Anda di halaman 1dari 11

DO’A MUSYR4EMBANG



YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM


PUJI SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN
KEHADIRAT KEBESARAN-MU ATAS SEGALA
LIMPAHAN NIKMAT DAN KARUNIA-MU DAN
ATAS PERKENAANMU PADA HARI INI KAMI
DAPAT MELAKSANAKAN ACARA
MUSYREMBANG TINGKAT KECAMATAN SINJAI
UTARA TAHUN 2018. SEMOGA ACARA INI YA
ALLAH, MENDAPAT RIDHO DARI SISI-MU.

YA ALLAH, BUKAKANLAH PINTU RAHMAT-MU,


AGAR KAMI SEMUA DAPAT MENUAI ILMU DAN
PENGETAHUAN AGAR DAPAT MENATA
KOMPOTENSI KEHIDUPAN YANG BERSAHAJA
DENGAN SENANTIASA MEMPERHATIKAN
MORALITAS DAN ETIKA AGAMA

YA ALLAH YA TUHAN KAMI YANG MAHA


BIJAKSANA
JADIKANLAH KAMI SEMUA SEBAGAI GENERASI
YANG MEMILIKI SIFAT AMANAH JIKA KAMI
ADALAH PEMIMPIN, JADIKANLAH KAMI
PEMIMPIN YANG AMANAH. PEKERJAAN YANG
DIRIDHOI

YA ALLAH YA TUHAN KAMI YANG MAHA


PERKASA
JADIKANLAH KAMI SEBAGAI HAMBA-
HAMBAMU YANG PANDAI BERSYUKUR,
CURAHKANLAH RAHMAT DAN KASIH
SAYANGMU KEPADA KAMI. BERILAH INAYAH,
TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU ANUGRAS\HKANLAH
KEPADA KAMI KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN
AGAR KAMI MAMPU TAMPIL SEBAGAI DAE4AH
YANG MAJU DAN BERAKHLAKUL KARIMAH
YANG TERBINGKAI DENGAN CAHAYA IMAN
DAN TAQWA.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGAMPUN.


AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN KESALAHAN
KAMI, DOSA DAN KESALAHAN PARA ORANG
TUA KAMI, DOSA DAN KESALAHAN PARA
PEMIMPIN KAMI DAN MASUKKANLAH KAMI
KEDALAM GOLONGAN HAMBA-HAMBA-MU
YANG SALEH.
DO’A PELANTIKAN TUNJUKKANLAH KEPADA KAMI, BAHWA
YANG BENAR ITU ADALAH BENAR DAN
    BERIKANLAH KEPADA KAMI KEKUATAN
UNTUK MENGIKUTINYA DAN
TUNJUKKANLAH KEPADA KAMI BAHWA
YA ALLAH YANG MAHA PEMURAH YANG SALAH ITU ADALAH SALAH DAN
PUJI DAN SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN BERILAH KESABARAN UNTUK
KEHADIRAT DAN KEBESARANMU, BERKAT MENGHINDARINYA.
IZIN DAN KEHENDAKMU, SEHINGGA PADA
HARI INI KAMI DAPAT BERKUMPUL DALAM YA ALLAH TUHAN MAHA PENGAMPUN
RANGKA UPACARA PELANTIKAN SESUNGGUHNYA KAMI ADALAH HAMBAMU
PENGURUS TIM PENGGERAK PKK YANG LEMAH YANG SERINGKALI LUPA
KECAMATAN SINJAI UTARA. DAN BERBUAT SALAH DAN DOSA, KARENA
SEMOGA ACARA INI YA ALLAH, ENGKAU ITU YA ALLAH KAMI MOHON KEARIFAN
MERIDHOINYA. MAGFIRAH-MU.
AMPUNILAH DOSA-DOSA DAN KESALAHAN
YA ALLAH YANG MAHA KUASA KAMI.
ENGKAULAH YANG MEMBERIKAN
KEKUASAAN KEPADA SIAPA YANG ENGKAU
KEHENDAKI DAN ENGKAU MENCABUT DOA…………………………………………
KEKUASAAN KEPADA ENGKAU
KEHENDAKI, ENGKAU MULIAKAN ORANG YA ALLAH, YA TUHAN KAMI YANG MAHA
YANG ENGKAU KEHENDAKI, DAN ENGKAU PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG. PADA
HINAKAN ORANG YANG ENGKAU HARI INI, KAMI PERSEMBAHKAN PUJI DAN
KEHENDAKI, DITANGAN ENGKAULAH SYUKUR ATAS HIDAYAH DAN
SEGALA KEBAJIKAN, SESUNGGUHNYA PETUNJUKMU, SEHINGGA KAMI
ENGKAU MAHA KUASA ATAS SEGALA BERKUMPUL PADA ACARA PENYUMPAHAN
SESUATU. DAN PELANTIKAN KEPALA KELURAHAN,
SEMOGA ACARA INI DAPAT TERLAKSANA
YA TUHAN YANG MAHA AGUNG DENGAN SUKSES DAN SEMOGA ENGKAU YA
DENGAN NUR DAN CAHAYA-MU YANG ALLAH MERIDHOINYA.
MAHA AGUNG, LIMPAHKAN RAHMAT DAN
HIDAYAHMU KEPADA PARA PENGURUS YA ALLAH, YA TUHAN KAMI YANG MAHA
YANG BARU SAJA DILANTIK, AGAR DAPAT KUASA.
MELAKSANAKAN TUGAS YANG ENGKAU BERIKAN KEKUASAAN KEPADA
DIEMBANNYA SEBAGAI AMANAH SUCI YANG ENGKAU KEHENDAKI, ENGKAU
DEMI TERWUJUDNYA KONDISI MULIAKAN KEPADA ENGKAU KEHENDAKI
MASYARAKAT YANG RELIGIUS, CERDAS, DAN ENGKAU HINAKAN KEPADA YANG
SEHAT DAN SEJAHTERA. ENGKAU KEHENDAKI, KARENA ITU YA
ALLAH TUNJUKKANLAH KEPADA PEJABAT
YA ALLAH YANG MAHA BIJAKSANA KEPALA KELURAHAN YANG BARU
DILANTIK, BAHWA YANG BENAR ITU
BENAR DAN BERIKANLAH KEKUATAN
UNTUK MENGIKUTINYA. DAN
TUNJUKKANLAH YANG SALAH ITU SALAH,
BERIKANLAH HIDAYAH UNTUK
MENGHINDARINYA, SEMOGA PEJABAT
KEPALA KELURAHAN TIDAK TERSESAT
DALAM MENJALANKAN TUGAS YANG
DIAMANAHKAN KEPADANYA.

YA ALLAH, YA TUHAN YANG PERKASA.


BERIKANLAH KEPADA KAMI KESEHATAN
DAN KEKUATAN DARI SEGALA
KELEMAHAN, KEMAMPUAN DARI SEGALA
KEKURANGAN, BERIKANLAH KEPADA KAMI
JALAN KEMUDAHAN DARI SEGALA
KESULITAN DAN JADIKANLAH ORGANISASI
PEMERINTAHAN ITU SEBAGAI WADAH
PEMERSATU DIANTARA KAMI UNTUK
MEMBANGUN KELURAHAN……………………
KECAMATAN……………………, SEHINGGA
TERWUJUD VISI DAERAH SINJAI YANG
RELIGIUS, CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA.

YA ALLAH, TUHAN YANG MAHA


PENGAMPUN
AMPUNILAH DOSA-DOSA KAMI, DOSA
KEDUA ORANG TUA KAMI, DOSA DAN
KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI, DOSA
DAN KESALAHAN PARA PAHLAWAN KAMI,
KARENA ENGKAU YA ALLAH MAHA
PENGAMPUN DAN MAHA PEMURAH, YA
ALLAH TERIMALAH PERMOHONAN DOA
KAMI.
DOA DALAM RANGKA PAMERAN MENGUJI KINERJA KAMI DALAM
PEMBANGUNAN DAN POTENSI KAB. SINJAI MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG
YANG DIRANGKAIKAN HARI JADI SINJAI RELIGIUS, SEHAT DAN SEJATERAH
YANG KE- 446 TAHUN 2010 MENUJU MASA DEPAN YANG
GEMILANG.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PERKASA


YA ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA BERKAT RAMHAT DAN INAYAH-MU
DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, KINI SINJAI-KU TELAH BERUSIA 446
KAMI PERSEMBAHKAN PUJI DAN TAHUN, BERBAGAI UJIAN DAN
SYUKUR ATAS SEGALA LIMPAHAN COBAAN YANG TELAH KAMI LALUI DI
NIKMAT DAN RAHMAT-MU YANG BAWAH LINDUNGAN-MU KARENA ITU
TELAH ENGKAU ANUGRAHKAN PADA JADIKANLAH KAMI SEBAGAI HAMBA-
KAMI SEHINGGA PADA SIANG HARI INI HAMBAMU YANG PANDAI
KAMI DAPAT MELAKSANAKAN BERSYUKUR, CURAHKAN RAHMAT
UPACARA PEMBUKAAN PAMERAN DAN KASIH SAYANG-MU KEPADA
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA KAMI SEMUA DAN KEPADA PARA
HARI JADI SINJAI YANG KE-446 TAHUN PEMIMPIN KAMI, BERILAH INAYAH,
2010. TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU
KARENA ITU KAMI SEMUA YANG LIMPAHKAN KEPADA KAMI
HADIR DI TEMPAT INI MENUNDUKKAN KEKUATAN LAHIR DAN BATIN AGAR
WAJAH MEMUJI KEBESARAN DAN KAMI DAPAT BERBUAT DAN
MENGAGUNGKAN ASMA-MU BERTINDAK DENGAN PENUH
MEMOHON PINTA MAGEFIRAH-MU TANGGUNG JAWAB.
SERTA HIDAYAH DAN TAUFIQ-MU
SEMOGA ACARA INI YA ALLAH, YA ALLAH TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA
ENGKAU BERKENAN MENABURI BUKAKANLAH KAMI PINTU
BERKAH DAN RIDHO-MU. RAHMAT-MU AGAR KAMI SEMUA
TERMASUK GENERASI YANG
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGASIH TANGGUH DAN TANGGAP DALAM
KAMI MENYADARI BAHWA HASIL MENEGAKKAN TIGA PILAR
PEMBANGUNAN YANG DITAMPILKAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. SINJAI,
SEBAGAI BUAH IKHTIAR DARMA AGAMA, PENDIDIKAN, DAN
BAKTI KAMI YANG MAKSIMAL KESEHATAN.
ADALAH ANUGRAH DARI SISI-MU YA ALLAH LINDUNGILAH KAMI DARI
KARENA ITU YA ALLAH BERBAGAI FITNAH, SIFAT SERAKAH,
CURAHKANLAH KASIH SAYANG DAN DENGKI DAN KHIANAT.
KERIDAAN-MU KEPADA KAMI YA TUNJUKKANLAH KAMI JALAN YANG
ALLAH JADIKANLAH PAMERAN LURUS, BIMBINGLAH KAMI DALAM
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA SEGALA LANGKAH DAN USAHA AGAR
HARI JADI SINJAI YANG KE-446 KAMI SEMUA DAPAT BERPERAN
SEBAGAI MOMENTUM UNTUK SERTA SECARA AKTIF DALAM
PEMBANGUNAN MENUJU BAGDATUN
THAYYIBATUN WARABBUN GHAFUR.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA


PENGAMPUN
AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN
KESALAHAN KAMI, DOSA DAN
KESALAHAN ORANG TUA KAMI, DOSA
DAN KESALAHAN PARA PEMIMPIN
KAMI. JADIKANLAH KAMI SEBAGAI
HAMBA-HAMBA-MU YANG SALEH.
DAN MASUKKANLAH KAMI KE DALAM
GOLONGAN HAMBA-MU YANG
ENGKAU RIDHOI, ALLAHUMMA AMIN.
DOA DALAM RANGKA DENGAN NUR CAHAYAMU YANG
MUSYAWARAH TUDANG SIPULUNG MAHA AGUNG SINARILAH HATI KAMI
KABUPATEN SINJAI DENGAN CAHAYA ILHAM DAN
KEBAJIKAN BIMBINGLAH KAMI
DENGAN PETUNJUK-MU UNTUK
MENINGKATKAN PRESTASI DAN
PROFESI AGAR KAMI MAMPU
YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM MENGANTAR BANGSA DAN
PUJI DAN SYUKUR KAMI MASYARAKAT KAMI SEBAGAI
PERSEMBAHKAN KEHADIRAT–MU YA MASYARAKAT YANG RELIGIUS,
ALLAH, BERKAT RIDHA DAN CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA
KARUNIA-MU, PADA HARI INI KAMI SERTA MENJADI TAULADAN NYATA
DAPAT MENGHADIRI PELAKSANAAN DALAM KEHIDUPAN
ACARA PERINGATAN MAULID NABI BERMASYARAKAT
BESAR MUHAMMAD SAW KAB. SINJAI,
SEMOGA ACARA INI YA ALLAH YA ALLAH YA QAWIYYA YA MATIIN
ENGKAU BERKENAN MENABURI CURAHKANLAH KEPADA KAMI
BERKAH DAN RIDHA. KESADARAN DAN KETULUSAN UNTUK
YA ALLAH YA A’LIM YA KHALIM MENGABDI YANG TAK BANYAK
KAMI SADAR SEPENUH JIWA BAHWA PAMRIH MAMPU MELAKSANAKAN
KAMI ADALAH INSANG YANG LEMAH TUGAS DENGAN CERMAT, DISIPLIN
YANG SERING BERLAKU BODOH DAN DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.
BERBUAT SALAH KARENA ITU, YA YA ALLAH JADIKANLAH KAMI
ALLAH ANUGERAHKANLAH KEPADA SEBAGAI HAMBA YANG PANDAI
KAMI HIDAYAH AGAR HIDUP KAMI BERSYUKUR, BERSIHKANLAH DIRI
MENJADI TERARAH. BERIKANLAH KAMI DARI SEGALAH SIFAT DENGKI,
KEPADA KAMI MA’UNAH AGAR KAMI HASUT DAN IRI HATI, HIASILAH DIRI
DAPAT BEKERJA PENUH AMANAH, KAMI DENGAN SIFAT YANG TERPUJI
LIMPAHKAN KEPADA KAMI SYAFAAT YANG TERBINGKAI DENGAN CAHAYA
AGAR KAMI MAMPU MENGEMBANG IMAN DAN TAQWA AGAR HIDUP INI
TUGAS SEBAGAI PENERUS DARMA BERAKHIR DENGAN HUSNUL
BAKTI, YA ALLAH KUATKAN IMAN KHATIMAH.
DAN TEGUHKANLAH HATI KAMI,
HIASILAH KAMI SEMUA DENGAN YA ALLAH YA MUJIBASSAILIN.
SIFAT YANG TERPUJI HINDARKANLAH DENGAN SEGALAH KERENDAHAN
KAMI DARI SIFAT DAN TINDAKAN HATI, TERIMALAH DOA DAN PINTA
YANG TERCELAH, TUNTUNLAH KAMI KAMI , AMPUNILAH SEGALAH DOSA
KE JALAN YANG ENGKAU RIDHA DAN KESALAHAN KAMI.
UNTUK MERAIH CITA-CITA DAN
HARAPAN KAMI. MUSYAWARAH TUDANG
SIPULUNG
YA ALLAH YA KARIM YA KHABIR
MERAIH CITA-CITA DAN HARAPAN
KAMI.

YA ALLAH YA KARIM YA KHABIR


DENGAN NUR CAHAYAMU YANG
YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM
MAHA AGUNG SINARILAH HATI KAMI
PUJI DAN SYUKUR KAMI
DENGAN CAHAYA ILHAM DAN
PERSEMBAHKAN KEHADIRAT–MU YA
KEBAJIKAN BIMBINGLAH KAMI
ALLAH, BERKAT RIDHA DAN
DENGAN PETUNJUK-MU UNTUK
KARUNIA-MU, PADA HARI INI KAMI
MENINGKATKAN PRESTASI DAN
DAPAT MENGHADIRI PELAKSANAAN
PROFESI AGAR KAMI MAMPU MENATA
MUSYAWARAH MUSYAWARAH
KEHIDUPAN BERMASYARAKAT
TUDANG SIPULUNG MASYARAKA
MENUJU BALDATUN THAIYYIBATUN
SINJAI, SEMOGA ACARA INI YA ALLAH
WARABBUN GHAFUR DI MASA-MASA
ENGKAU BERKENAN MENABURI
YANG AKAN DATANG
BERKAH DALAM BINGKAI
PERLINGDUNGANMU AGAR DAPAT
YA ALLAH YA QAWIYYA YA MATIIN
BERJALAN DENGAN SUKSES PENUH
CURAHKANLAH KEPADA KAMI
KERUKUNAN DAN PERSAUDARAAN.
KESADARAN DAN KETULUSAN UNTUK
MENGABDI YANG TAK BANYAK
YA ALLAH YA A’LIM YA KHALIM
PAMRIH MAMPU MELAKSANAKAN
KAMI SADAR SEPENUH JIWA BAHWA
TUGAS DENGAN CERMAT, DISIPLIN
KAMI ADALAH INSANG YANG LEMAH
DAN PENUH TANGGUNG JAWAB.
YANG SERING BERLAKU BODOH DAN
YA ALLAH JADIKANLAH KAMI
BERBUAT SALAH KARENA ITU, YA
SEBAGAI HAMBA YANG PANDAI
ALLAH ANUGERAHKANLAH KEPADA
BERSYUKUR, BERSIHKANLAH DIRI
KAMI HIDAYAH AGAR HIDUP KAMI
KAMI DARI SEGALAH SIFAT DENGKI,
MENJADI TERARAH. BERIKANLAH
HASUT DAN IRI HATI, HIASILAH DIRI
KEPADA KAMI MA’UNAH AGAR KAMI
KAMI DENGAN SIFAT YANG TERPUJI
DAPAT BEKERJA PENUH AMANAH,
YANG TERBINGKAI DENGAN CAHAYA
LIMPAHKAN KEPADA KAMI SYAFAAT
IMAN DAN TAQWA AGAR HIDUP INI
AGAR KAMI MAMPU MENGEMBANG
BERAKHIR DENGAN HUSNUL
TUGAS SEBAGAI PENERUS DARMA
KHATIMAH.
BAKTI, YA ALLAH KUATKAN IMAN
DAN TEGUHKANLAH HATI KAMI,
YA ALLAH YA MUJIBASSAILIN.
HIASILAH KAMI DAN SEMUA
DENGAN SEGALAH KERENDAHAN
PENGHUNI-PENGHUNI DENGAN SIFAT
HATI, TERIMALAH DOA DAN PINTA
YANG TERPUJI HINDARKANLAH KAMI
KAMI , AMPUNILAH SEGALAH DOSA
DARI SIFAT DAN TINDAKAN YANG
DAN KESALAHAN KAMI.
TERCELAH, TUNTUNLAH KAMI KE
JALAN YANG ENGKAU RIDHA UNTUK
DOA ACARA PENYULUHAN KEAGAMAAN
DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN YA ALLAH TUHAN YANG MAHA BIJAKSANA
JENAZAH BUKAKANLAH KAMI PINTU RAHMAT-
MU AGAR KAMI SEMUA TERMASUK
GENERASI YANG TANGGUH DAN
TANGGAP DALAM MENEGAKKAN TIGA
PILAR PEMBANGUNAN DAERAH KAB.
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA SINJAI, AGAMA, PENDIDIKAN, DAN
DENGAN SEGALA KERENDAHAN HATI, KESEHATAN.
KAMI PERSEMBAHKAN PUJI DAN
SYUKUR ATAS SEGALA LIMPAHAN YA ALLAH LINDUNGILAH KAMI DARI
NIKMAT DAN RAHMAT-MU YANG BERBAGAI FITNAH, SIFAT SERAKAH,
TELAH ENGKAU ANUGRAHKAN PADA DENGKI DAN KHIANAT. TUNJUKKANLAH
KAMI SEHINGGA PADA HARI INI KAMI KAMI JALAN YANG LURUS, BIMBINGLAH
DAPAT MELAKSANAKAN ACARA KAMI DALAM SEGALA LANGKAH DAN
PENYULUHAN KEAGAMAAN DAN USAHA AGAR KAMI SEMUA DAPAT
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BERPERAN SERTA SECARA AKTIF DALAM
JENAZAH. PEMBANGUNAN MENUJU BAGDATUN
KARENA ITU KAMI SEMUA YANG THAYYIBATUN WARABBUN GHAFUR.
HADIR DI TEMPAT INI MENUNDUKKAN
WAJAH MEMUJI KEBESARAN DAN YA ALLAH TUHAN YANG MAHA
MENGAGUNGKAN ASMA-MU PENGAMPUN
MEMOHON PINTA MAGEFIRAH-MU AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN
SERTA HIDAYAH DAN TAUFIQ-MU KESALAHAN KAMI, DOSA DAN KESALAHAN
SEMOGA ACARA INI YA ALLAH, ORANG TUA KAMI, DOSA DAN KESALAHAN
ENGKAU BERKENAN MENABURI PARA PEMIMPIN KAMI. JADIKANLAH KAMI
BERKAH DAN RIDHO-MU. SEBAGAI HAMBA-HAMBA-MU YANG SALEH.
DAN MASUKKANLAH KAMI KE DALAM
GOLONGAN HAMBA-MU YANG ENGKAU
YA ALLAH TUHAN YANG MAHA PERKASA RIDHOI, ALLAHUMMA AMIN.
JADIKANLAH KAMI SEBAGAI HAMBA- 
HAMBAMU YANG PANDAI
BERSYUKUR, CURAHKAN RAHMAT
DAN KASIH SAYANG-MU KEPADA
KAMI SEMUA DAN KEPADA PARA
PEMIMPIN KAMI, BERILAH INAYAH, YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHIM

TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU PUJI SYUKUR KAMI PERSEMBAHKAN

LIMPAHKAN KEPADA KAMI KEHADIRAT KEBESARAN-MU ATAS SEGALA

KEKUATAN LAHIR DAN BATIN AGAR LIMPAHAN NIKMAT DAN KARUNIA-MU DAN

KAMI DAPAT BERBUAT DAN ATAS PERKENAANMU PADA HARI INI KAMI

BERTINDAK DENGAN PENUH DAPAT MELAKSANAKAN ACARA

TANGGUNG JAWAB. PENILAIAN KINERJA KELOMPOK


KELEMBAGAAN PERIKANAN TINGKAT PARA ORANG TUA KAMI, DOSA DAN
NASIONAL TAHUN 2014. UNTUK KATEGORI KESALAHAN PARA PEMIMPIN KAMI DAN
KELOMPOK PEMBUDIYAAN RUMPUT LAUT MASUKKANLAH KAMI KEDALAM
DILINGKUNGAN TALIBUNGING KEL. LAPPA GOLONGAN HAMBA-HAMBA-MU YANG
KEC. SINJAI UTARA KAB. SINJAI. SALEH.
SEMOGA ACARA INI YA ALLAH, MENDAPAT
RIDHO DARI SISI-MU.

YA ALLAH, BUKAKANLAH PINTU RAHMAT-


MU, AGAR KAMI SEMUA DAPAT MENUAI
ILMU DAN PENGETAHUAN AGAR DAPAT
MENATA KOMPOTENSI KEHIDUPAN YANG
BERSAHAJA DENGAN SENANTIASA
MEMPERHATIKAN MORALITAS DAN ETIKA
AGAMA

YA ALLAH YA TUHAN KAMI YANG MAHA


BIJAKSANA
JADIKANLAH KAMI SEMUA SEBAGAI
GENERASI YANG MEMILIKI SIFAT AMANAH
JIKA KAMI ADALAH PEMIMPIN,
JADIKANLAH KAMI PEMIMPIN YANG
AMANAH. PEKERJAAN YANG DIRIDHOI

YA ALLAH YA TUHAN KAMI YANG MAHA


PERKASA
JADIKANLAH KAMI SEBAGAI HAMBA-
HAMBAMU YANG PANDAI BERSYUKUR,
CURAHKANLAH RAHMAT DAN KASIH
SAYANGMU KEPADA KAMI. BERILAH
INAYAH, TAUFIQ DAN HIDAYAH-MU DAN
MINTAKANLAH KEPADA KAMI KEKUATAN
LAHIR DAN BATHIN AGAR KAMI MAMPU
TAMPIL SEBAGAI INSAN YANG
BERAKHLAKUL KARIMAH YANG
TERBINGKAI DENGAN CAHAYA IMAN DAN
TAQWA.

YA ALLAH TUHAN YANG MAHA


PENGAMPUN.
AMPUNILAH SEGALA DOSA DAN
KESALAHAN KAMI, DOSA DAN KESALAHAN

Anda mungkin juga menyukai