Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 TEBO
Jl. Solok, Desa Sido Rukun – Kec. Rimbo Ulu – Kab. Tebo – Kode Pos 27553 E-Mail :smkn4tebo@yahoo.co.id

JADWAL UJIAN

N0 NAMA SISWA WAKTU


1 AHMAD FATONI
2 DEWI KHUSNUL KHOTIMAH
3 DIAH AYU WULANDARI
4 EGA ALDA ZAGITA
5 EVA KURNIA AYU WULANDARI
6 FIFI NAILI SA'ADAH
7 ISNA RATIH NURVIANI
8 MEISIN KAMIS & JUMAT 13,14 JANUARI 2022
JAM 07.30 – 13.00
9 MITA NUR SHOLEHAH
10 MUHAMMAD BAGAS SAPUTRA
11 MUHAMMAD KHOIRUL EKSA
12 RISMA AYU WANDIRA
13 SITI SOLIHA
14 WIJI LESTARI
15 YENNY RAFIKA AMALIA

Rimbo ulu, 12 JANUARI 2022

KETUA JURUASN

(…………………………………………..)
NIP………………………………………
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 4 TEBO
Jl. Solok, Desa Sido Rukun – Kec. Rimbo Ulu – Kab. Tebo – Kode Pos 27553 E-Mail :smkn4tebo@yahoo.co.id

JADWAL UJIAN

N NAMA SISWA PEMBIMBING PENGUJI


0
1 AHMAD FATONI Siti Rohmah, Sp.d 1. Vera Yulianova, S. Pd
2. Suyono, S. Pd
2 DEWI KHUSNUL Vera Yulianova, S. Pd 1. Suyono, S. Pd
KHOTIMAH 2. Siti Rohmah, Sp.d
3 DIAH AYU WULANDARI Siti Rohmah, Sp.d 1. Vera Yulianova, S. Pd
2. Suyono, S. Pd
4 EGA ALDA ZAGITA Siti Rohmah, Sp.d 1. Vera Yulianova, S. Pd
2. Suyono, S. Pd
5 EVA KURNIA AYU Vera Yulianova, S. Pd 1. Suyono, S. Pd
WULANDARI 2. Siti Rohmah, Sp.d
6 FIFI NAILI SA'ADAH Suyono, S. Pd 1. Siti Rohmah, Sp.d
2. Vera Yulianova, S. Pd
7 ISNA RATIH NURVIANI Vera Yulianova, S. Pd 1. Suyono, S. Pd
2. Siti Rohmah, Sp.d
8 MEISIN Suyono, S. Pd 1. Siti Rohmah, Sp.d
2. Vera Yulianova, S. Pd
9 MITA NUR SHOLEHAH Vera Yulianova, S. Pd 1. Suyono, S. Pd
2. Siti Rohmah, Sp.d
10 MUHAMMAD BAGAS Suyono, S. Pd 1. Siti Rohmah, Sp.d
SAPUTRA 2. Vera Yulianova, S. Pd
11 MUHAMMAD KHOIRUL Suyono, S. Pd 1. Siti Rohmah, Sp.d
EKSA 2. Vera Yulianova, S. Pd
12 RISMA AYU WANDIRA Siti Rohmah, Sp.d 1. Vera Yulianova, S. Pd
2. Suyono, S. Pd
13 SITI SOLIHA Suyono, S. Pd 1. Siti Rohmah, Sp.d
2. Vera Yulianova, S. Pd
14 WIJI LESTARI Siti Rohmah, Sp.d 1. Vera Yulianova, S. Pd
2. Suyono, S. Pd
15 YENNY RAFIKA Vera Yulianova, S. Pd 1. Suyono, S. Pd
AMALIA 2. Siti Rohmah, Sp.d

Rimbo ulu, 12 JANUARI 2022

KETUA JURUASN

(…………………………………………..)
NIP………………………………………