Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU 38  
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU Lelaki: 3 orang  
HARI / TARIKH ISNIN / 15 NOVEMBER 2021 Perempuan: orang  
KELAS 5BP Kehadiran Jumlah: 3 orang  
MASA 0840-0940 Tidak Hadir: orang
BIDANG
UNIT 17: MESRA ALAM
PEMBELAJARAN
MENDENGAR DAN BERTUTUR
STANDARD 1.3 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul
KANDUNGAN MEMBACA
2.3 Membaca dan memahami bahan sastera dan bukan sastera
1.3.2 Menceritakan sesuatu bahan yang didengar dengan sebutan yang betul, intonasi dan
gaya yang sesuai.
STANDARD
PEMBELAJARAN 2.3.1 Membaca dan memahami bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan yang
betul dan intonasi yang sesuai; ii) label

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami label dengan sebutan
PEMBELAJARAN yang betul dan intonasi yang sesuai.
1. Murid dibimbing untuk merujuk buku teks
AKTIVITI 2. Murid dibimbing untuk memahami isi pelajaran
PEMBELAJARAN & 3. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti dalam buku teks
PEMUDAHCARAAN 4. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti dalam buku aktiviti
5. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti tambahan dalam lembaran kerja
ALAT BANTU MENGAJAR/ BAHAN BANTU MENGAJAR
/ Buku Teks   Nota   Carta/ Graf   Komputer/ Tablet
Buku Rujukan   Model   TV/Projektor   Internet/WiFi
Modul Subjek   Gambar   Pembesar Suara/Radio   Kalkulator
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
  Kretiviti & Inovasi / Bahasa   Pendidikan Alam Sekitar   Patriotisme
  Sains & Teknologi   Keusahawanan   Pendidikan Kewangan   TMK
Nilai Murni
  Baik Hati   Kerjasama   Bertolak Ansur   Keadilan
  Keberanian   Kejujuran   Bersyukur   Tolong-menolong
  Bertanggungjawab   Hemah Tinggi  / Hormat-menghormati / Kasih Sayang
  Kesabaran   Ketekunan   Berjimat Cermat    
Peta Pemikiran i-Think
  Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pelbagai Alir
  Peta Titi   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)
/ Komunikasi   Kolaborasi   Kreativiti   Pemikiran Kritikal
Tahap Pemikiran
Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  
  Mengingat   Mengaplikasi   Menilai
/ Memahami Menganalisis   Mencipta
Penilaian
  Buku Latihan   Buku Teks   Buku Kerja Lembaran Kerja
/ Pemerhatian /  Lisan   Pembentangan   Kerja Kumpulan
  Kuiz   Tugasan   Projek   Simulasi/Lakonan
Refleksi
  / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan
  / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
  Catatan:
  Tangguh: Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
    Mesyuarat   Kursus
    Program Sekolah   Cuti Rehat/Cuti Sakit
    Projek   Guru Pengiring

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 38  
MATA PELAJARAN PENGURUSAN KEHIDUPAN Lelaki: 1 orang  
HARI / TARIKH ISNIN / 15 NOVEMBER 2021 Perempuan: 2 orang  
KELAS 4BP Jumlah: 3 orang  
Kehadiran
MASA 1030-1100 Tidak Hadir: orang
KEMAHIRAN MANIPULATIF
BIDANG
UNIT 3: RINGAN TANGAN
PEMBELAJARAN
TAJUK 2: DAPUR IBU
STANDARD
3.2 Sikap berdikari
KANDUNGAN
3.2.1 Menyatakan sikap berdikari dari aspek mengurus diri sendiri.
STANDARD
PEMBELAJARAN 3.2.2 Memerihalkan kebaikan sikap berdikari.

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyatakan sikap berdikari dari aspek mengurus
PEMBELAJARAN diri sendiri serta memerihalkan kebaikan sikap berdikari.
1. Murid dibimbing untuk merujuk buku teks
AKTIVITI 2. Murid dibimbing untuk memahami isi pelajaran
PEMBELAJARAN & 3. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti dalam buku teks
PEMUDAHCARAAN 4. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti dalam buku aktiviti
5. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti tambahan dalam lembaran kerja
ALAT BANTU MENGAJAR/ BAHAN BANTU MENGAJAR
/ Buku Teks   Nota   Carta/ Graf   Komputer/ Tablet
Buku Rujukan   Model   TV/Projektor   Internet/WiFi
Modul Subjek   Gambar   Pembesar Suara/Radio   Kalkulator
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
  Kretiviti & Inovasi / Bahasa   Pendidikan Alam Sekitar   Patriotisme
  Sains & Teknologi   Keusahawanan   Pendidikan Kewangan   TMK
Nilai Murni
  Baik Hati   Kerjasama   Bertolak Ansur   Keadilan
  Keberanian   Kejujuran   Bersyukur   Tolong-menolong
  Bertanggungjawab   Hemah Tinggi  / Hormat-menghormati / Kasih Sayang
  Kesabaran   Ketekunan   Berjimat Cermat    
Peta Pemikiran i-Think
  Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pelbagai Alir
  Peta Titi   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)
/ Komunikasi   Kolaborasi   Kreativiti   Pemikiran Kritikal
Tahap Pemikiran
Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  
  Mengingat   Mengaplikasi   Menilai
/ Memahami Menganalisis   Mencipta
Penilaian
  Buku Latihan   Buku Teks   Buku Kerja Lembaran Kerja
/ Pemerhatian /  Lisan   Pembentangan   Kerja Kumpulan
  Kuiz   Tugasan   Projek   Simulasi/Lakonan
Refleksi
  / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan
  / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
  Catatan:
  Tangguh: Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
    Mesyuarat   Kursus
    Program Sekolah   Cuti Rehat/Cuti Sakit
    Projek   Guru Pengiring

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MINGGU 38  
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU Lelaki: 1 orang  
HARI / TARIKH ISNIN / 15 NOVEMBER 2021 Perempuan: 1 orang  
KELAS 3BL Kehadiran Jumlah: 2 orang  
MASA 1100-1200 Tidak Hadir: orang
BIDANG UNIT 3: BIJAK MENGURUS
PEMBELAJARAN KEWANGAN
STANDARD MENDENGAR DAN BERTUTUR
KANDUNGAN 1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.

STANDARD 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat.


PEMBELAJARAN

OBJEKTIF Pada akhir pembelajaran, murid dapat bersoal jawab untuk mendapatkan dan
PEMBELAJARAN menyampaikan maklumat.
1. Murid dibimbing untuk merujuk buku teks
AKTIVITI 2. Murid dibimbing untuk memahami isi pelajaran
PEMBELAJARAN & 3. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti dalam buku teks
PEMUDAHCARAAN 4. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti dalam buku aktiviti
5. Murid dibimbing untuk melakukan aktiviti tambahan dalam lembaran kerja
ALAT BANTU MENGAJAR/ BAHAN BANTU MENGAJAR
/ Buku Teks   Nota   Carta/ Graf   Komputer/ Tablet
Buku Rujukan   Model   TV/Projektor   Internet/WiFi
Modul Subjek   Gambar   Pembesar Suara/Radio   Kalkulator
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
  Kretiviti & Inovasi / Bahasa   Pendidikan Alam Sekitar   Patriotisme
  Sains & Teknologi   Keusahawanan   Pendidikan Kewangan   TMK
Nilai Murni
  Baik Hati   Kerjasama   Bertolak Ansur   Keadilan
  Keberanian   Kejujuran   Bersyukur   Tolong-menolong
  Bertanggungjawab   Hemah Tinggi  / Hormat-menghormati / Kasih Sayang
  Kesabaran   Ketekunan   Berjimat Cermat    
Peta Pemikiran i-Think
  Peta Bulatan   Peta Buih   Peta Buih Berganda   Peta Pelbagai Alir
  Peta Titi   Peta Pokok   Peta Dakap   Peta Alir
Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK21)
/ Komunikasi   Kolaborasi   Kreativiti   Pemikiran Kritikal
Tahap Pemikiran
Kemahiran Berfikir Aras Rendah Kemahiran Berfikir Aras Tinggi  
  Mengingat   Mengaplikasi   Menilai
/ Memahami Menganalisis   Mencipta
Penilaian
  Buku Latihan   Buku Teks   Buku Kerja Lembaran Kerja
/ Pemerhatian /  Lisan   Pembentangan   Kerja Kumpulan
  Kuiz   Tugasan   Projek   Simulasi/Lakonan
Refleksi
  / orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan/pengukuhan
  / orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
  Catatan:
  Tangguh: Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana
    Mesyuarat   Kursus
    Program Sekolah   Cuti Rehat/Cuti Sakit
    Projek   Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai