Bahan Dari : www.khskpt.com www.skpt.edu.

my
lf

' r{oP-*t

cltf

6

SULIT SKEMA JAWAPAN MATEMATIK KERTAS 1 TAHTIN 6 PERCUBAANUPSR201I

015/1

1 .D 2 .D 3 .C 4 .D 5 .A 6 .8 7 .C 8 .8 9 .A 10. D 11" D t2 .D 13. B B 14. 15. c B 16. 1 7 .D 18. C 19. A 20.D

2 1 .B 22.C 23.8 24.A 25.A 26.8 27.C 28.C 29.C 30.A 3 1 .D 32.C 3 3 .B 34.8 3 5 .A 3 6 .D 37.8 3 8 .A 39.C 40. A

035 RM l1 .5.0 5 4 minggull hari . 35 2400 atatr2.edu.3 5+ R M2 .skpt. 5 3 .45 450x 3 a ta u 0 .u Ueiut f-ut is'an 1 2100 - PI PI PI PI PI KI t i I I .4 240 0 + 2 * a u 2 .oo MatematikKertas2 Tahun6 .3 .27 19.05 0.Bahan Dari : www.my SULIT 01512 2 UPSRKERTAS TAHUN 201I UJIANPERCUBAAN PEMARKAHAN SKEMA Markah Kecil PI AA Soalan 0.| l 3 x92 I 2 NI KI N1 2 2 2 8 9 l0 U l2 IJ betul dancubaat untuk menolaK Susunan i r2.4 5 x 3 1.7 0 RM 14 .8.4u Jawapan Jumlah I I 5 10 301E5 t.85 atausetara 90 450 atau0.2 minggu6 hari 2 minggu5 hari 24.44 52.8o 3 KI NI KI NI KI NI 2 2 2 K1 N1 KI NI l4 l5 r6 17 KI NI KI K1 NI KI KI NI K1 KI NI K1 K1 NI KI KI NI KI\ KI N1 2 3 J J J l8 l9 t 20 I nvrg.2011 Ujian Percubaan SULIT .4 + 2 120 0 31.84 RM28. 552 + 5 8 610 4 +4 +4 +4 +4 +4 atau setara 24 64 atau128 64+128 t92 249 249-74 .4+ 31.80 * I RM28.5 atau z 3 5 6 l.: 8.khskpt.44 83.com www.

khskpt.Bahan Dari : www.edu.skpt.com www.2 aa JJ ii l2 l3 l4 l5 B D D B B A 34 35 36 D D C D D D t6 I7 D A 37 38 t8 t9 20 D D 39 40 .my ftJ ' e" il'e4. SKEMAJAWAPTIiN PEPERIKSAAN PERCUBAAN TAFILTN ENAM 2OII ( ish Question Answer D Question Answer A C 2l 22 z) -a 2 1 J A D B B B B D A 4 5 6 24 25 B B D B C D D C 26 27 8 9 l0 B C C D C 28 29 30 3l -1.

1. PRICE RM12perperson RM9.90per set LOCATION riverside town centre 2(b) .Acceptanysuitable 2 Question 2a- PLACE Pak Din's Corner Lily's Cafe Delight De Souza's TYPES OT' FOOD CHOICE OF FOOD AND DRINKS Chinese cuisine Westerndelicacies 1.com www. 2. hot or cold beverages 1.khskpt.Accept any suitable answers answers 3 Question . grilled fish.ketupat 2.Bahan Dari : www.edu.skpt. fruit juice 2.Acceptany suitable . satay.my SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN BAHASA INGGERIS SEKOLAH KEBANGSAAN _ KERTAS 2 answers 1 Question . steamboat rendang.

B 16.8 27. to to 2 QUESTTON a) type/ size/ mass/ weight of toy car lheight I lenglh of ramp (any two answer).Bahan Dari : www. A 30.B 11.4 29.edu. 2.8 26.The rougherthe surface. b) The thorn/ fruit /flower seenclearly.D 28. d) Plantrespond stimulus/ acceptifmimosaplantrespond touch. D Answdr Scheme SECTION B QUESTTONr a) Touch/ raining/ windy / stepon / any suitableanswer.B t7.the nearer/ the shorter ravel by toy car / vice versa. b) Distance travel by toy car. travel by toy cax.B 19.A 12. biggerthe size of shadowvice versa. C zt.00am/ normal size /theleave reopen.A 23. a) To investigate relationshipbetween the b) Position' size typel shape ofshadow(form) / position/ sizeoftorch/distance / ofcup/object/ shape in betweenscreenand cup / distancebetweentouch and cup. 4.C l8. the shorkr / nearerthe distance QUESTION 3 positionof cup / objectand shapeof shadowform.D 20. D A B C A 6. c) .The moreI bigga lfriction. of .C 24. the d) The nearerthe distance the object from torch / light source.skpt.my /2N'Npr*t44tq /A . 3. 5.D 25.C Ncs MARKING SCHEME UJIAN PENGESANAN PERCUBAAN UPSRTAHUN2O1T l. C 7.C ls. c) Light travel in a straightline / Light cannotpassthroughan opaqueobject.com www.D 22.khskpt. C 10. ._f.8 13"8 14. c) Like 9. D 8. C 9.

my QUESTION 4 a) Decrease increase.00noon the lengthofshadow decrease from 12.khskpt.com www. c) Any numberbetween 2lcrn -25cm (Accept decimalsnumber).edu. and b) TheSunis ontopoftheobject. the of b) i) Distance fulcrum from load /book.The nearerthe fulcrum from the load.At 12. in and . the more number of book / vice versa.00amto 12.In the moming until 12. c) .00noonthe length of the shadowis the shortest. of ii) Numberof book. d) . .00 pm the length of shadowincrease. QUESTION 5 a) To investigate relationshipbetweendistance frrlcrumfrom load/ book and numberof book.00noon the lengthof shadowdecrease increase the evening. the lessernumber of book / vice versa.skpt.The nearerthe fulcrum from the book. .From 8.Bahan Dari : www. and .00noon to 3.

C 7 D 8 A 9 B l0 C l1 C 25 A 26 C 27 C 28 D 29 C 30 B 31 C 12 C t3 D t4 A 15 C 32 D 33 A 34 D 35 D t6 D t7 A l8 B 19 C 20 A 36 B 37 D 38 A'1 39 D 40 D .t/ PEPERIKSAAN PERCUBAANUPSR NEGERIMELAKA 2011 BAHASAMELAYU KERTAS I ( PEMAHAMAN) SET 1 I S K- C 21 B 22 B 2 D a J B 23 C 24 4 A Dt \ 5 B 6 .edu.com www.khskpt.Bahan Dari : www.skpt.my R-t^st/ h^.

seberkaskaYu aPi .Pe n u tup _perasaan_gembira/se ro n o k lp e n a t / -p u la n g k e ru ma } r/ Yangtidak daPatdiluPakan Soalan3 .Mengangkatair .baldi .my kt*ttt*trut " SET 1 2 _ 012 SKEMA BAHASA MELAYU KERTAS PemeriksaanbahagianA.Sentiasa .maklumat terkini .edu.hiburan ./ latih tubi / taklimat { .BanYakmembaca membina sikaP Positif .mengisi masa laPang .Format sYarahan kata aluan yang dihormati dll .lv{emasang/mendirikan khemah .Aktiviti .Format ..Belajar berkumPulan .Membawa .meluaskanPengetahuan .Menolong kawan ..CatatanI sehari / beberapa . .Membuat ulang kaji / latihan belajar semasa .sekianterima kasih Isi: Pendahuluan_suratkhabarpopular-mudahdidapati.khemah Bahagian B( 30 markah) Soalan 1 cemerlang iangkah-langkah untuk menjadi murid jadual waku .kata penegas.bahagianBdanbahagianCdibuatsecaraholistik B a h a g ia n A( l 0markah) " .bii*g* / ceramah-.Memasak .rcanan .g* sijil hadiah' / sesi SK / p""vu*puian L"t aktivitikumpulan ut-*ur.Bahan Dari : www.pendaftaran/ meni.skpt.Menumpukun i"p"ttuh perhatian .I solat soaljawab/riadah pengalaman .Memegangtali .ili"".com www.khskpt.makanan/air i nasi . / -o-^nnrr rnenatI .Membuat .Bila / di mana / bagaimana Tujuanprogram_memberipendedahal{'memuoukkeyakinandiri/persediaan melahirka *utia yang berdisiplin peperiksaarl merapatkanh"d.Jrr. cth: hadirin .Berdoa dan bersembahYang Soalan2 hari ( hari / masa/ tarikh . Perserta siaPaterlibat .

bertanggungiawabmenasihatianak melarangmenghina orang yang cacat 2. Uah frati .memohon maaf 8.menziarahi kawan walaupun dihina 7.berkawan baik Catatan : Sekiranya murid m'enyalin / mengambil frasa daripada teks markah maksimum 03 .Sekiranyamurid menjawab tidak menepati format markah maksimum dipotong 02 ( Isi ada tetapi tiada format . berhemahtinggi .my a/n-.com www. insaf. Catatan: Untuk soalan 2 dan 3 .khskpt. berfikiran positif.Bahan Dari : www. taat .skpt.edu.rendah diri /peramah 5.manfaatkan surat khabar.menurut nasihat ibu 3.suka menolong kawan 6.sedih melihat kawan bersendirian 4. belaskasihan/prihatin. ik{rlas .3K - tahu isu semasa-beritadalam dan luir negara dan isi-isi yang berkaitan boleh diterima penutup.karangan diterima" tidak dikira terpesongditolak markah format sahaja) Bahagian C(20markah) Nilai-nilai murni 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful