Anda di halaman 1dari 7

STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS PEKAN HERAN

TAHUN 2019
( Sesuai Permenkes 75 tahun 2014 )

Ka UPT Puskesmas
Dwi Ahmad Sudrajat, SKM

Ka Sub Bag TU
H.YUSNI, S.Sos

Sistem Informasi Kepegawaian Rumah Tangga / Asset Keuangan


Sudesma Melti AMK Dwi Hastuti, Amd Keb Zulkifli AMK Astutik Hikmatul, Amd Kep

Penjab UKM Esensial & Kep Kesmas Penjab UKM Pengembangan Penjab UKP Farmasi & Laboraturium Penjab Jaringan dan Jejaring Pelayanan Puskesmas
Desi Susanti, SST Dr. Diatika Dr.M.Sobri Dr. Reza Ariandes

Kes Jiwa Pel Pemeriksaan Umum


Promkes & UKS Rosnaneli Dr. Tresa M Rasyad
Puskesmas Pembantu
Astrefina Herera, SKM
Gigi Masyarakat Pel Kes Gigi & Mulut
Kesling drg.HJ.Rizawati drg.HJ.Rizawati Puskesmas Keliling
David Herosanto Koordinator : Zaiful Bahri
Kes Tradisional Pel KIA / KB UKP
KIA / KB UKM Erna Nuryanti, Amd Keb Dr. Lina Y Kiram Jaringan fasilitas Pel Kes
Sepmiati, Amd Keb Koordinator : Rima Pranita
Kes Kerja Pel Gawat Darurat
Gizi UKM Devis Josa, SKM Dr.Reza Ariandes
Bidan Desa
Riris Hotnauli, AMG
Kes Olah raga Pel Gizi UKP
P2M Devis Josa, SKM Riris Hotnauli, AMG
Leni Juwita, Amd Kep
Kes Indra Pel KeFarmasian
KepKes Masyarakat/ Pis PK Alfisa Rini, AMK Susi Hastuti, S.Farm Apt
David Herosanto
Kes Lansia Pel Laboraturium
Erna Nuryanti, Amd Keb Junri Afni, Amd AK

Kes Lainya Pel Persalinan


Dr. Diatika Rini Susanti, Amd Keb

Pos kesdes P heran Pustu Sialang 2 Dahan Pustu Danau Baru Pustu Alang kepayang Pustu Rantau Bakung Pustu Sei Dawu Pustu P.Reba Pustu Barangan
Rita hartati, Amd Keb Eniwati, Amd Keb Lisnawati, Amd Keb Pamilda, Amd keb Rica Hapy Kiswoyo Reni Marisah, Amd Keb Rani Muniarti, Amd Keb Aprianingsih, Amd keb

Pustu Bkt Petaling Pustu Tanah datar Pos Kes Des Redang Pustu Talang jerinjing Pustu Kota Lama Pustu Binjai Pustu Titian Tinggi Pustu Danau Tiga
Dini F, Amd keb Hj.N Enting B Nova Junia A Ely Marlinda, Amd Keb Lisha Susiana Novia Nur E Ira Ermawati, Amd Kep Ardelia L Gaol

Pos Kes Des Taji Dsn 3 Pustu Tani Makmur Pustu Air Jernih Pustu Paya Rumbai Poskesdes kemang manis
Lisa Nurafani Devi Nurwi H Nurbaeti, Amd keb Jhohana Yeye
STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS PEKAN HERAN
TAHUN 2020
( Sesuai Permenkes 43 tahun 2019)

Ka UPT Puskesmas
Dwi Ahmad Sudrajat, SKM

Ka Sub Bag TU
H.YUSNI, S.Sos

Tim Managemen Sistem Informasi Kepegawaian Rumah Tangga Keuangan

Dwi Hastuti, Amd Keb Sudesma Melti AMK Dwi Hastuti, Amd Keb Cici SN Amd. Keb Astutik H, Amd Kep

Penjab bangunan, prasarana, dan


Penjab UKM Esensial & Kep Kesmas Penjab UKM Pengembangan Penjab UKP Farmasi & Laboraturium Penjab Jaringan dan Jejaring Pelayanan peralatan Penjab Mutu

Desi Susanti, SST Dr. Diatika Dr. M.Sobri Dr. Tresa M Rasyad Zulkifli AMK Dr. Reza Ariandes

Pel Promosi Kesehatan Pel Gigi Masyarakat Pel Pemeriksaan Umum Puskesmas Pembantu

Astrefina Herera, SKM drg. HJ.Rizawati Dr. Tresa M Rasyad

Pel Kesling Pel Kes Tradisional Pel Kes Gigi & Mulut Puskesmas Keliling

David Herosanto Susi hastuti, s.Farm, APT drg. HJ.Rizawati David Herosanto

Pel Kesehatan Keluarga UKM Pel Kes Olahraga Pel Kesehatan Keluarga Jejaring Pelayanan
UKP

Sepmiati, Amd Keb Devis Josa, SKM Dr. Lina Y Kiram Rima Pranita

Pel Gizi UKM Pel Kes Kerja Pel Gawat Darurat Bidan Desa

Riris Hotnauli, AMG Devis Josa, SKM Dr. Reza Ariandes Nurbaeti, Amd keb

Pel P2P Pel Gizi UKP

Erna Nuryanti Riris Hotnauli, AMG

Keperawatan Kesehatan
Pel KeFarmasian
Masyarakat

David Herosanto Susi Hastuti, S.Farm Apt

Pel Laboratorium

Dr. Diatika
Pel Persalinan

Rini Susanti, Amd Keb


Pos kesdes P heran Pustu Sialang 2 Dahan Pustu Danau Baru Pustu Alang kepayang Pustu Rantau Bakung Pustu Sei Dawu Pustu P.Reba Pustu Barangan

Rita hartati, Amd Keb Eniwati, Amd Keb Lisnawati, Amd Keb Pamilda, Amd keb Rica Hapy Kiswoyo Reni Marisah, Amd Keb Rani Muniarti, Amd Keb Aprianingsih, Amd keb

Pustu Bkt Petaling Pustu Tanah datar Pos Kes Des Redang Pustu Talang jerinjing Pustu Kota Lama Pustu Binjai Pustu Titian Tinggi Pustu Danau Tiga

Dini F, Amd keb Hj.N Enting B Nova Junia A Ely Marlinda, Amd Keb Lisha Susiana Novia Nur E Ira Ermawati, Amd Kep Ardelia L Gaol

Pos Kes Des Taji Dsn 3 Pustu Tani Makmur Pustu Air Jernih Pustu Paya Rumbai Poskesdes kemang manis

Lisa Nurafani Devi Nurwi H Nurbaeti, Amd keb Jhohana Yeye


Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Penyakit Menular Pencegahan dan Pencegahan dan Pencegahan dan


Pengendalian filariasis Pengendalian kecacingan Pengendalian infeksi
Dengue/DBD

Pencegahan dan Pencegahan dan Pencegahan dan


Pengendalian Infeksi Pengendalian Tuberkulosis Pengendalian Penyakit yang
Menular Seksual dapat dicegah dgn Imunisasi

Penyakit tidak menular

Kesehatan Jiwa

Surveilance

Imunisasi

Koordinator Kesehatan Keluarga

Kesehatan Ibu

Kesehata Kesehatan Bersalin


n Ibu dan
Bayi baru
Lahir Kesehatan Nifas

Bayi Baru lahir

Kesehatan BALITA

Usaha Kesehatan Sekolah

Calon Pengantin

Pelayanan KB
Pencegahan dan Pencegahan dan
Pengendalian malaria Pengendalian Zoonosis

Pencegahan dan
Pengendalian HIV/AIDS
STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS PEKAN HERAN
TAHUN 2020
( Sesuai Permenkes 43 tahun 2019)

Ka UPTD Puskesmas
Dwi Ahmad Sudrajat, SKM

Ka Sub Bag TU
H.YUSNI, S.Sos

Tim Managemen Sistem Informasi Kepegawaian Rumah Tangga Keuangan


Dwi Hastuti, Amd Keb Sudesma Melti AMK Dwi Hastuti, Amd Keb Cici SN Amd. Keb Astutik H, Amd Kep

Penjab UKM Esensial & Kep Kesmas Penjab UKM Pengembangan Penjab UKP Farmasi & Laboraturium Penjab Jaringan dan Jejaring Penjab bangunan, prasarana,
Penjab Mutu
Pelayanan dan peralatan

Desi Susanti, SST Dr. Diatika Dr. M.Sobri Dr. Tresa M Rasyad Zulkifli AMK Dr. Reza Ariandes

Pel Promosi Kesehatan Pel Gigi Masyarakat Pel Pemeriksaan Umum Puskesmas Pembantu
Astrefina Herera, SKM drg. HJ.Rizawati Dr. Tresa M Rasyad

Pel Kesling Pel Kes Tradisional Pel Kes Gigi & Mulut Puskesmas Keliling
David Herosanto Susi hastuti, s.Farm, APT drg. HJ.Rizawati David Herosanto

Pel Kesehatan Keluarga UKM Pel Kes Olahraga Pel Kesehatan Keluarga UKP Jejaring Pelayanan
Sepmiati, Amd Keb Devis Josa, SKM Dr. Lina Y Kiram Rima Pranita

Pel Gizi UKM Pel Kes Kerja Pel Gawat Darurat Bidan Desa
Riris Hotnauli, AMG Devis Josa, SKM Dr. Reza Ariandes Nurbaeti, Amd keb

Pel P2P Pel Gizi UKP


Erna Nuryanti Riris Hotnauli, AMG
Keperawatan Kesehatan
Masyarakat Pel KeFarmasian
David Herosanto Susi Hastuti, S.Farm Apt

Pel Laboratorium
Dr. Diatika

Pel Persalinan
Rini Susanti, Amd Keb

Pos kesdes P heran Pustu Sialang 2 Dahan Pustu Danau Baru Pustu Alang kepayang Pustu Rantau Bakung Pustu Sei Dawu Pustu P.Reba Pustu Barangan
Rita hartati, Amd Eniwati, Amd Keb Lisnawati, Amd Keb Pamilda, Amd keb Rica Hapy Kiswoyo Reni Marisah, Amd Rani Muniarti, Amd Aprianingsih, Amd
Keb Keb Keb keb

Pustu Bkt Petaling Pustu Tanah datar Pos Kes Des Redang Pustu Tajir Pustu Kota Lama Pustu Binjai Pustu Titian Tinggi Pustu Danau Tiga
Ely Marlinda, Amd Ira Ermawati, Amd
Dini F, Amd keb Hj.N Enting B Nova Junia A Lisha Susiana Novia Nur E Ardelia L Gaol
Keb Kep

Poskesdes kemang
Pos Kes Des Taji Dsn 3 Pustu Tani Makmur Pustu Air Jernih Pustu Paya Rumbai manis
Lisa Nurafani Devi Nurwi H Nurbaeti, Amd keb Jhohana Yeye