m -12.30 p.m
TINGKATAN: 4 Inovatif

TAJUK :
BAB 1 - LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL

StTANDARD KANDUNGAN:
1.1 Peralatan Perlindungan diri

STANDARD PEMBELAJARAN:
Pada akhir pelajaran, pelajar diharap dapat:
1. Menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri serta fungsinya
2. Menjelaskan ciri bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki

OBJEKTIF:
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1. Menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri serta fungsinya
2. Menjelaskan ciri bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki

AKTIVITI:
1. Pelajar ditunjukkan video

BBM:
Slide Power Point
Video
Buku teks
laptop
LCD
bahan
radaspapan putih
pen marker.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3Kha9ysL650[/youtube]

NILAI MURNI:
Berani menjawab, bekerjasama, yakin.

PROGRAM 3 K :
REFLEKSI: .................. pelajar dapat menguasai topik pembelajaran hari ini.

...............................................................................................................................
...
TARIKH: 1/1/2020
HARI : RABU
MATA PELAJARAN : SAINS
MASA: 12.30 p.m -1.50 p.m
TINGKATAN: 1 Gemilang

TAJUK :
BAB 1 - Sains adalah sebahagian hidupan harian

OBJEKTIF:
1 menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan Sains.
2 mengitlak maksud Sains.
3 merumuskan kepentingan bidang Sains tersebut dalam kehidupan seharian.

HASIL PEMBELAJARAN:
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat:
1 menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan Sains.
2 mengitlak maksud Sains.
3 merumuskan kepentingan bidang Sains tersebut dalam kehidupan seharian.

AKTIVITI:
1. Guru meminta pelajar melihat video yang ditunjukkan di hadapan
2. Pelajar di minta menyenaraikan maklumat yang diberikan
3. Pelajar dan guru berbincang
4. Sesi perbincangan.
5. Pelajar membuat nota dan latihan
6. Pelajar menghantar latihan

BBM:
Slide Power Point
Video
Buku teks
laptop
LCD
papan putih
pen marker.

NILAI MURNI :
Berani menjawab, bekerjasama, yakin.

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=aNw45p4L1Fk[/youtube]

PROGRAM 3 K :
REFLEKSI: ...................pelajar dapat menguasai topik pembelajaran hari ini
MINGGU 1 (RABU- 1/1/2020)

 Report

 Quote

Post by HALIMATUSSA'ADIAH » Tue Dec 31, 2019 7:30 pm


TARIKH :01 JANUARI 2020
HARI: RABU
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL
KELAS: 1 GEMILANG
MASA: 8.50 - 9.30 AM

TAJUK:
BAB 1.
Seni Ragam Hias Pengangkutan, Alat Permainan Rakyat dan Alat Domestik
1.1 Persepsi Seni

HASIL PEMBELAJARAN:
1.1.1 menjelaskan seni ragam hias:
1.1.2 mengenalpasti pandai kraf seni ragam hias

ARAS:
i) Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif

AKTIVITI
a) 2.Bentuk beberapa kumpulan dan guru memberikan tajuk untuk membuat kajian tokoh dan motif
seni ragam hias menggunakan pendekatan stesen.

GERAK KERJA
i) Penerangan maklumat
ii) perbincangan berkumpulan

BBM:
i) Kertas edaran
ii) Buku rujukan
iii) Buku skrab

NILAI MURNI: kreativiti

PROGRAM 3K: Akan dijalankan di dalam kelas

REFLEKSI: Pelajar memahami dengan pengajaran guru


CATATAN:

...............................................................................................................................
TARIKH :01 JANUARI 2020
HARI: RABU
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL
KELAS: 5 GEMILANG
MASA: 10.10- -10.30 AM

TAJUK:
BAB 1.
Penghasilan Seni Visual

HASIL PEMBELAJARAN:
i)Memahami proses,gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni
berkaitan

ARAS:
i) Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif

AKTIVITI
a) • Olahan gabungan semua unsur seni

GERAK KERJA
i) Penerangan maklumat
ii) perbincangan berkumpulan

BBM:
i) Kertas edaran
ii) Buku rujukan
iii) Buku skrab

NILAI MURNI: kreativiti

PROGRAM 3K: Akan dijalankan di dalam kelas

REFLEKSI: Pelajar memahami dengan pengajaran guru


CATATAN:

...............................................................................................................................
TARIKH :01 JANUARI 2020
HARI: RABU
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL
KELAS: 3 INOVATIF
MASA: 11.10 - 11.50 AM

TAJUK:
BAB 1.
Penghasilan Seni Visual

HASIL PEMBELAJARAN:
i)Memahami proses,gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni
berkaitan

ARAS:
i) Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif

AKTIVITI
a) • Olahan gabungan semua unsur seni

GERAK KERJA
i) Penerangan maklumat
ii) perbincangan berkumpulan

BBM:
i) Kertas edaran
ii) Buku rujukan
iii) Buku skrab

NILAI MURNI: kreativiti

PROGRAM 3K: Akan dijalankan di dalam kelas

REFLEKSI: Pelajar memahami dengan pengajaran guru


CATATAN:

...............................................................................................................................
TARIKH :01 JANUARI 2020
HARI: RABU
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL
KELAS: 1 INOVATIF
MASA: 11.50 - 12.30 P.M

TAJUK:
BAB 1.
Penghasilan Seni Visual

HASIL PEMBELAJARAN:
i)Memahami proses,gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni
berkaitan

ARAS:
i) Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif

AKTIVITI
a) • Olahan gabungan semua unsur seni

GERAK KERJA
i) Penerangan maklumat
ii) perbincangan berkumpulan

BBM:
i) Kertas edaran
ii) Buku rujukan
iii) Buku skrab

NILAI MURNI: kreativiti

PROGRAM 3K: Akan dijalankan di dalam kelas

REFLEKSI: Pelajar memahami dengan pengajaran guru


CATATAN:

...............................................................................................................................
TARIKH :01 JANUARI 2020
HARI: RABU
MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL
KELAS: 3 CEMERLANG
MASA: 1.10 - 1.50 P.M

TAJUK:
BAB 1.
Penghasilan Seni Visual

HASIL PEMBELAJARAN:
i)Memahami proses,gubahan dan fungsi Seni Visual serta berkomunikasi dalam semua bidang seni
berkaitan

ARAS:
i) Aplikasi Asas Seni Reka dalam aktiviti Seni Halus.
Membuat karya seni secara kritis dan kreatif

AKTIVITI
a) • Olahan gabungan semua unsur seni

GERAK KERJA
i) Penerangan maklumat
ii) perbincangan berkumpulan

BBM:
i) Kertas edaran
ii) Buku rujukan
iii) Buku skrab

NILAI MURNI: kreativiti

PROGRAM 3K: Akan dijalankan di dalam kelas

REFLEKSI: Pelajar memahami dengan pengajaran guru


CATATAN:
...............................................................................................................................