Anda di halaman 1dari 17

TAUHID ULUHIYAH

DAN RUBUBIYAH
Pengertian Aqidah.
Bahasa:
•Perkataan Aqidah berasal dari bahasa Arab
iaitu “aqada” yang bermaksud ikatan atau
simpulan.
•Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu
yang maknawi seperti akad nikah dan akad
jual beli.
•Dari ikatan atau simpulan ini,maka lahirlah
aqidah iaitu ikatan atau simpulan
•Kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul
kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak
mungkin tercerai atau terurai.

Syara’:
•Kepercayaan atau keimanan kepada hakiki
atau nilai-nilai mutlak,yang tetap dan
kekal,yang pasti dan hakiki,yang kudus dan
suci, seperti yang diwajibkan oleh syara’ iaitu
beriman kepada Allah s.w.t ,rukun-rukun
iman,rukun-rukun islam,dan perkara-perkara
ghaibiyyat.
IMAN
•Iman menurut bahasa ialah membenarkan dengan
hati. Manakala iman menurut syarak ialah beriman
dengan Allah SWT, para Malaikat, kitab-kitab Allah,
Hari Akhirat serta qada dan qadar Nya.
•Iman juga merupakan asas yang memantapkan
akidah muslim dalam segenap bidang, baik dalam
bidang pentarbiyahan diri, menstabilkan
masyarakat, menguatkan umat serta memimpin
kehidupan dari segi politik, ekonomi, sosial dan
lainnya
 Beriktikad bahawa hanya Allah (SWT) sahaja yang
berhak disembah, dicintai, dipatuhi, dan ditumpui
untuk meminta.
Huraian: Meletakkan seluruh percakapan,
perbuatan dan
tingkah laku di atas petunjuk dan
perintah Allah
(SWT) semata-mata.
 Tauhid Uluhiyyah berpaksikan ‘Kalimah Syahadah’.
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan
manusia melainkan supaya mereka
menyembahKu”
(Surah al-Zariyat:56)

Firman Allah pada ayat yang lain


“Dan kami tidak mengutus seorang
rasul pun sebelum kamu, melainkan
Kami wahyukan kepadanya:
Bahawasanya tidak ada Tuhan selain
Aku, maka sembahlah Aku”
Menyembah berhala
Hiburan yang
melalaikan
Mengamalkan sihir
khurafat
Berzikir
Solat/Sembahyang
Menghadiri majlis
ilmu
Allah (SWT) ialah pentadbir,
pencipta, pemilik dan yang
menguasai alam semesta.
Huraian: Dia adalah pencipta yang
menciptakan semua yang
ada. Dia juga merupakan
pentadbir, pemilik dan
yang menguasai seluruh alam
semesta ini.
 “Ingatlah yang menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci
Allah, Tuhan Alam Semesta”
(Surah al-A’raf:54)

Firman Allah pada ayat yang lain


 “Wahai umat manusia! Kamulah yang
sentiasa berhajat kepada Allah (dalam
segala perkara). Sedang Allah Dialah sahaja
Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji”
(Surah al-Fatir:15)
 Mengakui adanya pentadbir, pencipta, dan
pemilik seluruh alam ini selain Allah S.W.T.
 Mengakui bahawa semua perkara yang terjadi
bukan daripada ketentuan Allah S.W.T.
 Mengakui bahawa Allah S.W.T pemilik, pentadbir,
dan pencipta seluruh alam.
 Percaya semua perkara yang berlaku adalah
kehendak/ketentuan Allah S.W.T.
 Mengesakan nama-nama (asma’) dan sifat berdiri di
atas 3 asas yakni:
d. Mensucikan dan meninggikan Allah dari hal yang
menyamakan-Nya dengan makhluk, atau dari suatu
kekurangan.
e. Beriman kepada nama-nama (asma’) dan sifat yang telah
ditetapkan dalam Kitabullah dan sunnah rasul.
f. Membuang khayalan (yang berlebih-lebihan) untuk merupakan
sifat-sifat tersebut.
Huraian: Iktikad secara putus bahawa Allah S.W.T
patut
mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, bersih
serta suci dari sifat-sifat kekurangan atau
kelemahan,
 “Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan-
Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha
Melihat”
(Surah al-Syura:11)

Firman Allah pada ayat yang lain


 “Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-
sekutu bagi Allah. Sesungguhnya Allah
mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.
(Surah al-Nahl:74)
 Mengatakan bahawa Allah itu tidak sempurna.
 Mengatakan bahawa Allah itu mempnyai banyak
kekurangan.
 Mengatakan bahawa Allah itu sempurna.
 Mengatakan bahawa Allah itu tidak mempunyai
kekurangan/cacat celanya.
 Buku: -Panduan lengkap menuju akidah yang
benar
oleh Nor ‘Arifah Sabhan.
-Pendidikan Islam (asas dinamika guru jilid
1)
oleh Ahmad B. Mohd Salleh.