Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


PENDIDIKAN MUZIK SK TAHUN 5
TARIKH 28/6/2022 MASA 7.50-8.20
MINGGU 14
HARI Selasa KELAS 5 Pintar
TEMA Serupa Tetapi Tidak Sama
TAJUK Permainan Ini Melodiku
Permainan Dua Kekal Dua Mengembara
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Notasi Muzik
STANDARD 1.1.1(i-ii) Membaca dan menulis not E, F, G, A, B, C’, D’ serta tanda
PEMBELAJARAN
rehat pada baluk
3.1.1(i-ii) Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G.
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 1. Membaca dan menulis not E, F, G, A, B, C’,
1. Membaca dan menulis not E, F, G, A, B, C’, D’ serta tanda rehat pada baluk
D’ serta tanda rehat pada baluk 2. Mencipta melodi mudah menggunakan not
2. Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G
B, A dan G.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu
1. Murid mendengar penerangan guru tentang permainan ini melodiku dan permainan dua kekal dua
mengembara
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk
1. Murid memainkan permainan ini melodiku. 5. Murid menyusun kad corak irama mengikut
2. Murid membentuk kumpulan seramai empat kreativiti sendiri.
orang. 6. Murid memainkan permainan dua kekal dua
3. Murid menjalankan aktiviti dengan mengembara.
bimbingan guru. 7. Murid menjalankan refleksi terhadap aktiviti
4. Murid mengambil kad corak irama, baluk yang dijalankan.
kosong dan beberapa kad bergambar yang 8. Sesi perbincangan dijalankan antara guru
disediakan. (ada dalam BBM) dan murid untuk mengukuhkan pemahaman.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
1. Murid merumuskan isi pelajaran tentang permainan ini melodiku dan permainan dua kekal dua
mengembara dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 030-033 Buku Aktiviti hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Konstektual
PAK-21 Kerja Berkumpulan PAK-21 -
KBAT Mencipta KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kreativiti dan Inovasi EMK : NILAI Keusahawanan
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PENILAIAN
REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAH HARIAN


PENDIDIKAN MUZIK SK TAHUN 5
TARIKH 30/6/2022 MASA 8.20-8.50
MINGGU 14
HARI Khamis KELAS 5 Cerdik
TEMA Serupa Tetapi Tidak Sama
TAJUK Permainan Ini Melodiku
Permainan Dua Kekal Dua Mengembara
STANDARD KANDUNGAN 1.1 Notasi Muzik
STANDARD 1.1.1(i-ii) Membaca dan menulis not E, F, G, A, B, C’, D’ serta tanda
PEMBELAJARAN
rehat pada baluk
3.1.1(i-ii) Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G.
OBJEKTIF KRITERIA KEJAYAAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid Murid dapat :
dapat : 3. Membaca dan menulis not E, F, G, A, B, C’,
3. Membaca dan menulis not E, F, G, A, B, C’, D’ serta tanda rehat pada baluk
D’ serta tanda rehat pada baluk 4. Mencipta melodi mudah menggunakan not
4. Mencipta melodi mudah menggunakan not B, A dan G
B, A dan G.
AKTIVITI PERMULAAN ( SET INDUKSI )
Aktiviti untuk menarik minat murid, memaklumkan kepada murid tentang OP dan KK dan
Merangsang ingatan terhadap pembelajaran terdahulu
1. Murid mendengar penerangan guru tentang permainan ini melodiku dan permainan dua kekal dua
mengembara
AKTIVITI UTAMA ( AKTIVITI )
Penerangan kandungan pembelajaran, Contoh dan tunjuk cara. Peluang membuat latihan,
Bimbingan dan maklum balas berterusan, Beri pelbagai gaya pembelajaran,Cabaran bersesuaian
untuk semua murid, Peluang untuk belajar secara kolaboratif dan Pentaksiran untuk
9. Murid memainkan permainan ini melodiku. 13. Murid menyusun kad corak irama mengikut
10. Murid membentuk kumpulan seramai empat kreativiti sendiri.
orang. 14. Murid memainkan permainan dua kekal dua
11. Murid menjalankan aktiviti dengan mengembara.
bimbingan guru. 15. Murid menjalankan refleksi terhadap aktiviti
12. Murid mengambil kad corak irama, baluk yang dijalankan.
kosong dan beberapa kad bergambar yang 16. Sesi perbincangan dijalankan antara guru
disediakan. (ada dalam BBM) dan murid untuk mengukuhkan pemahaman.
AKTIVITI PENUTUP ( PENUTUP )
2. Murid merumuskan isi pelajaran tentang permainan ini melodiku dan permainan dua kekal dua
mengembara dengan bimbingan guru.
KAEDAH PENGAJARAN Bersemuka
BUKU Buku Teks hlmn 030-033 Buku Aktiviti hlmn 000
ABM/BBM - STRATEGI PdP Pembelajaran
Konstektual
PAK-21 Kerja Berkumpulan PAK-21 -
KBAT Mencipta KB -
PETA PEMIKIRAN - PENILAIAN P&P Hasil Kerja Murid
EMK : ILMU Kreativiti dan Inovasi EMK : NILAI Keusahawanan
LATIHAN PEMULIHAN PENGAYAAN PENGUKUHAN
TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6
PENILAIAN
REFLEKSI ☐___ / ___ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pengayaan / pengukuhan
☐___ / ___ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
latihan pemulihan
☐ Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:

Anda mungkin juga menyukai