Anda di halaman 1dari 2

MODUL SOALAN-SOALAN TUMPUAN SEJARAH DUNIA TINGKATAN ENAM BAWAH STPM TAHUN 2012

TEMA 1: MASYARAKAT Sub Tema 1.1 Masyarakat Feudal (England dan Jepun ) 1.2 Masyarakat Agraria (Belanda & China) 1.3 Masyarakat Maritim (Portugal & Jepun) 1.4 Masyarakat Industri (England dan Jerman) 1. 2. 3. Soalan-soalan Tumpuan Huraikan perkembangan masyarakat feudal yang diamalkan di England Huraikan perkembangan masyarakat feudal yang diamalkan di Jepun Bandingkan ciri-ciri sistem feudal yang diamalkan England dan Jepun pada abad ke-16 hingga ke-17. Catatan Aimah Aimah Alsali

4. 5.

Terangkan perkembangan masyarakat agraria yang diamalkan di Belanda Terangkan perkembangan masyarakat agraria yang diamalkan di China

Alsali Anijan

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Bincangkan faktor-faktor perkembangan revolusi perdagangan pada abad ke-15 dan ke-16 di Eropah. Huraikan perkembangan masyarakat maritim yang diamalkan di Portugal Huraikan perkembangan masyarakat maritim yang diamalkan di Jepun Huraikan ciri-ciri masyarakat Industri yang diamalkan di England Huraikan ciri-ciri masyarakat Industri yang diamalkan di Jerman Bincangkan sebab-sebab berlakunya revolusi perindustrian di England Bincangkan kesan-kesan berlakunya revolusi perindustrian di England Huraikan kesan revolusi perindustrian ke atas masyarakat pertanian di England Huraikan secara kritikal kesan revolusi perindustrian ke atas keadaan pekerja di kilang di England. Bincangkan sebab-sebab berlakunya revolusi perindustrian di Jerman Bincangkan kesan-kesan berlakunya revolusi perindustrian di Jerman Terangkan ciri-ciri masyarakat industri di Jerman pada abad ke-18 hingga ke-19. Huraikan kesan revolusi perindustrian dengan merujuk kepada dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan di Jerman

Anijan Anuar R Anuar R Erma Erma Ermawati Ermawati Farah Farah Jesoni Jesoni Julfeeka Julfeeka

TEMA 2: PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN Sub Tema 2.1 Institusi Pemerintahan (China & Rusia) 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 2.2 Negara Bangsa (England Perancis Amerika Syt Itali Jerman) Soalan-soalan Tumpuan Bincangkan perlaksanaan sistem beraja di China pada zaman dinasti Ming dan Ching Huraikan kedudukan dan peranan beraja di China pada zaman dinasti Ming dan Ching Bincangkan ciri-ciri pemerintahan maharaja di China pada abad ke-16 hingga ke-18. Bincangkan perlaksanaan sistem beraja di Rusia pada zaman dinasti Romanov Huraikan kedudukan dan peranan beraja di Rusia Huraikan pembaharuan yang dilakukan oleh Peter The Great pada tahun 1682 hingga 1725. Huraikan faktor perubahan dasar perhambaan yang dilakukan oleh Tsar Alexander II pada tahun 1855 hingga 1881. Huraikan dasar pemerintahan yang dilakukan oleh Tsar Nicolas II pada tahun 1894 hingga 1917. Bincangkan peranan pembesar di China pada abad ke-16 hingga ke-20. Bincangkan perlaksanaan dan faktor kejatuhan sistem pembesar di China. Bincangkan perlaksanaan sistem pembesar di Rusia dengan memberikan contoh-contoh sesuai Catatan Lamsan Lamsan Lisa Lisa Fatin S Fatin S Marlina Marlina Masinah Masinah Nazika Nazika Nely Nely Noorasika Noorasika N. Syafirah N. Syafirah Rosminah

30. Bincangkan perlaksanaan raja mutlak dan raja berperlembagaan di England 31. Huraikan pertikaian antara golongan raja dengan golongan parlimen yang berlaku di England abad ke-16 hingga tahun 1688. 32. Bincangkan perlaksanaan raja mutlak dan raja berperlembagaan di Perancis 33. Huraikan perlaksanaan negara kesatuan di Perancis 34. Bincangkan ketidakpuasan hati rakyat terhadap struktur parlimen di Perancis. 35. Huraikan perlaksanaan negara Persekutuan di Amerika Syarikat 36. Bincangkan latarbelakang dan gerakan penyatuan bagi negara bangsa Itali 37. Bincangkan latarbelakang dan langkah-langkah ke arah penyatuan bagi negara bangsa Jerman

TEMA 3: KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN Sub Tema 3.1 Sistem Ekonomi (China Jepun, Jerman, Perancis, England, Amerika Syt, Portugal, Belanda) 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. Soalan-soalan Tumpuan Terangkan kegiatan sistem ekonomi feudalisme di China Terangkan kegiatan sistem ekonomi feudalisme di Jepun Terangkan kegiatan sistem ekonomi feudalisme dan kapitalisme di Jerman Terangkan kegiatan sistem ekonomi feudalisme di Perancis Huraikan faktor-faktor pertumbuhan industri di England Huraikan perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di England. Bincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan industri di Amerika Syarikat Bincangkan perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat pada abad ke-18. Huraikan faktor-faktor dan perkembangan perdagangan dan perniagaan di Portugal Huraikan faktor-faktor dan perkembangan perdagangan dan perniagaan di Belanda Huraikan perkembangan sistem ekonomi pertanian di Belanda Huraikan perkembangan sistem ekonomi pertanian di England Huraikan perkembangan sistem ekonomi perindustrian kedua di Jerman Huraikan perkembangan sistem ekonomi perindustrian di Jepun Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan perindustrian di Jepun Huraikan perkembangan sistem ekonomi perindustrian di Jepun Huraikan perkembangan ilmu di England Huraikan perkembangan ilmu di Perancis Bincangkan karya dan sumbangan Charles Louis Montesquieu dalam aspek intelektual Bincangkan karya dan sumbangan Adam Smith dalam aspek intelektual Bincangkan sumbangan Jean-Jacquas Rousseau dalam aspek intelektual Catatan Sahrizah Sahrizah Salinah Salinah Salmah Salmah Salmiah Salmiah Samsuri Samsuri Sharifah Sharifah Sheeryrina Sheeryrina S. Runisah S. Runisah Surainty Surianty Nizam Nizam Alif Dar M Anuar Azizul

3.2 Intelektual (England, Perancis)

3.3 Kemajuan Pendidikan

59. Bincangkan sejarah dan pertumbuhan sistem pendidikan di Perancis. 60. Bincangkan sejarah dan pertumbuhan sistem pendidikan di Jerman.

TEMA 4: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA Sub Tema 4.1 Reaksi Masyarakat Tempatan Terhadap Perluasan Kuasa barat (China & India) 4.2 Konflik Antarabangsa (Dunia, Eropah dan Asia) 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Soalan-soalan Tumpuan Bincangkan isu-isu yang merenggangkan hubungan China dengan Barat. Huraikan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat China terhadap campur tangan pihak asing. Bincangkan isu-isu yang menimbulkan rasa tidak puas hati masyarakat India terhadap British. Huraikan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat India terhadap perluasan kuasa Barat. Terangkan transformasi sosial, ekonomi dan kemunculan intelektual tempatan di negara China. Terangkan transformasi sosial, ekonomi dan kemunculan intelektual tempatan di negara India. Terangkan usaha-usaha mendaulatkan India dalam menuju kemerdekaan pada abad ke-20. Catatan Azizul Raihan Raihan M. Sofi M. Sofi M. Hisham M. Hisham M.Nurdiansah M.Nurdiansah Wirawan Wirawan Rosly M. Jukky Nurfaidah Putera Nor Supardi Chang FS Chang FS M. Haider Nur Aidil

4.3 Dekolonisasi & Kedaulatan 4.4 Perhubungan Luar ( PBB, Komanwel & NATO )

Bincangkan sebab-sebab meletusnya Perang Dunia Pertama pada 1914 hingga 1918 di Eropah Huraikan kesan-kesan politik, Ekonomi dan kesan sosial akibat daripada Perang Dunia Pertama. Bincangkan sebab-sebab meletusnya Perang Dunia Kedua Huraikan kesan-kesan akibat daripada Perang Dunia Kedua Terangkan sebab-sebab meletusnya perang dunia kedua di Asia Bincangkan faktor-faktor yang membawa kepada kemunculan Perang Dingin pada tahun 1945 hingga 1955. 74. Terangkan kesan-kesan perang Dingin pada tahun 1945 hingga 1955. 75. Bincangkan dekolonisasi di negara China 76. Bincangkan dekolonisasi di negara India 77. Huraikan matlamat dan dasar penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 78. Bincangkan peranan organisasi yang terdapat dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 79. Huraikan sejarah dan perkembangan Komanwel serta peranan negara United Kingdom dan India. 80. Bincangkan faktor-faktor penubuhan NATO dan peranan Amerika Syarikat serta United Kingdom dalam NATO.

Nota:

Pelajar dikehendaki membuat esei lengkap dengan perenggan pendahuluan, 7 perenggan isi dan penutup. Esei Pelajar ditaip dengan menggunakan FONT Arial, SAIZ 11, SINGLE SPACING dan JUSTIFIED.