Anda di halaman 1dari 17

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DESA 2BANDAR COUNTRY HOMES

48000 RAWANG, SELANGOR DARUL EHSAN


TELEFON: 0360917918 FAX: 0360927301

CADANGAN RANCANGAN AKTIVITI UNIT KOKURIKULUM


TAHUN 2015
BIDANG: KO-KURIKULUM
UNIT/PANITIA: KELAB BOLA SEPAK

MISI 2 VISI
Mengukuhkan fungsi dan bidang tugas murid di dalam AJK Kelab Menjadikan Kelab Bola Sepak satu kelab yang disegani kerana
melalui program coaching/mentoring mampu diuruskan hamper sepenuhnya oleh AJK Kelab.

ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI INITIATIF

1. Pasukan Bola Sepak Mempertingkatkan kemahiran Melahirkan atlit bola Peringkat pencapaian Mendapatkan jurulatih luar
Sekolah kurang dan ilmu pengetahuan murid sepak yang berkualiti dan pasukan dalam yang bertauliah dan
berjaya dalam dengan menyertai lebih banyak berwibawa di peringkat pertandingan yang di sertai. mengadakan bengkel khas
kejohanan dan latihan dan pertandingan aras negeri Selangor. yang berkaitan kelemahan
pertandingan tinggi murid
peringkat zon dan
daerah Gombak.

2. Pelajar bukan Menambahkan bilangan ahli Menarik minat pelajar % murid bukan Melayu dan Menggalakkan murid
Melayu dan pelajar kelab yang terdiri dari bukan Melayu dan pelajar pelajar cerdas menghadiri bukan Melayu dan pelajar
cerdas kurang berbilang bangsa untuk cerdas untuk menghadiri aktiviti kelab cerdas untuk menyertai
berminat menghadiri memupuk perpaduan antara aktiviti kelab. kelab dari peringkat awal
aktiviti kelab. kaum iaitu Tahun 3.

3. Kemudahan dan Mendapatkan padang yang Menyediakan kemudahan Keadaan padang yang Berusaha membuat giliran
keadaan padang lebih kondusif dan selamat dan prasarana yang masih kurang kondusif. penggunaan padang
kurang kondusif untuk aktiviti kelab. kondusif untuk murid sekolah dengan SK Taman
untuk aktiviti kelab. menjalankan aktiviti kelab Desa dan SMK Taman
Desa.
ISU STRATEGIK MATLAMAT OBJEKTIF KPI INITIATIF

1. AJK Kelab kurang Aktiviti kelab dapat diuruskan Melahirkan pemimpin % tahap pengurusan AJK Mengadakan program
berfungsi dan dengan lancar dan AJK Kelab murid yang disegani dan Kelab dalam menguruskan coaching/mentoring kepada
tidak memainkan mampu melaksanakan mampu menguruskan aktiviti kelab AJK Kelab yang terpilih
peranan yang tanggungjawab masing- kelab tanpa terlalu dan mereka akan menjadi
sepatutnya dalam masing. bergantung kepada guru mentor kepada ahli yang
bidang tugas penasihat. lain.
masing-masing.

2. Pemilihan AJK Mendapatkan satu pasukan Melakukan % AJK Kelab yang dipilih Guru penasihat membuat
Kelab oleh murid yang mantap dan dapat penambahbaikan proses murid yang mampu saringan kepada murid
pada peringkat awal bekerjasama sebagai satu semasa pemilihan AJK menjalankan tugas dengan yang dicalonkan sebelum
tidak seimbang dan pasukan dalam menjalankan Kelab supaya pemimpin baik dibuat pemilihan.
kurang sesuai kerana aktiviti-aktiviti kelab yang dilantik adalah
tiada saringan sepanjang tahun. berwibawa dan lebih
dibuat. bertanggungjawab.
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN DESA 2
PERANCANGAN TAKTIKAL 2014

MISI 1: Menjadi Wakil Zon Rawang kejuaraan Pertandingan Bola Sepak Bawah 12 Tahun Zon Rawang.

STRATEGI 1: Mendapatkan jurulatih luar yang bertauliah dan mengadakan bengkel khas yang berkaitan kelemahan murid

Kumulan Jangka masa/


Bil Program / Aktiviti Tanggungjawab Output / KPI** Pelan Kontigensi
Sasaran Tempoh/ Tempat

1.1 Latihan Intensif  80 ahli kelab  Penyelaras  18 kali/tahun Kehadiran para Guru penasihat menjadi jurulatih
tahun 3 hingga 6 program  Jan-Nov pemain untuk sementara menunggu lantikan
 Guru penasihat  Padang Sekolah setiap sesi latihan jurulatih bertauliah.
 Jurulatih dan pencapaian
prestasi individu

1.2 Bengkel Bola Sepak  40 ahli kelab  Penyelaras  I hari / Februari Kehadiran para Penceramah atau Jurulatih bertauliah
tahun 3 hingga 5 program  2.00ptg -6.00 ptg atlit dalam FAM Kelas B
 Guru penasihat  Kantin SKTD2. bengkel bola
 Penceramah sepak yang
dianjurkan

1.3 Karnival Bola Sepak  Murid Tahun 3,  Penyelaras  3 hari / November Kualiti permainan Pertandingan antara kelas Tahun 3, 4
7 sebelah Antara 4, 5 dan 6 program serta kebolehan dan 5 sahaja.
Rumah Sukan mengikut rumah  8.30 pg – 10.30 pg para pemain yang
sukan masing-  Guru penasihat  Padang Sekolah. menyertai
masing.  Guru rumah karnival tersebut
sukan
 Setiausaha
Sukan Sekolah
MISI 2: Mengukuhkan fungsi dan bidang tugas murid di dalam AJK Kelab melalui program coaching/mentoring

STRATEGI 1: Mengadakan program coaching/mentoring kepada AJK Kelab yang terpilih dan mereka akan menjadi mentor kepada ahli yang lain.

Kumulan Jangka masa/


Bil Program / Aktiviti Tanggungjawab Output / KPI** Pelan Kontigensi
Sasaran Tempoh/ Tempat

1.1 Coaching  10 orang AJK  Penyelaras  4 kali Fail bidang Guru penasihat akan memberi Fail
Kelab Bola Sepak program  Jan tugasan AJK Tugasan masing-masing selama 1
Tahun 3, 4, 5 dan  Guru penasihat  Kantin SKTD2 Kelab minggu untuk difahami.
6

1.2 Mentoring  80 ahli kelab tahun  Penyelaras  16 hari Risalah Guru penasihat akan memantau
3 hingga 6 program  Feb - Nov bermaklumat , perjalanan program secara berterusan.
 8 ahli / kumpulan  Guru penasihat  4.00ptg -4.20 ptg modul serta
 10 orang AJK  Padang Sekolah tayangan video
Kelab
S.K MINDEN HEIGHT
GELUGOR PULAU PINANG

KELAB BOLA SEPAK

Disediakan oleh: set kito


PERANCANGAN TAKTIKAL

KELAB BOLA SEPAK TAHUN 2013

1. Pendahuluan

Kelab Bola Sepak memberi fokus khas kepada penambahbaikan dalam melahirkan pelajar
yang berpotensi, mahir dan aktif dalam sukan permainan bola sepak serta mewujudkan pelajar yang
berdaya saing dalam apa jua bidang yang diceburi.

Perancangan Taktikal tahun 2013 dirancang dengan mengambil kira kelemahan–kelemahan


dalam pelbagai aspek terutamanya dari segi pengurusan perjalanan kelab serta kemahiran-
kemahiran yang sesuai untuk aktiviti murid.

2. Isu

Isu–isu utama yang akan ditangani serta diberi penekanan adalah seperti yang berikut:

a) Peningkatan penguasaan murid terhadap peraturan asas dan undang-undang permainan


bola sepak.

b) Memantapkan penguasaan kemahiran individu iaitu kemahiran menendang, menanduk,


mengelecek dan mengawal bola.

c) Memupuk sikap murid tentang kepentingan keselamatan dalam permainan bola sepak seperti
teknik memanaskan badan yang betul dan semasa dalam permainan.

3. Objektif & KPI

Objektif Indikator Kejayaan

1. Menyediakan buku panduan tentang Lebih 95% murid menguasai peraturan asas dan
peraturan asas dan undang-undang undang-undang permainan bola sepak.
permainan bola sepak.

2. Menggunakan modul pendekatan terkini, Lebih 90% murid menguasai asas kemahiran
menarik dan pelbagai untuk individu iaitu kemahiran menendang, menanduk,
memantapkan penguasaan kemahiran mengelecek dan mengawal bola.
individu murid.

100% murid sentiasa mengamalkan teknik


3. Mementingkan keselamatan semasa
bersukan dengan tunjuk ajar teknik yang memanaskan badan yang betul sebelum
betul dan selamat. bermain.
1. CARTA ORGANISASI KELAB BOLA SEPAK 2013

PENASIHAT

EN ILIAS B. TAJUDIN

GPK KO-KURIKULUM

EN MARZUKHI B. RAMLI

SETIAUSAHA KO-KURIKULUM

EN. FADZIL SADIKIN

PENYELARAS KELAB/PERMAINAN

EN. FADZIL SADIKIN

KETUA PENASIHAT

EN. AHMAD ROSYDI B. AHMAD BASIR

GURU PENASIHAT GURU PENASIHAT

EN WAN MOHD AZAM EN MOHD IRWAN MD MURAD


2. CARTA PECAHAN KERJA KELAB BOLA SEPAK 2013

GURU-GURU PENASIHAT

PENGERUSI

ALIF ALIME HUSAIN (6T)

NAIB PENGERUSI

ADAM FADHLI (5B)

SETIAUSAHA

P. SETIAUSAHA

JASON LEE (5B)

BENDAHARI

P. BENDAHARI

AJK TAHUN 3 AJK TAHUN 4 AJK TAHUN 5 AJK TAHUN 6


4. TOV, OTI & ETR

TOV, OTI & ETR

TOV UJIAN KEMAHIRAN 2 , TAHUN 2012

BAIK SEDERHANA LULUS LEMAH JUMLAH


TAHUN
MURID
BIL % BIL % % BIL %
TAHUN 3 7 54 4 31 85 2 15 13
TAHUN 4 4 67 1 16 83 1 17 6
TAHUN 5 18 64 5 18 82 5 18 28
TAHUN 6 35 81 5 12 93 3 7 43

OTI UJIAN KEMAHIRAN 1, TAHUN 2013

JUMLAH
BAIK SEDERHANA LULUS LEMAH
TAHUN MURID

BIL % BIL % % BIL %


TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6

ETR UJIAN KEMAHIRAN 1, TAHUN 2013

JUMLAH
BAIK SEDERHANA LULUS LEMAH
TAHUN MURID

BIL % BIL % % BIL %


TAHUN 3
TAHUN 4
TAHUN 5
TAHUN 6
100

95

90 2013
2014
2015
85

80

75
TAHUN

5. Strategi
1. Membuat penambahbaikan pada rancangan tahunan sedia ada dan disesuaikan dengan takwim
sekolah.
2. Menyediakan modul berdasarkan matlamat tahun ini untuk memantapkan penguasaan kemahiran
individu murid.
3. Menjalankan bengkel teknik peraturan asas dan undang-undang permainan bola sepak.
4. Menambahbaik instrument pemantauan dan penilaian.
5. Menjalankan pertandingan secara kumpulan agar daya saing pelajar dapat ditingkatkan dan
pelajar akan dapat pengalaman
6. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
7. Membuat dokumentasi tentang pelaksanaan program untuk dijadikan ‘Bench Marking’.

6. Aktiviti

Bil Aktiviti Jangka Masa Kumpulan Sasaran Anggaran

Ahli Kelab Bola Sepak


1 Mesyuarat Agung Kelab. Januari 2013 -
Tahun 3 - 6
Taklimat penyediaan
Guru-guru Penasihat
2 rancangan tahunan dan Januari 2013 -
Kelab Bola Sepak
modul kemahiran.
Bengkel peraturan asas dan
Ahli Kelab Bola Sepak
3 undang-undang permainan Mac 2013 RM50.00
Tahun 3 - 6
bola sepak.

Pelaksanaan aktiviti dan Mac – November Ahli Kelab Bola Sepak


4 -
kemahiran 2013 Tahun 3 - 6

Aktiviti pemantauan dan Ahli Kelab Bola Sepak


5 penilaian menggunakan Jun 2013 Tahun 3 - 5 -
instrument disediakan.
Pertandingan antara Ahli Kelab Bola Sepak
6 November 2013 Tahun 3 - 6 RM50.00
kumpulan.

7 Dokumentasi aktiviti / bengkel November 2013 AJK Kelab Bola Sepak RM10.00
7. CARTA GANTT 2013

BIL PERKARA JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGS SEP OKT NOV DIS

Pendaftaran ahli dan Mesyuarat


1
Agung Kelab.

Taklimat penyediaan rancangan


2
tahunan dan modul kemahiran.

Bengkel peraturan asas dan undang-


3
undang permainan bola sepak.

4 Pelaksanaan aktiviti dan kemahiran.

Aktiviti pemantauan dan penilaian


5
menggunakan instrument disediakan.

6 Pertandingan antara kumpulan.

7 Dokumentasi aktiviti / bengkel


8. KOS DAN ANGGARAN PERBELANJAAN 2013

Anggaran Penerimaan bagi Tahun 2013

Wang
PCG Jumlah
SUWA
Baki wang pada 31.12.2012

Anggaran wang yang akan diterima tahun 2012

Jumlah
Tolak 10% RM

JUMLAH RM

Anggaran Perbelanjaan bagi Tahun 2013

Bil. Butir - butir Kuantiti Harga seunit Jumlah (RM )


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tarikh : 01.12.2012

……...…..………………………
(cop & Tandatangan Guru Besar)

ANGGARAN PERBELANJAAN
KELAB BOLA SEPAK TAHUN 2013

BIL PERKARA PERBELANJAAN


1 Menyertai Pertandingan Bola Sepak Zon Jelutong 2013
bagi pasukan sekolah

 Makan Murid - 20 orang RM 70.00


 Pengangkutan - Sewa bas RM 300.00
 Perlawanan persahabatan: RM 300.00
 Pengangkutan
 Pengadil
 Makan dan minum murid
Jumlah: RM670.00

2 Menyertai Pertandingan Bola Sepak Pembangunan Zon


Jelutong 2013 bagi Pasukan Pelapis sekolah

 Makan Murid - 20 orang RM 70.00


 Pengangkutan - Sewa bas RM 300.00
 Perlawanan persahabatan: RM 300.00
 Pengangkutan
 Pengadil
 Makan dan minum murid
Jumlah: RM670.00

3 Aktiviti kelab:

Bengkel Bola Sepak:


- Fotostat modul & bahan untuk bengkel RM 240.00
- Penceramah RM 400.00
Karnival Bola Sepak 7 sebelah:
- Hadiah RM 135.00
- Minuman RM 60.00
Program Coaching
- Dokumentasi RM 50.00
Jumlah:
RM 885.00
JUMLAH KESELURUHAN RM2,225.00

9. Mekanisme Penilaian dan Penambahbaikan


Menggunakan instrument yang dibina untuk menilai :

Penilaian Instrument

1. Penguasaan murid dalam kemahiran individu 1. Borang Ujian Kemahiran


yang telah ditetapkan

2. Pemahaman murid tentang Peraturan Asas 1. Pemerhatian


dan Undang-undang permainan
2. Soal selidik

10. Rumusan

Kelab Bola Sepak meyakini dan menetapkan ekspetasi yang tinggi supaya semua guru penasihat kelab
dapat melaksanakan perancangan taktikal dengan berkesan. Justeru, guru-guru penasihat kelab diharap
dapat bersama-sama menjalankan tanggungjawab ini bagi memastikan semua matlamat yang ditetapkan akan
tercapai dan sentiasa mencapai tahap yang membanggakan.

Disediakan oleh:

---------------------------------------------------

Set kito lagiii

Guru Penasihat Kelab Bola Sepak 2012

SKMH Pulau Pinang


ANALISIS SWOC & CADANGAN

KEKUATAN KELEMAHAN

1. Ada murid yang telah mempunyai kemahiran dan skill yang 1. Ramai murid kurang memahami peraturan asas permainan bola sepak.
agak baik dalam permainan bola sepak. 2. Masa yang terhad menyebabkan guru-guru tidak dapat menyalurkan
2. Sokongan yang amat baik dari pihak sekolah. kemahiran dengan lebih mendalam dan meluas.
3. Terdapat guru yang berpengalaman dalam melatih pasukan 3. Kurang interaksi yang kreatif dengan rakan, bahan, dan alat semasa sesi
sekolah di dalam kelab ini. latihan kemahiran dijalankan.
4. Mempunyai kemudahan dan alatan yang lengkap dan 4. Tidak mempunyai kawasan lapang di sekolah yang boleh dijadikan padang
mencukupi. latihan untuk aktiviti kelab.

PELUANG ANCAMAN

1. Guru menyediakan pelbagai aktiviti yang menggalakkan murid 1. Murid-murid lemah tidak memberi sepenuh tumpuan semasa sesi latihan
melibatkan diri secara aktif dan selamat. kemahiran asas.
2. Alatan sampingan seperti kon, sketel dan bip boleh dipinjam 2. Keadaan permukaan padang tidak rata. Mengganggu pergerakan semasa
dari stor PJ sekolah. latihan kemahiran dan boleh menyebabkan kecederaan.
3. Mendapat bantuan dari ibu bapa yang sukarela untuk 3. Kemudahan asas seperti tiang gol dan jaring gol yang tidak boleh digunakan.
membantu melatih murid. 4. Nisbah bilangan murid yang terlalu ramai berbanding bilangan guru kurang
4. Terdapat padang awam yang terletak berhampiran untuk praktikal untuk menjalankan aktiviti yang dirancang
melakukan latihan.
CADANGAN

1. Masa sesi latihan kemahiran hendaklah disusun semula supaya tidak berlaku terlalu ramai murid pada satu masa di padang.

2. Menambahkan bilangan guru yang terlibat supaya nisbah murid dan guru lebih praktikal dan rasional iaitu 1 guru : 25murid.

3. Memperbaiki mutu padang supaya lebih selamat.

4. Memberi penerangan dan menambahkan nota-nota mengenai undang-undang bola sepak supaya pelajar lebih memahami undang-

undang permainan bola sepak dengan lebih lanjut

5. Menunjukkan kepada murid cara yang betul mengenai permainan bola sepak dengan menayangkan video, mengadakan latihan simulasi

dan permainan kecil.

6. Mewujudkan pertandingan secara kumpulan agar daya saing pelajar dapat ditingkatkan dan pelajar akan dapat pengalaman yang lebih

pada masa hadapan.

Anda mungkin juga menyukai