Anda di halaman 1dari 2

NAMA:_____________________ TARIKH:_________

LATIHAN.

Sukukata KV+KVK

1) Padankan sukukata KV+KVK yang sesuai menjadi perkataan

yang betul.

Po ris

Ne bak

Lo kus

Ke kok

Ti nas
NAMA:________________ TARIKH:_____________

2) Isikan huruf yang sesuai menjadi perkataan yang tepat.

i u

N n s

o a

K r s

i a