Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN TAHUN-TAHUN LEPAS SEJARAH ASIA STPM KERTAS 2 ( BAHAGIAN B ) 2003 - 2011 TEMA TAHUN Huraian

Tajuk 03 04 05 06 07 08 09 10 1 Masyarakat Tempatan (a) Sistem Beraja X X (b) Sistem Pembesar/Hulubalang X X (c) Hukum Adat, Peraturan dan Undang-undang X X (d) Sistem Sosial i. Sistem Feudal X ii. Sistem Kepercayaan (e) Sistem Ekonomi i. Sara diri X X ii. Komersial X X X 2 Transformasi Masyarakat (a) Perluasan Kuasa Asing (b) Campur Tangan i. Melalui perjanjian ii. Melalui peperangan iii. Melalui pengilhakan (c) Kesan terhadap Masyarakat dan Negara i. Masyarakat Majmuk ii. Penentangan iii. Penerimaan dan pengubahsuaian (pentadbiran, undang-undang, ekonomi dan pendidikan) Nasionalisme dan Pembentukan Negara Bangsa (a) Gerakan Kesedaran i. Agama X X X X X X X X X X X X X

11 X

X X X

TEMA Huraian Tajuk ii. Bahasa dan Kesusasteraan iii. Kewartawanan iv. Sistem Pendidikan v. Golongan intelektual vi. Pengaruh-pengaruh luar (b) Persatuan, Kesatuan, Kelab (Berkaitan Ekonomi, Politik dan Sosial) i. Kemunculan dan pertubuhan ii. Aliran Perjuangan (c) Perjuangan Pembebasan dan Kemerdekaan (d) Perang Dunia Kedua 4 Pengisian Kemerdekaan (a) Sistem Pemerintahan (b) Pembangunan Sosial dan Ekonomi (c) Hubungan Serantau dan Antarabangsa Disediakan oleh; Puan Jaitun binti Banggu Guru Akademik STPM Sejarah SMK Sandakan

03

04

TAHUN 05 06 X

07

08 X

09

10

11 X

X X X

X X

X X

X X

X X X X X X