Anda di halaman 1dari 2

DOA PEMBUKA

Sebelum memulai acara ini marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah
Subhanahu Wa Ta’ala untuk memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini.

A’udzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin
Allahumma Ya Allah,
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia yang telah
ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negeri
kami ini.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..
Jadikanlah acara BINA DESA HMM FT-UH ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang
membuahkan hasil bermanfaat bagi kehidupan dan keselamatan masyarakat dan negeri kami ini.
Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk memperoleh ridho-MU semata, untuk itu berilah
petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik, demi
kehidupan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim, Ya Tawwaf..
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, manusia yang memiliki sifat amanah. Jika kami
pemimpin jadikanlah pemimpin yang amanah, jika kami rakyat biasa jadikanlah rakyat yang
amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridho-MU.
Ya Allah,
Hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan hanya kepada-MU kami memohon
pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan, dan
bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai pribadi yang senantiasa bekerja dan berkarya
demi pengabdian pada-MU semata.
Iyyaka na’ budu waiyyaka nasta’in
Rabbana taqabbalminna innaka antassami’ul alim, watub ‘alaina innaka antattauwaburrahim.
Aamiin Ya Allah Ya Rabbal ‘aalamiin
DOA PENUTUP

Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbil’alamin, hamdan yuwafi nikmahu
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU yang telah
ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami
hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami
laksanakan ini.
Ya Allah Ya Tuhan kami..
Kegiatan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan
selaturahim dengan masyarakat desa …………….. sekaligus meningkatkan kompetensi kami di
bidang ini, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami sekalian
sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan
pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan,
persatuan yang kokoh di antara kami hingga terjalin dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang
tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ‘adzaban naar
Alhamdulillahrabbil alamin.

Anda mungkin juga menyukai