Anda di halaman 1dari 5

TUTORIAL 6

KAUNSELING
KELOMPOK
NOR HASHIMAH ABDUL WAHAB
NUR ZAFIRAH MOHD ZAKARI
NURHIDAYAH BINTI BEDAH
1.Peranan kaunselor sebagai
pemudahcara dalam kaunseling
kelompok.

1.Galakkan klien
3.Menyatakan 4. Menyusun
mengimbas
semula masalah maklumat
kembali

2.Merangsang 5.Membantu
emosi ahli tangani masalah
Pemilihan ahli kelompok
Temubual dengan bakal-bakal ahli kelompok untuk
menentukan kesesuaian dan kerelaan ahli kelompok

Menentukan bilangan ahli (8-12)

Tentukan kriteria bagi pemilihan ahli. Ahli yang suka


mengkritik tanpa bukti harus dielakkan

Memastikan ahli tidak meninggalkan kelompok dengan


sewenang-wenangnya

Perancangan teliti aktiviti kaunseling kelompok agar dapat


dijalankan dengan baik
Pemilihan ahli kelompok
Cadangan/ pandangan ahli kelompok diambil kira

Memastikan matlamat yang ingin dicapai

Minat
yang
Budaya sama Umur
yang sama sebaya
Asas
pemilihan
Jantina ahli Permasalahan
kelompok

Latar
Keserasian
Bilangan belakang
ahli
Ciri-ciri pemimpin kaunseling
kelompok yang berkesan
Menghormati
fasilitatif mesra
ahli kelompok

Tidak membuat
empati Ikhlas generalisasi-
tanggapan awal

Tidak
kecindan
menghukum

Anda mungkin juga menyukai