Anda di halaman 1dari 95

KOMPILASI SOALAN SOALAN SEJARAH DUNIA 1900 1955 STPM BAHARU 940 / 1, PRA-U BAWAH 3 TAHUN 2012 TEMA

A 1: MASYARAKAT 1.1 Masyarakat Feudal (England, Jepun dan Perbandingan) Soalan 1: Huraikan perkembangan sistem masyarakat Feudal yang diamalkan di England pada abad ke-16 hingga ke-17. A) Pendahuluan Konsep feudalisme adalah satu istilah atau konsep yang terbentuk di Eropah Barat selepas kejatuhan empayar Charlemagne dan berlanjutan sehingga abad ke- 14 M. Abad tersebut memperlihatkan era masyarakat yang digelar masyarakat feudal. Marc Bloch dalam bukunya Feudal Society, mentakrifkan istilah feudal digunakan bagi menerangkan seluruh kelakuan dan adat yang diterima dan wujud pada ketika itu serta organisasi kelas atasan yang meliputi perjanjian secara bertulis yang didominasi kekuasaan golongan atasan. kedudukan seseorang individu dalam sistem feudal adalah mengikut sistem kelas bersusun lapis mengikut hierarki yang terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh kerajaan atau golongan pemerintah ke atas golongan bawahan. Kedua-dua golongan ini hidup mengikut susun lapis masyarakat yang ditetapkan berdasarkan keturunan. Hubungan antaranya berasaskan kepada saling memerlukan antara golongan pemerintah dengan golongan bawahan. Penerimaan pemerintahan berkuasa mutlak mi menyebabkan masyarakat England berada dalam sistem masyarakat feudal. Masyarakat feudal di England terbahagi kepada dua golongan, iaitu Pemimpin dan yang dipimpin. Golongan pemimpin terdiri daripada raja, bangsawan iaitu baron, dan knight. Manakala golongan yang dipimpin ialah petani atau rakyat biasa yang dikenali sebagai serf B) Isi-Isi Penting:

sistem pemerintahan beraja mutlak tetapi masih berpegang kepada tradisi politik England yang telah wujud sejak Zaman Pertengahan. Kuasa mutlak raja adalah meliputi pusat segala kekuasaan. Rakyat tidak mempunyai hak untuk membantah pemerintahan raja. Raja hanya bertanggungjawab kepada Tuhan dalam menjalankan pemerintahan bukan kepada rakyat. Rakyat tidak mempunyai hak dan suara dalam pemerintahan kerana kuasa raja adalah anugerah suci yang diperturunkan oleh Tuhan. Rakyat perlu memberi taat setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja. Mereka tidak mempunyai hak untuk membantah walaupun raja tidak menjalankan pemerintahannya dengan baik. Raja-raja masih menghormati prinsip pembatasan kuasa pemerintah yang terdapat dalam Magna Carta. Maka, pemerintahan raja-raja tidak sepenuhnya membelakangi parlimen. Pembatasan kuasa pemerintah mi memperlihatkan bahawa rakyat England pada abad ke-16 menerima idea bahawa raja dilantik atas kehendak Tuhan, tetapi rakyat England tidak dapat menerima kepercayaan bahawa Tuhan telah memberi raja-raja kuasa mutlak untuk menjalankan pemerintahan. Era pemerintahan Raja Henry VII (1485 1509) di England menduduki hierarki tertinggi dalam masyarakat feudal dan berkuasa mutlak terhadap rakyat dan negara. Dasar pemerintahan Raja Henry VII: Tindakan berikut dilakukan oleh Raja Henry VII untuk mengukuhkan pemerintahan beraja berkuasa mutlak antaranya Meluluskan undang-undang menentang pemakaian pakaian khas (livery) dan Pengekalan tentera persendirian, dan pemakaian lambang kuasa sendiri sebagai amalan golongan bangsawan. Raja Henry juga menggunakan Majlis Diraja sebagai mahkamah yang baharu untuk menguruskan hal berkaitan harta benda dan situasi yang menganggu ketenteraman awam. Badan mi menjadi popular dan berjaya mewujudkan keamanan dan keadilan.

2) Golongan Bangsawan atau baron Baron memainkan peranan penting dalam pentadbiran dan ekonomi. Raja akan mengurniakan gelaran kepada bangsawan seperti count, duke, baron (lord), dan vassal. Duke berada dalam hierarki tertinggi diikuti oleh baron dan vassal. Golongan bangsawan yang menerima tanah daripada raja akan memerintah di tanahnya. Mereka akan mengawal penggunaan tanah, mengadakan undang-undang sendiri dalam mengawal

1) Golongan Raja Raja mempunyai Kedudukan tertinggi dalam era pemerintahan Dinasti Tudor (1485 1603). Walaupun raja-raja mengamalkan

petani atau serf yang mengusahakan tanah, dan mengenakan cukai yang ditentukan oleh golongan bangsawan. Tanah yang dimiliki oleh golongan bangsawan sangat luas. Dianggarkan kira-kira 400 golongan bangsawan memiliki 3 peratus tanah pertanian di England. Golongan bangsawan mi tidak mengusahakan tanah yang dimiliki untuk mengekalkan kekayaan mereka. Oleh itu, golongan bangsawan mi telah memajak tanah tersebut atau disewa untuk mendapatkan pendapatan. Sebagai balasan pemberian tanah oleh raja, golongan bangsawan dikenakan cukai ke atas tanah, memberi ketaatsetiaan kepada raja, serta memperuntukkan knight sebagai tentera kepada raja. Tanah yang diberi oleh raja boleh diwarisi oleh keluarga golongan bangsawan. Misalnya, William de Conqueror telah membina rumah di kawasan yang luas yang dipenuhi oleh pahiawan yang terdiri daripada golongan bangsawan. Golongan bangsawan juga menyediakan tempat tinggal dan makanan kepada raja dan kumpulan yang mengiringi raja sewaktu raja melawat sekitar kerajaannya. Keseluruhannya, baron menggunakan tanah mengikut kehendak mereka dan mengagihkannya kepada knight. Bagi mempertahankan kekayaan golongan bangsawan, mereka menggunakan sistem pewarisan yang dikenali sebagai sistem primogeniture. Dalam sistem primogeniture, hanya anak lelaki tertua sahaja yang boleh mewarisi harta. Tujuannya adalah untuk mengelakkan harta atau tanah yang luas dibahagi-bahagi hak miliknya. Dengan cara mi, ekonomi golongan bangsawan akan dikekalkan. Perang Bunga Mawar yang berlangsung selama 35 tahun bermula dan tahun 1450 hingga tahun 1485 antara golongan bangsawan menyebabkan banyak perubahan berlaku dalam golongan bangsawan. Ramai golongan bangsawan yang terkorban. Peperangan tersebut telah mengukuhkan kedudukan dan kekuasaan raja, khasnya Dinasti Tudor yang memerintah England. Raja-raja Dinasti Tudor telah mengukuhkan cengkaman mereka di seluruh England. Pengukuhan dan kekuasaan raja selepas perang tersebut menyebabkan raja merasakan kesetiaan golongan bangsawan kepada raja tidak sepenuhnya kerana mereka tidak dibayar gaji. Maka, raja telah melantik golongan pentadbir dan membayar gaji bagi menjamin kesetiaan mereka terhadap raja. Kini raja-raja bertanggungjawab mengawal golongan bangsawan. Apabila golongan bangsawan semakin lemah dengan meningkatnya kekuasaan raja dan perkembangan ekonomi wang

dalam kawasan luar bandar, para petani tidak lagi terikat dengan golongan bangsawan. Penguasaan mi membolehkan raja mengawal keseluruhan pemerintahan dan berkuasa mutlak tanpa dibayangi oleh golongan bangsawan. Oleh kerana sokongan dan segi kewangan daripada golongan bangsawan masih diperlukan oleh raja, maka raja telah memberikan gelaran dan anugerah kepada golongan bangsawan untuk mengekalkan taraf kebangsaan golongan bangsawan. Penganugerahan mi membolehkan kedudukan golongan bangsawan diiktiraf oleh masyarakat feudal tanpa menggugat kuasa raja. 3) Golongan Knight Knight berada dalam golongan ketiga selepas golongan bangsawan. Golongan ini Diberi tanah sebagai balasan terhadap perkhidmatan dalam bidang ketenteraan seperti yang diminta oleh raja.Mereka Berkhidmat dengan raja, lord atau baron dan mendapat ganjaran seperti tanah, harta, dan barang rampasan. Mereka juga Diberi tanggungjawab untuk melindungi baron dan keluarga baron daripada diserang. Mereka Terikat dengan sumpah yang menghendaki mereka berkhidmat untuk baron dan raja dan Boleh dipanggil untuk berperang pada bila-bila masa. Knight juga mempunyai tanah yang luas dan diagihkan kepada serf untuk mengerjakan tanah tersebut semasa ketiadaan knight. Sebagai balasan, serf akan memberikan khidmat kepada knight dan knight akan melindungi serf dan keluarganya. Knight akan tinggal di tanah miliknya, memiliki rumah sendiri seperti bangsawan lain, serta mempunyai pasukan tenteranya sendiri. Malahan, knight juga berhak memungut hasil yang diperolehi daripada kawasannya. Kehidupan knight dalam masyarakat feudal akan ditentukan oleh raja dan baron. Oleh itu, mereka akan menumpukan masa mereka dengan meningkatkan kemahiran dalam bidang ketenteraan seperti mempelajari strategi peperangan, teknik pengepungan, dan penggunaan senjata. Pada abad ke- 16, berlaku perubahan kedudukan knight dalam masyarakat feudal. Raja telah mengukuhkan kedudukannya dengan mengambil tentera upahan bagi menentang pemberontak atau musuh. Pengambilan tentera upahan mi dapat menjamin kestabilan politik dan membawa kemajuan ekonomi dalam masyarakat feudal. Oleh itu, knight tidak lagi mendominasi komposisi pasukan tentera. Sebaliknya, golongan petani dan penduduk awam telah memainkan peranan utama dengan

menyertai angkatan tentera dan banyak terlibat dalam peperangan. Mereka telah menjadi tentera tetap terutama dalam pasukan infantri. 4) Golongan Rakyat biasa yang dikenali sebagai petani atau serf Golongan ini berada di bawah sekali dalam lapisan masyarakat Feudal. Kehidupan mereka tidak bebas sepenuhnya dan tidak boleh berpindah dan Berada di bawah pengawasan raja dan baron. Pekerjaan mereka adalah Bercucuk tanam dan menternak binatang di atas tanah yang diperuntukkan oleh tuan tanah untuk keperluan harian dan Sebagai balasan, akan memberi khidmat dengan mengerjakan tanah dan keperluan lain. Golongan petani akan dikawal sepenuhnya oleh tuan-tuan tanah. Antaranya, lord manor (institusi manor) akan melindungi petani, mendirikan mahkamah bagi membolehkan petani merayu untuk keadilan, mendirikan kilang, dan mendirikan gereja untuk penduduk kampung. Di bawah sistem manor, kesemua bahan yang dihasilkan daripada tanah digunakan dalam manor dan mewakili ekonomi primitif. Dalam sistem mi, kehidupan petani tertutup dan mereka tidak mempunyai hubungan dengan dunia luar selain daripada tuan tanah. Keperluan para petani seperti pakaian, makanan, peralatan, dan keagamaan semuanya disediakan dalam institusi manor. Namun, kehidupan golongan petani berubah selepas berlakunya perubahan ekonomi di England. Pada abad ke- 16, banyak tanah dibuka untuk tujuan pertanian dan permintaan terhadap bahan makanan bertambah. Pertanian komersial turut dijalankan. Golongan serf kini bebas daripada man tanah selepas berlaku peningkatan dalam pertanian dagangan, kemunculan bandar, dan perkembangan sektor perusahaan. Petani keluar dan desa dan mencari pekerjaan di bandar. Kesannya, hubungan antara tuan tanah dengan petani pada abad ke- 16 hingga ke- 17 tidak begitu rapat. Tuan tanah hanya menyifatkan petani sebagai buruh upahan dan hubungan adalah antara majikan dengan pekerja. C) Penutup Sistem masyarakat feudal di England terbahagi kepada golongan pemerintah yang terdiri daripada raja dan bangsawan manakala golongan diperintah pula terdiri daripada golongan knight dan rakyat biasa.

kedudukan seseorang individu dalam sistem feudal adalah mengikut sistem kelas bersusun lapis mengikut hierarki yang terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh kerajaan atau golongan pemerintah ke atas golongan bawahan di England. Kedua-dua golongan ini hidup mengikut susun lapis masyarakat yang ditetapkan berdasarkan keturunan. Hubungan antaranya berasaskan kepada saling memerlukan antara golongan pemerintah dengan golongan bawahan. Soalan 2: Huraikan perkembangan masyarakat feudal yang diamalkan di Jepun Pendahuluan : Konsep feudal boleh dimaksudkan dengan kuasa politik yang dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu tertentu atau kerajaan pusat Marc Bloch dalam bukunya Feudal Society, mentakrifkan istilah feudal digunakan bagi menerangkan seluruh kelakuan dan adat yang diterima dan wujud pada ketika itu serta organisasi kelas atasan yang meliputi perjanjian secara bertulis yang didominasi kekuasaan golongan atasan. Sistem beraja di bantu oleh pembesr dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pentadbiran.masyarakat feudal terbahagi kepada dua lapisan masyarakat Golongan pemerintah dan golongan di perintah. Golongan pemerintah terdiri daripada maharaja, pembesar, daimyo dan golongan diperintah terdiri daripada samurai, petani, tukang mahir dan saudagar.

Isi-isi penting: Golongan raja atau Shogun Tokugawa Sistem pemerintah diketuai oleh maharaja.secara teorinya maharaja dianggap sebagai pemerintahan keduniaan dan kerohanian maharaja jepun dikaitkan dengan unsur ketuhanan yg bertujuan meningkatkan dan menguatkan kedudukan maharajaserta menanam kesetiaan rakyat kepada maharaja. Maharaja berperanan sebagai ketua agama dan ketua negara. Tetapi maharaja tiada kuasa pemerintahan di bawah shogun Tokugawa. Maharaja tinggal terpencil dan terpisah di Kyoto yang dikeliling oleh pengawal istana. Ini bermakna ,sistem ekonomi juga di pegang oleh shogun tokugawa dan para pembesar yang akan

mengutip cukai Golongan Daimyo Daimyo terbahagi kepada 3 kumpulan utama iaitu, Daimyo fudai , Daimyo Shimpan dan Daimyo Tozama Daimyo fudai merupakan ahli keluarga tokugawa dan sekutunya. Mereka menbantu tokugawa menguasai pemerintahan dan diberikan tanah di bahagian tengah dan utara Honshu. Daimyo shimpan dikenali sebagai rumah persaudaraan yang terdiri daripada saudara mara keluarga tokugawa . Keluarga tokugawa yang utama dikenali sebagai Go-sanke milik anak Leyasu yang terletak di daerah Owari ,kii dan mito. Daimyo tozama pula dikenali sebagai daimyo luar di mana mereka merupakan musuh shogun tokugawa yang terdiri daripada sukusuku barat seperti kato,ikeda,asano,shimazu. Tindak tnduk mereka sentiasa di awasi oleh shogun tokugawa. Selain itu, mereka juga dilarang mengumpul kekayaan demi mengelakkan mereka mnjadi terlalu kuat dan mengancam kedudukan shogun

rumah yang baik. Tukang kayu juga turut diberi layanan yang sama serta diberi gaji sebanyak 500 koku dan dibenarkan memakai sebilang pedang Golongan Pedagang (chonin) pedagang di bawah tukang mahir. Mengikut tradisi jepun ,golongan pedagang dipandang rendah oleh masyarakat feudal kerana mempunyai pekerjaan yang hina dan tidak menguntungkan. Namun begitu, keadaan yang aman menjadikan ekonomi semakin berkembang dan para pedagang berjaya mengumpul wang dan harta dengan banyak. Mereka berjaya memperbaiki status diri dan mengikat ramai bangsawan melalui hutang. Mereka telah memperkenalkan cara pengurusan baru yg akhirnya diwarisi oleh syarikat moden jepun. Antara keluarga saudagar terkenal termasuklah mitsui dan Noraya Mozaemon

Penutup masyarakat feudal jepun lebih ketat kerana pembahagian golongan masyarakat di buat berdasarkan perkerjaan yang diwarisi kedudukn maharaja jepun diperkukuhkan semasa pemerintahan meiji dan diaggap sebagai raja perlembagaan maharaja dihormati dan sistem ini kekal sehingga hari ini.

Golongan Samurai samurai merupakan kelas panglima. Mereka mempunyai kedudukan istimewa. Mereka berfungsi menjaga keamanaan negara dan daimyo. Mereka tidak diberikan tanah dan tidak dibenarkan melakukan kerja lain

Soalan 3: Bandingkan ciri- ciri sistem feudal yang diamalkan di England dan Jepun pada abad ke 16 hingga ke 17. a) Pengenalan Definisi Masyarakat Feudal - masyarakat yang tinggal dalam sesuatu komuniti dan terikat dengan aturan yang ditetapkan oleh kerajaan atau pemerintah ke atas golongan diperintah/bawahan. Kedua-dua golongan ini hidup mengikut susun lapis yang ditetapkan berdasarkan keturunan dan hubungan di antara keduanya berasaskan saling memerlukan antara satu sama lain. masyarakat feudal di England memperlihatkan raja mempunyai kuasa mutlak dan berada pada kedudukan teratas, diikuti oleh count (bangsawan), lord (tuan tanah), manor dan serf (petani) manakala masyarakat feudal di Jepun meletakkan maharaja pada kedudukan tertinggi dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas ke atas segala aspek dalam pemerintahan termasuklah tanah. Namun

Golongan petani (nomin) petani mendapatkan kedudukan istimewa diantara kalangan rakyat biasa. Amalan dasar tutup pintu yang dilakukan oleh Jepun menyebabkan mereka tidak mempunyai hubungan dgn negara luar. Oleh itu, petani mengeluarkan beras untuk rakyat jepun dan menbayar sebahagian besar cukai. Mereka hanya diberikan secukup makan sebgai balasan keran hasil yang dikeluarkan untuk negara.

Golongan Artisan atau tukang mahir Artisan adalah dibawah golongan petani dimana mereka akan membuat pedang serta peralatan yang berguna. Mereka di beri penghormatan dan sumbagan masyarakat dan di beri gaji serta

demikian, maharaja telah mewakilkan kuasa baginda kepada keluarga syogun dan dibantu oleh daimyo serta samurai. b) Isi isi Penting Persamaan: Konsep masyarakat feudal dibina atas dasar keturunan dan sisitem kelas yang saling memerlukan antara golongan pemerintah dan golongan diperintah dan berbentuk piramid. Contohnya , dalam sistem piramid , golongan bangsawan berada diatas diikuti oleh golongan tentera dan petani. Pembinaan masyarakat adalah berdasarkan keturunan dan sistem kelas antara kedua-dua negara.Contohnya,di England sistem Primogeniture memberikan hak kepada anak lelaki tertua sahaja mewarisi harta pusaka bagi mengelakkan harta dibahagikan .Manakala di Jepun pula golongan bangsawan yang mempunyai peranan penting dalam pentadbiran Jepun iaitu mereeka bermula dari status ketua yang popular dalam kalangan bangsawan. Kurangnya perubahan status atau mobaliti sosial dalam masyarakat feudal.Misalnya , jika dilahirkan sebagai anak petani maka dibesarakan sebagai anak petani ,sedangkan anak-anak bangsawan akan tetap menjjadi golongan bangsawan. Peperangan adalah fenomena biasa dalam kalangan masyarakat di England dan Jepun. Keadaan ini menyebabkan golongan knight di Eropah dan Samurai di Jepun mempunyai peranan yang penting pada zaman feudal . Kedua-dua berkhidmat dengan golongan bangsawan dan terikat dengan undang-undang feudal. Knight terikat dengan konsep chivalry manakala samurai terikat dengan konsep bushido di Jepun. Peralatan peperangan adalah bersifat tradisional iaitu menggunakan kuda, pedang dan baju perisai.Baju perisai di Eropah diperbuat daripada besi dan di sadurdengan besi . Baju perisai Jepun pula diperbuat daripada logam atau sutera atau saduran logam. Knight memerlukan bantuan untuk menaiki kuda kerana baju perisai yang berat tetapi samurai tidak memerlukan bantuan.

aspek moral, kesetiaan dan dipengaruhi oleh etika Confucius yang lebih menekankan aspek moral berbanding undang-undang. Dalam erti kata lain,kekuasaan dan kesetian menjadi kuasa mutlak. Pembinaan istana di England menggunakan batu manakala di Jepun menggunakan kayu. Bagi golongan bangsawan di England pembinaan istana daripada batu sangat penting bagi melindungi mereka dan vassal dari serangan. Golongan Daimyo di Jepun membina istana daripada kayu memandangkan banyak sumber hutan di Jepun. Kuasa pemerintahan dikongsi dalam badan perwakilan di England tetapi di Jepun kuasa dan kesetiaan adalah sesuatu yang mutlak. Perbezaan yang paling ketara ialah Pemilikan tanah , Di England golongna knight mendapat tanah sebagai bayaran memberi perkhidmatan ketenteraan .Knight juga mengawal golongan petani atau serf yang berkerja di tanah-tanah mereka. Manakala di Jepun ,samurai tidak mempunyai tanah .Hal ini kerana daimyo mengenakan cukai ke atas petani untuk membayar gaji samurai dalam bentuk beras. Di England, penyatuan rakyat dijalankan oleh Raja tetapi di Jepun ia dilaksanakan oleh ketua tentera.

c) penutup Terdapat perbezaan dan persamaan dalam pengamalan sistem feudal di Eropah dan Jepun. Persamaan yang terdapat dalam pelbagai aspek antaranya; Konsep, Pembinaan, Masyarakat, Mobiliti Sosial, Peperangan, dan Peralatan Peperangan. Manakala perbezaannya daripada aspek ialah; Penyatuan, Pemilikan Tanah,Perkongsian Kuasa, dan sebagainya. 1.2 Masyarakat Agraria (Belanda dan China)

Soalan 4 : Terangkan perkembangan masyarakat agraria yang diamalkan di belanda. A) Pengenalan Ekonomi negara Belanda mula berlaku perkembangan terutama selepas Belanda berjaya bebas daripada cengkaman kuasa Sepanyol pada tahun 1585. Taraf hidup masyarakat Belanda semakin meningkat apabila berlaku revolusi pertanian dan revolusi

Perbezaan: Konsep undang-undang Rom yang diamalkan masyarakat feudal di England menekankan hak, undang-undang dan kewajipan iaitu hubungan antara mereka yang lahir bersama ikatan peribadi zaman feudal digunakan di England. Manakala di Jepun menekankan

perkapalan telah menjadikan Belanda sebagai kuasa perdagangan di Eropah serta menjadikan pelabuhan Amsterdam sebagai pelabuhan yang sibuk pada abad ke-16 dan 17. b) Isi isi penting Masyarakat petani terutama disebelah utara Belanda telah mengusahakan kegiatan pertanian secara kecil kecilan dan secara sistem pertanian padang terbuka. Hasil pertanian ini untuk pasaran tempatan di bandar-bandar negara Belanda sahaja. Dalam sistem ini, tanah pertanian dibahagi kepada bidang tanah iaitu setiap bidang tanah dibahagi kepada beberapa lajur tanah secara memanjang untuk diusahakan oleh petani. Petani hanya akan mengusahakan beberapa bidang tanah sahaja dan sebidang lagi akan dibiarkan kosong atau tanah rang sahaja untuk mengembalikan kesuburan tanah bagi musim akan datang. Pada abad ke-17, revolusi pertanian yang berlaku telah mendorong pertambahan tanah pertanian kepada 36 ribu ekar sekitar tahun 1590 hingga tahun 1615, begitu juga dengan masyarakat petani dan penggunaan kuda dalam pertanian turut bertambah. Kegiatan dan pengeluran hasil pertanian semakin meningkat apabila kerajaan Belanda berjaya menambak laut untuk dijadikan kawasan pertanian. Penggunaan teknologi kincir angin semakin merancakkan lagi kegiatan pertanian di Belanda kerana kawasan tanah tinggi boleh disalurkan air untuk pertanian. Masyarakat agraria Belanda menggunakan kaedah tanaman giliran antara tanaman ubi-ubian, kekacang dan bijirin. Kaedah ini akan mengembalikan kesuburan tanah dan meningkatkan lagi hasil pengeluaran pertanian. Tumpuan utama masyarakat agraria Belanda ialah tanaman bijirin seperti gamdum, barli, oat yang menjadi sumber utama Belanda. Tanaman lain pula yang diusahakan ialah kobis, kekacang, jagung dan bunga-bungaan. Hasil-hasil ini akan dieksport keluar negara. Selain itu, masyarakat agraria Belanda juga mengusahakan kegiatan penternakan binatang terutama lembu tenusu untuk pengeluaran hasil tenusu. Belanda telah menjadi pusat utama penternakan lembu ini. Lembu-lembu daging pula diternak untuk disembelih dan dieksport ke kawasan lain di Belanda antara tahun 1500 hingga tahun 1660.

Masyarakat agraria Belanda di desa turut mengusahakan industri tekstil terutama di Flanders dan Brabant. Mereka mengeluarkan pakaian berasaskan kain bulu dan linen. Masyarakat di bandar pula, menggunakan mesin untuk mewarnakan dan memutihkan kain kemudian dipasarkan sehingga tahun 1568. Pada abad ke-17, industri tekstil di Leiden semakin berkembang terutama dalam pengeluaran kain-kain jenis woolen, says, fustians dan camlets. Perkara ini telah mendorong pertambahan pengeluaran kain sehingga meningkat sebanyak 130 ribu pada tahun 1660-an. Selain Leiden, Haarlem telah menjadi bandar pengeluran kain linen utama untuk dipasarkan ke Eropah. Hampir 1/5 masyarakat agraria Belanda telah mengusahakan kegiatan menangkap ikan terutama di kawasan Holland dan Zealand merupakan perairan yang kaya dengan ikan herring berkualiti tinggi. Pada abad ke-17, masyarakat Belanda telah menangkap ikan dari Laut Utara hingga ke Selat Inggeris dengan menggunakan kapal-kapal yang bersaiz besar sehingga menjangkau 30 tan beratnya. Mereka berjaya mengatasi nelayan Jerman untuk menguasai pasaran ikan di kawasan Baltik. Mereka akan berada di laut selama 8 minggu dengan anak kapal antara 10 hingga 15 orang. Masyarakat agraria Belanda juga terkenal dalam industri pembinaan kapal yang terbaik di Eropah iaitu bermutu tinggi, tahan lasak, dan boleh memuatkan muatan yang lebih. Industri ini telah mendapat kepercayaan masyarakat pedagang di Eropah pada abad ke-17. Sekitar tahun 1630-an, Belanda telah berjaya membina 2 500 buah kapal dan separuhnya untuk kegunaan di Eropah seperti negara England, Perancis dan Sepanyol. Perkembangan industri perkapalan ini telah mendorong perkembangan perdagangan Belanda terutama pada tahun 1648. Kapal-kapal Belanda telah digunakan untuk mengangkut gandum dan barli dari Poland dan Timur Prusia, seterusnya ke Perancis, Sepanyol dan Mediterranean. Kapal-kapal ini juga turut digunakan untuk mengangkut besi dari Sweden dan barangan perdagangan dari Rusia, Timur Hindia, Brazil, Jepun, Asia Tenggara dan Kepulauan Barat Afrika. Perkembangan ini membolehkan Belanda menguasai perdagangan Eropah pada abad ke-16. Pada abad ke ke-16, hubungan antara pelabuhan Antwerp di Belanda dengan pelabuhan Lisbon di Portugal amat rapat. Apabila

pelabuhan Antwerp jatuh ke tangan Sepanyol pada tahun 1585, aktiviti perdagangan telah berpindah ke pelabuhan Amsterdam dan telah muncul sebagai pusat perdagangan yang baru. Akibat pemberontakan oleh orang Belanda di bahagian utara telah mendorong Raja Phillip II menutup pelabuhan Lisbon dan menghalang kapal-kapal dari Belanda memasuki pelabuhan Lisbon. Keadaan ini telah menyebabkan pedagang-pedagang Belanda mencari sendiri barangan mereka sehingga mendorong Belanda menawan Kepulauan Rempah di Asia Tenggara. Tujuan Belanda bertindak demikian untuk menguasai perdagangan di Timur, menghapuskan monopoli Portugal dan Sepanyol, mengumpul kewangan untuk menentang kekuasaan Sepanyol di Belanda dan menawan pusat perdagangan Portugal di Timur. Pada tahun 1596, Belanda di ketuai oleh De Houtman telah sampai ke pelabuhan Bantam yang kaya dengan lada hitam, kemudian singgah di Jakarta, Pulau Madura, Bali dan kembali semula ke Amsterdam pada tahun 1597. Pada tahun 1598, 22 buah kapal dari Belanda menuju ke Timur dan telah meningkat kepada 60 buah kapal menuju ke Kepulauan Rempah di Timur antara tahun 1595 hingga tahun 1601. Mereka telah mengadakan perjanjian dengan pemerintah tempatan di Kepulauan Rempah di Asia Tenggara dengan memberi perlindungan kepada pemerintah tempatan seperti dengan Pulau Ambon (1600) dan Pulau Banda (1602). Sebagai balasan Belanda dapat memonopoli perdagangan buah pala. Bagi menjamin dan mengukuhkan kedudukan Belanda di Kepulauan Rempah ini, maka pada tahun 1602, parlimen Belanda bersetuju menubuhkan Syarikat Hindia Timur Belanda atau Vereenigde Oostindische Compagine (VOC). Dengan bermodal sebanyak 6 juta guilder. Pengusaaan ini telah membolehkan Belanda mengawal sepenuhnya perdagangan import seperti lada hitam, bunga cengkih, buah pala, kulit kayu manis dan bunga lawang di Eropah. Pada tahun 1690, VOC telah memperkenalkan tanaman kopi di Jawa setelah berjaya dalam tanaman rempah. Pada awal abad ke-17, usahawan atau pemodal Belanda yang berjaya telah menceburi perniagaan insuran dan perdagangan mata wang asing serta turut memberi pinjaman kepada negara Denmark, Austria dan Sepanyol. Sebagai contoh, usahawan atau pemodal Nouis de Geer telah mengusahakan kilang senjata di Sweden dan ada usahawan Belanda memonopoli perdagangan eksport di Rusia.

Bank Amsterdam adalah bank yang paling berjaya di Eropah iaitu antara tahun 1611 hingga tahun 1701, deposit Bank Amsterdam meningkat daripada 1 juta florin kepada 16 juta florin. Perkembangan perdagangan luar negara, industri dan pertanian di Belanda telah menarik kedatangan pedagang luar dan tempat ke Amsterdam pada tahun 1609. Perkembangan dan pengukuhan perdagangan dan mata wang telah meningkatkan perdagangan antarabangsa di Amsterdam. Penubuhan bank dan badan kewangan yang lain telah meningkatkan urusan perdagangan seperti Bank Amsterdam. Penubuhan bank ini telah memudahkan lagi pemindahan wang dan pinjaman kepada pedagang sebagai pelaburan jangka panjang. Keadaan ini telah meningkatkan keupayaan pelabuhan Amsterdam dalam perdagangan antarabangsa. Kerajaan Belanda telah berusaha menaik taraf pelabuhan Amsterdam seperti mendalamkan lagi pelabuhan Amsterdam, menyediakan lebih banyak gudang menyimpan barang dagangan, menyediakan kemudahan asas lain dan menghubungan pelabuhan dengan jalan darat yang lain.

c) penutup Usaha kerajaan Belanda ini telah memberi peluangan pekerjaan kepada masyarakat tempatan dan ekonomi Belanda juga mencapai tahap kegemilangannya pada abad ke-17. Pada abad ke 17, kekayaan belanda dalam pertanian membolehkan belanda menyimpan bekalan bijirin untuk tempoh dua belas tahun.Apabila peperangan berlaku anatara England dan perancis pada tahun 1672, Belanda masih boleh menjual bijirin dalam pasaran di Eropah . Namun, awal abad 18, menyaksikan kejatuhan Belanda dalam ekonomi antarabangsa apabila mendapat saingan daripada negara Eropah yang lain seperti England . 1.3 Masyarakat Maritim (Portugal dan Jepun)

Soalan 7: Huraikan perkembangan masyarakat maritim di Portugal A) Pendahuluan Masyarakat maritim muncul sejurus selepas Renaisans dan Reformasi di Eropah, berlaku Revolusi Perdagangan di Eropah. Revolusi Perdangangan ini diketuai oleh neraga-negara bangsa

Eropah yang mengamalkan dasar ekonomi mekantilisme pada abad ke-16 dan ke-17. Ekonomi mekantilisme menekankan kekayaan, kekuasaan dan kebajikan. Revolusi Perdagangan adalah berkonsepkan kepada perubahan atas kemajuan yang berlaku dalam bidang ekonomi sejak Zaman Pertengahan Awal dan berterusan sehingga penghujung abad ke-18 dan awal abad ke-19. Revolusi Perdagangan adalah berkonsepkan kepada perubahan atas kemajuan yang berlaku dalam bidang ekonomi sejak Zaman Pertengahan Awal dan berterusan sehingga penghujung abad ke-18 dan awal abad ke-19.

tersebut menemui jalan laut baru ke Timur dan dipergunakan sepenuhnya oleh Raja Manual I untuk menawan Kalikat sebagai langkah permulaan untuk menjajah kawasan di Timur. Matlamat penguasaan rempah, hasil hutan dan sumber galian Di Melaka pada tahun 1509 Lopez de Sequeira dihantar untuk menyerahkan surat daripada Portugal kepada Sultan Melaka bagi membenarkan pedagang Portugal berdagangan.Namun saudagarsaudagar dari Gujerat telah memaklumkan kepada SultaN Melaka Seterusnya, saudagar-saudagar Portugal telah mendirikan pangalan perdagangan di Ceylon, Maluku, Jawa atau dikenali sebagai Kepuluan Rempah.Kesemua tindakan tersebut membuktikan kesungguhan Portugal dalam menguasai perdagangan rempah. Di Brazil,Portugal berjaya membawa hasil hutan seperti kayukayan,dan bahan pencelup.Selain itu,Portugal juga membuka ladang tebu , menjalankan penanaman tembakau , serta menternak lembu dan kuda. Kesemua hasil tersebut telah didagangankan dan menberi keuntungan kepada Portugal. Pada abad ke-17 , emas telah dijumpai pada tahun 1693 di Selatan Brazil dan telah meningkatkan pendapatan pedagang Portogal.Menjelang awal abad ke-16,kapal-kapal Portugal sentiasa belayar ke Timur Jauh menggunakan Tanjung Pengharapan . Kapalkapal POrtugal ini membawa pulang rempah-ratus ,lada hitam ,sutera dan batu permata . Portugal berhasrat untuk menguasai perdagangan rempah kerana pada abad ke-15, perdagangan Islam telah menjual barangan dari Timur kepada pedagangan di Venice, Italy dengan haraga yang mahal. Pedangang Venice pula sebagai orang tengah telah menjual barangan tersebut kepada pedagang Eropah yang lain dengan harga yang tinggi. Portugal melantik Casa da India atau House of India untuk menguruskan perdagangan di luar negara pada abad ke-16. Casa da India Berjaya memonopoli perdagangan lada hitam, kulit kayu manis dan bunga cengkih , serta mengenakan cukai sebanyak 30 peratus ke atas keuntungan pelbagai aktiviti perdagangan lain.

B) Isi-isi penting: Pemerintahan Putera Henry Portugal merupakan negara Eropah yang paling awal memulakan penerokaan dan pelayaran ke dunia luar. Orang Portugis yang mendiami Semenanjung Iberia mempunyai keluarga kerabat diraja yang mempunyai cara-cara yang sangat tinggi serta mengalakkan para pelayar mencari jalan ke dunia baru. Dibawah pemerintahan Putera Henry atau dikenali sebagai Henry The Navigator, kerajaan Portugal telah menjadi kuasa maritim yang terunggul di Eropah pada abad ke-15. Beliau telah menubuhkan Akademi Laut di Segres dan mengundang ahli pelayaran, pakar matematik, kartografi, serta astronomi dari luar untuk memberi tunjuk ajar kepada pelaut Portugal. Pelayaran Portugal tiba di Kepulauan Canary, Kepulauan Madeira dan menjajahnya. Seterusnya,mereka sampai di Tanjung Blane pada tahun 1441 dan persisiran pantai Guinea. Di sini , pelayar Portugal menemui emas dan membawa balik penduduk Guinea untuk di jadikan hamba abdi Selepas kemangkatan Putera Henry pada tahun 1460, orang Portugal telah menjelajah lebih jauh lagi. Pada tahun 1487, Bartholomew Diaz telah Berjaya sampai ke bahagian paling selatan benua Afrika iaitu Cape of Good Hope.Pada tahun 1497, Vasco da Gama Berjaya mengelilingi Tanjung Pengharapan dan meneruskan pelayarannya di pantai timur Afrika menuju ke Madini. Di sini Vasco da Gama telah meminta pertolongan pelayar Arab untuk memandunya menyeberangi Lautan Hindi menuju ke India. Vasco da Gama tiba Kalikat pada tahun 1499 dan mendirikan tugu memperingati pelayarannya dari Eropah ke Timur. Vasco da Gama kembali ke Lisbon pada tahun 1499 dengan kapal yang sarat dengan muatan barangan berharga dari Timur. Kejayaan

Perdagangan Portugal di Jepun Pada tahun 1542, pedagangan Portugal Berjaya memasuki Jepun .Pada tahun 1543 ,kapal-kapal pedagangan Porugal mula memasuki pelabuhan di Kyushu. Ramai daimyo menerima kedatangan pedagang Porugal kerana mengetahui keuntungan perdagangan dengan neraga asing.

Pada tahun 1517,pedangang Portugal sampai ke Canton dan menjalankan perdagangan di Cant0n .Dari sini, Portugal mula meluaskan perdagangannya. Pada tahun 1557,pedangangan POrugal sampai ke Macau dan mendapatkan kebenaran berdagangan dengan membayar bayaran tahunan kepada kerajaan China. Pedagangan Portugal seterusnya menerokai perdagangan hamba di China kerana mendapat kelulusan daripada maharaja China. Hamba-hamba dari China dibawa ke Eropah dan dijual kepada golongan bangsawan di Eropah atau bekerja sebagai buruh dalam bidang pertanian. Namun, perdagangan hamba itu tidak bertahan lama kerana pada tahun 1595, undang-undang dikuatkuasakan di Portugal yang mengharamkan sebarang pembelian dan penjualan hamba dari China

kepada negara Barat tetapi mengadakan perdagangan yang terhad dan pelbagai peraturan dikenakan. B)ISI-ISI PENTING ERA ASHIKAGA Ketika era Ashikaga, masyarakat Jepun telah melalui perubahan ekonomi.Perdagangan dan pusat pembuatan kertas ,baranganlogam,tenunan dan sebagainya berkembang maju di selurauh negara. Perusahan tempatan turut b berkembang di Jepun . wujud pengeluaran berasaskan daerah di Jepun dan pemasaran antara daerah. Contohnya, pengeluaran kain kapas di KInai dab pengeliuaran ulat sutera serta alat tenunan di Fukushima ,Yamanashi dan Gumma. Satsuma menjadi pusat pengeluaran gula yang kemudiannya dipasarkan ke selurh Jepun Pada tahun 1570, satu perjanjian telah ditandatangani antara pedagang Portugal dengan Shogun Ashikaga yang membenarkan POrugal berdagang di pelabuhan Nagasaki . pembukaan perdaganggan di Nagasaki telah menyebabkan peningkatan perdagangan dengan dunia luar dan menjadi pintu keluar bagi perdagangan Jepun ke luar negara. Penduduk Jepun telah mengimport barabngan tropika dari Asia Tenggara, barangan pengeluaran dari China seperti sutera , tembikar , buku, lukisan , dan wang tembaga.Bandar Seto di wilayah Owari menjadi pusat pengeluaran barangan tembikar di Jepun. Menjelang abad ke-15 dan ke-16 ,Jepun telah mengeksport sejumlah barangan siap ke China dan negara-negara lain.Antaranya barangan termasuklah pedang ,kipas berlipat dan pemidang.Kipas berlipat dan pemidang mendapat permintaan yang tinggi di China . Pedang buatan Jepun yang melengkung diperbuat daripada besi keluli yang bersadur dikatakan lebih baik buatannya daripada pedang Damaskus atau Toledo telah mendapat permintaan yang tinggi dan dieksport dalam jumlah yang besar

C) Penutup Masyarakat Portugal berjaya membina sebuah empayar perdagangan serta menguasai jalan perdagangan di Lautan Hindi selama lebih daripada satu kurun.Masyarakat Portugal berjaya menjadi perintis dan meluaskan kekuasaan kerana tidak perlu bersaing dengan pihak lain di Eropah pada masa tersebut .Pusat perdagangan hanya didirikan di kawasan pantai sahaja bukannya kawasan pedalaman.

Soalan 8: Huraikan ciri-ciri masyarakat Maritim yang diamalkan di Jepun A) PENDAHULUAN Masyarakat maritim adalah sejurus zaman Renaisans dan revolusi agama di Eropah , berlaku Revolusi Perdagangan di Eropah. revolusi Perdagangan ini diketuai oleh negara negara bangsa Eropah yang mengamalkan dasar Ekonomi mekantilisme menekankan kekayaan,kekuasaan , kebajikan. Negara Jepun, Revolusi Perdagangan hanya tertumpu pada negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara .Hal ini berikutan dasar pemerintahan yang diamalkan oleh pemerintan Jepun. Jepun hanya menjuruskan aktivity perdagangan dengan negara China dan negaara-negara Asia Tengara bagi mengawal rakyatnya serta Diamyo-diamyo di bawah kekuasaan Shogan.Namun begito , Jepun membuka pintu negaranya

PEMERINTAHAN LEYASU Mengamalkan dasar terbuka dalam perdagangan dengan negara luar. Ieyasu berharap dapat memperolehi keuntungan daripada persaingan Barat dalam pardagangan dan mahu melayan semua negara dengan saksama dan adil

10

Rentetan daripada perkembangan ekonomi perdangangan di Jepun , penggunaan mata wang tembaga telah digunakan secara meluas dan amat bernilai. Penggunaan mata wang im=ni telah menggantikan penggunaan beras dan kain sebagai cara berjual beli barangan di Jepun Perkembangan perdagangan Jepun dengan negara luar seperti P0tugis ,Sepany0l,British,dan Belanda pada abad ke-16 dan ke17 telah menggalakkan penggunaan mata wang perak.Keadaan ini menggalakkan industry perlombongan berkembang pesat dan pengeluaran emas, perak dan tembaga Walaupun Jepun mengadakan hubungan perdagangan dengan negara Barat,hubungan yang terjalin adalah terbatas. Buktinya, pedagang Belanda hanya dibenarkan berdagang di Pulau DAshima sahaja. Malahan, mereka tidak dibenarkan mengadakan sebarang hubungan dengan rakyat Jepun kecuali pegawai-pegawai Jepun yang bertugas di PUlau Dashima

mengaharamkan semua kapal Jepun belayar ke seberang laut dan rakyat Jepun dilarang keluar negara.Araahan tahun 1639, menharamkan perdagangan asing dan menutup negara Jepun dengan negara luar. C) PENUTUP Perkembangan perdagangan di Jepun terhenti apabila Shogun Tokugawa telah mengubah dasar pemerintahan Jepun daripada dasar buka pintu kepada dasar pemencilan secara relatif dari dunia luar pada tahun 1638 kerana timbulnya perasaan syak wasangka terhadap orang barat.

1.4

Masyarakat Industri (England dan Jerman)

Soalan 9 & 10: Huraikan ciri-ciri masyarakat industri yang diamalkan di England dan Jerman. A) Pendahuluan

ZAMAN TOKUGAWA Pertambahan hasil pengeluaran industry pada zaman Tokugawa telah membawa perkembangan pengeluaran dalam industry kesenian.Masyarakat Jepun terkenal dalam penghasilan barangan tembikar yang halus dan barangan porselin yang cantik.Teknik pembuatan kesenian tembikar diajar oleh pembuatan tembikar Korea yang dibawa masuk oleh tentera Hideyoshi dan perkembangan menjadai industry penting di Jepun Seterusnya , Industry teksil berkembang pesat dengan menghasilkan broked sutera yang cantik.Jepun juga menghasilkan secara besar-besaran barangan laker yang mempunyai nilai hiasan yang sangat indah.Keunikan barangan keluaran Jepun ini ialah dapat menyeimbangkan teknikal dan nilai-nilai estetika yang hampir tidak dapat ditandingi oleh dunia moden Perdagangan dengan negara luar telah diharamkan dan semua perdagang diusir keluar dari jepun kerana pemerintahan Tokugawa mengambil keputusan mengamalkan dasar pemencilan dari dunia Jepun.Perlaksanaan arahan di keluarkan . Arahan pada tahun 1633, melarang kapal-kapal Jepun meninggal negara kecuali mempunyai lessen sah yang dikeluarkan oleh Bakufu, rakyat Jepun dilarang meningal kan negara kecuali mendapat kebenaran daaripada Keshogunan Tokugawa dan rakyat Jepun yang tinggal di luar akan di hokum bunuh jika mereka pulang ke Jepun. Arahan tahun 1635, Revolusi ini diertikan sebagai perubahan pesat dalam kaedah pengeluaran barangan selain pertanian. Perubahan ini melibatkan penghasilan barangan daripada penggunaan tangan kepada menggunakan mesin dan proses kimia. Negara England dan Jerman mengalami Revolusi Perindustrian memperlihatkan ciri-ciri masyarakat industri seperti penggunaan sains moden yang meluas dalam proses pengeluaran untuk pasaran, pengkhususan dalam bidang ekonomi, pengeluaran secara besarbesaran, penggunaan sumber-sumber modal secara pesat dan menggantikan usaha manusia dan kemunculan kelas sosial yang ditentukan daripada pemilikan harta atau modal.

B Isi-isi penting: 1) Penggunaan sains moden yang meluas dalam proses pengeluaran Pada tahun 1702, Thomas Newcomen telah mencipta enjin berkuasa wap yang kemudiannya digunakan secara meluas dalam perlombongan arang batu. Dengan rekaan enjin ini, pam digunakan untuk mengatasi masalah rembesan dan takungan air. Kesannya, kerja melombong arang batu menjadi lebih mudah dan kuantiti produk dapat ditingkatkan.

11

Peningkatan penghasilan arang batu membantu proses Revolusi Perindustrian. Arang batu menjadi sumber utama untuk mengendalikan enjin berkuasa wap. Oleh itu, peningkatan pengeluaran arang batu telah memberikan faedah kepada pelbagai bidang perusahaan lain seperti bidang pembuatan, perusahaan besi dan keluli serta pengangkutan. Pada tahun 1736-1819 James Watt berjaya membaiki enjin rekaan Thomas Newcomen. Hasilnya, enjin itu dapat mengeluarkan tenaga dengan lebih efisien. Seterusnya, tertubuhnya syarikat hasil usaha beliau bersama Matthew Boulten. Menjelang akhir tahun 1780an, syarikat mereka berjaya mengeluarkan enjin berkuasa wap yang lebih baik untuk pasaran domestik dan antarabangsa.

4) Pengkhususan dalam bidang ekonomi Pembelian mesin memelrukan pelaburan modal yang tinggi. Pemodal-pemodal tidak dapat melibatkan kegiatan industri mereka dalam terlalu banyak bidang kerana ingin mengawal kos pengeluran. Pengkhususan kerja ini dapat mendatangkan faedah kerana para majikan dan pekerja menjadi semakin mahir dalam bidang yang dipilih. Mereka dapat menimba pengalaman untuk membaiki prestasi masing-masing dalam bidang tersebut. Apabila prestasi dibaiki, kuantiti dan kualiti barang dapat ditingkatkan. Sekiranya kuantiti barangan industri ditingkatkan, barangan tersebut dapat dipasarkan secara meluas di dalam negeri dan di luar negara. Biasanya mereka hanya mengkhusus dalam satu bidang sahaja. Contohnya, bidang tekstil.

2) Pengeluaran secara besar-besaran Sebelum revolusi Perindustrian, produk atau barangan telah dihasilkan secara kecil-kecilan dengan menggunakan tenaga manusia. Apabila terdapat kaedah dan ciptaan baru atau mesin maka pengeluaran barangan telah dapat dihasilkan secara besarbesaran. Barangan yang berlebihan telah diperdagangkan atau dieksport. Selain itu, dalam Revolusi Perindustrian turut merangkumi beberapa aspek iaitu perubahan dalam teknik atau kaedah pengeluaran, skala pengeluaran yang bertambah besar dan memperdagangkan barang kilang yang dihasilkan. modal secara pesat dan

5) Kemunculan kelas sosial yang ditentukan daripada pemilikan harta atau modal Zaman revolusi telah mencetuskan sistem ekonomi kapitalisme, iaitu satu sistem ekonomi yang berasaskan pemilikan secara persendirian terhadap harta benda atau alat-alat pengeluaran seperti kilang, tanah dan lombong yang dikategorikan sebagai modal. Malahan, keputusan tentang penggunaan modal dan pengeluaran ditentukan oleh pemilik modal sendiri. Penggunaan tenaga buruh juga berbayar. Peladang-peladang yang menjadi kaya hasil daripada Revolusi Pertanian telah melaburkan lebihan modal mereka dalam bidang perindustrian. Mereka rela mengambil risiko untuk melaburkan modal mereka dalam bidang baru yang belum pasti menjanjikan pulangan.

3) Penggunaan sumber-sumber menggantikan usaha manusia.

Sebelum teknologi baru diperkenalkan, peralatan bagi aktiviti pengeluaran dikendalikan dengan menggunakan tenaga manusia, haiwan atau air. Contohnya, sebelum enjin berkuasa wap digunakan untuk memacu bot, tenaga manusia digunakan untuk mendayungnya. Di darat pula, tenaga kuda digunakan untuk menarik gerabak. Keupayaan terhad tenaga manusia dan binatang akan mengakibatkan sesuatu kerja atau tugas tidak dapat dijalankan secara berterusan. Apabila mesin berkuasa wap digunakan untuk memacu kenderaan sama ada di perairan atau didaratan, masalah ketidakupayaan ini dapat diatasi. Penggunaan mesin oleh pengusaha-pengusaha ini menyebabkan barangan daat dikeluarkan dalam kuantiti yang banyak. Dengan itu, kos pengeluaran setiap barangan menjadi murah.

C) Penutup Perkembangan industri di England dan Jerman membawa kepada perkembangan masyarakat industri. Meninggalkan pelbagai kesan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. sebab-sebab Berlakunya Revolusi

Soalan 11: Bincangkan Perindustrian Di England. A. Pendahuluan

12

Revolusi Perindustrian di England pada 1760 hingga 1850 diertikan sebagai perubahan pesat dlm kaedah pengeluaran barangan selain pertanian. Perubahan ini melibatkan penghasilan barangan drpd penggunaan tangan kpd penggunaan mesin dan proses kimia. Revolusi perindustrian juga memperlihatkan perubahan dlm penggunaan sumber tenaga drpd arang batu dan kuasa wap kpd sumber tenaga baharu yg menggerakkan mesin2 di kilang, iaitu kuasa angin dan Zaman revolusi tlh sistem ekonomi yg berasaskan pemilikan secara persendirian terhadap harta benda atau alat2 pengeluaran seperti kilang, tanah, dan lombong yg dikategorikan sebagai modal. Perubahan ini menyebabkan pertumbuhan kadar urbanisasi yg pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Seterusnya membawa kpd pengenalan kuasa jentera,sistem kilang dgn pengeluaran yg berlipat ganda,pengumpulan modal yg memesatkan pertumbuhan ekonomi,dan menambahkan bilangan kelas pekerja serta pertengahan.

pertambahan penduduk barangannya. 5. Sumber Bahan Mentah.

di

koloni

yg

menjadi

pasaran

utk

Empayar England di luar Negara juga menjamin sumber bahan mentah dan pasaran utk barangan siap. Kemajuan sistem pengangkutan turut membantu operasi pengagihan barangan ke seluruh negara.

6. Pasaran Sedia Ada. Kepesatan pertambahan penduduk turut menyumbang kpd bekalan tenaga buruh utk kilang dan pasaran yang tersedia.

7. Tidak Mendapat Saingan Negara Lain. England juga tidak mendapat saingan daripada negara lain seperti:

B. ISI-ISI PENTING. 1. Penambahan Pengeluaran Makanan. Revolusi Perindustrian bermula krna berlaku perubahan yg pesat dlm bidang pertanian. Perkembangan pesat dlm sector pertanian tlh menambahkan pengeluaran makanan di England.

a) PERANCIS Tersekat dgn cita2 ketenteraan,sifat autokratif pemimpinnya,dan pengawalan industri. Pelayar2 Perancis tidak mendapat sokongan kerajaan sepenuhnya. Industri yg sedia ada mengalami kemerosotan akibat cukai yg tinggi dan sekatan yg dihadapi. Menghadapi peperangan yg tlh menjejaskan kuasa beraja Perancis di India dan Amerika.

2. Pertambahan Penduduk. Sejajar dgn penambahan makanan ini membawa kpd pertambahan penduduk pada abad ke-18. Pada tahun 1701, jumlah penduduk di England dan Wales ialah 5.5 juta orang bertambah kpd 6.2 juta orang pada tahun 1751.

b) JERMAN Dikongkong oleh adat sehingga kemajuan ekonomi berlaku tdk menyeluruh.

3. Perkembangan Perusahaan Tekstil. Selain itu, perusahaan tekstil merupakan perusahaan yg tertua di England. Kilang kain kapas yang pertama didirikan pada tahun 1790.Perkembangan industri ini memaksa beribu-ribu tenaga kerja diambil utk menghasilkan barangan tekstil.

8. Kemunculan Kelas Pedagang Dan Golongan Puritan. England mengamalkan satu bentuk sistem yg terbuka.Kemunculan kelas pedagang diterima secara terbuka pada abad ke-18 dan ini merapatkan hubungan antara kedua-dua golongan. Di samping itu, England mempunyai pengetahuan dan kelengkapan kebendahaan yg membantu kepada pasaran barangan ke luar negara. Golongan Puritan turut membantu perkembangan Revolusi Perindustrian di England dgn melabur sejumlah wang dlm industri. Mereka juga berminat menyerapkan kemajuan sains dan teknologi ke dlm industri.

4. Modal Yang Banyak. Revolusi Perindustrian berlaku di England disebabkan England mempunyai modal yg banyak yg dipusatkan di Bank England dan

13

9. Penciptaan Baharu. Penciptaan baharu dlm Revolusi Pertanian seperti mesin menyemai benih oleh Jethro Tull pada tahun 1700,Rotterham,iaitu sejenis bajak yg membolehkan proses pembajakan berjalan lancar yg dicipta pada tahun 1730-an.Jentera berkuasa wap dan mesin memukul yg menggunakan kuasa wap mula digunakan pada tahun 1798.

England telah pupus krna kwsn tanah pertanian persendirian tlh bertukar kpd tanah ladang persendirian yg besar saiznya. 2.Masyarakat Perindustrian. Bidang perindustrian tekstil berkembang pesat pada zaman perindustrian membawa kpd penciptaan mesin pemintal (Spinning Jenny) yg pertama oleh James Hargreaves pada tahun 1764. Pada tahun 1795, Edmund Cartwright tlh mencipta mesin tenun yang menggunakan kuasa air. Perkembangan perindustrian besi tlh membawa kpd kemajuan peleburan besi dgn menggunakan arang bagi menghasilkan besi tempa bagi membuat peralatan mesin. Pada akhirnya abad ke-18, kuasa wap tlh digunakan dlm industri utk mengendalikan jentera.

c. PENUTUP. Penciptaan mesin2 tersebut menyebabkan pengurangan dlm tenaga manusia dan meningkatkan hasil pertanian. Pengeluaran hasil pertanian yg berlebihan dijadikan sebagai sumber bahan mentah dalam sektor perkilangan.

3. Kemajuan Sistem Pengangkutan. Soalan 12: Bincangkan kesan-kesan berlakunya revolusi perindustrian di England. A. PENDAHULUAN Revolusi ini diertikan sebagai perubahan pesat dlm kaedah pengeluaran barangan selain pertanian.Perubahan ini melibatkan penghasilan barangan drpd penggunaan tangan kepada menggunakan mesin dan proses kimia. Negara England mengalami Revolusi Perindustrian memperlihatkan ciri2 masyarakat industri seperti penggunaan sains,pengkhususan dalam bidang ekonomi,perpindahan penduduk dari pendalaman ke kawasan bandar,penggunaan sumber2 modal secara pesat,dan kemunculan kelas sosial baru. Revolusi perindustrian tlh membawa kemajuan dlm bidang pengangkutan seperti perkapalan,jalan raya, kereta api,dan terusan. Kapal2 mula dibina daripada besi menggantikan balak Baltik.Teknologi pembinaan kapal besi oleh Wilkinson pada tahun 1787 tlh menyaksikan kapal2 dibina menggunakan besi sebagai rangka dan kayu sebagai dinding. Pada tahun 1802, kapal2 menggunakan enjin kuasa wap dan keluli menggantikan besi dlm industri pembinaan kapal. Pada tahun1801, Richard Trevithick mencipta lokomotif atau jentera wap utk menarik gerabak. Lokomotif ini kemudiannya dikenali sebagai kepala kereta api dan kemajuan lagi oleh George Stephenson pada tahun 1825.

B. ISI-ISI PENTING 1.Masyarakat Pertanian. Masyarakat pertanian sebelum zaman perindustrian mengamalkan kaedah tanaman lama iaitu Open Field yg bergantung kepada sistem pusingan. Pada zaman perindustrian,masyarakat petani di England telah memulakan sistem tanah berpagar utk menggantikan tanah lapang. Berikutan dgn kepesatan proses pemagaran tanah awam,parlimen England telah mengeluarkan akta berhubung dgn proses pembahagian tanah awam kpd pemilikan secara perseorangan. Akhirnya, golongan petani tradisional di kawasan luar bandar

4. Penghijrahan Penduduk dan Pertambahan Penduduk Revolusi Perindustrian Menyumbang Kepada Pertambahan Penduduk. Pertambahan penduduk tlh meningkat dua kali ganda di England antara tahun 1800 dan 1500. Pertambahan drpd 11 juta org kpd 21 juta org.Penduduk bandar London sahaja antara 50 000 orang dan 100 000 orang pada tahun 1800. Pada tahun 1850, penduduk meningkat kpd 2363 000 orang dan lebih separuh populasi England tinggal di pekan dan bandar. Pada tahun 1851, penduduk dan Ireland telah berhijrah beramairamai ke England.

5. Kerajaan dan Perdagangan bebas.

14

Parlimen England byk membantu dlm amalan dasar perdagangan bebas. Pada tahun 1820-an dan 1830-an,parlimen England tlh meluluskan akta pemansuhan ekonomi perdagangan syarikat Hindia Timur Inggeris dgn Negara China Pada tahun 1883. Seterusnya, mengurangkan senarai barangan yang dikenakan duti import dan eksport serta meminda akta perkapalan pada tahun 1825 Pada tahun 1822, parlimen England tlh melonggarkan undang2 jagung (CoinLaw). Pada tahun 1849, undang2 pelayaran dimansuhkan.

dengan proses pembahagian tanah awam kepada pemilikan perseorangan.Para petani turut mengamalkan sistem pertanian campuran iaitu menternak biri-biri dan lembu serta menanam rumput dalam kawasan yang sama. 2.Masyarakat Perindustrian Bidang perindustrian tekstil berkembang pesat pada zaman ini,permintaan yang tinggi bagi barangan tekstil telah membawa kepada penciptaan mesin pemintal(spinning jenny)yang pertama oleh James Hargreaves pada tahun 1764.Perkembangan perindustrian telah membawa kepada kemjuan peleburan besi dengan menggunakan arang bagi menghasilkan besi tempa bagi membuat peralatan mesin

C) PENUTUP Perkembangan industri di England membawa kpd perkembangan masyarakat industri. Meninggalkan pelbagai kesan sosial dan ekonomi kpd masyarakat.

3.Kemajuan sistem pengangkutan Revolusi perindustrian telah membawa kemajuan dalam bidang pengangkutan seperti perkapalan,jalan raya,kereta api dan terusan.Landasan kereta api moden yang pertama di bina di Engaland pada tahun 1825 yang menghubungkan lombonh arang batu Durham di Stockton dengan Darlington.

Soalan 13: Huraikan kesan revolusi perindustrian ke atas masyarakat pertanian di England. PENDAHULUAN Revolusi perindustrian di England pada 1760 hingga 1850 mempunyai banyak pengertian.Revolusi ini diertikan sebagai peubahan pesat dalam kaedah pengeluaran selain pertanian. Perubahan ini melibatkan penghasilan barangan daripada penggunaan tangan kepada penggunaan mesin proses kimia. Revolusi perindustrian juga memperlihatkan perubahan dalam penggunaan sumber tenaga.

4.Penghijrahan penduduk dan pertambahan penduduk Pertambahan penduduk telah meningkat dua kali ganda di England antara tahun 1800 dan 1850.Kemajuan infrastruktur turut menyumbang kepada penghijrahan penduduk dari kawasan luar Bandar ke kawasan Bandar untuk pendapatan pekerjaan.

ISI-ISI PENTING 1.Masyarakat Pertanian Sebelum zaman perindustrian mengamalkan kaedah tanaman lama iaitu open fieldyang bergantung kepada sistem pusingan.Setiap dua daripada ladang diusahakan manakala yang satu lagi dikosongkan.Kesemua petani dikehendaki menanam tanaman yang sama sepanjang tahun dan kegiatan membajak dijalankan serentak serta jentera seperti tenggala dikongsi bersama. Pada zaman perindustrian,masyarakat petani di England telah memulakan sistem tanah berpagar untuk menggantikan tanah lapang.Berikutnan dengan kepesatan proses pemagaran tanah awam,parlimen England telah mengeluarkan akta berhubung

5.Perluasan perdagangan antarabangsa Masyarakat industry juga mengalami pertambahan penghasilan barangan industri juga menerima permintaan dalam kapas mentah.Demi meningkatkan perdagangan antarabangsa,England telah memansuhkan tarif import bahanmentah bagi membolehkan negara luar membeli barangan siapnya.

6.Kerajaan dan perdangan bebas Parlimen England banyak membantu dalam amalan dasar perdagangan bebas.Pada tahun 1820an dan 1830an,parlimen England telah meluluskan beberapa akta yamg menghapuskan dasar-dasar ekonomi yang boleh menyekat kebebasan.Antara yang

15

telah diluluskan ialah pemansuhan ekonomi perdagangan SyarikatHindia Timur Inggeris dengan negara china pada tahun 1883.Seterusnya,mengurangkan senarai barangan yang dikenakan duti import dan eksport serta meminda akta perkapalan pada tahun 1825. 7.Perubahan gaya hidup Sebelum Revolusi Perindustrian di England,masyarakat teriat kepada tradisi kekeluargaan yang kuat dan kebanyakannya mereka tinggal di luar Bandar.kehidupan bebas di Bandar telah membawa kepada masalah sosal yang kritikal,iaitu aktiviti pelacuran dan jenayah.

Perubahan dalam politik berlaku pada abad ke-18 di England.kewujudan masyarakat yang terbahgi kepada dua kumpulan.hasilnya lahirlah idea sosialisme pada tahun 1830-an.

PENUTUP Perkembangan industry di England kepada perkembangan masyarakat Meninggalkan pelbagai kesan sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

Soalan 14: Huraikan secara kritikal kesan revolusi perindustrian ke atas keadaan pekerja kilang di England. PENDAHULUAN Revolusi perindustrian memperlihatkan perubahan yang belaku di Britain dan negara perindustrian.Perubahan ini menyebabkan pertumbuhan kadar urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.

8.Masalah pencemaran dan kesihatan Penggunaan bahan bakar seperti arang batu telah membawa kepada pencemaran udara yang teruk di England.Masyarakat menghadapi masalah pecemaran air dan membawa kepada penyebaran pelbagai penyakit.Akta kesihatan awam telah diluskan pada taun 1875 bagi memperbaiki keadaan kesihatan masyarakat di Bandar.

ISI-ISI PENTING Perkembangan drastik dalam perindustrian telah menyebabkan pertambahan pekerja dalam perkilanganPekerja-pekerja kilang pada abad tersebut mempunya tempoh masa kerja yang panjang iaitu selama 12 jam sehari dan enam setengah hari bekerja setiap minggu.Manakala upah yang dibayar pula hanya sekadar untuk cukup hidup sahaja. Semua kilang dan lombong di Britain mengambil pekerja wanita antaranya kilang besi,kilang kulit kawasan perlombongan dan pembinaan.dianggarkan pada tahun 1840an,6000 pekerja wanita telah bekerja di lombong-lombong. Buruh kanak-kanak di ambil bekerja di kilang dan lombong arang batu dan bekerja selama empat belas jam sehari.kanak-kanak bekerja dalam keadaan yang berbahaya dan gelap.mereka terpaksa menarik da menolak kereta sorong di dalam lombong arang batu.kanak-kanak yang bekerja dalam sektor perkilangan pula menghadapi risiko kehilangan jari. Pekerja kilang terpaksa menghirup udara tercemar dalam kilang dan dipaksa bekerja mengikut kelancaran mesin. Jika ke tandas atau berehat pekerja akan didenda.Keadaan ini menyebabkan pekerja keletihan dan mengakibatkan kematian apabila pekerja terjatuh ke dalam mesin.

9.kemunculan kelas baharu Revolusi perindustrian telah membawa perubahan dalam masyarakat di England.Golongan kelas pertengahan yang baharu in disertai oeh kuasa poliitik.Golongn tersebut bertukar menjadi golongan proletariat.

10.Pekerja dan keadaan kerja di kilang Perkembangan drastic dalam bidang perindustrian telah menyebabkan pertambahan pekerja dalam perkilangan semua kilang dan lombong di Britain mengambil pekerja wanita.Buruh kanak-kanak di ambil bekerja di kilang dan lombong arang batu dan bekerja selama empat belas jam sehari.Pekerja kilang terpaksa menghirup udara tercemar dalam kilang dan dipaksa bekera megikut kelancaran mesin.

11.Perubahan dalam pemikiran politik

16

Tempat tinggal pekerja juga tidak disediakan dengan baik oleh pengusaha klang. Rumah pekerja hanya dibina sederet, tiada tandas dan tiada bekalan air etapi dikenakan sewa yang tinggi. keadaan tempat tinggal yang padat dan tidak menjaga kebersihan menyebabkan pelbagai penyakit melanda seperti taun dan batuk kering. Tekanan yang dialami oleh pekerja menyebabkan mereka mengambil beberapa tindakan untuk menentang penindasan. Antaranya penganggur telah meminta kerajaan menyekat penggunaan mesin namun ditolak oleh Parlimen. Para pekerja membuat rusuhan antara yang terkenal ialah rusuhan Luddite yang dilakukan oleh pekerja-pekerja mahir dari bahagian penenunan. Mereka berjaya kerana kerajaan berjaya memansuhkan Akta Kombinasi 1800 dan membenarkan pekerja menubuhkan kesatuan sekerja. Kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja pengambilan buruh kanak-kanak di kilang untuk meninjau keadaaan kanak-kanak yang sedang bekerja. Penggubalan Akta kilang pada tahun 1833 iaitu masa bekerja kanak-kanak dihadkan tidak lebih daripada 9 jam Beberapa akta digubal untuk menjamin nasib pekerja kilang. Akta tersebut ialah Akta Lombong 1842 yang melarang kanak-kanak perempuan dan wanita dalam perusahaan arang batu. Akta sepuluh jam 1847 yang menghadkan masa bekerja bagi wanita dalam perusahaan tekstil ialah 10 jam.

B)

Revolusi di Jerman bermula pada tahun 1860-an hingga tahun 1914. Isi-isi Penting: Revolusi Jerman berkembang apabila kerajaan Jerman memberi banyak bantuan modal dalam pembinaan kemudahan infrastruktur. Contohnya, pembinaan jalan raya, terusan, dan jalan raya. Selain itu, perkhidmatan komunikasi seperti pejabat pos dan telegraf. Kerajaan Jerman memperkenalkan beberapa undang-undang yang memesatkan perkembangan ekonomi di Jerman pada abad ke- 18. Contohnya, pengenalan kadar tarif pada tahun 1879. Pertambahan pendudukan di Jerman membantu kepada perkembangan perindustrian. Antaranya, pertambahan penduduk membolehkan penawaran buruh yang murah dalam sektor perkilangan. Pada abad ke- 19, jumlah penduduk Jerman meningkat daripada 23 juta kepada 56 juta orang. Pertambahan penduduk Jerman in memperlihatkan bahawa satu pertiga daripada penduduknya merupakan kanak-kanak di bawah umur 15 tahun. Kesannya membawa kepada penawaran buruh kanak-kanak yang tinggi dalam pasaran industrian. Pertumbuhan perindustrian turut digalakan dengan pertambahan penduduk yang berhijrah dari luar Bandar ke Bandar-bandar utama di Jerman. Antara kawasannya, kebanyakan kawasan perindustrian terletak di kawasan Ruhr, Saxony, Silasia, dan Berlin. Penduduk di kawasan ini bertambah sekali ganda dan membawa pertambahan dalam peluang pekerjaan. Kekayaan Jerman ini bertambah dalam sumber bahan mentah turut menyumbang kepada perkembangan perindustrian di Jerman. Sumber bahan mentah mentah yang ada ialah arang batu, bijih besi, bijih timah di Ruhr, Lorraine dan pada tahun 1870. Kekayaan bahan mentah ini dibuktikan daripada peningkatan pengeluaran bijih besi pada tahun 1887daripada 4.0 juta tan kepada 15.5 juta tan. Jerman juga terkenal dalam industry tekstil. Industri ini telah berkembang sejak tahun 1870 di Saxony, barat Bavria, Wurttemberg, dan Rhineland.

PENUTUP Perkembangan industri di England kepada perkembangan masyarakat meninggalkan pelbagai kesan sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

Soalan 15: Sebab-sebab berlakunya revolusi perindustrian di Jerman. A) Pendahuluan Selepas tahun 1870, dunia Eropah mengalami ledakan dalam kekayaan kebendaan kesan kemunculan baharu dalam perindustrian, sumber kuasa, dan pengeluaran. Gelombang Revolusi Perindustrian kali kedua ini menyaksikan perubahan penggunaan sumber tenaga manusia kepada pengguna mesin. Revolusi Perindustrian di Jerman berlaku pada tahap kedua di Eropah, iaitu selepas Revolusi Perindustrian di England.

C) Penutup Gelombang Revolusi Perindustrian kali kedua ini pada tahun 1860an hingga tahun 1914.menyaksikan perubahan penggunaan sumber tenaga manusia kepada pengguna mesin. Revolusi Perindustrian di Jerman berlaku pada tahap kedua di Eropah, iaitu selepas Revolusi Perindustrian di England. Soalan 16: kesan-kesan berlakunya revolusi perindustrian di Jerman.

17

A)

Pendahuluan. Revolusi yang berlaku di Jerman telah membawa perkembangan kepada Jerman. Terdapat enam kesan berlakunya revolusi di Jerman. Antaranya, melalui masyarakat pertanian, kemajuan system pengangkutan, perluasan perdagangan antarabangsa, kemajuan sistem kewangan, dan dasar kerajaan Jerman. Kesan ini membawa kemajuan kepada Jerman. Isi-isi Masyarakat Pertanian Perkembangan Revolusi Perindustrian dalam sektor pertanian. Kemajuan teknologi pada abad ke-18 dan ke-19 menyebabkan meningkatnya mekanisme dalam kegiatan pertanian, khususnya proses penanaman dan penuaian apabila terciptanya mesin. Masalah pembajakan tanah dapat diatasi apabila traktor dicipta. Kegiatan pertanian juga menghasilkan pengkajian saintifik tentang tanah. Pada tahun 1802, ahli sains British, Humphry Davy telah menerbitkan buku ilmu kimia dengan fisiologi tumbuh-tumbuhan. Beliau mengemukakan sumbangan ilmu kimia bagi mengatasi masalah kesuburan tanah dan tanaman. Jerman telah menghasilkan beberapa uji kaji untuk mengamalkan bahan kimia yang boleh digunakan untuk tanaman. Pada tahun 1840, ahli kimia Jerman, Justus von Leibig telah menjalankan beberapa uji kaji dan menemui formula untuk menghasilkan baja tiruan atau baja kimia.

B)

Perkembangan industri kulit di Jerman ini menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat kepada gaya hidup yang mewah, pertambahan sistem komunikasi dan pengangkutan, kehidupan yang lebih sihat, dan mementingkan pendidikan. Pembangunan industri tekstil berlaku di Jerman. Bandar Berlin mengeluarkan mesin-mesin yang meningkatkan lagi industri tekstil di Jerman. Ciptaan-ciptaan baharu berkembang di Jerman. Ciptaan Siemens menyebabkan firmanya terkenal dalam bidang kejuruteraan elektrik.

Kemajuan sistem pengangkutan Penggantian bahan dari besi kepada keluli telah menyebabkan perkembangan pesat dalam sektor pengangkutan khususnya pembinaan jalan kereta api. Jalan kereta api dibina dengan pesat pada tahun 1870 dan firma Jerman di Borsig telah menjadi pengeluar utama kereta api di Jerman.

Perluasan perdagangan antarabangsa Bismark mendapat tekanan daripada Liga Koloni Jerman, iaitu sebuah pertubuhan yang terdiri daripada sebuah pertubuhan yang terdiri daripada ahli perniagaan dan penjelajah Jerman. Pertubuhan tersebut menekan Bismark supaya meluaskan tanah jajahan Jerman untuk mendapatkan sumber dan meluaskan perdagangan antarabangsa Jerman. Desakan perluasan jajahan menyebabkan Jerman memeteraikan perjanjian dalam Persidangan Koloni Berlin pada tahun 1884. Pada tahun 1884, Jerman telah berjaya mengambil alih bahagian barat daya Afrika, Togolang, dan Cameron serta menguasai Tanganyika dan Afrika Timur. Jerman memluaskan perdagangan dan kegiatan mendapatkan tanah jajahan di kawasan Pasifik dengan menguasai sebahagian New Guinea dan pembelian Kepulauan Carolina dari Sepanyol pada tahun 1884. Pada tahun 1897, Jerman telah meluaskan hubungasn perdagangan dengan China bagi mendapatkan arang batu dan mewujudkan pangkalan tentera laut di pinggir laut China.

Masyarakat Industri Pertambahan pembukaan lombong arang batu dan bijih besi di Saxony dan Silesia barat Jerman. Pengeluaran bijih besi juga meningkat pada tahun 1900. Muncul pengusaha terkemuka seperti Alfred krupp yang mengeluarkan barangan alat ganti yang berkualiti tinggi dan peralatan besi. Pada tahun 1851, Syarikat Krupp telah mengadakan pameran gerabak kereta api yang terkini dan meriam bagi memperlihatkan besi-besi keluaran Negara Jerman di Istana Crystal, London. Permintaan kereta api dari Jerman meningkat dan bilangan pekerja juga meningkat pada tahun 1873. Kemajuan dalam industri kulit antara tahun tahun 1870 dan tahun 1914, Jerman mengambil alih tempat England dalam industri kulit.

Kemajuan sistem kewangan Perkembangan sistem perbankan di Jerman menggalakkan pertumbuhan perdagangan dan perniagaan di Jerman. Sistem

18

perbankan di Jerman dikawal oleh D Bank, iaitu penggabungan empat buah bank utama di Jerman. Tugas D Bank ialah menguruskan kewangan serta menggalakkan penggabungan perniagaan di Jerman. D Bank turut menggalakkan hubungan Jerman dengan Negara-negara luar serta aktif di Timur Jauh, Amerika Latin, Eropah Selatan, dan Timur Tengah. Perkembangan dalam sistem perbankan telah membawa kepada kemunculan kelas pengusaha industri baharu di Jerman pada abad ke-18 kerana mereka mendapat bantuan modal bank. Bantuan modal yang dikeluarkan oleh bank-bank Jerman telah mempercepatkan perkembangan perindustrian di Jerman pada tahun 1870. Seterusnya, penubuhan kartel di Jerman telah banyak membantu perkembangan perindustrian. Matlamat penubuhan kartel adalah untuk menguasai bekalan dan harga jualan.

A)

Pendahuluan Masyarakat industri ,mengalami ledakan dunia Eropah dalam kekayaan kebendaan kesan kemunculan baharu dalam perindustrian ,sumber kuasa,dan pengeluaran . Isi-isi penting 1) Masyarakat pertanian Perkembangan Revolusi Perindustrian membawa perkembangan sector pertanian.Kemajuan teknologi pada abad ke-18 dan ke-19 menyebabkan meningkatnya meknisme dalam kegiatan pertanian, khususnya proses penanaman dan penuaian apabila terciptanya mesin. Pengkajian saintifik tentang tanah.Misalnya,Humpry Davy telah menerbitkan buku mengenai ilmu kimia dengan fisiologi tumbuhtumbuhan Mengadakan beberapa uji kaji untuk menghasilkan bahan kimia yang boleh digunakan untuk tanaman. Contohya tahun 1840,Justus von Leibigtelah menemui formula untuk menghasilkan baja tiruan atau baja kimia. 2) Masyarakat perindustrian Pertambahan pembukaan lorong arang batu dan besi di Saxony dan Silesia barat Jerman. Pengeluaran arang batu dan besi bertambah antara tahun 1860 hingga tahun 1870. Muncul pengusaha terkemuka seperti Alfred Krupp yang mengeluarkan barangan alat ganti yang berkualiti tinggi dan peralatan besi. Kemajuan industri kulit mengubah kehidupan masyarakat kepada gaya hidup mewah, pertambahan sistem komunikasi dan pengangkutan, kehidupan yang lebih sihat dan mementingkan pendidikan. Pembangunan industri tekstil di Jerman bertumpu di wilayah Rhineland,Saxony,dan Silesia. Bandar Berlin pula mengeluarkan mesin- mesin yang menigkatkan lagi industri tekstil di Jerman. Ciptaan baru berkembang di Jerman. Misalnya inovasi yang dihasilkan oleh Siemens dan Martin menyebabkan pengeluaran keluli meningkat pada tahun 1886 daripada 0.9 juta tan kepada 13.6 juta. Firmanya juga terkenal dengan kejuruteraan elektrik.

B)

Dasar kerajaan Jerman Sekolah pertukangan dan teknikal Jerman diiktiraf sebagai pengeluar tenaga mahir oleh Negara-negara lain. Bagi memastikan para pekerja mendapat perlindungan, Bismarck telah memperkenalkan undang-undang insurans sosial yang dikuatkuasakan pada tahun 1883. Fungsinya ialah menjaga kebajikan pekerja semasa ditimpa kemalangan sewaktu bertugas. Merupakan insurans kesihatan. Memberi jaminan terhadap keadaan tidak boleh bekerja akibat kemalangan yang membawa kecacatan dan jaminan hari tua. Pada tahun 1884, parlimen (reichstag) meluluskan undang-undang insurans kemalangan. Pembayaran bagi rawatan perubatan. Pelbagai usaha dilakukan oleh pemerintah Jerman untuk meningkatkan perkembangan perindustrian dan ekonomi Jerman. Mengawal pengurusan perkilangan, firma, kartel, dan bank-bank Jerman. Jerman juga terkenal dalam bidang ketenteraan.

Penutup Kesan yang berlaku di Jerman membawa perubahan perkembangan di Jerman dari semua aspek. Revolusi perindustrian di Jerman telah menjadikan Jerman sebuah kerajaan yang maju.

Soalan 17: Terangkan ciri-ciri masyarakat industri di Jerman pada abad ke 18 hingga ke 19

3) Kemajuan sistem pengangkutan

19

Pembinaan jalan kereta api pada tahun 1870. Firma Jerman di Borsig menjadi pengeluar utama kereta api di Jerman

6) Dasar kerajaan Jerman Menubuhkan sekolah pertukangan dan teknikal yang menghasilkan ramai tenaga mahir dan diiktiraf oleh Negara lain. Undang-undang insuranssosial dikuatkuasakan pada tahun 1883 untuk menjaga kebajikan pekerja jika ditimpa kemalangan semasa bertugas. Banyak pusat kesihatan didirikan di daerah dan kos pembiayaan ditanggung oleh satu pertiga daripada pihak majikan dan dua pertiga daripada pekerja. Pada tahun 1884, Reichstag meluluskan Undang-undang Insurans Kemalangan. Memanipulasi pengeluaran akhbar di Jerman sebagai langkah untuk mengawal pemikiran rakyatnya. Penutup Perkembangan industri di Jerman membawa kepada perkembangan masyarakat industri. Meninggalkan pelbagai kesan sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

4) Perluasan perdagangan antarabangsa Pada tahun 1870-an, berlaku perkembangan pembangunan perindustrian di Jerman yang menyaksikan pertambahan dalam eksport sehingga menimbulkan masaah dalam memasarkan barangan dan mendapatkan lebih banyak sumber bahan mentah.Perindustrian di Jerman berkembang kepada 243.8% dari tahun 1887 hingga tahun 1912. Perluasan empayar berlaku pada tahun 1884 apabila Jerman berjaa mengambil alih bahagian Barat daya Afrika,Togonland,dan Cameron.Seterusnya Jerman menguasai Tanganyika dan Afrika Timur. Perluasan empayar dilakukan untuk meluaskan perdagangan dan berusaha mendapatkan tanah jajahan di kawasan Pasifik. Misalnya penguasaan sebahagian New Guinea dan pembelian Kepulauan Carolina dari Sepanyol pada tahun 1884. Pada tahun 1897, Jerman meluaskan hubungan perdagangan dengan China bagi mendapatkan arang batu dan membina pangkalan tentera laut di pinggir laut China.

5) Kemajuan sistem kewangan Pada tahun 1840-an, Bank of Prusia menjalankan perniagaan perbankan sebagai joint stock dalam pengeluaran kredit dan pelaburan kapital. Sistem perbankan di Jerman dikawal oleh D Bank, iaitu penggabungan empat buah bank utama di Jerman yang terdiri daripada Disconto of Stuttgard (1851), Deutsche Bank (1870) dan Dresdender Bank (1872) Kemunculan kelas-kelas pengusaha industri yang baru di Jerman pada abad ke-18,menggalakkan pertumbuhan industry perlombongan arang batu,besi,keluli,kapas dan kain bulu,serta sisitem pengangkutan darat dan laut. Kartel di Jerman membantu perkembangan sektor perindustrian.Matlamat penubuhan kartel adalah untuk menguasai bekalan dan harga jualan bagi barangan keluaran yang akan memaksimumkan keuntungan bagi industri secara keseluruhan dan meminimumkan turun naik harga dalam pasaran dan perkhidmatan perindustrian. Jerman menyelaraskan tariff dan cukai kereta api tertentu bagi tujuan pertahanan.

Soalan 18: Huraikan kesan revolusi perindustrian dengan merujuk kepada dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan di Jerman Pendahuluan Perkembangan industri di Jerman membawa kepada kemajuan pengeluaran tenaga mahir.Sekolah pertukangan dan teknikal Jerman diiktiraf sebagai pengeluar tenaga mahir oleh Negara lain. Bagi memastikan para pekerja mendapat perlindungan, Bismarck telah memperkenalkan undang-undang insurans pada tahun1883.

Isi-isi penting: Fungsi undang-undang insurans tersebut ialah menjaga kebajikan pekerja semasa ditimpa kemalangan sewaktu bertugas. Merupakan insurans kesihatan. Memberi jaminan terhadap keadaan tidak boleh bekerja akibat kemalangan yang membawa kecacatan dan jaminan hari tua. Banyak pusat kesihatan didirikan di daerah-daerah dan kos pembiayaan di tanggung stau pertiga daripada pihak majikan dan dua pertiga daripada kalangan pekerja. Reichstag telah meluluskan

20

Undang-undang Insurans Kemalangan pada tahun 1884,yang meliputi pembayaran bagi rawatan perubatan.Pencen bagi pekerja industri yang berhenti kerja akibat penyakit.Kos pembiayaan ditanggung sepenuhnya oleh majikan.Skim ini seterusnya diperluaskan kepada pekerja dalam bidang pertanian. Pelbagai usaha dilakukan oleh pemerintah Jerman untuk meningkatkan perkembangan perindustrian dan ekonomi Jerman. Memanipulasi pengeluaran akhbar untuk mengawal pemikiran rakyatnya. Membentangkan rang undang-undang anti-sosialis di Reighstag pada tahun 1878. Kerajaan boleh menyekat kebebasan berpolitik di daerah yang difikirkan terancam serta menarik balik lesen penerbitan, pencetakan dan pengedaran. Mengawal pengurusan perkilangan, firma, kartel dan bank-bank Jerman. Kesemuana di kawal oleh pengurusan professional yang lebih kepada dasar esprit de corps yang mengutamakan ganjaran dan penghormatan kenaikan pangkat dalam masyarakat perdagangan daripada kepentingan individualistic dan kewangan. Kakitangan awam mentadbir jalan kereta api,lombong,telegraf,dan perkhidmatan telefon di Jerman. Jerman juga terkenal dalam bidang ketenteraan. Jerman di kenali sebagai kilang pengeluaran tentera dan senjata di Eropah. Kemenangan Prusia ke atas Austria pada tahun 1866 dan ke atas Perancis pada tahun 1870 hingga tahun 1871 menyebabkan semua Negara Eropah tertumpu ke atas Prusia.

a)

Pendahuluan Perkembangan masyarakat di china menyaksikan kemampuan china menahan kemasukan barat sehingga pertengahan kedua abad ke 19. Masyarakat china masih mampu mempertahankan pemerintahan tradisional . Dalam masyarakat china, sistem beraja ataupun maharaja menduduk hierarki teratas dalam struktur sosial dan merupakan kuasa penentu dalam pentadbiran kerajaan. Isi-isi penting Dinasti Ming (1368-1644) Era dinasti Ming (1368-1644) bermula dalam keadaan Negara china yang tidak tenteram akibat kebuluran, banjir, perang saudara dan kebangkitan penduduk china menentang pemerintahan mongol. Pemimpin china yang berwibawa bertindak merampas kuasa daripada pemerintahan mongol. Pada tahun1351 sehingga 1353,muncul pemberontakan yang mendakwa mendapat mandate dari syurga dan yang mendakwa keturunan kerabat maharaja dinasti sung. Kebanyakan pemipin pemberontakan ini daripada kalanganpenduduk biasa dan dianggap sebagai hero oleh sejarawan china (suffian mansor ,2003 :140) Dinasti ming bermula daripada chu yuan-chang yang dianggap sebagai salah seorang pemimpin berdaulat. Pada tahun 1356 , beliau menguasai Nankingdan pada tahun 1357 , beliau menguasai lembah sungai Yangtze dan terus mara ke bahagian selatan menerusi jalan laut. Pemerintahan Nurhaci dikenali sbagai zaman kegemilangan Manchu . Beliau seorang pemimpin yang gigih dan tekun mencapai kejayaan . Beliau berkhidmat dengan tentera Ming dan pihak istana ming memberinya gelaran Dragon Tiger General. Nurhaci meletakkan puasat pentadbiran di Hetua Xinbin Liaoning) dan menggerakan usaha menyatukan puak puak Manchu melalui kekersasn ,perkahwinan dan pakatan. Dinasti Manchu berasal dari puak Jurchad Nuzhun yang tinggal di marchuria .Orang Manchu terbahagi kepada kepada beberapa puak dan tinggal di hulu sungai Huiha.

b)

Penutup: Kegagalan golongan liberal memanfaatkan kesepakatan mereka dengan Bismarck dalam kes tarif telah membawa perubahan besar dalam dasar ekonomi pasaran bebas di Jerman. Bismarck mengamalkan dasar ekonomi pasaran bebas walaupun tidak di sukai oleh segolongan tuan tanah dan pengusaha industri. Jerman mengalami kekurangan bijirin dalam Negara sendiri dan pemansuhan dasar ekonomi bebas. Tahun 1879, Bismarck telah memperkenalkan Undang-undang Tarif. (Qasim Ahmad,2003:121)

TEMA 2: PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN 2.1 Institusi Pemerintahan (China dan Rusia)

Dinasti Ching (1644-1911) Soalan 19: Bincangkan perlaksanaan sistem beraja di china pada zaman dinasti Ming dan Ching.

21

Dinasti Ching, Dorgan meneruskan uasaha untuk memantapkan dinasti dan berusaha untuk menggunakan kesempatan krisis dalaman Ming dan keangkitan golongan petani yang dipimpin oleh Li Tze Cheng dengan menawarkan bantuan tentera kepada tentera Ming. Tentera Nang dibawah pimpinan Wu San kuei (1612- 1678) menerima tawaran Dorgan dan membuka pintu tembok china untuk member laluan kepada tenera Manchu masuk ke dalam empayar Ming. Mereka bertempur dan Berjaya menghalau Li Tzu Cheng . penutup

Ajaran confuciusme ini menekankan konsep tata setia kepada raja yang membawa kepada keadaan aman dan makmur. Bagi pentadbiran pusat , pentadbiran dipecahka kepada beberapa unit iaitu secretariat Agung , Majlis tertinggi ( enam badan menteri) dan censorate (lembaga penapis).

Pengamalan dasar tutup pintu Menghadkan urusan perdagangan hanya di canton. Urusan perdagangan dijalankan pada musim tertentu sahaja Pedagang British tidak boleh bermalam di canton dan mesti balik ke macau. Para pedagang dikawal ketat dan urusan pedagangan diuruskan oleh co-hong yang bertanggungjawab memonpoli perdgangan,mengenakan cukai ke atas barangan , dan mengurus pengedaran barang-barang. Orang asing tidak dibenarkan mempelajari bahasa cina.

c)

Pemerintahan diserahkan kepada Dorgan sebagai pemangku raja , Dengan ini , tamatlah pemerintahan Dinasti Ming dan sekali lagi empayar china di perintah oran gasing.

Soalan 20: huraikan kedudukan dan peranan beraja di china pada zaman Dinasti ming dan ching. a) b) Pendahuluan Kedudukan politik maharaja dilegitimasikan berdasarkan konsep mandate of heaven atau mandate dari syurga. Konsep ini menerangkan maharaja sebagai wakil dari syurga atau anak syurga dan memberi kuasa spiritual yang tidak terhingga kepada seseorang raja atau maharaja. Mereka mengamalkan kepada fahaman cofucius. Isi-isi penting Konsep mandat dari syurga Maharaja menduduki hierarki teratas dalam susunan masyarakat . Merupakan individu yang paling berkuasa dalam kerajaan. Mendapat penghormatan tertinggi daripada rakyat china. Maharaja akan menjana kemakmuran dan menentukan kehidupan rakyatnya berada dalam teratur dan makmur.

Maharaja chien lung yang mengamalkan konsep mandate of heaven hubungan dengan kuasa barat : Tidak bertamadun atau Menyifatkan wakil dari british sebagai wakil daripada Negara yang dibawah perlindungan China dan mreka harus bersujud dihadapan maharaja Chieng Ling. Menganggap semua wakil dari barat sebagai pembawa ufti dan tidak boleh menghadap maharaja di Peking. Segala urusan hendaklah dilakukan melalui wizurai di canton. Akhirnya , China umpama sebiji kek bagi kuasa barat untuk mendpatkan kepentingan di china . Misalnya , rusia di Mongolia dan Manchuria , Jerman di semenanjung Shantung , British di Wiehawei , Perancis di selatan China ,Jepun mendapati Taiwan dan pulau Pescadores selepas Perang Sino- Jepun pada tahun 1894 -1895.

C) Penutup Revolusi 1911 telah menamatkan pemerintahan Dinasti Ching, kejatuhan kuasa Maharaja dan menamatkan kerajaan kejatuhan feudal yang elah memeritah China selama 267 tahun.

Ajaran Confucianisme Maharaja china mengamalkan ajaran confuciusme Setipa indivuduharus memenuhi tanggungjawab bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni Soalan 21: Bincangkan ciri-ciri pemerintahan maharaja di China pada abad ke-16 hingga ke-18 Pendahuluan:

22

Sistem pemerintahan yang diamalkan berbentuk feudal. Raja menduduki hieraki teratas dalam sistem feudal dan berkuasa dalam pemerintahan dan pentadbiran. Sistem beraja dibantu oleh pembesar dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pentadbiran.

menambahkan golongan pembesar dan meningkatkan pendapatan cukai maharaja. Maharaja China berperanan menjadi ketua tentera.

tuan-tuan

serta

Isi-isi penting: Kedudukan politik maharaja dilegitimasikan berdasarkan konsep mandate of heaven atau mandat dari syurga. Konsep ini menerangkan maharaja sebagai wakil dari syurga atau anak syurga dan memberi kuasa spiritual yang tidak terhingga kepada seseorang maharaja.konsep mandat ini menjelaskan bahawa Tuhan telah menanugerahkan ke atas maharaja tersebut atau kuasa untuk memerintah dan sehingga kuasa tersebut ditarik balik, tiada kuasa lain yang boleh mendakwa baginda atas segala tindakan baginda. Maharaja diberi mandat menjamin kemakmuran dan menentukan kehidupan rakyatnya berada dalam teratur dan makmur. Ini menyebabkan maharaja mendapat penghormatan dari rakyat.Sekiranya berlaku sebarang malapetaka, Ini menjadi petunjuk bahawa maharaja gagal mendapatkan mandat dari syurga.

Urusan mempertahankan serangan negara dari serangan luar dan meluaskan empayar memperlibatkan tanggungjawab maharaja China.

Maharaja juga berperanan penting dalam urusan dasar luar negara. Dasar pemerintahan maharaja China ini membawa perluasan perdagangan dan perkembangan ilmu Barat di China.Ini dapat dilihat pada dasar keterbukaan maharaja China terhadap masyarakat Barat pada zaman Dinasti Ming.

Penutup: Pemerintahan maharaja membawa kemakmuran kepada negara China sebelum pertengahan abad ke-19. Kekalahan dalam perang Candu 1 memaksa maharaja China membuka pintu negaranya kepada kuasa-kuasa Barat.

Maharaja mengamalkan ajaran Confucianisme. Ajaran ini menekankan kesetiaan sebagai puncak kebahagiaan dan menyatakan bahawa kerana yang baik harus memiliki ciri pemerintahan yang baik,raja mesti taat dan setia kepada Tuhan,dan rakyat pula harus setia kepada raja. Tugas maharaja ialah mengetuai kerajaan dan melindungi rakyat. Ajaran ini menekankan konsep taat setia kepada raja yang membawa kepada keadaan aman dan makmur.

Soalan 22: Bincangkan perlaksanaan sistem beraja di Rusia pada zaman dinasti Romanov Pendahuluan: Kemerosotan kerajaan Golden Horde, iaitu pemerintahan bangsa mongol di Rusia pada tahun 1480 setelah memerintah Rusia sekitar dua setengah abad.membawa kepada pembebasan Rusia daripada cengkaman pertuanan mongul.kejayaan ini disebabkan oleh kemunculan Moscow dan kemelut politik dalam empayar mongul. Kemunculan Moscow dalam beberapa siri percubaan menumbangkan pemerintahan khan akhirnya membuahkan hasil.pemerintahan Moscow iaitu Dmitri pada tahun 1380 telah menyerang mongul di kulikovo(berhampiran sungai Don).Dmitri telah mengambil kesempatan diatas permasalahan politik berlaku dalm kerajaan mongul dengan membina kententeraan dan kekuatan politik untuk berhadapan dengan tentera mongul.

Maharaja juga menguasai ekonomi negara. Segala ekonomi negara seperti pungutan cukai,hasil pertanian, perdagangan, penduduk, ufti, barang dagangan, kepakaran dan lain-lain akan dikuasai oleh maharaja. Maharaja akan melantik pembesar untuk menjalankan urusan ekonomi. Penambahan dalam pengeluaran pertanian di tanah-tanah yang diusahakan akan

Isi-isi penting:

23

Tentera Moscow berjaya menewaskan tentera mongul dan ini merupakan kejayaan terbesar tentera Rusia selama Rusia berada dalam cengkaman mongul. namun kejayaan ini hanya sementara sahaja apabila pada tahun 1382, Moscow dikuasai semula oleh tentera Mongul. Kemelut politik yang dihadapi dalam empayar mongul pada sekitar tahun 1360-an membawa kepada kejatuhan empayar mongul.kepecahan berlaku apabila Kublaiu Khan (12791368),seorang bangsa mongul dan pemerintah tertinggi empayar mongul dikalahkan oleh Dinasti Ming pada 1368. Kekalahan tersebut membawa kepada pepecahan dan kekalutan politik dalam empayar mongul.25 orang Khan mongul bersaing sesama sendiri untuk merebut jawatan tertinggi iaitu Great Khan.tumpuan tidak memberi perhatian kepada masyarakat Rusia dan kesempatan ini digunakan oleh pemerintah rusia berasur-ansur berhenti membayar ufti ke sarai. Keenganan membayar cukai atau ufti selama beberapa tahun telah menyebabkan tentera mongul mendesar Moscow membayar tunggakan ufti kepada sarai.namun Moscow enggan memenuhi tututan sarai dan bersedia untuk berperang Ahmad khan (1460-1480)yang menyedari kekuatan tentera Moscow semakin kuat telah mengadakan pakatan ketenteraan dengan Poland dan Lithuania untuk menyerang Moscow pada tahun 1480.namun pakatan ini tidak menjadi kenyataan dan Ahmad khan terpaksa menentang tentera Moscow yang diketuai oleh ivan 3. Dalam pertempuran ini Ahmad khan telah dibunuh oleh pengikut sendiri yang berpaling tadah kepada tentera Moscow.ivan 3 berjaya mendapatkan semula kota Rusia dan disatukan dibawah pemerintahan yang berpusat di Moscow. Kejayaan ivan 3 telah menyebabkan beliau dikenali dengan gelaran Ivan the Great..ivan the Great menyifatkan dirinya sebagai pemerintah kepada semua bangsawan bangsa Rusia.dalam upacara keagmaan,gereja kristian ortodoks.pemerintah-pemerintah Rusia yang seterusnya terus mengekalkan gelaran tsar. Keturunan Ivan the Great berakhir pada penghujung abad ke 16 apabila Rusia disifatkan berada dalam zaman kekacauan.perebutan tahkta menyebabkan berlakunya perang saudara.keadaan huruhara ini telah mengudang campur tangan asing kedalam negara Rusia. Pada ketika inilah Poland mengambil kesempatan memasuki Rusia dan menakhluk kota Kremlin.Sweden mengambil kesempatan zaman kekacauan ini dengan menahkluk pantai timur baltik dan merampas pusat perdagangan penting iaitu Novgorov.dibahagian

selatan pula,Turki Uthmaniyah berperang dengan suku Cossack dan memperkukuhkan kedudukan mereka didaerah Crimea. Penutup: Dalam keadaan zaman kekacauan ini dewan perhimpuann bangsawan rusia bersidang di Moscow pada tahun 1613 untuk melantik seorang Tsar dan memilih seorang bangsawan tsar iaitu Michael Romano.maka bermulalah keturunan romano memulakan pemerintah diRrusia. Dinasti Romano ialah berkuasa selama 304 tahun hingga tahun 1917 di rusia.pemerintahan yang berakhir ialah tsar Nicholas 2 pada bulan februari 1917.kerajaan tsar Nicholas 2 digulingkan dan kerajaan sementara dibentuk.

Soalan 23: Huraikan kedudukan dan peranan beraja di Rusia a) Pendahuluan Sistem pemerintahan Rusia telah mengamalkan sistem pemeriintahan beraja bermula tahun 1547 sehingga tahun 1917.sistem pemerintahan Rusia adalah diwarisi daripada sistem pemerintahan empayar Byzantine selepas berlakunya perkahwinan Ivan IIIdengan cucu maharaja Byzantine yang terakhir iaitu Sophia pada tahun 1469.Sistemm pemerintah di Rusia menggunakan konsep caesaropapism iaitu konsep gabungan unsur agama dan politik yang menghendaki rakyat taat setia kepada pemerintah Rusia. Gelaran Raja atau maharaja Rusia dikenali sebagai Tsar sempena gelaran caeser yang diguna pakai oleh pemerintah Byzantine. Sistem pemerintahan Rusia turut dipengaruhi oleh erajaan Golden Horde yang bersifat autokrasi ini digunakan oleh pemimpin Moscow dalam membentuk kerajaan pusat yang ukuh di Rusia.Dalam konsep autokrasi ini,kuasa dipusatkan kepada seorang pemerintah iaitu Tsar dan membentuk kerajaan pusat. Isi-isi penting:

b)

Kedudukan Tertinggi Dalam sistem pemerintahan beraja di Rusia,Tsar mempunyai kedudukan tertinggi dalam struktur masyarakat.Rakyat perlu perlu taat dan memandang mulia kepada Tsar.Tsar merupakan ketua dalam seiap bidang pemerintahan di Rusia.Tsar berkuasa membuat segala

24

keputusan yang akan dilaksanakan di Rusia dan segala perintah Tsar tidak boleh dibantah oleh rakyat. Berkuasa Mutlak Sebelum revolusi Rusia 1917,Rusia mempraktikkan pemerintahan bercorak autokratik. Pada tahun 1574, Ivan IV yang lebih dikenali sebagai Ivan yang Ganas telah memerintah Rusia dengan kuasa mutlak.Beliau telah bertindak mengisytiharkan kanun undang-undang baharu pada tahun 1550,menubuhkan badan perwakilan feudal(zemskii sabor)pertama di Rusia dan Berjaya melemahkan kedudukan orang Tartar di Rusia dengan menguasai Kazan dan Astrakhan.Begitu juga dengan pemerintahan Tsar IV Nikolon II mempunyai kuaa mutlak dalam menentukan keputusan pentadbiran serta hal-ehwal kerajaan.

atau penyokong kuat kerajaan.Hal ini kerana,kuat atau lemah seseorang pemimpin bergantug kepada golongan menteri. Bertanggungjawab menjaga keamanan Tsar Rusia bertanggungjawab untuk memilih,menjaga keamanan dan keselamatan seluruh Negara Rusia daripada ancaman musuh. Sehubungan dengan itu,Tsar telah mengetuai ketenteraan untuk menjaga keamanan dan dasar perluasan wilayah.Oleh sebab Rusia sering terancam,pemerintah Rusia memperkuat tenteranya dengan menambah peruntukan ketenteraan seperti yang dilakukan oleh Peter the Great.Peter telah memastikan peruntukan perbelanjaan pusat memberi keutamaan kepada pertahanan negara Rusia.

Mengetuai bidang ekonomi Hak Istimewa Maharaja Rusia seperti maharaja lain di dunia mempunyai hak istimewa dalam masyarakat seperti kekebalan dari seg undang-undang dan diberi pelbagai kemudahan istimewa.Segala kata Tsar akan dirujuk dan dianggap sebagai undang-undang. Pemerintah Rusia juga bertanggungjawab memajukan ekonomi supaya Negara bertambah kukuh dan stabil.Kesungguhan pemerintah Rusia dalam memajukan ekonomi dapat dilihat semasa pemerintahan Peter the Great,Tzar Alexander II dan Tzar Nicholas II. Semasa Peter the Great,beliau telah manggalakkan pembangunan industry perkilangan membuat senjata,peralatan tentera,pembuatan makanan,sector pembuatan tekstil,kertas,kaca dan barangan kulit.Industri besi dan keluli juga dimajukan di Ural sehingga Rusia muncul sebagai pembekal besi utama untuk paaran Eropah pada abad ke-18.

Peranan Maharaja Rusia dalam pemerintahan Ketua Negara Maharaja Rusia berperanan sebagai ketua Negara atau ketua kerajaan yang berkuasa mutlak dalam pentadbirann.Baginda berkuasa dalam bidang politik,ekonomi dan sosial seperti zaman pemerintahan Tzar Nicholas II. Tsar Rusia berkuasa dalam menentukan hubungan luar negeri atau hubungan diplomatik dengan Negara-negara Eropah seperti Jerman untuk melatih tentera Rusia.

Ketua agama Kristian Pemerintahan Rusia juga berperanan sebagai ketua agama dan bertanggungjawab memperkukuh serta menyuburkan ajaran Kristian Ortodoks.Pemerintah Rusia perlu memastikan rakyatnya sentiasa mematuhi pengamalan agama. Sebagai contoh,pemerintahan Peter the Great telah memberikan tawaran kemewahan dan kebendaan serta ada yang diugut yang mana tanah mereka akan dirampas jika tidak menukar agama.Bagi menjayakan hasratnya,beliau telah mengarahkan mubaligh kristian mempelajari bahasa masyarakat tempatan,menterjemahkan kitab Bible ke dalam bahasa tempatan dan menghantar mubaligh tinggal bersama keluarga yang menjadi sasaran pemerintah Penutup

Melantik Menteri Dalam sistem pemerintahan beraja Rusia,Tsar juga mempunyai kuasa melantik menteri bagi mengukuhkan kedudukannya.Selain itu,Tsar juga beruasa untuk memecat menteri yang dianggap menentangnya dalam pemerintahan. Contohnya,semasa pemerintahan Tsar Nicholas II Tsar akan memilih dan melantik menterinya ynag benar-benarr boleh dipercayai dan mampu mentadbir kerajaan.Menteri diibarat sebagai tulang belakang

c)

25

Kedudukan dan peranan Tsar di Rusia sememangnya tidak banyak bezanya dengan kedudukan dan peranan raja atau maharaja di Negaranegara lain di dunia ketika itu.Tetapi akhirnya kedudukan dan peranan Tsar tamat setelah berlakunya Revolusi 1917 di Rusia yang akhirnya menjadikan Rusia sebagai sebuah Negara Republik dan dipimpin oleh seorang Presiden.

tindakan Peter ni telah memperkukuhkan kedudukannya sebagai Tsar. 2) Ekonomi Peter memberi sokogan kepada industry perkilangan membuat senjata,perlatan teknikal tentera,dan pembuatan makanan.Tumpuan kapada sector pembuatan seperti tekstil,kertas,kaca dan barangann kulit.Industri besi dan keluli dimajukan di ural yang kemudiannya menyebabkan Rusia menjadi pembekal besi utama untuk pasaran eropah pada abad ke-18. Bagi menambah hasil perbendaharaan Negara Peter telah memperkenalkan pelbagai cuki terhadap penduduk tempatan sebagai contoh,cuki tidak langsung dan cukai kepala.Semua cukai mesti dibyar dalam bentuk wnag tunai. Bagi memastikan kutipan cukai berjalan lancer kaedah banci diperkenalkan.Kaedah ii dapat memastikan jumlah keseluruhan rakyat Rusia dan memudahkan kutipan cukai kepala. 3) Sosial Peter yang mengamalkan pemeritah berkuasa mutlak telah melakukan pembaratan melalui penampilan masyarakat Rusia dengan meminta pegawai tinggi mencukur janggut dan mewajibkan mereka memakai pakaian ala Jerman dan Hungary. Hal ini diwajibkan kepad semua kecali petani dan institusi gereja. Mereka juga diwajibkan menghisap cerut. Bagi mereka yang enggan dikehendak membayar cukai yang telah ditetapkan. Selain itu, bagi pembahagian tanah tak alih ia dibahagikan secara sama rata dalam kalangan anak lelaki pemilik tanah yang telah meninggal dunia. Namun, semasa pemerintahan Peter, beliau telah mengeluarkan dikri satu anak lelaki sahaja sekiranya tidak mempunyai anak lelaki maka akan diserahkan kepada anak perempuan atau saudara waris. Peter turut mengubah sistem kalender Rusia yang menyambut tahun baru pada setiap September kepada sistem takwim Julius iaitu pada bulan Januari.Rakyat Rusia juga digalakkan menterjemah bahan bacaan dari Negara luar.kaum wanita diberi kebebasan untuk keluar dari rumah. Di samping itu, untuk menjadikan Rusia sebagai Negara yang berdaya saing, Peter telah menghantar ramai pelajar Rusia untuk belajar di barat.Institusi juga banyak didirikan seperti The Navigator

Soalan 24: Huraikan pembaharuan yang dilakukan oleh Peter The Great pada tahun 1682 sehingga 1725. a) Pendahuluan Peter menjadi pemerintah Rusia antara tahun 1682 hingga tahun 1725.Era pemerintahan Peter menyaksikan banyak pembaharuan uang membolehkan empayar Rusia mencapai kemajuan standing dengan Negara eropah yang lain. Peter menggunakan pengalaman pengembaraanya ke Negara eropah seperti Jerman, Britain, Britain, Belanda, Austria dan Perancis yang diperoleh sebelum menjadi raja untuk memajukan empayar Rusia semasa era pemerintahan Peter, Rusia mengalami banyak pembaharuan dari segi politik, ekonomi, sosial dan perluasan kuasa. b) Isi-isi penting

1) Politik Peter menyusun semula sistem pentadbirann Rusia yang diwarisi sejak era Moscow dan dinasti Rurik. Pada era Moscow, badan pemerintahan dan pentadbiran yang bertanggunjawab membantu urusan seharian ialah Duma, Zemski Sabor dan Prikazi. Penyusunan semula sistem pentadbiran penting untuk melshirksn sistem pentadbiran berpusat, seragam, cekap dan tidak berlaku pertindihan kuasa antara institusi tertentu. Pada tahun 1711, Duma dan Zemski Sabor digantikan dengan majlis senate yang mempunyai anggota seramai sembilan orang. Colleges dibentuk untuk memikul beban tugas Majlis senate yang semakin memberat. Peter juga menekankan tanggungjawab keputusan secara kolektif bagi menggantikan Prikazi yang lebih memberi laluan kepada individu tertentu ntuk membuat keputusan. Pada tahun172, pusat pentadbiran dan ibi kota Rusia dari Moscow ke St.Petersburg. Pada tahun 1914, nama St. Petersburg ditukar kepada Petrograd yang lebih menjurus kepada identity Rusia.Segala

26

school, Naval Academy dan Artillery Academy serta ebuah university iaitu The Imperial Academy of Science. 4) Agama Peter juga memaikan peranan penting dalam menyuburkan agama Kristian. Beliau telah mengambil inisiatif dengan menawarkan kemewahan dan kebendaan untuk menukarkan pegangan agama orang Islam.Tetapi terdapat juga bentuk paksaan seperti merampas tanah orang islam yang tidak menukar agama dalam masa enam bulan dan mewajibkan mereka berkhidmat dalam ketenteraan untuk tempoh yang panjang dan sebaliknya sekiranya mereka bersetuju untuk bertukar agama. Peter juga mengarahkan mubaligh Kristian untuk menterjemah kitab Bible ke dalam bahasa masyarakat tempatan. 5) Pengukuhan ketenteraan Kedudukan Rusia yang sering terancam menyebabkan Peter mengukuhkan pertahanan melalui ketenteraan. Peter telah maningkatkan peruntukan untuk ketenteraan.beliau telah memastikan belanjawan pusat memberi tumpuan kepada pertahanan negara dan sebahagian besar hasil perbebdaharaan adalah untuk ketenteraan. 6) Perluasan Empayar Peter telah berusaha untuk mencari jalan baruuntuk meluaskan empayar Rusia.Hal ini kerana jalan yang biasa digunaka tidak sesuai iaitu Laut artik yang mengalami suhu takat beku sepanjang tahun dan menghalang keluar masuk kapal-kapal Rusia. c) Penutup Kejayaan Peter the Great meluaskan empayar dan kredibiliti serta kepimpinannya yang sistematik telah membawa banyak perubahan yang baik kepada Rusia. Pemimpin yang berbiwabawa ini telah membawa Rusia sebagai negara yang berdaya saing dengan negara-negara di Eropah pada ketika itu. Soalan 25: Huraikan faktor perubahan dasar perhambaan yang dilakukan oleh Tsar Alexander II pada tahun 1855 hingga 1881

A) Pendahuluan Lahir pada 17 April 1818 di Moscow dan anak sulung kepada Tsar Nicholas II Pada tahun 1841, beliau berkahwin dengan Marie Alexandrovia Menjadi Tsar Russia pada akhir hayat ayahnya pada tahun 1855

B) Isi-isi penting 1) Pemberontakan golongan hamba Berlaku pertambahan bilangan golongan kesan peningkatan pertanian atau dikenali sebagai Black Earth Region. Golongan hamba terdiri daripada golongan petani, tawanan perang dan individu bebas. Golongan petani yang menjadi hamba ialah golongan yang tidak dapat melunaskan hutang dan kos sewa tanah kepada tuan tanah persendirian. Mereka terpaksa mengerjakan tanah pertanian yang disewa untuk melangsaikan hutang mereka. Tawanan perang yang menjadi hamba ialah tawanan semasa pemerintahan Ivan II, Ivan IV, Peter dan Catherine yang melaksanakan misi perluasan empayar. Individu bebas pula berubah menjadi hamba selepas berkahwin dengan golongan hamba. Golongan hamba sangat ramai dan melebihi separuh daripada penduduk di kawasan pertanian seperti Poland, Kier, Raizan, Tula, Minsk, Vladimir dan Kalaga. Pertambahan bilangan hamba dalam bidang pertanian tidak seiring dengan kenikmatan hidup yang dilalui oleh golongan hamba. Banyak penderitaan yang ditanggung oleh hamba seperti hidup menderita, bekerja lebih masa untuk tuan tanah, tidak boleh meninggalkan tanah pertanian sejak dilahirkan, membayar pelbagai jenis cukai, melaksanakan sistem kerahan tenaga seperti membaiki istana dan sebagainya. Selain itu, petani yang bekerja di bandar terpaksa menyerahkan sebahagian gaji kepada tuan tanah dan ada petani yang terpaksa melakukan kerja di rumah tuan-tuan tanah. Di samping itu, hampir keseluruhan petani buta huruf dan tidak berdaya memajukan diri serta mengamalkan penanaman yang primitif.

27

Ketidakpuasan terhadap layanan yang diterima daripada pemerintahan telah menyebabkan beberapa pemberontakan petani dan hamba berlaku antara tahun 1820an hingga tahun 1860an. Antara pemberontakan yang berlaku ialah pemberontakan di wilayah Vladimir, Riazan, Tambor, Sarator, Penza dan Vorotech telah memaksa Alexander II mengarahkan tentera untuk mematahkan pemberontakan. Alexander II merasakan penggunaan tentera tidak akan menyelesaikan masalah pemberontakan golongan hamba. Oleh itu, beliau membuat perubahan dasar terhadap sistem perhambaan di Rusia

Alexander II mengambil tindakan tegas dengan mengehadkan kemasukan pelajar ke universiti, memecat pengarang akhbar yang menulis dan tidak memaparkan nama, menangkap dan membuang mereka yang memberontak ke Siberia tanpa menjalani perbicaraan mahkamah, dan membentuk Polis Rahsia untuk menangkap mereka yang mengkhianati Tsar.

Soalan 26: Huraikan dasar pemerintahan yang dilakukan oleh Tsar Nicholas II pada tahun 1894 hingga 1917 A) Pendahuluan Nama sebenar beliau ialah Nikolai Alexandrerich Demorau. Lahir pada 06 mei 1868. Tempat lahir beliau ialah St. Petersburg, Russian Empire (sekarang Russia). Anak pertama Tsar Eritch Aleksandr III dan isteri, Maria Fyodorovna. Nama panggilan beliau ialah Nicky, Nicholas the short dan bloody Nicholas. Meninggal dunia pada 17 Julai 1918 di Yekaterinburg, Russia. B) Isi-isi penting: 1) Dasar autokratik Mempunyai kata pemutus dalam sebarang keputusan penting berkaitan dengan hal ehwal kerajaan pusat. Berkuasa dalam sebarang hal perundangan, pentadbiran, ekonomi dan ketenteraan. Berhak melantik dan melucutkan jawatan seseorang menteri. Menteri yang dilantik bertanggungjawab kepada Tsar. Mementingkan keluarganya dan bercita-cita untuk melantik puteranya sebagai pengganti serta mendengar nasihat isterinya sehingga menolak sebarang pembaharuan yang boleh menjatuhkan kekuasaan pemerintahan autokrasi di Rusia. Tidak memberi hak asasi dan kebebasan kepada rakyat Rusia. Misalnya, golongan bawahan tidak dibenarkan mengadakan sebarang perhimpunan atau membentuk pertubuhan tanpa kebenaran daripada pemerintah. Organisasi yang berbau keagamaan tidak dibenarkan wujud tanpa kebenaran pihak pemerintah walaupun para penganut ajaran Kristian Ortodoks merupakan golongan majoriti dan berpengaruh di Rusia. Jika tidak mematuhi arahan Tsar, mereka akan dipenjarakan atau dihantar ke Siberia tanpa dibicarakan. 2) Dasar autokratik

2) Tekanan golongan pelajar yang menyokong idea liberalisme Golongan pelajar mahukan perubahan dilakukan dan mementingkan kebebasan individu. Mereka mendesak Alexander II menghapuskan perhambaan yang tidak sesuai dengan peradaban manusia dan tidak produktif untuk memajukan ekonomi Rusia. Mereka mahu golongan hamba dibayar upah yang setimpal dengan perkhidmatan yang diberikan.

3) Kekalahan dalam perang Crimea Kekalahan dalam perang Crimea yang berlangsung selama tiga tahun (1853 1856) telah menjatuhkan kredibiliti Alexander II Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh Alexander II menyebabkan Rusia kehilangan pangkalan lautnya di Laut Hitam. Masalah kewangan dan perbendaharaan negara yang defisit diwarisi oleh Alexander II daripada Nicholas I turut menjejaskan imej Alexander II.

C) Penutup Walaupun Alexander II melakukan menghadapi namun beliau masih mengamalkan autokrasi dalam pemerintahannya. Dasar beliau masih tidak diterima oleh seluruh masyarakat Rusia dan mendapat penentangan daripada golongan pelajar yang mahu kuasa Tsar dikawal dan menuntut demokrasi tulen di Rusia. Ketidakpuasan hati golongan liberalisme menyebabkan mereka berpakat untuk menjatuhkan Alexander II. Pada tahun 1866, satu cubaan untuk membunuh Alexander II dilakukan, namun berjaya dipatahkan.

28

Mengehadkan kebebasan akhbar bagi membendung penyebaran idea subversif dalam kalangan masyarakat. Sebarang penulisan atau berita yang ingin disebarkan perlu melalui tapisan yang ketat. Kebebasan golongan Yahudi dihadkan. Tempat tinggal dikawal dan penempatan mereka dinamakan The Jewish Pale Of Settlement. Golongan Yahudi hanya boleh menceburi bidang pekerjaan yang ditetapkan dan hanya segelintir orang Yahudi yang mendapat tempat di Universiti. Bagi mengawal pergerakan bawah tanah yang mengetengahkan ketidakpuasan hati rakyat dan membendung kebangkitan masyarakat yang melalui fasa perubahan akibat ledakan ekonomi, Nicholas II menubuhkan polis rahsia atau okhrana yang mempunyai jaringan wakil yang luas serta pemberi maklumat dari kawasan luar bandar atau bandar. Mereka mendapat latihan khas untuk berhadapan dengan gerakan bawah tanah yang menghasut rakyat dan menyebarkan propaganda di Rusia. Oleh itu, penubuhan okhrana memperkukuhkan kekuasaan Nicholas II

Nicholas II kurang memperuntukan perbelanjaan dalam bidang pendidikan berbanding bidang ekonomi. Buktinya, hanya 150 juta rouble dibelanjakan pada tahun 1890 hingga tahun 1900 untuk pendidikan berbanding 120 juta rouble diperuntukan untuk pembinaan landasan kereta api setiap tahun. Perkembangan pendidikan teknikal hanya diberi keutamaan oleh Sergei Witte demi memajukan ekonomi di Rusia. Pada tahun 1894, terdapat lapan buah sekolah teknik di Rusia meningkat kepada beratus-ratus buah di Kiev, Mosvow, dan St. Petersburg. Kesannya,kadar celik huruf meningkat daripada 20 peratus pada tahun 1890 kepada 38 peratus pada tahun1914.

3) Pembangunan ekonomi Pada tahun 1892, beliau telah melantik Sergei Witte sebagai Menteri Komunikasi dan Pengangkutan Rusia. Antara tahun 1892 hingga tahun 1903, Sergei Witte telah menjawat jawatan sebagai Menteri Kewangan Rusia dan melakukan pelbagai perubahan. Memberi keutamaan dalam pembinaan landasan kereta api kerana landasan kereta api merupakan kunci kepada pembangunan ekonomi Rusia. Pada tahun 1894, Kerajaan Rusia mengambil alih landasan kereta api St. Petersburg-Moscow, St. Petersburg-Warsaw dan St. Petersburg-Nizhniy Novgorod. Pembinaan landasan kereta api ke timur menerusi projek Rentas Siberia telah dimulakan pada tahun 1891 dan siap pada tahun 1905. Perkembangan ini membawa kepada pembangunan ekonomi dan penghijrahan penduduk untuk membuka penempatan baharu di Siberia. Menarik pemodal asing melabur di Rusia dengan mengambil beberapa tindakan yang strategik. Antara tindakan yang diambil ialah menstabilkan nilai semasa rouble dan menyekat kegiatan spekulasi serta menambah simpanan emas dengan meningkatkan jumlah eksport hasil pertanian. Selain itu, menguruskan pinjaman luar dan menawarkan kadar bunga yang tinggi kepada pelabur Perancis, Britain dan Jerman. Di samping itu, mengendalikan sistem kewangan dengan baik dan memberi keyakinan kepada pelabur untuk melabur di Rusia. 4) Pembangunan pendidikan

5) Kebangkitan penentangan masyarakat Pemerintahan Nicholas II kurang aman dan tidak mendapat sokongan padu daripada rakyat Rusia. Nicholas II menghadapi kebangkitan daripada golongan intelligentsia. Namun, golongan intelligentsia menghadapi krisis dalaman sehingga berpecah kepada Slavophiles dan Westernizers. Golongan Slavophiles menyakini pemerintahan Tsar dan ajaran Kristian Ortodoks sebagai kepercayaan terbaik. Malahan, golongan ini mahu mengekalkan komun di wilayah pertanian. Golongan Westernizers pula mahukan perubahan mengikut model negara Eropah seperti Perancis dan England yang mengamalkan pemerintahan raja berperlembagaan. Golongan ini menuntut hak asasi masyarakat bawahan dihormati dan tradisi lama yang membelenggu kemajuan masyarakat Rusia dihapuskan. Perubahan yang dikehendaki ialah membebaskan rakyat daripada belenggu tunggakan hutang tanah, kemiskinan dan kebuluran. Kedua-dua golongan ini sependapat dalam mengekalkan institusi pemerintahan beraja dan inginkan Tsar melaksanakan pembaharuan. Perkembangan pendidikan tururt mempengaruhi perkembangan liberalisme di Rusia. Penubuhan Universiti di Rusia telah melahirkan banyak graduan dan peningkatan golongan profesional seperti pensyarah, peguam, penulis, doktor, ahli sains dan jurutera. Golongan profesional ini lebih cenderung kepada fahaman liberalisme. Mereka mendesak Tsar melakukan perubahan dengan kaedah dialog dan interaksi. Namun, mereka gagal dan beralih kepada corak radikal menerusi penglibatan dalam Union Of Liberation pada tahun 1903. 6) Kebangkitan penentangan masyarakat

29

Nicholas II turut meghadapi gerakan politik baru di Rusia seperti Parti Buruh Sosial Demokrasi (Russian Social Demokratik Labor Party) yang ditubuhkan pada tahun 1898 di Switzerland. Antara pemimpin yang terkenal ialah Vladimir Ilyich Lenin. Dalam tempoh dua minggu ditubuhkan, polis Rusia telah menangkap pemimpin-pemimpin Parti Buruh Sosial Demokrat. Penangkapan ini diarahkan oleh Nicholas II kerana tidak mahu penyebaran idea yang mengugat kedudukannya sebagai Tsar yang berkuasa autokratik. Namun, Nicholas II tidak mampu membendung penyebaran fahaman Marxisme di Rusia kerana semasa dalam tahanan penjara, Lenin telah menggunakan masanya untuk mendalami teori Karl Marx serta membaca hasil penulisan Chernyshevsky dan Nechaev. Selepas dibebaskan, Lenin telah mengikuti Plekhanov dan menyebarkan fahaman Marxisme di Rusia. Melalui Parti Buruh Sosial Demokrat, Lenin menggunakan hak kebebasan akhbar di Barat untuk menerbitkan akhbarnya, iaitu Iskra. Menerusi akhbar Iskra, propaganda Marxisme dapat disebarkan kepada generasi muda di Rusia melalui saluran bawah tanah. Namun, pada tahun 1903, parti ini meghadapi konflik dalaman dan berlaku perpecahan antara penyokong Lenin dan Menshevik. Lenin dan Bolshevik mengetatkan keanggotaan parti kepada revolusioner profesional. Manakala, Menshevik diketuai oleh Martov yang mahukan keahlian yang longgar, bebas bersuara pada setiap masa dan terbuka kepada umum.

masyarakat antarabangsa seperti Amerika Syarikat dan Jerman turut mengecam tindakan tentera Nicholas II yang menggunakan kekerasan terhadap masyarakat massa. C) Penutup Nicholas II terdesak dalam mempertahankan kedudukannya sebagai pemerintah autokratik dan pada masa yang sama perlu menangani krisis politik yang semakin mencabar daripada demonstrasi kelas sosial di bandar St. Petersburg dan Moscow. Masyarakat massa semakin berani memperjuangkan kehendak mereka yang ingin mengehadkan kuasa yang dimiliki oleh Tsar. Akhirnya, Sergei Witte menasihatkan Nicholas II untuk memilih sama ada pemerintahan secara diktator ketenteraan atau monarki berperlembagaan. Akhirnya, Nicholas II akur dengan tuntutan masyarakat dan cenderung kepada Monarki berperlembagaan. Beliau mengisytiharkan manifesto pada 17 Oktober 1905. Soalan 27: Bincangkan peranan pembesar di China pada abad ke-16 hingga ke- 20. A) Pendahuluan Pembesar merujuk kepada pegawai-pegawai kerajaan yang dilantik oleh raja untuk menjawat jawatan tertentu dan melaksanakan tugasnya dalam bidang kuasa yang diberikan.Pembesar melaksanakan tugas pemerintahan.Merupakan orang kedua penting dan berada pada paras kedua selepas kedudukan raja. Pembesar china terdiri daripada pembesar di peringkat pusat dan peringkat wilayah.Didominasi oleh golongan cerdik pandai(pegawai sarjana)dan golongan bangsawan. Pembesar golongan sarjana merupakan pegawai mandarin yang dilantik oleh maharaja berdasarkan kelulusan yang dicapai dalam Sistem Peperiksaan Awam. Pembesar wilayah dilantik oleh maharaja daripada kalangan bangsawan dan pemimpin tentera yang telah berjasa kepada maharaja. Isi-isi penting

7) Kebangkitan penentangan masyarakat Nicholas II turut menghadapi peristiwa Ahad Berdarah yang menyumbang kepada Revolusi 1905. Peristiwa ini berlaku semasa Paderi Gapon yang membawa petisyen kepada Nicholas II di Winter Palace yang ditandatangani oleh 15 000 orang. Malangnya, perkumpulan masyarakat untuk menyampaikan petisyen kepada Nicholas II di luar istana Winter Palace hanya siasia kerana Nicholas II tiada sebaliknya berada di Tsar Skoe, di luar St. Petersburg. Wakil dari Tsar pula tidak dibenarkan menerima petisyen itu bagi pihak istana. Oleh yang demikian, daripada perkumpulan masyarakat yang bergerak secara aman, tidak membawa senjata, kemudiannya telah bertempur dengan tentera Rusia. Mereka telah disuraikan dengan cara kekerasan sehingga mengakibatkan seramai 130 orang terbunuh dan 299 orang tercedera. Peristiwa Ahad Berdarah ini telah menyebabkan masyarakat mula hilang kepercayaan terhadap Nicholas II. Pada masa yang sama,

B)

1) Sekretariat Agung Tugas Sekretariat Agung ialah membantu maharaja dalam menyelia dan menyelaras enam badan kementerian dalam pentadbiran pusat.Mereka akan memaklumkan kepada maharaja segala perjalanan dalam enam badan kementerian.

30

2) Majlis Tertinggi Majlis Tertinggi menjadi badan penasihat yang penting kepada maharaja.Melalui majlis ini,sebenarnya urusan pemerintahan dan pentadbiran China dijalankan.Majlis ini dibahagikan kepada enam kementerian. Setiap kementerian akan dikawal oleh seorang pegawai kanan atau dikenali sebagai Shangschu. Shanschu pula akan dibantu oleh beberapa pegawai rendah dalam setiap urusan berdasarkan kementeriannya. Enam kementerian tersebut ialah kementerian Personal,Kementerian Kewangan, Kementerian Adat, Kementerian Perang,Kementerian Keadilan,dan Kementerian Kerja Raya. 3) Lembaga Penapis (censoreta) Lembaga Penapis atau Censoreta menjadi mata dan telinga maharaja,iaitu memaklumkan segala aktiviti pembesar2 china kepada maharaja untuk maharaja mengambil tindakan yang sewajarnya. 4) Golongan Terpelajar Golongan terpelajar (sarjana)mempunyai darjat paling tinggi. Golongan ini dipilih sebagai pegawai kerajaan berdasarkan tahap peperiksaan awam yang mereka lulus.Peperiksaan ini bertujuan memilih golongan sarjana yang layak memegang jawatan pegawai dalam perkhidmatan kerajaan.Lulus peperiksaan awam bermakna anak kunci kekayaan dan pangkat rasmi yang penting. Mereka ditempatkan di kementerian2 penting yang melibatkan penggubalan dasar,iaitu menganggotai Imperial secratariat yang bertanggungjawab membuat dasar negara dan Imperial cancelory yang bertanggungjawab dalam meminda sesuatu dasar. Dasar yang digubal dilaksanakan di peringkat wilayah oleh pembesar bawahan dalam Jabatan Hal Ehwal Negara. Mereka akan berperanan mengikut fungsi enam jabatan yang dibentuk di bawahnya,iaitu Jabatan Kakitangan,Jabatan Upacara,Jabatan Tentera,Jabatan Kehakiman,dan Jabatan Kerja Awam. Pembesar di peringkat wilayah dibantu oleh pembesar tempatan yang dikenali sebagai gentry. Pembesar wilayah bukan golongan sarjana memiliki angkatan tentera sendiri.Mereka bertanggungjawab menyediakan bantuan ketenteraan kepada pemerintahan pusat di samping menjaga wilayah mereka sendiri. Pentadbiran wilayah juga diuruskan oleh pegawai2 pengawas kerajaan. Antara tugas utama ialah mengawasi aktiviti semua

peringkat pentadbiran dan mendakwa pegawai2 yang menyeleweng serta mencadangkan perubahan dalam operasi kerajaan. Semasa Dinasti Ching,gabenor dilantik sebagai pentadbir wilayah.Tugas gabenor ialah menjaga urusan pentadbir an wilayah,menjaga keamanan dan ketenteraman,serta mengutip cukai untuk dihantar kepada pemerintahan pusat.Kuasa gabenor tertakluk kepada adat istiadat dan tradisi wilayah yang telah ditetapkan dalam diri diraja.Gabenor harus bertanggungjawab dan berhubung secara langsung dengan pemerintahan pusat.Gabenor akan dibantu oleh pegawai2 daerah yang dilantik oleh maharaja seperti Bendahari dan Hakim C)PENUTUP Kemerosotan nilai etika dan moral ajaran confucius dalam sistem pembesar semasa pemerintahan Dinasti Ching telah membawa kepada kemerosotan tanggungjawab pembesar. Keruntuhan Dinasti Ching turut sama mengakhiri sistem pembesar di china. Soalan 28: Bincangkan perlaksanaan dan faktor kejatuhan sistem pembesar di China. A) Pendahuluan Kemerosotan nilai etika dan moral confucius dalam sistem pembesar semasa pemerintahan Dinasti Ching telah membawa kepada kemerosotan tanggungjawab pembesar. Keadaan ini jelas berlaku dalam kegiatan harian pegawai kerajaan Ching .setiap tugas yang diarahkan oleh maharaja bukan lagi untuk menjaga kebajikan penduduk tempatan atau wilayah yang diperintah oleh pegawai kerajaan kerana setiap tugasan yang mereka lakukan harus diberi hadiah. B) Isi-isi penting

Kemerosotan nilai etika dan moral confucius Kemerosotan nilai etika dan moral confucius dalam kalangan pegawai berterusan apabila china membuka pintu negaranya kepada perdagangan luar. Perdagangan dengan barat yang dijalankan di canton telah membolehkan pegawai mengutip cukai ke atas barangan import dan

31

eksport dan pedagang asing dikenakan cukai yang tinggi bergantung kepada jumlah perdagangan mereka. Konsep taat setia ditukar ganti dengan material Konsep taat setia kepada kerajaan pusat dalam kalangan pegawai kerajaan sudah ditukar ganti dengan material.

Pendahuluan Sistem pembesar ialah institusi pemerintahan di China dan Rusia yang memperlihatkan raja atau maharaja melaksanakan pemerintahan dengan bantuan atau sokongan institusi pembesar .Pada mulanya, golangan pembesar juga dikenali sebagai golangan pemerintahan yang melaksanakan segala urusan pemerintahan dan pentadbiran yang diarahkan oleh raja atau maharaja. Selain itu, tanggunjawap yang diberikan kepad pembesar yang melaksanakan tugasnya akan menjadi kayu ukur dalam pengenalan tugas sebagai pembesar.oleh hal yang demikian dalam system pembesar raja atau maharaja kedudukan pembesar adalah sangat penting dan berada pada aras ke-2 selapas raja atau maharaja. Oleh itu, segala tindak-tanduk yang menjurus kepada keingkaran dan keenganan menjalankan tugas dan perintah raja dengan baik akan menyababakan kedudukan raja terancam .Namun, raja mempunyai badan yang memantau segala tindakan pembesar bagi memastikan ketaatsetian pembesar tidak terbelah-bahagi.Hal ini penting dalam memperkukuhkan kekuasaan raja dalam pemerintahannya. Isi-isi Penting Penyusunan semula system pentadbiran agar sisten pentadbiran menjadi seragam,cekap dan tidak bertindih kuasa antara institusi tertentu.pada tahun 1711, Duma dan zemskii sabor telah digantikan kepada Majlis senate. Golongan bangsawan banyak membantu dalam urusan prntadbiran dan pemerintahan.Telah berlaku Mobiliti social dalam kalangan masyarakat Rusia. Peranan institusi gereja dalan empayar Rusia tidak dpat di nafikan. Ianya berperanan penting dalam hal ehwal keagamaan,ekonomi dan politik.Namun, institusi gereja telah berkurang dan terletak di bwah kekuasaan pemeritah peter.Buktinya,pada tahun 1700 peter tlah melantik PATRIARCH slpas 21 thun dlam pemerintahan , peter juga tlah memperkenalkan HOLY SYNOD untul mengambil alih peranan PATRIARCH. Semasa pemerintahan Alexander 1 yang bersikap liberal dlam segala perubahan yang dilakukan di rusia. Alexander 1 tlah melantik jawatankuasa khas yang dkenali sbgai Jawatan kuasa khas untuk menasihatkannya dlam hal ehwal berhubung dengan dasar Negara. Pada thun 1890 tlah meneruskan pendekatan liberal apabila alexander telah memperkenalkan perubahan dlam pemilihan anggota Duma atau Parlimen.tlah mengadakan pilihah raya untuk memilih anggota duma dan mengadakan pungutan suara dalam kalangan masyarakat rusia.

Perbendaharaan negara china merosot Bayaran ganti rugi kepada Barat, keperluan menambahkan persenjataan negara Pemberhentian sumbangan dari wilayah2 yang mengalami kebuluran dan pemberontakan. Maharaja china meningkatkan kadar pungutan cukai dalam perdagangan dan hasil pertanian.

Rasuah dalam kalangan pegawai kerajaan Tidak dapat menambahkan perbendaharaan negara Masalah kewangan semakin meruncit pada akhir pemerintahan Dinasti Ching.

Pembesar yang dilantik tidak melalui saringan yang ketat Pembesar-pembesar yang dilantik berdasarkan sistem peperiksaan awam tidak diuji kebolehan mentadbir negara. berteraskan ajaran

Kandungan sistem peperiksaan awam yang confucius kurang relevan dengan dunia realiti C)

Pembesar harus menghadapi dunia realiti yang penuh dengan cabaran bukan seperti yang terkandung dalam ajaran klasik sahaja. Penutup Revolusi 1911 telah menamatkan pemerintahan Dinasti Ching,kejatuhan kuasa maharaja,dan seterusnya menamatkan kerajaan feudal yang telah memerintah selama 267 tahun di china.Penamatan pemerintahan Dinasti Ching turut menghapuskan sistem pembesar di china.Pemerintahan telah diganti dengan sistem pemerintahan bercorak republik dan kemudiannya komunis.

Soalan 29: Bincangkan Perlaksanaan sistem pembesar di Rusia memberi contoh-contoh sesuai

32

Pentadbiran Alaxander 2 di bantu oleh Dewan Perhimpunan Wilayah yang bertanggungjawab membantu Tsar dalam menentukan pentadbiran Negara. bagi golongan bangsawan dan dewan perhimpunan wilayah,Alexander talah meluluska satu undang-undang pda thun 1864,iaitu setiap daerah daripada 34 wilayah akan mempunyai majlis perundangan tempatan(Majlis Dearah) atau Zemstvo. Alexander2 tlah mwujudkan system mahkamah yang berasingan daripada jabatan kerajaan yang lian demi memastikan keamanan dan kelangsungan pentadbiran di rusia.Prntadbiran hakim dan majistret terasing dripada krajaan lain dan rkyat hrys menerima undang-undang yang sama tanpa mengira taraf social. Pentadbiran kampong disrahkan kepada kpda KOMUN atau MIR atau MAJLIS KAMPUNG yang dijadikan wakil oleh kerajaan pusat untuk memungut cukai. Pentadbiran Tsar-Tsar di rusia yang mengamalkan raja berkuasa mutlak dan menjalankan pemerinthan autokratik yang membawa kapada menubhan Polis Rahsia Khas.Tugas polis rahsia khas ialah mengawal penyebaranunrus propaganda yang memgugatpemerintahan Tsar, demontrasi masyarakat , mengawal jalan keluar masuk ke empayar rusiadan menjadi mata dan telinga Tsar. Tras memajukan ekonomi RUsia dengan melantik menteri-menteri yang akan menguruskannya.tugas menteri yang dilantik ialah merancang dan melaksanakan dasar ekonomi yang membawa kepada perkemnangan ekonomi di rusia. Sbagai contoh, semasa pemerintahan Nicoholas 2,sergei witte yang dilantik sbagai Menteri komunikasi dan pengangkutan rusia pda thun 1892.antara tahun 1892-1903, sergei witte telah menjawat jawatan sbgai Menteri kewnagan Rusia. Pengkukuhan Ketanteraan di rusia menjadi agenda utama pemerintahan Tsar. Ketanteraan membolehkan Tsar mempertahankan rusia dripada ancaman mongol,Tartar, dan Turki yang berusaha selama 300 tahun untuk menakluki rusia dan melaksanakan perluasan empayar. Rusia menjalankan dasar pemerintahan yang berbeza dalam kawasan empayarnya mengikut Tsar yang memerintah.misalnya,pemerinthan Nicholas 1 tidak mengamalkan liberal malah menjalankan pentadbiran auoktratik.manakala pemerintahan Alexander 1 menjalankan pemerintahan secara liberal. Penutup; Kemerosotan pemerintahan Tsar yang menyumbang kapada kejatuhan menteri-menterinya. Tindakan Tsar pada 26 February 1917tlah memansuhkan Duma untuk menagani situasi yang cemas dan mempertahanka pemerintahan nya di rusia tidak di endahkan oleh Duma.

Ahli parlimen ,iaitu blok prograsif yang dianggotai oleh golongan liberal iaitu price lvov (1861-1925) dan professor Milikov yang tlah menubuhkan kerajaan sementara. Nicholas 2 akhirnya bersetujuh turun takta pada 15 march 1917. Kejatuhan Tsar telah menjadikan Russia sebagai sebuah Negara republic pada 17 march 1917. 2.2 Negara Bangsa (England, Perancis, Amerika Syarikat, Itali dan Jerman) Soalan 30: Bincangkan perlembagaan di England A) Pendahuluan Selepas Zaman Pertengahan, telah berlaku kemerosotan sistem feudalisme di Eropah. Keadaan ini telah membolehkan raja-raja mengumpul kekayaan dan mengukuhkan kedudukannya. Ini telah membawa kepada penubuhan negara bangsa iaitu sebuah negara yang bebas daripada konsep dunia empayar dan di bawah kedaulatan raja berkuasa mutlak. Negara bangsa di Eropah terbentuk melalui dinasti, keluarga baharu, perkahwinan diraja dan konsep empayar. Perkembangan ini berlaku di negara England pada abad ke-15 dan England berada di bawah pemerintahan beraja mutlak hampir 2 abad iaitu bermula pada 1485 setelah berakhirnya Perang Bunga Ros. Sistem pemerintahan ini diasaskan oleh Raja Henry VII dari Dinasti Tudor yang memerintah England dan berakhir pada tahun 1603 semasa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Mengikut sistem raja berkuasa mutlak, seseorang pemerintah (raja) berkuasa sepenuhnya untuk menggubal dan melaksanakan segala dasar dan kedudukannya adalah mengatasi undang-undang negara. Sepanjang pemerintahan Dinasti Tudor, England mempunyai kerajaan yang stabil dan mendapat sokongan daripada rakyat. Kerajaan ini menghormati prinsip perbatasan kuasa pemerintah seperti mana yang terdapat dalam Magna Carta dan tidak membelakangkan parlimen. Dasar-dasar pemerintahan raja berkuasa mutlak di England seperti keagamaan, luar negeri dan perdagangan yang dijalankan oleh Raja Henry VII, Raja Henry VIII dan Ratu Elizabeth I diterima oleh rakyat. perlaksanaan raja mutlak dan raja

33

Namun demikian semasa pemerintahan Dinasti Stuart (1603-1688), sistem pemerintahan beraja mutlak semakin diperkasakan oleh Raja James I dan Raja Charles I sebelum bertukar kepada raja berpelembagaan. B) Isi-isi penting: Perkembangan Sistem Pemerintahan Raja Berkuasa Mutlak Selepas tamatnya Perang Bunga Ros, sistem pemerintahan beraja mutlak telah diterima oleh rakyat kerana ingin menamatkan keadaan huru-hara yang berlaku. Sistem beraja mutlak yang diasaskan oleh Dinasti Tudor memperlihatkan sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat sokongan rakyat. Pemerintahan Dinasti Tudor adalah berdasarkan kepada Magna Carta iaitu satu piagam yang digubal untuk mengawal kuasa raja. Raja-raja Tudor tidak mementingkan prinsip kesucian raja dalam melaksanakan pemerintahan mereka. Raja-raja Tudor dapat bekerjasama baik dan dapat mengawal 2 buah dewan parlimen England yang terdiri daripada House of Lords (tuan tanah, bishop dan kerabat diraja) dan House of Common (knight, orang kaya dan peguam). Pada abad ke-17, muncul golongan gentry di luar bandar yang memiliki tanah dan menjadi kaya daripada golongan bangsawan. Di bandar pula muncul golongan bourjois yang semakin kaya dan menguasai ekonomi melalui kegiatan perdagangan. Kedua-dua kumpulan mula berani mempertikaikan pengaruh politik golongan aristokrat dalam House of Lords. Pada abad ke-17 juga, wujud perbalahan antara mazhab Kristian di England iaitu antara penganut Protestan (golongan puritan) yang tidak berpuas hati dengan gereja Anglican (gereja kebangsaan di England) di atas pengamalan tradisional gereja Kristian (Katolik). Golongan puritan ini ingin membersihkan amalan agama di England daripada pengaruh gereja Katolik Rom dan mahu gereja di England bebas daripada kawalan politik. Golongan puritan menjadi semakin berpengaruh dan menarik minat pelbagai golongan masyarakat kerana dalam ajaran mereka mengutamakan kehidupan berdisiplin dan menolak upacara atau istiadat agama yang tradisional. Pemerintah Dinasti Tudor berjaya menangani dengan baik tentangan golongan puritan yang tidak berpuas hati dengan golongan anglican dan ingin mewujudkan gereja yang bebas daripada kawalan politik.

Selepas berakhir Dinasti Tudor pada tahun 1603, maka bermula pula era pemerintahan Dinasti Stuart (1603-1702) di England yang diasaskan oleh Raja James I dari Scotland. Namun dasar pemerintahan Dinasti Stuart berbeza dengan Dinasti Tudor, dan ini telah membawa penentangan parlimen dan berlaku kebangkitan golongan puritan sehingga membawa tercetusnya perang saudara yang dikenali sebagai Revolusi Puritan (1642-1648). Raja James I merupakan raja yang berpegang kuat kepada doktrin kuasa suci raja. Baginda menegaskan bahawa kedudukan raja mengatasi kedudukan undang-undang. Oleh itu semua pihak seperti parlimen, mahkamah, gereja, dan sebagainya mesti berkhidmat kepada raja dan bukannya berkongsi kuasa. Pemerintahan Raja James 1 mendapat tentangan daripada golongan puritan dan ahli-ahli parlimen kerana baginda mengamalkan dasar agama yang lebih memihak kepada mazhab Katolik. Golongan puritan juga telah menolak bishop yang dilantik oleh Raja James I dan kemarahan golongan ini memuncak apabila baginda mengahwinkan puteranya dengan puteri dari Perancis yang bermazhab Katolik. Tindakan baginda yang membelakangkan parlimen dalam urusan pengenaan cukai telah memburukkan lagi hubungan Raja James I dengan golongan puritan. Ketegangan hubungan ini telah mendorong Raja James I membubarkan parlimen pada tahun 1611. Tindakan baginda telah menyebabkan keadaan politik England kucar kacir dan lebih memburukkan keadaan apabila Raja Charles I yang memerintah England pada tahun 1625 juga tidak menyukai golongan puritan. Baginda juga bertindak membelakangi parlimen dalam urusan pengutipan cukai. Mana-mana ahli parlimen yang menentang baginda telah ditahan dan tentera akan mengawal mereka. Akibat tidak berpuas hati dengan pemerintahan kuku besi raja, maka rakyat telah bersatu untuk menafikan kuasa mutlak raja. Akibatnya pada tahun 1628 parlimen telah mengemukakan Petition of Right yang mengutuk tindakan autokratik raja. Akibat kecaman ini baginda telah menangkap 9 orang ahli parlimen yang menentang baginda secara terbuka di parlimen. Sehubungan itu, baginda membubarkan parlimen dan memerintah secara mutlak tanpa parlimen selama 11 tahun. Raja Charles I telah mengenakan pelbagai jenis cukai dengan bebas dan menaikkan cukai dengan sewenang-wenangnya telah mengancam ahli-ahli parlimen. Dalam aspek agama pula, Raja

34

Charles I memulihkan semula amalan roman khatolik sebagai amalan dalam gereja Anglican yang menyebabkan kebangkitan golongan puritan. Pada tahun 1639, Raja Charles I telah menubuhkan semula parlimen untuk tujuan mendapatkan peruntukkan yang diperlukan oleh baginda tetapi ahli parlimen enggan bekerjasama dengan baginda. Ini telah mendorong baginda membubar semula parlimen yang baru ditubuhkan dalam masa 3 minggu dan menangkap beberapa ahli parlimen. Pada tahun 1642, rusuhan telah berlaku di Ireland yang telah menyebabkan beberapa orang British bermazhab Protestan dibunuh oleh penganut Katolik. Sekali lagi berlaku pertikaian tentang penubuhan tentera sama ada dikendalikan oleh raja atau parlimen. Akhirnya peperangan telah berlaku dan tentera gereja di bawah pimpinan Oliver Cromwell telah berjaya mengalahkan tentera raja pada tahun 1645 dan tahun 1648. Raja Charles I telah dihukum bunuh dan parlimen telah mengisytiharkan England sebuah negara republik dengan Oliver sebagai ketua negara yang baharu. Pemerintahan Oliver berhadapan dengan kebangkitan 2 golongan iaitu levellers dan diggers yang dianggap mengancam pemerintahannya. Pada tahun 1658, Oliver meninggal dunia dan diganti dengan anaknya iaitu Richard Cromwell. Walau bagaimanapun dalam masa setahun memerintah beliau telah meletakkan jawatannya kerana tidak mendapat sokongan parlimen dan tentera.

kembali doktrin kuasa suci raja. Oleh itu Raja James II telah disingkirkan dan kemudiannya Marry II dan Raja William of Orange telah ditabal sebagai raja England yang baharu selepas berlakunya Revolusi Cemerlang (1698) tanpa berlaku pertumpahan darah. Parlimen meluluskan Toleration Act dan Bill of Right pada 1699. Raja berperlembagaan adalah sejenis kerajaan yang ditubuhkan di bawah sistem berperlembagaan yang mengiktiraf raja sebagai ketua negara. Toleration Act bertujuan mewujudkan kebebasan beragama bagi penganut Kristian yang bermazhab Protestan di England. Manakala Bill of Right pula mengemukakan beberapa peruntukan berhubung dengan bidang kuasa raja dalam soal undang-undang dan pencukaian serta keadilan dan hak untuk mengecapi kebebasan. Raja berperlembagaan di England memerintah berdasarkan peruntukan yang diluluskan oleh parlimen dan tidak lagi mempunyai kuasa autokratik. Raja tidak boleh memansuhkan undang-undang yang telah diluluskan oleh parlimen. Raja tidak dibenarkan untuk campur tangan dalam urusan mahkamah dalam aspek penguatkuasaan undang-undang Kedudukan parlimen menjadi semakin kuat apabila Act of Settlement diluluskan pada 1701 yang menetapkan hanya raja yang bermazhab protestan sahaja yang layak menjadi raja. Raja juga bertanggungjawab kepada parlimen sebagai institusi yang mewakili rakyat dan mempunyai keutuhan dalam soal legislatif dan eksekutif. Sistem pemerintahan beraja mutlak di England juga telah menghapuskan pergeseran antara raja dengan parlimen dalam soalsoal dasar pemerintahan dan keadaan ini secara langsung telah memperkukuhkan perpaduan dalam politik negara tersebut.

Perkembangan Raja Berperlembagaan di England Sistem pemerintahan raja berkuasa mutlak telah digantikan dengan raja berperlembagaan selepas berakhirnya Revolusi Cemerlang yang berlaku secara aman dan memberi impak yang besar terhadap perubahan landskap politik England selepas 1688. Raja Charles II telah ditabal sebagai raja England selepas Richard Cromwell meletak jawatannya dan mesti mengamalkan sistem beraja berperlembagaan. Sistem pemerintahan raja berperlembagaan juga membawa kepada perkembangan politik kepartian apabila wujud dua buah parti iaitu Parti Whig dan Parti Torries yang sebahagian besarnya dikuasai oleh golongan aristokrat, gentry dan bourjuis. Golongan rakyat atau kelas bawahan masih tidak diberikan ruang untuk terlibat secara langsung dalam politik di England ketika itu. Selepas Raja Charles II meninggal dunia pada tahun 1685, diganti pula oleh Raja James II yang lebih cenderung untuk memulihkan

C) Penutup Raja boleh menghadapi Petition of Right yang dikemukakan oleh rakyat dan mempertahankan kedudukannya berdasarkan undangundang. Dalam menjalankan pemerintahan, raja tertakluk kepada perlembagaan dan juga dibatasi oleh undang-undang bagi membenarkan sesuatu tindakan yang diambil oleh raja. Oleh yang demikian pada 1689 bermula sistem pemerintahan raja berpelembagaan di England dan kekal sehingga hari.

Soalan 31: Huraikan Pertikaian antara golongan raja dengan golongan

35

parlimen yang berlaku di England pada abad ke-16 hingga tahun 1688 Pendahuluan : pada abad ke-16, England diperintah raja-raja Dinasti Tudor dan Dinasti Stuart. Parlimen England terdiri daripada House of Lords dan House of Commons. House of Lords disertai oleh golongan tuan tanah yang kaya, golongan bishop, dan kerabat diraja. House of Commons disertai oleh golongan knight, orang kaya dan peguam. House of Lords lebih berpengaruh daripada House of Commons dari segi politik kerana raja mempunyai hubungan yang rapat dengan ahliahli House of Lords.

England. James I merupakan raja yang berpegang kuh kepada doktrin kuasa suci raja. Baginda menegaskan bahawa kedudukan raja mengatasi segala undang-undang yang digubal oleh manusia. Hal ini bermakna semua institusi pemerintahan diwujudkan untuk berkhidmat kepada raja bukannya berkongsi kekuasaan dengan raja. Krisis antara Raja James I dengan parlimen semkain meruncing ekoran isu pengenaan cukai oleh Raja James I tanpa persetujuan parlimen. Menurut baginda, sebagai raja yang memerintah, baginda mempunyai hak dan kuasa dalam soal pungutan cukai dan kewangan. Ahli parlimen menuduh baginda menjalankan pemerintahan tanpa mengikut perlembagaan dan membelakangkan parlimen. Ekoran pertelagahan tersebut, pada tahun 1611, Raja James I bertindak membubarkan parlimen dan keadaan politik di England semakin bercelaru. Keadaan diburukkan lagi dengan kematian Raja James I pada tahun 1625. Baginda digantikan dengan puteranya, Raja Charles I. Rasa tidak puas hati terhadap penggunaan kuasa mutlak raja telah dibuat secara rasmi pada tahun 1628 apabila parlimen mengemukakan Petition of Right kepada Raja Charles I. Petisyen ini mengutuk tindakan raja yang bersikap autokratik dan menentang amalan raja memungut cukai tanpa kelulusan parlimen. Raja juga tidak boleh menahan dan memenjarakan seseorang dengan sesuka hati tanpa mengikut peraturan dan proses undang-undang. Raja Charles I membubarkan parlimen dan menjalankan pemerintahan secara mutlak. Baginda menjalankan pemerintahan tanpa parlimen selama 11 tahun. Dengan membubarkan parlimen, Raja Charles I bebas memerintah dan memperkenalkan pelbagai jenis cukai dan membentuk agensi pemungut cukai bagi menjalankan urusan pungutan cukai. Raja Charles I menubuhkan kembali parlimen yang beliau mansuhkan 11 tahun lalu bertujuan mendapatkan kelulusan parlimen untukmendapat peruntukan yang beliau perlukan. bagaimanapun, majoriti ahli parlimen yang kebanyakkannya golongan puritan daripada gereja Presbytrian enggan bekerjasama. Ahli parlimen menuntut baginda memansuhkan undang-undang yang diluluskan tanpa persetujuan parlimen, menghapuskan undang-undang yang tidak disenangi parlimen, dan memecat pegawai kerajaan yang rasuah. Jika baginda bersetuju, barulah ahli parlimen meluluskan peruntukan yang dimintanya.

Isi-isi penting : Meskipun raja-raja Dinasti Tudor (1485-1603) mengamalkan sistem pemerintahan beraja mutlak, namun mereka masih menghormati prinsip perbatasan pemerintahan seperti yang terkandung dalam Magna Carta. Raja-raja Tudor seperti Raja Henry VII, Raja Henry VIII dan Ratu Elizabeth I tidak mementingkan prinsip kesucian raja dalam melaksanakan pemerintahan mereka. Pada abad ke-17, wujud pergeseran antara mazhab Kristian di England. Terdapat sebilangan kecil penganut mazhab Protestan yang tidak berpuas hati dengan gereja Anglican kerana gereja Anglican mengamalkan sifat gereja tradisional Kristian (Katolik), walaupun kebanyakkan ahli gereja Anglican merupakan penganut faham Calvin. Golongan yang tidak berpuas hati dengan gereja Anglican dikenali sebagai golongan puritan. Matlamat perjuangan mereka ialah membersihkan amalan agama di England daripada pengaruh gereja Katolik Rom. Kumpulan ini juga mahukan gereja di England bebas daripada kawalan politik. Raja-raja Stuart pula mengambil sikap yang berbeza daripada rajaraja Dinasti Tudor. Raja-raja Stuart terpaksa berhadapan dengan penentangan ahli-ahli parlimen dan kebangkitan golongan Puritan. Kesan penentangan tersebut mencetuskan perang saudara di England yang dikenali sebagai Revolusi Puritan yang berlaku antara tahun 1642 hingga 1648. Pemerintahan Raja James I dan anaknya Raja Charles I dari Dinasti Stuart tidak memahami tradisi politik

36

Peperangan antara kedua-dua pihak tidak dapat dielakkan. Tentera parlimen yang dipimpin Oliver Cromwell berjaya menewaskan tentera Raja Charles I pada tahun 1645. Pergeseran antara keduadua kumpulan tersebut memberi ruang kepada Raja Charles I melancarkan peperangan sekali lagi pada tahun 1648. Bagaimanapun, Raja Charles I dapat ditumpaskan. Dalam persidangan yang diadakan selepas itu, parlimen mengambil keputusan menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Raja Charles I. Parlimen juga mengisytiharkan England sebagai negara republik dan Cromwell sebagai ketua negara yang baharu. Kesukaran mendapat kerjasama daripada ahli-ahli parlimen untuk menjalankan pemerintahannya menyebabkan Cromwell mengambil tindakan membubarkan parlimen pada tahun 1653 dan membentuk sebuah kerajaan baharu yang dikenali sebagai Protectorate. Beliau memegang jawatan Lord Protectorate. Parlimen dibentuk dan kerajaan baharu ini berasaskan satu perlembagaan bertulis. Meskipun Cromwell memerintah mengikut perlembagaan namun pemerintahan yag diamalkannya bercorak kediktatoran tentera. Banyak kejayaan yang dicapai oleh Cromwell dalam bidang perdagangan dan dasar luar. Pada tahun 1658, Cromwell meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, iaitu Richard Cromwell. Bagaimanapun, Richard Cromwell meletakkan jawatan setelah tidak sampai setahun memerintah. Pemulihan sistem monarki di England dilakukan berasaskan kompromi dan persefahaman antara raja dengan parlimen. Raja Charles II (putera Charles I) ditabalkan sebagai raja England. Pada peringkat awal pemerintahannya, Raja Charles II cuba melaksanakan dasar yang tidak mencetuskan perasaan tidak puas hati parlimen. Sekali lagi, soal agama menjadi punca pertelagahan antara parlimen dan raja. Raja Charles II seterusnya telah membuat perisytiharan diraja yang dikenali sebagai Declaration of Indulgence (1672) yang bertujuan memansuhkan undang-undang yang menyekat penganut Katolik melakukan amalan tradisi mazhab mereka. Perisytiharan itu juga menandakan tiada lagi sekatan kepada golongan Katolik untuk menjawat jawatan dalam perkhidmatan awam dan pasukan keselamatan. Pihak parlimen bertindak balas dengan meluluskan Test Act (1673) yang melarang orang Katolik daripada memegang jawatan dalam

perkhidmatan awam. Satu lagi akta digubal pada tahun 1679 yang dinamakan Habeas Corpus Act bertujuan membolehkan rakyat mendapat penjelasan daripada pihak berkuasa sekiranya mereka ditangkap dan ditahan. Raja Charles II meninggla dunia pada tahun 1685 setelah memerintah England selama 25 tahun. Adiknya, Raja James II menaiki takhta. Baginda mempunyai kecenderungan untuk memulihkan kembali doktrin kuasa suci raja. Tentangan terhadap Raja James II menjadi semakin terbuka apabila baginda menjalankan dasar agama yang lebih condong kepada mazhab Katolik. Raja James II akhirnya disingkirkan daripada takhtanya. Mary II dan suaminya Willian of Orange dijemput dari Belanda dan ditabalkan sebagai Raja England.

Penutup: Pergeseran antara parlimen dan Raja England berkisar kepada dua isu utama, iaitu isu pemerintahan raja yang membelakangkan parlimen dan isu agama (kegerejaan).

Soalan 32: Bincangkan perlaksanaan raja mutlak & raja berpelembagaan di Perancis Pendahuluan : Keruntuhan sistem beraja mutlak digantikan dengan sistem berpelembagaan tetapi dalam tempoh yang singkat iaitu lebih kurang setahun sahaja. Perancis kemudiannya menjadi negara republik tetapi keadaan huru hara yang berlaku dikenali sebagai Zaman Pemerintahan Ganas. Pemerintahan Perancis terletak di tangan Raja, Majlis Diraja, dan intendant. Kuasa raja mengatasi segalanya dan boleh memerintah sesiapa sahaja yang disyaki menetang kerajaan ditahan dan dipenjara. Majlis Diraja dianggotai oleh kerabat diraja yang berpengaruh. Sejak abad ke-17 lagi, Raja-raja Perancis telah menubuhkan sistem intendant wilayah bagi menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran dan pungutan cukai. Golongan paderi (clergy) bertugas di gereja-gereja Katolik dan institusi dalam pentadbiran agama. Institusi agama ini cukup kaya dan kukuh kedudukkannya. Pelantikan Bishop disahkan oleh Paus di Vatican dengan mengangkat sumpah untuk mempertahankan agama Kristian dan golongan ini dikenali sebagai paderi atasan. Paderi bawahan dipanggil paderi parisy yang bekerja kuat

37

menjalankan tugas pentadbiran harian di luar bandar. Golongan bangsawan mewakili dua peratus sahaja daripada rakyat Perancis yang berjumlah 400 000 orang penduduk ketika itu. Terdapat tiga jenis golongan bangsawan iaitu bangsawan atasan, bangsawan rendah, dan bangsawan bergelar. Bangsawan atasan dianugerahkan pelbagai keistimewaan dan mendapat pangkat serta jawatan tinggi. Bangsawan rendah pula memiliki tanah yang membekalkan hasil yang mencukupi untuk perbelanjaan. Golongan bangsawan bergelar ialah mereka yang berjasa kepada negara dan tidak menikmati keistimewaan yang dimiliki oleh bangsawan atasan. Di parlimen, ahli parlimen dibahagikan kepada tiga estet iaitu Estet Pertama yang terdiri daripada golongan paderi, Estet Kedua yang terdiri daripada golongan bangsawan, dan Estet Ketiga yang diwakili oleh golongan bourjois dan petani.

Isi-isi penting : Raja Louis XVI telah memutuskan untuk mengadakan perjumpaan, iaitu Perhimpunan Orang-orang Kenamaan (1787) sebagai langkah untuk mengatasi masalah kewangan Perancis. Hal ini dipersetujui golongan bangsawan dengan dengan syarat diberi keutamaan mnejawat jawatan tinggi dalam kerajaan. Mereka juga mahukan Mennteri Kewangan Perancis, Colonne dipecat. Parlimen yang bersidang buat kali pertamanya (5 Mei 1789) masih mengikuti perturan cara lama yang dimana peraturan tersebut memberi keistimewaan kepada Estet Pertama dan Estet Kedua. Cara persidangan di parlimen juga mengikut cara lama, iaitu selepas membincangkan sesuatu usul, ahli-ahli dewan akan mengundi sama ada menyokong atau membangkang. Keadaan inin sudah tentu tidak akan menyebelahi Estet Ketiga kerana jika Estet Pertama dan Estet Kedua tidak menyokong bermakna undi akan menjadi satu lawan dua. Oleh itu, Estet Ketiga menuntut supaya ketiga-tiga estet disatukan dan pengiraan undi berdasarkan undi individu yang terdiri daripada seluruh anggota parlimen. Raja Louis XVI membbuat keputusan supaya peratutran lama mesti digunakan. Pada 12 Jun 1789, Estet Ketiga mengisytiharkan diri mereka sebagai Perhimpunan Kebangsaan dan revolusi Perancis bermula. Persidangan Diraja bagi semua estet berlangsung pada 23 Jun 1789. raja Louis XVI mengemukakan pelbagai cadangan pemulihan untuk pertimbangan estet-estet. Pada 27 Jun 1789, Raja Louis XVI memerintahkan golongan paderi dan bangsawan menyertai Estet Ketiga dalam Perhimpunan Kebangsaan. Prinsip perjuangan

golongan Estet Ketiga yang terdiri daripada kelas menengah menjadi semakin ketara. Mereka mahukan hak individu golongan yang berkemampuan dan berbakat khasnya kelas pertengahan diberi perhatian sewajarnya. Walaupun golongan bangsawan istana dan ahli keluarga raja mahu menggagalkan Perhimpunan Kebangsaan dengan menubuhkan satu pasukan tentera dibawah pimpinan Marshall de Broglie tetapi mereka tidak mampu menghalang kehendak rakyat untuk menghapuskan sistem monarki. Satu lagi peristiwa penting ialah kejatuhan bangunan Bastille ke tangan pemberontak (14 Julai 1789). Perhimpunan Kebangsaan seterusnya berjaya menghapuskan sistem feudal, perhambaan dan golongan istimewa. Monopoli golongan bangsawan dihapuskan (tanpa pampasan), cukai yang sama untuk semua golongan, menghapuskan buruh paksa (corvee), cukai, dan semua jenis hak istimewa gereja ditarik balik. Ahli parlimen dengan sendirinya memansuhkan hak-hak keistimewaan feudal mereka. Langkah seterusnya ialah memperjuangkan kebebasan memiliki harta benda, perlindungan, dan menentang penindasan. Oleh itu, pada 26 Ogos 1789, parlimen telah meluluskan Perisytiharan Hakhak Manusia dan Kewarganegaraan (Declaration of the Right of the Man and the Citizens). Perisytiharan ini juga membenarkan rakyat melakukan sesuatu yang tidak menyakiti orang lain dan batasannya hanya dilakukan oleh undang-undang. Setelah sistem feudal dihapuskan, sistem pentadbiran baharu dibentuk. Perancis telah dibahagikan kepada 83 kawasan, luasnya lebih kurang sama besar dan sama jumlah penduduknya. Setiap kawasan dibahagikan pula kepada daerah-daerah dan commune. Berkaitan dengan pihak gereja pula, kerajaan merampas semua tanah yang dimiliki oleh gereja, iaitu kira-kira satu perlima tanah di Perancis. Julai 1790, Perlembagaan Sivil Gereja telah diluluskan. Melalui perlembagaan ini, golonga paderi akan dipilih oleh rakyat dan mereka diberikan gaji. Menjelang tahun 1791, Majlis Perhimpunan Kebangsaan telah menyiapkan satu perlembagaan baru yang ditandatangani oleh Raja Llouis XVI. Berdasarkan idea Montesquieu melalui teori pengasingan kuasa yang diutarakannya, kerajaan dubahagikan kepada tiga cabang iaitu badan legislatif, badan eksekutif dan badan judisiari. Pemerintahan raja berpelembagaan berlangsung selama setahun kemudian sistem pemerintahan Perancis bertukar menjadi republik. Perpecahan berlaku dalam kalangan pendukung revolusi, iaitu golongan jacobin dan girondin. Perancis terlibat dalam peperangan

38

dengan negara jiran mereka, iaitu Austria dan Prusia. Keputusan perang diambil kerana ancaman puak imigres (bangsawan yang melarikan diri) yang bekerjasama dengan kedua-dua kuasa berkenaan. Maharaja Austria, Francis II dan Raja Frederick William II dari Prusia terlibat dalam peperangan ini kerana mahu mempertahankan sistem monarki di Perancis. Terbentuklah pemerintahan diktator yang dikenali sebagai Zaman Pemerintahan Ganas. Kumpulan yang menguasai politik pada zaman ini ialah jacobin yang dipimpin oleh Maximilien Robespierre. Kumpulan ini mewujudkan Mahkamah Revolusi dan menggubal undang-undang Syak. Sesiapa sahaja yang disyaki musuh revolusi dan menyokong raja dihukum tembak atau pancung.

Pelaksanaan Negara kesatuan di perancis Ciri-ciri sistem kesatuan di perancis a) Kesemua urusan Negara adalah dipusatkan b) Bagi memudahkan pentadbiran, beberapa wilayah atau cawangan dibentuk dan diberi kuasa mentadbir. Kuasa mentadbir disalurkan dari pusat pemerintahan dan kuasa ini boleh di tarik balik c) Disebabkan kuasa wilayah, bahagian atau cawangan ini diberi boleh dipindah, atau ditarik balik, maka wilayah atau bahagian merupakan agen kepadah pemerintahan pusat Sistem kesatuan dilaksanakan di Negara-negara yang tidak terlalu luas kawasan geografinya. Jika saiz sesebuah Negara kecil dan sedarhana serta jumlah penduduknya tidak terlalu ramai, sistem kesatuan sesuai dilaksanakan Geografi perancis tidak seperti amerika syarikat atau india Pengaruh geografi yang tidak begitu luas, lebih memudahkan komunikasi dua hala dan sebarang keputusan boleh dilaksanakan secepat mungkin tanpa berlakunya amalan red tape Sebaik sahaja sistem feudal dihapuskan di perancis, pentadbiran baharu telah di lantik. Perancis telah dibahagikan kepada 83 department(kawasan), dan setiap department dibahagikan kepada cantons(daerah) dan yang akhir sekali ialah commune Setiap department diwujudkan sebuah majlis yang dinamakan general council. Ahli-ahlinya dilantik oleh pemerintah peringkat pusat. Department merupakan institusi peringkat tempatan yang menghubungkan penduduk tempatan dengan kerajaan di peringkat pusat Commune dibentuk bagi mentadbir kawasan Bandar. Institusi ini diketuai oleh datuk Bandar(mayor) sebagai ketua eksekutif Antara tugas commune termasuklah mengendalikan perkaraperkara yang menyentuh pentadbiran di Bandar seperti meluluskan permit bangunan,menjaga keselamatan penduduk,dan menguruskan pentadbiran perkahwinan. Commune merupakan institusi yang di bentuk bagi memberikan perkhidmatan kepada penduduk tempatan seperti pejabat pendaftaran,mahkamah jabatan kerja raya,polis tempatan dan sebagainya. C) PENUTUP Sistem kesatuan mempunyai beberapa kelemahan namun kelemahan tersebut mudah diselaras dan dilaksanakan kerana

Penutup : Raja Louis XVI dan isterinya Marie Antoinnette juga dipancung menggunakan gilotin. Robespierre juga dikenakan hukuman pancung dengan gilotin oleh puak-puak yang menyokong parlimen. Selepas kematian Robespierre pada Julai 1794, berakhirlah Zaman Pemerintahan Ganas di Perancis. Keadaan tidak stabil berlarutan sehinggalah munculnya Napoleon Bonaparte mengambil alih kuasa pemerintahan di Perancis pada penghujung tahun 1799. Soalan 33: Huraikan Pelaksanaan negara kesatuan di perancis A) PENDAHULUAN Secara umumnya terdapat dua bentuk kerajaan yang boleh di pilih untuk melaksanakan pemerintahan dalam sesebuah Negara,kuasa dalam sesebuah kerajaan perlu di pegang oleh pihak atau institusi tertentu Sekiranya sesebuah Negara berhasrat memberikan kuasa yang luas kepada kerajaan pusat dan kuasa yang terhad kepada kerajaan tempatan (Local Government), maka kerajaan kesatuan mungkin menjadi pilihan Sekiranya sesebuah negara ingin membahagikan kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri atau kerajaan tempatan, maka Negara itu boleh memilih kerajaan persekutuan Pengamalan mana-mana bentuk kerajaan ini akan memberi kesan kepada keharmonian pentadbiran pusat dan wilayah di Negara masing-masing B) ISI-ISI PENTING

39

pemerintahan pusat mempunyai lebih kuasa untuk menyesuaikan pentadbiran dengan keperluan semasa. Soalan 34: Bincangkan ketidakpuasan hati rakyat terhadap struktur parlimen di perancis A) Pendahuluan Kelemahan struktur parlimen perancis dikatakan menjadi salah satu punca merosotnya pengaruh pemerintahan beraja mutlak di Negara berkenaan Tindakan raja yang menyebelahi golongan bangsawan dan paderi akhirnya membawa kepada keruntuhan pemerintahan beraja mutlak di perancis pada akhir ke-18 B) Isi isi penting Ahli-ahli parlimen dibahagikan kepada 3 estet (blok) berdasarkan golongan masing-masing. Estet pertama terdiri daripada golongan paderi, estet k-2 terdiri daripada golongan bangsawan, estet k-3 diwakili oleh golongan bourjois dan petani. Mengikut tradisi, ahli-ahli parlimen diminta oleh kerajaan untuk mengemukakan senarai rungutan atau dikenali sebagai cahiers. Setelah mengetahui cahiers itu, kerajaan akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan aduan tersebut. Cahiers daripada estet pertama dan estet k-2 mengandungi tuntutan yang tidak selaras. Estet pertama menuntut pengurangan hak istimewa golongan bangsawan manakala estet k-2 pula berusaha mengurangkan hak istimewa golongan paderi Peraturan mengundi di parlimen adalah mengikut estet bukannya secara undi individu. Sekiranya estet pertama yang terdiri daripada golongan paderi dan estet kedua yang terdiri daripada golongan bangsawan meluluskan sesuatu usul ,bermakna estet ketiga yang terdiri daripada rakyat biasa tiada kuasa untuk membantah usul tersebut. Peranan ketiga-tiga estet itu merupai parlimen yang membenarkan perbincangan berkaitan hal-hal di daerah masing-masing Parlimen yang bersidang buat kali pertamanya pada 5 mei 1789 masih mengikut peraturan cara lama. Semua upacara lama dikekalkan dan peraturan tersebut member keistimewaan kepada estet pertama dan estet k-2. Cara persidangan di parlimen juga mengikut cara lama, iaitu selepas membincangkan sesuatu usul.ahli-ahli dewan akan mengundi sama ada menyokong atau membangkang,keadaan ini tidak akan menyebelahi estet ketiga

kerana jika estet pertama dan estet ke dua tidak menyokong bermakna undi akan menjadi satu melawan dua Oleh itu, estet ke tiga menuntut supaya ketiga-tiga estet disatukan dan pengiraan undi berdasarkan undi individu (kepala) yang terdiri daripada seluruh anggota parlimen (ketiga-tiga estet).raja Louis XVI membuat keputusan supaya peraturan lama mesti di guna pakai. Estet ke tiga mengingkari perintah raja Louis XVI dan menjemput anggota-anggota estet pertama dan estet kedua berunding degan mereka.setelah perundingan dijalankan lebih kurang dua minggu,kebanyakan anggota estet pertama dan estet kedua menolak cadangan menggabungkan ketiga-tiga estet Pada 12 jun 1789,estet ketiga mengisytiharkan diri mereka sebagai perhimpunan kebangsaan (atau parlimen Negara). Revolusi perancis bermula dengan perisytiharan estet ke tiga sebagai perhimpunan kebangsaan. Bagaimanapun,apabila ahliahli perhimpunan kebangsaan bersama-sama pemimpin mereka menuju ke dewan, mereka dapati pintu-pintu dewan telah di kunci dan di kawal oleh tentera.ahli-ahli perhimpunan kebangsaan melarikan diri ke bangunan lain apabila khabar angin menyatakan raja Louis XVI hendak menggunakan tentera untuk menentang ahli perhimpunan kebangsaan. Mereka berhimpun di gelanggang tenis dan mengangkat sumpah bahawa mereka tidak akan bersurai sehingga mereka menggubal perlembagaan perancis. Peristiwa ini di kenali sebagai sumpah padang tenis. Prinsip perjuangan golongan estet ketiga yang terdiri daripada kelas menengah menjadi semakin ketara kerana mereka mahu konsep persamaan dan keadilan di praktikkan bukannya di beri sesuatu keistemewaan kepada rakyat berdasarkan hak atau warisan turun temurun . mereka mahukan hak individu golongan yang berkemampuan dan berbakti. Khasnya kelas pertengahan di beri perhatian sewajarnya. Walaupun golongan bangsawan istana dan ahli keluarga raja mahu menggagalkan perhimpunan kebangsaan dengan menubuhkan satu pasukan tentera dibawa pimpinan marshall de Broglie tetapi tidak mampu menghalang kehendak rakyat menghapuskan sistem monarki .malah sebahagian tentera de Broglie menyertai perhimpunan kebangsaan . Satu lagi peristiwa penting ialah kejatuhan bangunan bestille ketangan pemberontak pada 14 julai 1789.bangunan tersebut menempatkan tahanan politik seperti Voltaire dan Diderot.kejatuhan bangunan ini memberi semangat kepada golongan revolusi dikawasan Bandar dan desa .kejatuhan bastille tidak dilupakan oleh orang perancis hingga kini.malah hari

40

kebangsaan perancis dirayakan pada 14julai setiap tahun sempena peristiwa ini. Perhimpunan kebangsaan Berjaya menghapuskan sistem feudal,perhambaan,dan golongan istimewa.monopoli golongan bangsawan dihapuskan (tanapa pampasan) ,cukai yang sama untuk semua golongan ,menghapuskan buruh paksa,cukai dan semua jenis hak istimewa gereja di tarik balik Selepas itu, berlaku hari ogos yang mengesahkan penghapusan masyarakat feudal di perancis yang di amalkan turun temurun.Ahli parlimen dengan sendirinya memansuhkan sendiri hak-hak istimewa feudal mereka Golongan feudal yang lain juga berlumba-lumba menyerahkan hak-hak lama mereka dan pada masa yang sama, golongan paderi member kutipan cukai gereja dan hak-hak gereja.Satu dikritelah dikeluarkan yang menandakan bahawa seluruh pemerintahan feudal telah di musnahkan. Maka seterusnya ialah memperjuangkan kebebasan memiliki harta benda, perlindungan dan menentang penindasan.Oleh itu pada 26 OGOS 1789 , parlimen telah meluluskan perisytiharan hak-hak manusia dan warganegara. Perisytiharan ini mengiktiraf semua manusia dilahirkan kekal bebas dan mempunyai hak yang sama dan perbezaan hanya boleh diwujudkan berdasarkan kemanfaatan umum Pada julai 1790 perlembagaan sivil gereja telah diluluskan. Melalui perlembagaan ini, golongan paderi akan dipilih oleh rakyat dan diberikan gaji.Golongan paderi dikehendaki mengangkat sumpah taat setia kepada perlembagaan awam. Menjelang tahun 1791, majlis perhimpunan kebangsaan telah menyiapkan satu perlembagaan baru yang ditandatangani oleh raja Louis XVI. Berdasarkan idea MOSTESTQUIE melalui teori pengasingan kuasa ,kerajaan dibahagikan kepada badan legislatif ,badan eksekutif dan badan judisiari . Pemerintahan raja berpelembagaan berlangsung selama setahun, kemudian sistem pemerintahan perancis bertukar menjadi republik. Raja Louis XVI dan isterinya marie Antoinette dipancung menggunakan gilotin oleh puak-puak yang menyokong parlimen . Selepas kematian Robespierre pada julai 1794 berakhirlah zaman pemerintahan ganas di perancis. Keadaan tidak stabil berlarutan sehinggalah munculnya napoleon Bonaparte mengambil alih kuasa pemerintahan di perancis pada penghujung tahun 1799

C) PENUTUP Penindasan yang dialami sekian lama oleh golongan rakyat menyebabkan mereka bangkit menentang ketidakadilan yang wujud disebabkan suara mereka tidak di dengar di parlimen Pembahagian parlimen mengikut blok akhirnya di mansuhkan dan hanya tinggal satu blok sahaja yang mewakili semua golongan masyarakat perancis Soalan 35 : Huraikan perlaksanaan negara Persekutuan di Amerika Syarikat. a) Pendahuluan Persekutuan berasal daripada perkataan iaitu foedus yang membawa maksud perjanjian yang merupakan gabungan beberapa buah wilayah atau negeri yang dahulunya bebas namun kemudian menjadi Negara bersekutu dibawah satu perlembagaan pusat . Terdpat beberapa faktor yang menyebabkan pembentukan Negara persekutuan iaitu pertahanan sesebuah negeriitu lemah untuk menghadapi ancaman kuasa luar, kedudukan akan lemah jika menjalankan aktivti ekonomi secara bersendirian dan sukarela menyertai persekutuan kerana sesebuah negeri atau wilayah akan bertambah kuat dan maju. Sistem persekutuan ditakrifkan sebagai sistem pemerintahan yang terdiri daripada dua kerajaan iaitu pusat dan negeri . Setiap kerajaan pusat dan negeri mempunyai kuasa masing-masing dalam perkaraperkara tertentu . Apabila wilayah-wilayah tersebut bergabung kedalam sebuah persekutuan dengan sendirinya wilayah-wilayah berkenaan menyerahkan kedaulatan wilayah dan ketaatan rakyat tertumpu kerajaan persekutuan .

b) Isi-isi penting : Perlembagaan Amerika Syarikat tetap memberi kebebasan negerinegeri menggubal undang-undang yang berkaitan dengan adat dan budaya tempatan kerana setiap negeri mempunyai latar belakang dan sejarah berlainan. Keadaan geografi dan saiz sesebuah Negara tidak menghalang daripada mencapai perpaduan dan kemajuan Negara . Di Amerika Syarikat mempunyai 50buah negeri dan saiznya luas,penduduknya terdiri daripada berbilang kaum namun perpaduan rakyat masih utuh.

41

Kekurangan kuasa kerajaan persekutuan member beberapa kesan.Pertama ,kerajaan baharu tidak dapat melaksanakan banyak projek pembagunan kerana tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi disebabkan tiada kuasa untuk memungut cukai . Kedudukan kewangan kerajaan persekutuan bergantung daripada sumbangan kerajaan negeri. Selain itu , kerajaan persekutuan juga tidak dibenarkan membentuk sistem perdagangan antara negeri mahupun Negara lain. Oleh yang demikian , kelemahan kerajaan persekutuan tersebut perlu diperbaiki dan mempunyai persetujuan negeri-negeri yang diperlukan bagi menambah bidang kuasa kerajaan persekutuan. Persidangan Konvensyen Philadelphia 1787 telah membawa kepada pembentukan Pelembagaan Amerika setelah kompromi dicapai dalam 13 buah negeri. Mejelang tahun 1788, Sembilan buah negeri mengesahkan perlembagaan tersebut kerana pihak antifederal mempunyai pengaruh kuat terutama di kawasan luar bandar. Dalam pada itu , beberapa pemimpin seperti Alexander Hamilton, John Jay, dan James Madison cuba mempengaruhi penduduk awan supaya menyokong perlembagaan baharu itu dengan menerbitkan buku yang dikenali sebagai The Federalist dan akhirnya New York . Kejayaan golongan federalis ini merupakan kejayaan peringkat awal .Kejayaan persekutuan perlu mengatasi beberapa masalah di peringkat kebangsaan seperti had kuasa persekutuan dalam masa yang sama memelihara hak rakyat dan kedaulatan negeri-negeri. Beberapa pindahan telah dibuat .antaranya member kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam membuat keputusan dalam hal mat wang, pengistiharan peperangan,mengenakan cukai, menggubal undang-undang berkaitan kehakiman, dan menguasai perdagangan.

menjadikan Amerika Syarikat sebuah Negara yang Berjaya mengawal kedudukan ekonomi dan politik antarabangsa. Soalan 36 : Bincangkan langkah-langkah ke arah gerakan penyatuan negara bangsa Itali. a) Pendahuluan Negara bangsa merujuk kepada pembentukan Negara bangsa moden Eropah. Pada ketika itu muncul idea tentang hak rakyat,kerajaan berpelembagaan dan Negara bangsa moden. Beberapa kurun lamanya , Itali terbahagi kepada negeri kecil yang menjadi rebutan Negara Eropah. Negara Itali dan Jerman merupakan contoh negara bangsa yang dibentuk pada abad ke 19. Itali pada mulanya terbahagi kepada beberapa wilayah. Di bahagian Utaranya, beberapa wilayah seperti Venetia dan Lombardy masih di kuasai oleh Austria. Orang Itali mahu menyatukan wilayah-wilayah mereka di bawah sebuah pemerintahan dan menghalau orang Austria dari bumi Itali Dengan menggunakan amalan realpolitik, Count Camillio Benso di Cavour berusaha menyatukan Itali menjadi sebuah negara. Count Camillio Cavour amat menyanjung penyatuan Itali berlandaskan pemerintahan monarki dan berusaha mewujudkan kerjasama dengan Napoleon III (Pemerintah Perancis) bagi menentang Austriapada tahun 1860. isi-isi penting Proses Penyatuan: Gerakan untuk menyatukan Itali bermula sejak tahun 1815 oleh kelas Pertengahan Itali. a. Faktor pertama ialah penduduk Perancis pada era Napoleon Bonaparte di Itali menyaksikan sistem pentadbiran yang berkesan perlu diwujudkan. Napoleon memperbetulkan undangundang supaya lebih adil kepada semua kelas. Keistimewaan golongan aristokrat dihapuskan & golongan menengah yang rajin berusaha dinaikkan pangkat yang sama seperti golongan aristokrat. b. Faktor kedua berkaitan dengan kepentingan golongan saudagar. Bagi golongan saudagar, mereka percaya dengan penyatuan Itali, dapat memberi faedah dalam bidang ekonomi. Faedahnya termasuklah cukai kastam dapat dihapuskan, pasaran lebih luas, pembinaan jalan pengangkutan diseluruh Itali & penyediaan prasarana pelabuhan yang lebih baik. Itali juga dapat menjadi

b)

C) Penutup Persekutuan merupakan bagungan beberapa wilayah atau negeri yang dahulunya bebas namun kemudiannya menjadi Negara bersekutu dibawah satu perlembagaan pusat. Perlembagaan Amerika Syarikat telah menggariskan secara terperinci badan badan yag memerintah Amerika Syarikat .Keaddan ini dilakukan supaya satu sistem timbang tara sebagai perlindungan unsur-unsur authoritatian dan radikal. Oleh kerana kerajaan persekutuan diberi kuasa yang lebih luas maka rakyatnya tidakmenentang kerana kebebasan dan hak peribadi mereka tidak diusik an kuasa berkaitan dasar luar, dan perdagangan yang diberikan kepada kerajaan persekutuan

42

penghubung antara England dengan India apabila Terusan Suez dibuka c. Faktor ketiga ialah semangat untuk menyatukan Itali dikuatkan lagi dengan sentimen anti- Austria yang menguasai Lombardy & venetia serta menempatkan tentera di 4 kawasan strategik di Itali iaitu Verona, Mantua, Peschiera & Legnano. 2. Pada peringkat awal, antara tahun 1815 hingga 1830, kemungkinan berperang secara terbuka dengan penjajah Austria agak sukar dilakukan. Mereka yang menentang terpaksa bergerak di bawah tanah dalam bentuk kongsi gelap. Kongsi gelap yang terpenting ialah Carbonari. Walaupun Carbonari melakukan 2 kali penentangan pada tahun 1818 & 1830, namun gerakan tersebut mengalami kegagalan. 3. Kebangkitan semangat nasionalisme untuk menyatukan Itali dapat diperhatikan melalui beberapa gerakan yang dipimpin oleh Mazzini, Count Camillo Benso di Cavour & Guiseppe Garibaldi. Perjuangan Mazzini a. Mazzini (1805-1872), berasal dari Genoa menubuhkan satu gerakan yang dikenali sebagai Itali Muda ( Young Itali ). Beliau berhasrat menjadikan Itali sebuah kerajaan republik. Gerakan Young Itali cuba bersifat nasional dengan mempengaruhi pelbagai golongan seperti golongan pertengahan, pekerja, buruh, pegawai, petani,pengawai tentera & sebagainya. Pada tahun 1833, dianggarkan 60000 menjadi ahli gerakan ini. b. Pada tahun 1833, Mazzini memimpin satu gerakan menentang Raja Charles Albert di Piedmant tetapi gerakan tersebut dapat dipatahkan oleh Raja Charles Albert. Perjuangan Count Camillo Benso de Cavor a. Tokoh terbilang dalam menyatukan Itali ialah Count Camillo Benso de Cavor (1810-1861), Perdana Menteri dalam kerajaan Raja Victor Emmanuel di Piedmont ( Sardinia). b. Semasa pemerintahan Raja Charles Albert, Count Camillo Benso tidak terlibat dengan kerajaan tetapi apabila Raja Victor Emmanuel II menaiki tahkta, Count Camillo Benso de Cavour terlibat secara langsung dalam bidang politik. Pada tahun 1849, beliau dipilih

sebagai ahli Parlimen Piedmont. Pada tahun 1850, beliau menjawat Menteri Pertanian & Perdagangan. Pada tahun 1852, beliau menjadi Menteri luar & Perdana Menteri Piedmont. c. Semasa menjadi Perdana Menteri, beliau memajukan Piedmont dengan menurunkan kadar cukai, membina kilang, membawa masuk jentera, memperbaiki jalan raya & membina jalan kereta api. Sistem kewangan kerajaan disusun semula & menghadkan keistimewaan yang diberi kepada penguasa gereja.

d. Perubahan yang dilakukan oleh beliau dilihat sebagai titik permulaan kepada cita-citanya iaitu menyatukan Itali. Oleh sebab itu, beliau telah menyusun semula tenteranya dengan berunding secara rahsia dengan pihak-pihak di Itali yang ingin menghalau pemerintah Austria dari Itali . e. Langkah pertama dan dasar luarnya ialah bekerjasama dengan Perancis dan Britain dalam Perang Crimer bagi menentang Rusia. Namun ramalan Count Camillo Benso de Cavour yang menjangkakan Austria akan menyertai Rusia tidak berlaku dan rancangan pertama ini gagal. f. Langkah kedua dalam usaha menyatukan Itali ialah membuat persetiaan dengan Perancis akhirnya pada tahun 1858 Cavour menandatangani perjanjian dengan Napoloen III yang bertujuan membebaskan Itali daripada penguasaan Austria.

g. Peperangan antara Sardinia-Perancis dengan Austria meletus dan Austria dapat ditumpaskan di Margenta dan Solferino. Bagaimanapun maharaja Perancis memberhentikan peperangan tersebut dan membuat perjanjian dengan Austria. h. Kekalahan Austria telah memberi kesan kepada pemerintah daerah sekutu Austria seperti Tuscany, Parma dan Modena kerana kehilangan sokongan pihak luar seperti yang diperoleh sebelum ini. Mereka turun takhta dan melarikan diri i. Untuk mengukuhkan kedudukan Sardinia, Cavour merasakan perlunya Sardinia terlibat secara aktif di kawasan tertentu seperti di negeri-negeri Papal. Tentera Sardinia menyerang negeri-negeri Papal dan akhirnya negeri-negeri tersebut jatuh ke tanganSardinia kecuali Rom. Kemenangan ini bermakna Cavour berjaya menguasai bahagian utara dan tengah Itali.

43

Giusepppe Garibaldi (1807-1882) berasal dari Nice. a. Di bahagian selatan Itali, iaitu di Dua Sicily berlaku pemberontakan terhadap pemerintahan Raja Bourbon, Ferdinand II dan penggantinya Francis II. b. 12. Garibaldi memimpin tenteranya ke Dua Sicily bagi pemberontak disana. Dalam masa 3 bulan sahaja beliau telah berjaya menguasai Sicily dan Naples. c. Sehingga tahun 1861, semua negeri berada dibawah kerajaan Sardinia kecuali Rom danVenetia. Parlimen Sardinia bertukar menjadi parlimen Itali dan pada 17 Mac 1861, Raja Victor Emmanuel II memakai gelaran raja Itali.

Keadaan di Prusia dan Austria,1850-an tidak menunjukkan tanda-tanda dalam kalangan nasionalis bahawa penyatuan Jerman akan berlaku. B) Isi-isi penting Langkah-langkah ke arah penyatuan Kongres Vienna 1815 menetapkan Persekutuan Jerman sebagai negeri penampan daripada penaklukan Perancis menyebabkan negeri-negeri di Jerman mengadakan kerjasama ekonomi yang turut menyemai penyatuan dalam bidang politik. Prusia memiliki sistem pemerintahan yang cekap dan mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh. Kuasa politik dipegang oleh tuan-tuan tanah atau junkers. Junkers menggalakkan perdagangan di negeri-negeri di Jerman dengan menubuhkan kesatuan ekonomi yang dipanggil Zollverein. Zollverein memparkenalkan sistem mata wang, sistem ukuran dan sistem timbangan yang standard. Prusia dilihat berpotensi memainkan peranan ke arah penyatuan Jerman. Pada tahun 1861, William I ditabalkan sebagai Raja Prusia menggantikan abangnya, Raja Frederick William IV. William I percaya Prusia boleh memimpin menyatukan Jerman dan memperbesarkan angkatan tentera Prusia dan memperkenalkan cukai. Menteri Pertahanan Prusia mencadangkan supaya menambah pegawai tentera, mengambil jumlah rekrut yang ramai dan memanjangkan perkhidmatan tentera sukarelawan kepada 3 tahun. Bagaimanapun, golongan nasionalis liberal bimbang angkatan tentera Prusia akan dikuasai oleh golongan junkers. Di dewan perwakilan, wakil nasionalis mengundi untuk tidak membenarkan kerajaan mengenakan cukai ke atas rakyat. Kecewa dengan kegagalan tersebut, Raja William I melantik perdana Menteri baharu, iaitu Otto Eduard von Bismarck seorang junkers, anggota dewan parlimen di Prusia dan Duta Prusia ke Rusia dan Perancis. Tugas utama Bismarck ialah menjinakkan ahli-ahli parlimen supaya patuh kepada kehendak kerajaan dan raja. Apabila parlimen menolak usul perbelanjaan tentera, Bismarck membelakangkan keputusan parlimen dan melaksanakan dasar kutipan cukai.

c) Penutup Itali meminta bantuan kuasa asing,iaitu Prusia dalam usaha mengusir Austria. Pada tahun 1870, meletus peperangan antara Perancis dan Prusia. Perancis mengarahkan tenteranya yang berada di Rom (Vatican City) supaya keluar bagi menghadapi Prusia. Kesempatan ini diambil oleh tentera Itali untuk memasuki Rom Pada tahun 1871, Raja Victor Emmanuel II memindahkan ibu kota Itali dari Florence ke Rom. Usaha penyatuan ini tiba ke penghujungnya. Soalan 37: Bincangkan langkah-langkah ke arah penyatuan dan siri peperangan bagi Negara bangsa Jerman A) Pendahuluan Di Jerman terdapat dua buah negeri yang paling berpengaruh dan bersaing sesama sendiri iaitu Prusia dan Austria. Kebangkitan Revolusi 1848 menyebabkan golongan bangsawan bimbang penyatuan Jerman menggugat status quo mereka. Keadaan masih belum jelas kuasa yang manakah lebih dominan sama ada Prusia dan Austria. Sesetengah golongan percaya penyatuan Jerman akan menggabungkan negeri-negeri kecil di Jerman tanpa memasukkan Austria.

44

Siri Peperangan Bismarck merancang untuk mengukuhkan pasukan tentera dan memperkasa ekonomi Prusia supaya dapat mengurangkan pengaruh Austria. Untuk melaksanakan dasar ini Bismarck melibatkan Prusia dalam 3 peperangan. Peperangan pertama Bismarck ialah menentang Denmark atas isu daerah Schleswig dan Holstein. Raja Christian IX mendakwa Schleswig sebagai wilayah Denmark menyebabkan penduduk berbangsa jerman meminta bantuan negeri-negeri jerman supaya membantu mereka. Bismarck memujuk Austria supaya bekerjasama dengan Prusia untuk mengisytiharkan perang terhadap Denmark. Dalam masa yang singkat sahaja, Denmark dapat ditewaskan. Kemenangan ini memberi dua kesan. Pertama, kuasa-kuasa Eropah mula sedar akan kekuatan tentera Prusia dan kedua , kaedah menyelesaikan tuntutan selepas perang ke atas kedua-dua daerah Denmark dijadikan alasan oleh Bismarck untuk berperang dengan Austria. Bismarck meminta bantuan Rusia,itali dan Britain dan paling membimbangkan Bismarck ialah Perancis kerana Perancis lebih pro-Austria dan menentang penyatuan Jerman. Bismarck telah mendapat persetujuan Raja Prusia bagi menyerang Austria. Ketua-ketua tentera berada di pihak Bismarck. Bagaimanapun, Bismarck menghadapi masalah di parlimen apabila Parti Progresif menentang tindakan Bismarck untuk menyerang Austria. Bismarck bertindak memberikan hak mengundi kepada semua lelaki dewasa dalam pilihan raya bukan kepada lelaki kaya atau berharta sahaja seperti yang diamalkan seebelum ini. Perubahan ini menyebabkan Parti Progresif kehilangan banyak kerusi di parlimen. Bismarck menggunakan tipu daya menentang pentadbiran Austria di Holstein. Bismarck menuduh Austria melanggar Persetujuan Gastein kerana Austria menentang Bismarck. Peperangan Prusia-Austria mengambil masa selam tujuh minggu. Kemenangan ini menyebabkan Prusia menubuhkan Kesatuan Jerman Utara pada tahun 1867 dimana Austria dikeluarkan daripada kesatuan itu.

Prusia berhadapan dengan Perancis dalam usaha menyatukan negeri-negeri Jerman. Nepoleon III tidak menyokong rancangan Prusia memimpin penyatuan Jerman selagi Jerman tidak menerima sagu hati daripada Prusia kerana tidak menyebelahi Austria dalam Perang Tujuh Minggu. Pada tahun 1868, revolusi di Sepanyol yang menyingkirkan Ratu Isabella daripada takhta Sepanyol. Kerajaan Sepanyol menawarkan kuasa pemerintahan kepada Putera Leopold dari Hohenzollern iaitu sepupu Raja William dari Prusia. Nepoleon III bimbang Prusia-Sepanyol akan membentuk sekutu dan menentang Perancis lalu membantah tawaran itu. Perancis mendakwa waris Hohenzollern tidak pernah Raja Sepanyol. Raja William tetap ingin sepupunya takhta Sepanyol. Baginda menghantar telegram Bismarck menerangkan terperinci pertemuan baginda duta Perancis . menjadi menaiki kepada dengan

Bismarck menggunakan tipu helah dengan mengubah kandungan telegram menunjukkan Raja William I melakukan tindakan yang memalukan lalu memberikan salinan telegram itu kepada pihak akhbar. Tersebarnya berita itu, Nepoleon III mengisytiharkan perang ke atas Prusia. Peperangan Prusia-Perancis berlangsung dan Perancis dapat dikalahkan. Kesatuan Jerman Utara menjemput negeri-negeri selatan bergabung dengannya. Raja William I dilantik menjadi Kaiser atau Maharaja Jerman dan Bismarck menjadi Chancellor atau perdana menteri Jerman. C) Penutup Kekuatan semangat kebangsaan telah menyatukan Jerman. Bismarck mengamalkan realpolitik iaitu amalan politik yang dipelopori oleh Niccolo Machiavelli yang menggunaknan pelbagai cara untuk menumpaskan musuh-musuhnya. Tindakan seperti menipu, berkompromi, berkawan semula, mengugut, menekan, serta berperang digunakan untuk mencapai matlamat politiknya, iaitu menyatukan Jerman. Bismarck berpegang kepada matlamat menghalalkan cara iaitu dasar baik kalau boleh dasar jahat kalau perlu.

45

TEMA 3: KEMAJUAN DAN PEMBANGUNAN 3.1 Sistem Ekonomi (China, Jepun, Jerman, Perancis, England, Amerika Syt, Portugal dan Belanda) Soalan 38: Terangkan kegiatan sisten ekonomi feudalisme di China. Pendahuluan Ekonomi feudalisme di China berkait rapat dengan keadaan geografi Negara China. Dua per tiga daripada Negara China merupakan kawasan pergunungan dan gurun pula di sebelah barat dan utara. Oleh yang demikian, keluasan yang sesuai untuk pertanian hanyalah 15% sahaja. Namun China masih mampu untuk menanpung makanan untuk penduduknya dan mampu mengeksport makanan ke luar Negara. Sistem ekonomi feudalisme yang diamalkan di China memperlihatkan kawalan yang ketat daripada maharaja ke atas golongan petani dan pedagang asing yang berdagang di China. Pentadbiran maharaja China memainkan peranan utama dalam perkembangan ekonomi dan dibantu oleh golongan bangsawan sebagai penguasa kawasan luar Bandar dan mengawal aktiviti ekonomi di kawasan luar Bandar. Kemakmuran ekonomi China pada zaman pemerintahan Dinasti Ming diperlihatkan dengan pertambahan penduduk kepada 150 juta pada akhir abad ke-16.

Sungai Kuning. Tanaman lain yang diusahakan ialah kapas, tebu, teh, gandum, barli, sekoi dan lain-lain bijirin. Bagi masyarakat China yang tinggal di kawasan tanah tinggi seperti di bahagian utara China, iaitu di sekitar Sungai Heilongjiang, mereka menanam padi huma, sekoi dan kekacang. Kepelbagaian tanaman ini memperlihatkan kesuburan tanah dalam Negara China dan kekayaan alam semulajadi. Pemerintahan Dinasti Ming telah mengadakan pelbagai pembaharuan untuk meningkatkan hasil pengeluaran pertanian. Antaranya: a) b) c) d) e) f) Meningkatkan penggunaan sistem pengairan. Mengamalkan pertanian selingan antara musim-musim tanaman. Menggunakan peralatan pertanian seperti cangkul, sabit dan penyisir tanah. Memperkenalkan kaedah pertanian baru seperti tanaman bergilir dalam skala yang besar. Memperkenalkan permulaan tanaman dua musim yang dipinjam dari Vietnam Selatan. Penggunaan baja telah meningkatkan hasil pengeluaran.

Isi-isi penting Pertanian Hasil pertanian menjadi penyumbang utama dalam ekonomi pada era pemerintahan Dinasti Ming. Justeru, hampir 85% masyarakat China masih menetap di desa. Kawasam tumpuan utama China ialah di kawasan laut Timur China dan Mongolia, iaitu di dataran loes yang subur yang dilalui oleh Sungai Kuning. Sungai Yangtze menjadi nadi kehidupan masyarakat dan penyumbang utama ekonomi, serta sistem perhubungan utama kepada 12 wilayah di bawah pemerintahan empayar China. Di sini, terbentuk Bandar-bandar besar China seperti Chungking, Hankow, Kiukiang, Anking dan Nanking. Tanaman utama yang diusahakan ialah padi sawah. Penanaman padi ini banyak diusahakan di kawasan lembah Sungai Yangtze dan

Penanaman padi jenis baharu yang cepat masak dibawa dari Vietnam Selatan telah membolehkan penanaman padi dilakukan dua kali setahun dalam semusim di tanah yang sama. Tambahan pula, padi ini tidak memerlukan banyak air semasa musim semaian dan ini telahmembolehkan padi baka baru ini ditanam di kawasan yang berbukit di China. Seterusnya, pertambahan dalam hasil pertanian juga membolehkan barang hasil pertanian ini dijual di bandar-bandar besar oleh tuantuan tanah. Malahan, ada orang tengah yang membeli secara pukal dan menjual hasil pertanian ini di bandar-bandar besar di China. Industri kecil Kepesatan perkembangan ekonomi turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat bandar yang besar seperti Nanjing dan Beijing. Bandar-bandar ini turut menyumbang kepada pertumbuhan industry swasta. Khususnya, industri-industri skala kecil seperti pengeluaran barang-barang kertas, sutera, kapas dan porselin. Industry porselin telah berkembang sehinggapada zaman pemerintahan Maharaja Zhu Yuan Zhang, industri ini member

46

sumbangan yang besar dalam perbendaharaan Negara. Kiangsi muncul sebagai pusat pengeluaran porselin yang utama. Soochow muncul sebagai pusat industry tekstil dan Sungkiang sebagai pusat utama pengeluaran kain kapas. Perkembangan industri tekstil ini telah menjadikan kapas sebagai satu tanaman penting dalam Dinasti Ming. Selain itu, industry kraf tangan dan tenunan turut menyumbang dalam sector pertanian dan pembangunan Negara China. Usaha pertukaran dengan Negara luar turut mencapai perkembangan pesat sehingga mewujudkan perdagangan dengan Jepun, Afrika Timur, dan negara-negara Asia. Perdagangan Pada abad ke-16, ekonomi feudalism yang mengutamakan pertanian sebagai sumber utama di China telah menyebabkan status ekonomi perdagangan diletakkan sebagai lapisan paling rendah dalam bidang ekonomi. Justeru, para pedagang dipandang hina walaupun membawa pulangan yang banyak kepada Negara China. Namun begitu, aktiviti perdagangan di China tetap berjalan dengan lancar dengan adanya sistem pengangkutan yang baik. China telah menggunakan sungai-sungai sebagai jalan perhubungan yang utama. Sungai Yangtze yang boleh dimuduki kapal sejauh seribu batu dari kuala telah membolehkan perdagangan dijalankan di seluruh lembangan tengah. Sistem jalan air ini telah diperluaskan lagi dengan pembinaan Terusan Besar yang menganjur dari Peking di sebelah utara ke Hangchow, selatan Sungai Yangtze. Sementara di bahagian tengah dan selatan China pula, khasnya di wilayah-wilayah timur, banyak terusan kecil yang membantu membawa barang dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Hubungan Luar dan Perdagangan Perdagangan di China pada abad ke-16 turut berkembang. Perkembangan ini berikutan pembaharuan dasar pemerintahan Dinasti Ming. Pada abad ini, maharaja telah membenarkan pelayarpelayar China memulakan pelayaran ke pesisir pantai di Asia Tenggara, selatan India, Sri Lanka, Hormuz dan pesisir pantai Afrika. Pelayaran ini membuahkan hasil apabila wujudnya hubungan dengan negara luar dan hubungan perdagangan. Hubungan dengan Negara luar ini telah meningkatkan perdaganganv China dan membawa pedagang-pedagang dari luar

untuk berdagang di pelabuhan Canton. Pelabuhan Canton menerima pelbagai bangsa, antaranya pedagang Asia Tenggara, Arab dan Eropah. Kepelbagaian Negara para pedagang yang datang ini membolehkan China menerima banyak aspek-aspek lain dari tamadun luar. Keterbukaan pemerintah era Dinasti Ming ini telah membawa banyak perubahan dalam bidang pertanian di China. Hal ini Berjaya meningkatkan ekonomi Negara China. Penutup Ekonomi feudalisme di China menunjukkan aspek dari segi pertanian, industri kecil, perdagangan serta hubungan luar dan perdagangan yang menjadikan negara China sebuah Negara yang wajar menjadi contoh kepada negara-negara lain. Kepesatan dan kemakmuran ekonomi China pada zaman pemerintahan Dinasti Ming telah menjadikan China sebagai sebuah Negara yang masyhur dalam perkembangan ekonomi pada masa tersebut. Soalan 39: Terangkan kegiatan sistem ekonomi feudalisme di Jepun. Pendahuluan Kepulauan Jepun mempunyai keadaan semulajadi yang membolehkan perkembangan ekonomi feudalisme. Struktur muka bumi Jepun yang bergunung-ganang, dipenuhi dengan banjaran gunung yang tinggi dan berbukit-bukau menyebabkan kawasan tanah semulajadi untuk kegiatan pertanian hanyalah 20 peratus sahaja. Namun begitu, kegiatan pertanian masih merupakan tulang belakang kepada ekonomi Jepun pada abad ke16. Bagi Negara Jepun, revolusi perdagangan hanya lebih tertumpu kepada Negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Hal ini berikutan dasar pemerintahan yang diamalkan oleh pemerintah Jepun. Jepun hanya menjuruskan aktiviti perdagangan dengan China dan Negara-negara Asia Tenggara bagi mengawal masyarakatnya serta daimyo-daimyo dibawah kekuasaan Shogun. Namun begitu, Jepun membuka pintu negaranya kepada Negara Barat tetapi mengadakan perdagangan yang terhad dan mengenakan pelbagai peraturan. Isi-isi penting Pertanian

47

Pertanian menyumbang kepada 70 peratus sumber pendapatan ekonomi feudal. Dianggarkan 80 hingga 85 peratus penduduk Jepun merupakan petani. Masyarakat petani Jepun menanam adi sebagai sumber pertanian yang utama. Kaedah penanaman padi pada zaman feudal masih menggunakan sistem pengairan semulajadi, iaitu air dibawa terus dari sungai atau anak sungai yang mengandungi nutrient yang sesuai untuk penanaman padi. Kaedah ini membolehkan pengurangan penggunaan baja disamping membolehkan tanah subur dan digunakan setiap tahun tanpa perlu direhatkan. Selain itu, tanah yang digunakan setiap tahun dapat menghalang rumput-rampai tumbuh dan mengekalkan kesuburan tanah. Perusahaan tempatan Perusahaaan tempatan juga berkembang di Jepun. Wujud pengeluaran berasaskan daerah di Jepun dan pemasaran antara daerah. Contohnya, pengeluaran kain kapas di Kinai dan pengeluaran ulat sutera serta alat tenunan di Fukushima, Yamanashi, dan Gumma. Satsuma menjadi pusat pengeluaran gula yang kemudiannya dipasarkan ke seluruh Jepun. Pasar-pasar kecil telah berkembang menjadi Bandar perdagangan. Pusat-pusat pertukaran wang, kedai-kedai beras, dan sake berkembang pesat di Bandar-bandar dan wilayah-wilayah. Misalnya di Kunawa, Sakai, Ise, Hakata dan lain-lain. Permintaan barang-barang tembikar juga meningkat dengan pesat dan Bandar Seto di wilayah Owari menjadi pusat pengeluaran barang-barang tembikar di Jepun. Perikanan Jepun yang merupakan wilayah kelautan member banyak kelebihan ekonomi kepada masyarakat feudal. Kedudukan Negara Jepun yang terletak di persimpangan arus Hitam yang panas dengan arus Kamchatka yang sejuk telah menjadikan perairan Jepun kaya dengan ikan. Kelebihan ini telah membolehkan kegiatan perikanan menjadi sumber kedua kepada masyarakat Jepun dalam ekonomi masyarakat feudal di Jepun. Aktiviti menangkap ikan telah lama menjadi sumber pendapatan masyarakat feudal Jepun disebabkan ikan merupakan sumber penting dalam diet harian masyarakat Jepun dan penangkapan ikan pesisir pantai telah dijalankan sejak zaman berzaman. Perlombongan

Industri perlombongan berkembang pesat dengan pertambahan pengeluaran emas. Perak, dan tembaga. Semasa pemerintahan Oda Nobunaga, pengeluaran emas, perak dan tembaga bertambah untuk meningkatkan pengeluaran. Perkembangan perindustrian telah membawa kepada perkembangan Bandar di bahagian hujung timur laut Inland yang dikenali sebagai Osaka. Sehingga penghujung abad ke-16, Osaka menjadi Bandar bebas di luar domain bangsawan feudal dan hanya dikuasai oleh pedagang tyempatan dan istana kuil agung mazhab Tanah Suci Benar. Perdagangan Orang Jepun mengimport barangan tropika dari Negara kebenuaan China yang pada asalnya dari Asia Tenggara dan India serta barangan pembuatan dari China seperti sutera, porselin, buku, manuskrip, lukisan dan barangan tembaga. Selain barangan tembaga, Jepun juga mengimport bahan mentah dari China. Antaranya, sulfur, papan, emas, mutiara, merkuri, dan ibu mutiara. Tetapi menjelang abad ke-15 dan ke-16, Jepun mengeksport sejumlah barangan siap ke China dan Negara-negara lain. Antara barangan utama termasuklah pedang, kipas berlipat, dam pemidang. Kipas berlipat dan pemidang mendapat permintaan yang tinggi di China. Hubungan perdagangan juga diadakan dengan pedagang Portugal abad ke-16. Menjelang tahun 1550, didapati ramai pedagang Portugal telah memasuki Jepun dan menjalani aktiviti perdagangan. Pada masa yang sama. Jepun mula menerima teknologi Barat seperti teknologi kapal, teknik perang, persenjataan seperti senapang dan meriam, kesenian, dan penyabaran agama Kristian. Pemerintah Hideyoshi turut member keistimewaan kepada William Adams, seorang rakyat British yang mempunyai kepakaran dalam bidang perkapalan. Hideyoshi turut mengutamakan pembinaan senjata seperti senapang dan meriam dalam persaingan politiknya yang sedang berlangsung dalam kalangan daimyo. Pada tahun 1558. Penggunaan senjata buat pertama kalinya telah digunakan di Jepun dan pada tahun 1570-an, pasukan penembak Jepun dibentuk. Penutup Perkembangan ekonomi feudalisme yang dialami masyarakat feudalisme di Jepun wajar dicontohi oleh Negara-negara lain pada ketika itu. Perubahan pemikiran pemerintah telah menyebabkan pemodenan berlaku dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi demi bersaing dengan kuasa Barat dan mempertahankan kedaulatan Negara.

48

Perkembangan ini juga telah membawa kepada aktiviti penerokaan dan penjelajahan yang menyumbang kepada perkembangan perluasan penjajahan dan pengumpulan kekayaan. Soalan 40: Kegiatan Ekonomi Feudalisme dan Kapitalisme di Jerman Pendahuluan : kegiatan ekonomi yang berlaku dan feudalisme serta kapitalisme di Jerman adalah seperti pertanian, industri dan institusi kewangan. Ekonomi kapitalisme menjadi dominan d Barat sejak berakhirnya era feudalisme. Bermula di England, kapitalisme merebak ke seluruh eropah. Pada abad ke-18 hingga ke-20, kapitalisme menjadi sistem ekonomi utama dunia yang menggerakkan era Perindustrian.

bergantung kepada kain import dari Asia dan Persia. Selepas perang 30 tahun, industri tekstil berkembang di desa, dimana masyarakat desa mengeluarkan pakaian berasaskan kain bulu dan linen. Manakala, masyarakat bandar menggunakan mesin untuk mewarnakan dan memutihkan kain dan kemudian memasarkannya. Perdagangan tertumpu di bandar-bandar Uzbenk, Hamburg, can buemen atau dikenali sebagai ikatan Han Seatic. Perkembangan perdagangan ini telah membawa kepada perkembangan bandar perdagangan di Jerman Utara. Kekayaan bandar ini datang daripada perdagangan bijiran dari Baltic, tuan tanah polish dan kawasan dari Hungary dan Bohemia yang menyumbangkan hasil pertanian untuk dieksport ke Belanda dan negara Barat yang mengalami pertumbuhan pusat pemasaran lembu dan bijirin, pusat pentadbiran, serta petempatan pedagang dan tukang-tukang.

Isi-isi penting : Dari segi institusi kewangan Dari segi pertanian ; Jerman masih mengamalkan sistem tiga bidang pertanian. Tanahtanha yang diusahakan ditanam dengan tanaman bijirin seperti gandum, barli, oat dan kekacang. Peralatan yang digunakan hanyalah tenggala yang diperbuat daripada kayu, sabit untuk menebas rumput dan binatang ternakan untuk menggembur tanah. Selepas tanaman dituai, binatang ternakan akan dibebaskan ke tanah-tanah ini dan tiada tanaman lain yang ditanam. Petani-petani Jerman juga dibebankan dengan cukai tanah dan tidak bebas melakukan pekerjaan lain seperti memburu, menangkap ikan, dan memmotong kayu. Mereka hanya menurut perintah tuantuan tanah. Malahan, kemiskinan petani pada abad ke-16 dapat digambarkan apabila seseorang petani meninggal dunia, tuan tanah akan menyediakan keranda untuk petani. bank-bank Itali tidak dapat memberi bantuan kewangan atau modal kepada perdagangan serta tidak dapat membiayai perdagangan di Lisbon dan Sevile berikutan kemerosotan import akibat permusuhan dan penaklukkan Turki Uthmaniyah dan Persaingan daripada Portugal dan Sepanyol, bank-bank Jerman pula banyak menyumbangkan bantuan kewangan atau modal perdagangan kepada perdagang Jerman untuk menjalankan urusan perdagangan dengan Sepanyol.

Penutup : Kesannya, pedagang Jerman dapat membawa barangan buatan kilang Jerman banyak melakukan urusan perdagangan dengan Portugal dan Sepanyol.

Dari segi industri ; Industri tekstil diusahakan secara besar-besaran pada abad ke-16, bukan sahaja untuk pasaran dalaman, malahan untuk dieksport. Kain dan teknik pengeluaran sutera yang diimport dari dunia ke Eropah oleh pedagang Arab pada abad ke-16 di Itali telah berkembang luas ke seluruh Eropah. Jerman juga mengusahakan perusahaan sutera dan tidak lagi

Soalan 41. Kegiatan sistem ekonomi feudalisme Perancis Pendahuluan : Masyarakat Perancis masih bergantung kepada bidang pertanian pada awal abad ke-16. Kemewahann masyarakat masih diukur dari keluasan ladang yang dimiliki. Masyarakat masih lagi tinggal di desa berbanding di bandar.

49

Isi-isi penting : Dari segi pertanian petani masih lagi terikat dengan tuan-tuan tanah dan golongan bangsawan. Petani masih lagi mengerjakan tanah-tanah pertanian dalam sistem manor. Dalam sistem ini, petani mempunyai kewajipan kepada tuan tanah, antaranya; tinggal di tanah kepunyaan tuan tanah, mengusahakan tanah terutamanya pada musim menuai, membekalkan kayu api ke rumah manor, membaiki jalan jka diminta oleh manor dan membayar cukai hasil pertanian yang diusahakan kepada manor. Petani mengusahakan tanah pertanian menggunakan kaedah sistem tanah lapangatau open field. Tanah-tanah pertanian dibahagikan kepada tiga bahagian untuk pusingan dalam proses penanaman. Bahagian pertama akan ditanam dengan oat dan barli pada musim bunga. Selain itu, petani tidak lagi menjadi hamba atau serf, tetapi kini menjadi penyewa tanah yang bebas atau mengambil upah sebagai buruh. Masyarakat petani kini digelar metayers. Metayers mula mempelbagaikan pekerjaan. Disamping itu, penanaman pokok mulberi dan penternakan ulat sutera diusahakan oleh Raja Henry VI telah meningkatkan ekonomi rakyat dan membawa perkembangan bandar Paris, Iyons dan Marseilles. Perkembangan dalam bidang pertanian dibantu dengan pembinaan jalan raya pada tahun 1747 yang membolehkan perhubungan lebih luas di Perancis dan membawa hasil pertanian ke bandar-bandar besar.

di seberang laut dan mencari kekayaan. Oleh yang demikian, pedagang Perancis mula melebarkan pencarian dengan membuka petempatan di Amerika Utara. Pembukaan petempatan ini membolehkan pedagang Perancis memonopoli perdagangan bulu dan memberi hak pembukaan petampatan imigran Perancis di Amerika. Pada tahun 1642, Perancis berjaya membuka bandar montreal.

Dari segi institusi kewangan perkembangan perdagangan turut dipengaruhi oleh faktor perkembangan sistem kewangan. Pada tahun 1500, wang tidak perlu dibawa dengan banyak untuk melakukan urusan perdagangan. Keadaan tersebut memudahkan pedagang dan pengeluar mengawal dan memasarkan barangan dengan bebas. Selain itu, urusan pengutipan cukai juga mula dilaksanakan. Misalnya, 200 cukai berjaya dikutip dalam satu masa di 120 tempat yang berlainan di Sungai Loire dan daerah-daerah yang lain.sistem perbankan di Perancis hanya berkembang pesat pada abad ke-18. Misalnya, pembukaan Paris Bourse pada tahun 1724, Caisse D'escompte pada tahun 1776, dan Lorene Royale pada tahun 1783. Syarikat Joint Stock berkembang pada pertengahan abad ke-18. Pada tahun 1788, syarikat Perancis memperkenalkan insurans kebakaran.

Penutup : Masyarakat Perancis masih bergantung kepada bidang pertanian pada awal abad ke-16. Kemewahann masyarakat masih diukur dari keluasan ladang yang dimiliki. Masyarakat masih lagi tinggal di desa berbanding di bandar.

Dari segi perdagangan kepesatan perdagangan di Perancis dapat dilihat pada masa pemerintahan Raja Henry VI. Raja Henry VI telah menubuhkan sebuah angkatan tentera laut bagi melindungi perdagangan Perancis. Seterusnya, Perancis mula menerajui perdagangan di seberang laut dan bersaing dengan Belanda dan British. Perancis mula membuka pusat perdagangan di India dan Amerika Utara. Kekayaan yang dimiliki Portugal dan Sepanyol telah membangkitkan semangat Perancis untuk meluaskan tanah jajahan

Soalan 42 : huraikan faktor-faktor pertumbuhan industri di England. Pendahuluan : Revolusi Perindustrian diertikan sebagai perubahan pesat dalam kaedah pengeluaran barangan selain pertanian. Perubahan ini melibatkan penghasilan barangan daripada penggunaan tangan kepada mesin.

50

Perkembangan Revolusi Perindustrian memperlihatkan perubahan yang berlaku di England dan Amerika daripada ekonomi berasaskan pertanian dan ekonomi komersial kepada negara perindustrian. Perubahan ini menyebabkan pertumbuhan kadar urbanisasi yang pesat dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ini membawa kepada pengenalan kuasa jentera, sistem kilang dengan pengeluaran yang berlipat kali ganda, modal yang memesatkan pertumbuhan ekonomi dan menambahkan bilangan kelas pekerja dan kelas pertengahan.

Isi-isi penting : 1) Perkembangan bidang pertanian Selepas 1750, berlaku pertumbuhan pesat dalam bidang pertanian yang meningkatkan pengeluaran makanan di England. Penambahan makanan ini telah membawa kepada peningkatan penduduk. Pada tahun 1701, penduduk England dan Wales ialah 5.5 juta telah bertambah kepada 6.2 juta pada tahun 1751. Oleh itu, sektor pertanian menjadi cekap dan produktif dalam menampung bekalan makanan di England. Perusahaan tekstil turut berkembang , memaksa beribu-ribu tenaga kerja diambil untuk menghasilkan tekstil di England. 2) Modal dan bahan mentah Kekayaan diperoleh daripada perdagangan dan industri kapas yang dilabur di bank pusat. Oleh itu, England mempunyai modal yang banyak dan dipusatkan di Bank England serta pertambahan penduduk di koloni yang menjadi pasaran untuk barangannya. England mempunyai bahan mentah yang banyak seperti arang batu dan bijih besi. Empayar England di luar negara juga menjamin sumberr bahan mentah dan pasaran untuk barangan siap. 3) Tenaga buruh dan pengangkutan Kepesatan pertumbuhan penduduk pada pertengahan abad ke18 di bandar dan desa menyumbang kepada peningkatan permintaan barang keperluan dan keperluan tenaga buruh bagi memenuhi pekerjaan di bandar dan kilang. Kemajuan sistem pengangkutan membantu operasi pengagihan barangan ke seluruh negara. 4) Peranan kerajaan

England menguasai industri perindustrian di Eropah kerana hasil kekayaan daripada amalan dasar merkantilisme. England mengamalkan satu bentuk sistem aristokrat yang terbuka. Pada abad ke18, kemunculan kelas pedagang diterima secara terbuka telah merapatkan hubungan antara kedua golongan. England juga mempunyai kelengkapan kebendaan dan pengetahuan yang membantu mereka memasarkan barangan ke luar negara. Golongan puritan turut membantu mereka melabur sejumlah wang dalam industri. Mereka juga menyerapkan kemajuan sains dan teknologi ke dalam industri. 5) Penciptaan baharu dan teknologi Penciptaan baharu dalam Revolusi Perindustrian seperti mesin menyemai benih oleh Jethro Tull (tahun 1700), Rotterham, sejenis bajak yang membantu proses menyemai berjalan dengan lebih lancar (tahun 1730an). Pada tahun 1798, jentera berkuasa wap dan mesin memukul yang menggunakan kuasa wap telah digunakan. Ini menyebabkan kurang penggunaan tenaga manusia dan menghasilkan lebihan hasil pertanian. Pengeluaran hasil pertanian yang berlebihan dijadikan sumber bahan mentah kepada sektor perkilangan. Kesannya, berlaku Revolusi Perindustrian. Penutup : Revolusi Perindustrian di England memperlihatkan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri di negara tersebut. Terutamanya dalam bidang penghasilan barangan Pertumbuhan industri di England telah menjadikan England sebuah negara perindustrian yang menguasai perdagangan di Eropah.

Soalan 43 : perkembangan ekonomi kapitalisme di England. Pendahuluan : Kapitalisme merupakan sistem konomi dan sosial yang mementingkan pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan bertujuan untuk memperolehi keuntungan. Revolusi Perindustrian telah mencetuskan sistem ekonomi kapitalisme di England. Sistem kapitalisme di England mengamalkan pemilikan secara

51

persendirian terhadap harta benda atau alat-alat pengeluaran seperti kilang, tanah dan lombong yang dikategorikan sebagai modal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kapitalisme di England.

memperkenalkan kaedah baru yang dapat mempercepatkan proses pembesaran binatang ternakan dan menghasilkan ternakan yang besar saiznya. Hasilnya, baka biri-biri yang terbaik dapat dihasilkan. Kaedah ini telah tersebar luas dan digunakan di England. Kesannya, bekalan daging dan susu meningkat bagi memenuhi keperluan England.

Isi-isi penting : 3) 1) Perkembangan bidang pertanian Sektor pertanian menggunakan sistem tanah dan kaedah pertanian baharu telah meningkatkan hasil tanaman. Petani di England mengamalkan sistem tanah berpagar untuk menggantikan tanah lapang. Pemagaran tanah dapat memisahkan kawasan yang dimiliki dan diusahakan daripada tanah yang diusahakan dan dimiliki oleh orang lain. Konsep ini berjaya mengenepikan adat serta peraturan tradisi yang diamalkan sebelumnya dan memberi kebebasan yang lebih kepada seseorang dalam usahanya untuk memajukan tanah yang disewa atau dimiliki. Seterusnya, penggunaan teknik penanaman baharu dan jentera diperkenalkan. Antaranya penggunaan alat penggali dan penabur oleh Jethro Tull. Penggunaan alat ini telah memudahkan para petani untuk menggali lubang dan menabur benih dalam jarak yang ditetapkan. Ini menyebabkan tanaman tumbuh secara teratur mengikut baris yang sama jaraknya dan memudahkan petani menggembur dan membersihkan tanah. Bagi menyuburkan tanah pula, kemajuan sains telah berjaya memperkenalkan baja tiruan kepada masyarakat petani. Penggunaan baja tiruan ini dapat memenuhi keperluan baja yang meningkat terutamanya dalam ladang-ladang yang luas. Kesuburan tanah juga dapat ditingkatkan dengan penggunaan baja kimia. Penggunaan kaedah dan pengenalan tanaman baharu juga telah meningkatkan sumbangan pertanian kepada ekonomi England. Perkembangan sektor penternakan Para petani juga turut mengamalkan sisitem pertanian campuran iaitu menternak biri-biri dan lembu serta menanam rumput dalam kawasan pertanian yang sama. Kaedah ini berjaya mengatasi masalah bekalan makanan binatang ternakan, khususnya pada musim sejuk. Bulu-bulu binatang juga boleh digunakan untuk industri membuat kain dan najis binatang dijadikan baja. Antara tahun 1730 hingga tahun 1760, Robert Blakewell telah Kemajuan sektor perindustrian Permintaan yang tinggi bagi barangan tekstil telah membawa kepada penciptaan mesin pemintal yang pertama oleh James Hargreaves pada tahun 1764. Pada tahun 1795, Edmund Cartwright telah mencipta mesin tenun pertama yang menggunskan kuasa air. Kemajuan dalam perindustrian telah membawa kepada kemajuan peleburan besi dengan menggunakan arang batu untuk menghasilkan besi tempa bagi membuat peralatan besi. Pada akhir abad ke18, kuasa wap telah digunakan dalam industri untuk mengendalikan jentera. Pelbagai kaedah baharu ditemui bagi memajukan industri perindustrian di England. Antaranya, Siemens menemui kaedah baharu untuk menghasilkan keluli daripada keluli belum tempa. Penggunaan teknologi tersebut membolehkan pertambahan pengeluaran dalam industri tekstil pada abad ke18. Industri besi juga menunjukkan pertambahan dalam pengeluaran selepas Revolusi Perindustrian di England. England mempunyai banyak sumber bijih besi telah mengeluarkan besi yang lebih bermutu. Kemajuan sistem pengangkutan Revolusi Perindustrian telah membawa kepada kemajuan dalam bidang pengangkutan seperti perkapalan, jalan raya, kereta api dan terusan. Kapal-kapal mula dibina daripada besi menggantikan kayu balak dari Baltik. Teknologi pembinaan kapal besi oleh Wilkinson pada tahun `787 telah menyaksikan kapal-kapal dibina menggunakan besi sebagai rangka kayu sebagai dinding. Kapasiti kapal menjadi lebih besar dengan penggunaan besi kerana boleh mengangkut lebih banyak kargo berbanding kapal yang dibina menggunakan kayu. Pada tahun 1802, kapal-kapal menggunakan enjim stim dan keluli menggantikan besi dalam industri pembinaan kapal. Perluasan permintaan barangan perkilangan turut mempengaruhi pembinaan jalan raya di Britain. John Macadam memperkenalkan

4)

2)

52

pembinaan jalan raya daripada batu dan minyak tar. Kemajuan ini mempermudahkan perhubungan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Lebuh raya tol juga dinaiktaraf dan diperluaskan lagi. Penambahbaikan sistem jalan raya ini dibuktikan dengan penjimatan masa perjalanan antara saru kawasan dengan kawasan yang lain.

5)

Penghijrahan dan pertambahan penduduk Perkembangan perindustrian telah menyumbang kepada pertambahan penduduk. Pada tahun 1850, menyaksikan lebih separuh populasi England tinggal di pekan dan bandar. Peningkatan penduduk disebabkan oleh migrasi penduduk luar, misalnya pada tahun 1851, penduduk dari Ireland telah berhijrah beramai-ramai ke England. Kesannya, penghijrahan ini telah membawa kepada penyatuan Ireland-England dan penduduknya lebih tertumpu kepada pekerjaan dalam industri tekstil. Jika mereka tidak berhijrah akan lumpuh disebabkan kekurangan tenaga pekerja.

Amerika mrpakn sbuah Negara bsr serta mampu myediakn pnawaran tanah yg luas blum dterokai spnuhnya. Prkmbngan revolusi prindustrian tlh mnambahkn pgeluaran hasil pertanian,mningkatkn pnggunaan teknologi,& mgurangkn prmintaan tenaga buruh dlm prtanian. Pnawaran tenaga buruh tlh dgunakn dlam bidg industri tanpa mnjejaskn bidang prtanian d Amerika. Amerika juga kaya dgn sumber asli sprti kayu balak,arang batu,&minyak yg mbwa kpda prtumbuhan industri arang batu,besi keluli & minyak.

Penutup : Perkembangan industri di England dipengaruhi oleh beberapa faktor. Perkembangan yang dilalui oleh masyarakat England kesan Revolusi Perindustrian memperlihatkan perkembangan sistem ekonomi di England.

2. Imigrasi,buruh & perbandaran. - Amerika mnjdi tumpuan imigran dr perancis pd thn 1695, & imigran jerman mlarikan diri dr tnh air mereka krna tdk mahu trhimpit dgn pperangn antara jerman & perancis. - Kmsukan buruh2 ini hsil galakkn drpd undang2 Buruh Kontrak yg tlh dwartakn pd thn 1864. Kdtgn buruh2 luar & penghijrahn pnddk dr desa ke bndr tlh mdrong pertmbuhn ekonomi krna mmpunyai tenaga buruh yg bnyak. - Prtumbuhn prindustrian & prdagangan trut mndrong prtumbhn Bandar antara thn 1860 thn 1900. 3. Kemajuan Teknologi i. Ciptaan telegraf Samuel F.B. Morse ( 1844 ) ii. Telefon Alexander Graham Bell ( 1876 ) iii. Cahaya elektrik Thomas Alva Edison ( 1879 ) iv. Kereta Henry Ford ( 1893 ) - Pnciptaan teknik pgeluaran besi keluli scra bsr2an & pmbinaan & pertumbuhan jaringan pengangkutan peringkat kebangsaan. - Penciptaan baru slaras dgn pggunaan tenaga elektrik & telefon tlh mmudhkn sistem komunikasi & mningkatkn hsl mgluaran prklangan di Amerika. 4. Teknik pemasaran - Membantu pnjualan brngan siap & mmajukn bidang prniagaan di Amerika. i). mail order house. - prhidmatan mghntar brg mlalui sistem pos . Brgan dpt d hntar & d trima o msyrt luar bndr. ii). Gedung jualan besar. -mnawarkn plbgai brngn & prkhidmatan di 1 tmpt.

Soalan 44 : Bincangkan faktor-faktor yang menyumbang kepada pertumbuhan industri di Amerika syarikat. A) Pendahuluan - Tdpt pelbagai faktor yg mmbuatkn peningkatan ekonomi di Amerika Syarikat dgn sebab mmpunyai sumber aasli yg byk, tenaga buruh yg ramai, penggunaan teknologi maju, teknik pemasaran yg di gunakn kpd pengguna & mmggunakn dasar2 kerajaan yg tlh di ttpkn. B) Isi2 penting : 1. Sumber Asli & Negara yg luas

53

iii). Teknik pengiklanan. -mempromosikn brngan mula brkmbg pd thn 1869. iv). Ekspo Antarabangsa. -Columbian yg prtama di Chicago tlh d anjurkn pd thn 1893. -mrpkn upacara social & bdaya yg pplar & brjaya mnrik 27 juta plawat. -plbgai brngan pgguna tlh di prknlkn kpd rakyat Amerika. 5. Peranan kerajaan. - Mmainkn pranan pntg dlm prtumbuhan industry & prdagangan di Amerika. Antaranya : i. Mwujudkn kstabilan mata wang ii. Tarif yg brsesuaian iii. Mmbnrkan pgguna mggunakn sumber semula jadi iv. Mmbntuk polisi imigrasi yg longgar v. Mgenakn kdr cukai yg rndh vi. Mwujud kn sistem prbankan kbgsaan Kerajaan mwujudkn bbrpa akta bgi mnggalakkn & melindungi prdagangan. Antaranya : i). akta landasan krta api pasifik pda thn 1862 & thn 1864 yg mmbolehkn kerajaan amerika mnyumbangkn tanah awam kpd syrikat2 swasta utk mmbina landasan krta api merentas benua. Kerajaan jga mnyumbang bantuan kewangan , iaitu mnjanjikn byrn $ 48 ribu dolar bgi stiap batu jln krta api yg di bina di kwsn prgunungan . kerajaan jga mmberi pinjaman yg disubsidi slm 30 thn dgn kadar faedah yg rendah di bawah harga pasarn. ii) pengenalan akta ladang & akta majlis tanah . Penutup: Apa-apa yang berkaitan.

Slps thun 1812, Amerika mula mengalihkan prhatian kpd dasar dlm negeri. Ekonomi masyarakat Amerika beralih drpd mengusahakan prladangan kpd prkilangan. Pda abad ke-18 hingga ke-19 ekonomi Amerika beralih kpd prkembangan industri baru sprti industri kereta api, pemprosesan makanan , besi keluli, dan perlombongan selari dgn industri lma sprti industri tekstil dan pmbungkusan daging.

Isi-isi penting 1. Pertanian & industri. Pda thun 1800, 6 drpd 7 pekerja di Amerika mrupakan petani dan ketika itu tiada Bandar yg mmpunyai pndduk melebihi 100 000 org. Pda thun 1860, populasi brtambah kpd 30 juta org dan 9 buah Bandar di Amerika mmpunyai kpd tan pnddk melebihi 100 000 org dan hanya 50% pekerja Amerika adlh petani. Hal ini, mmperlihatkn bahawa benua Amerika yg luas dan hanya bberapa kwsan yg masih mnjalankn kegiatan prtanian dan prladangan. Sebahagian drpd kwsn selatan dan barat Amerika masih mngusahakan pertanian sbgai sumber ekonomi yg utama. Negari2 di selatan mngusahakn prtanian sbgai sumber ekonomi yg utama dan mmerlukan byk buruh utk mengusahakn kegiatan prladangannya. Hasil keluaran negeri di selatan yg utama ialah kapas , gula , beras , dan tembakau dibawa ke negeri di utara bagi tujuan pemasaran dlm negeri atau luar. Hasil pertanian dri negeri2 dibarat tengah seperti gandum,daging dan tenusu dibawah ke utara dan kemudian dipasarkn ke luar Negara. Perkembangan pertanian mmbawa kpd perkembangan perindustrian dan perkilangan diutara. Kebanyakan pekerja datang dri dearah pedalaman New ,England. Mereka dri keluarga yg sma trmsuk kanak2 & wanita. Selain drpd aktiviti prdagangan yg dijlnkn di wilayah utara, aktiiti pemasaran barangan turut dijlnkn sma ada utk dlm negeri atau luar Negara. Perkembangan sistem pengangkutan. Slps kerajaan meluluskn akta ladasan kereta api pasifik pda thun 1862, sistem landasan kereta api Amerika tlh berkembang pesat.

Soalan 45 : Bincangkan perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Amerika syarikat pda abad ke-18. Pendahuluan Pprangan Amerika dgn Britain yg berakhir pda thn 1812 mmbuka era baru bgi Amerika. Rakyat Amerika berusaha gigih agar dapat brdikari dri segi ekonomi dan tidak dibelenggu olh Britain. 2. -

54

Jaringan landasan kereta api tlh meningkat drpd 31 ribu kpd 53 ribu dan mnjelang thun 1880-an prluasan landasan kereta api berada pda kemuncaknya apabila jumlah prbatuan meningkat sehingga 165 ribu batu. Landasan kereta api merentas benua yg pertama dibarat siap dibina pda thun1869. Landasan kereta api union pasifik yg dibina di sebelah barat sungai Missouri brcantum dgn landasan kereta api central pasifik yg dibina di sebelah timur sacramento,California tlh brtemu di promontory point Utah. Kesan pembinaan jaringan landasan kereta api Menggalakkn prpindahan pendduk Mmbuka petempatan baharu Mmpercepatkn penghantaran barang dri bndr ke desa dan serata Amerika Menjadi satu cara pengiklanan utk mnggalakkn kedatangan imigran dri dlm dan luar ke tempatan baru itu.

Sprti indusri minyak ,indusri keluli juga menuju kpd penyatuan. Andrew Carnegie ialah org yg bertanggungjawab mmajukn indusri keluli di Amerika. Menjelang tahun 1894, firmanya menguasai 25 % drpd pengeluaran Negara . Pda thn 1901, Carnegie menjual syarikatnya kpd J.Pierpont Morgan. Morgan tlh mmulakn penyatuan sehingga mmbawa kpd penubuhan U.S Steel Corporatin. Syarikat ini tlh Berjaya mngatasi pesaingnya dan menguasai industry keluli di Amerika . Perniagaan besar. Perniagaan bsr muncul mlalui gerakn penyatuan syarikat2 di Amerika syarikat yg mmbentuk prsyarikatan dlm industri2 utama di Amerika syarikat. Langkah yg dimulakn olh carriegie & Rockefeller tlh mnjadi ikutan industri2 lain di Amerika syarikat. Kemunculan prniagaan bsr tlh mmbawa kestabilan ekonomi kapitalisme di Amerika. Selain itu, dpt mndominasi ekonomi & mngawal psran di Amerika. Gelombang pnyatuan besar ini brmula pd thn 1895 1905. Dri thn 1895- thn1904, lebih kurang 300 syarikat lenyap stiap thn. Dri thn 1898-1902, lebih drpd 2600 syarikat lenyap. Syarikat2 besar yg mnguasai psrn ialah syarikat Dupont & General Electric yg mndominasi 58 % psrn bhn kimia & kuasa Elektrik Perdagangan antarabangsa. Kelahiran perniagaan bsr yg mgeluarkn lebihn brngn prtanian & brngan prindustrian tlh myebbkn Amerika mmerlukn psran yg lbh luas serta kprluan bhn mntah bg mykong kesinambungan & kejayaan ekonomi Amerika. Amerika mrsakn prbhan dsr pmencilan kuasa kpda prluasn empayar akn mmbri manfaat kpda prdagangan antabangsanya. Prbhan ini mmperlhatkn pningkatan prdagangan antarabangsa . pda thn 1897,nilai eksport yg tinggi brbandig nilai import sbnyak $286 juta dolar mrupakn yg trbsr dlm sejarah Amerika. Prdgangan Amerika dgn Cuba .Amerika mrpakn psran utama gula dr Cuba.pd thn 1894,hmpir 90% hsil eksport Cuba ke Amerika & Cuba mgimport 38% dr Amerika. Brasaskan kpntingn industry & dagangan trsebut,Amerika mnruskan dsr prluasan kuasanya.pd thn 1898, presiden McKinley mbyar $20 juta dolar kpda Filipina.Sepanyol myrahkn Cuba, Guam, Puerto Rico,dan kpulauan Filipina kpda Amerika.

5. -

3. -

Industri minyak. Industry ini brmula di Amerika dgn pengunaan minyak tanah bgi tujuan pemanasan dan cahaya smsa perang saudara ( 1861-1865 ). Telaga minyak yg pertama dijumpai di Pennsylvania pda thun 1859. Seterusnya pda penghujung abad ke-19, industri minyak tertumpu di Cleveland, pittburg, Philadelphia. Usahawan yg mula melibatkn diri dlam industry minyak ialah John D. Rockefeller pada thun 1863. Pda thn 1879, John dan rakan2nya mnubuhkan stantart oil of New jersey dan pda thn 1870, syarikatnya sendiri , iaitu standart oil company of ohio tlh mnjadi pengeluar trbesar di Cleveland, Ohio. Kejayaan syarikat ini brterusn apabila mngeluarkn 90% drpd minyak Amerika dan mnjadi pengeluar utama minyak pd 1880. John D. Rockefeller tlh mnggunakn pelbgai keadah utk memonopoli industry minyak. Antarannya , mmbeli syarikat pesaing mmbeli scra trbuka arau scra senyap, mmulau, dan memufliskn syarikat lain melalui perang harga. Kejayaan memonopoli perniagaan ini tlh brkembang kpd bidang lain dgn kewujudan syarikat2 lain. Misalnya, persyarikatan gula, tembakau, dan sebagainya. Hal ini mmperlihatkn perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika. Industri besi keluli

6. -

4.

55

Penutup: Apa-apa yang berkaitan.

Dalam pembinaan kapal, orang Portugal mempunyai kemahiran dalam membina kapal jenis caravel seberat 2000 tan yang kuat dan mampu mengharungi lautan luas. Kemunculan tokoh pelayar Portugal Kemunculan tokoh seperti Diego Cam dan Bartholomew Diaz yang berjaya belayar sejauh 1400 batu sepanjang pantai barat afrika antara tahun 1482-1484. Bartholomew telah memulakan pelayaran dengan tiga buah kapal dan mengelilingi Tanjung Pengharapan Vasco da Gama pula melancarkn ekspedisi ke timur dengan empat buah kapal seberat 120 tan dan 180 orang pelaut Selepas tu, mengelilingi Tanjung Pengharapan dan belayar sepanjang pantai timur afrika hingga ke Malindi. Hal ini, menyebabkn banyak kapal portugis belayar ke timur untuk memperoleh lada hitam, batu permata, dan rempah-ratus C) Penutup Kesimpulannya, faktor-faktor penjelajahan dan penerokaan Portugal telah memberi sumbangan terhadap perkembangan politik, ekonomi dan social. Soalan 47: huraikan faktor-faktor dan perkembangan perdagangan dan perniagaan di belanda. A) pendahuluan Belanda bukan sahaja terkenal sebagai negara pertanian Malah kedudukannya geografinya yang dikelilingi oleh laut membolehkan belanda muncul sebagai kuasa perdagangan di eropah pada abad ke-16 hingga ke-18. B) isi-isi penting Antara faktor-faktor yang mempengaruhi ialah : Bekalan tenaga yang murah Bekalan tenaga yang murah kerana dihasilkan melalui kincir angin dan tanah gambut. Dapat mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan. Hal ini menyumbang kepada pembinaan kapal-kapal besar yang boleh digunakan untuk berdagang sekaligus dapat memajukan ekonomi.

Soalan 46. Huraikan faktor-faktor dan perkembangan perdagangan dan perniagaan di Portugal. A) Pendahuluan Sejarah Portugal sebagai sebuah negara eropah dan negara atlantik bermula sejak awal zaman pertengahan. Pada abad ke-15 dan 16, Portugal berubah ke status kuasa dunia semasa Zaman Penerokaan di eropah kerana Portugal berjaya membina sebuah empayar besar di amerika selatan, afrika, asia, dan Australia B) Isi-isi penting Faktor-faktor yang mempengaruhi nya adalah seperti : Galakan Putera Henry Putera henry telah menghantar kapten-kapten untuk melaksanakn misi perdagangan hamba yang mendatangkan keuntungan. Hasilnya, menjelang tahun1460, portugis berjaya menguasai rangkaian pelabuhan dari Madeira dan cape verda. Keadaan politik Galakan daripada raja-raja Portugal terutamanya semasa pemerintahan Dinasti Avis telah melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkaliber yang memberikan dorongan kuat kepada rakyat untuk menceburi bidang perdagangan dan perkapalan. Perang salib Ekoran perang salib, Paus merestui usaha membanteras kekuasaan semenanjung Iberia yang sekaligus melahirkan masyarakat eropah yang berfikiran terbuka. Penaklukan wilayah islam yang menyebabkan ilmu pelayaran islam telah sampai kepada masyarakat eropah membantu mereka untuk menjelajah negara luar. Kemajuan dalam penemuan baharu Penemuan seperti carta pelayaran (peta), kompas, rekabentuk kapal, dan sebagainya.

56

Hal ini menyebabkan belanda muncul sebagai kuasa perkapalan yang maju. Pembukaan pelabuhan Antwerp Menyebabkan barangan dari England di hantar ke eropah melalui pelabuhan di belanda. Malah, pelabuhan ini bertindak sebagai pelabuhan pengantara di mana barangan dari kawasan lain juga dihantar untuk di edarkan di England. Oleh itu, pelabuhan ini menjadi pusat pertukaran barangan di eropah dan asia. Dasar ekonomi merkantilisme Belanda merupakan satu-satunya negara yang tidak mengamalkan dasar ekonomi merkantilisme di eropah. Perdagangan dan perniagaan berkembang pesat dan maju mengikut kebijaksanaan pedagang-pedagang Hal ini menyebabkan belanda muncul sebagai negara yang terkaya di eropah ketika itu. Angkatan marin perdagangan Belanda mempunyai angkatan marin perdagangan yang besar dan terutamanya fluyts iaitu kapal pengangkut sederhana dan tahan lasak. Ini membolehkan eropah menguasai perdagangan balak, bijirin, kain, garam, dan ikan herring pada tahun 1600. Dalam negeri pula, bahan mentah diimport dengan banyak dan menghasilkan barang siap melalui pelbagai jenis perdagangan. Hal ini membangunkan industri pembersihan gula, pelaburan, penyulingan, pemeraman, hasil tembakau, tenunan sutra, pembuatan tembikar, kaca, senjata, kertas, dan percetakan. Tindakan mengecualikan negara belanda dari menggunakan pelabuhan sepanyol dan Portugal. Keadaan ini menyebabkan belanda terpaksa mencari sumber bahan mentah dan pasaran baru bagi memasarkan barangan mereka. Belanda telah menjual bijirin yang telah diproses kepada empayar uthmaniyah. Mendapat keuntungan yang lumayan melalui perdagangan di kawasan carribean dan selatan amerika. C) Penutup

Kesimpulannya, faktor-faktor perkembangan perdagangan dan peniagaan di Belanda telah memberi banyak sumbangan terhadap perkembangan politik, ekonomi dan sosial. Soalan 48: Huraikan perkembangan sistem ekonomi pertanian di Belanda Pendahuluan Iklim Belanda yang sederhana membolehkan pertanian menjadi punca ekonomi yang utama. Belanda mempunyai tanah yang subur dan sungai utama seperti sungai Rhine dan sungai Mass serta beberapa terusan yang membantu perkembangan ekonomi Belanda.

Isi-isi penting Perkembangan pertanian pada abad ke-17 hingga ke-18 Sistem pengairan yang baik digunakan untuk mengairi tanaman. Petani mengusahakan tanaman sayur-sayuran untuk memenuhi permintaan di Bandar. Belanda masih mendahuluhi dalam bidang pertanian pada ketika ini. Pengeluaran pertanian Belanda meningkat kerana penebusgunaan tanah yang dilaksanakan. Pada separuh pertama abad ke-17, penyaliran tanah secara besarbesaran telah dijalankan. Benteng-bentebg yang dibina menggunakan dinding tanah, kadang-kadang kayu yang di perkukuhkan san diliputi rumput. Sejenis alatdigunakan untuk mengepam air yang berlebihan dari kawasan rendah. Penyelanggaraan sistem seperti ini memerlukan usaha bersama dan menjadi Belanda jurutera enjin hidrolik yang terbaik pada zaman itu. Belanda juga merupakan pengasas dalam inovasi pertanian. Pertanian bergilir diperkenalkan oleh petani-petani Belanda. Tanah yang telah dituai hasilnya tidak dibiarkan begitu sahaja. Sementara menunggu masa untuk menanam semula, tanaman lain seperti lobak, kacang pis dan sebagainya diselang-selikan dengan bijirinbijirin. Ini membolehkan meraka mengekalkan pengeluaran pertanian yang tinggi di samping memastikan kesuburan tanah. Penggiliran tanaman dengan bijirin membolehkan mereka membela haiwan ternakan dan menggunakan najis haiwan tersebut sebagai baja untuk tanah. Walaupun Belanda merupakan Negara yang maju

57

dalam pertanian, Negara itu tetap terpaksa mengimport bijirin untuk kegunaan penduduk kerana penduduknya sangat padat. Petani di Belanda juga mengusahakan penternakan haiwan secara intensif. Lembu-lembu di sini dijaga dengan baik dan hasilnya sangat memberansangkan. Belanda memiliki kawasan yang sesuai untuk member makan lembu dan menggemukkan lembu-lembu sebelum penyembelihan. Akhirnya, lembu-lembu yang telah disembelih dieksport ke Bandarbandar wilayah selatan. Perdagangan lembuh disembelih berkembang dari tahun 1500 hingga tahun 1660. Tetapi langkahlangkah perlindungan di pihak berkuasa belanda yang mahu menggalakkan penggemukkan lembu di rumah belaan menyebabkan pengucupan perdagangan lembu antarabangsa antara tahun 1660 dan tahun 1750. Walaupun pertanian merupakan segmen terbesar dalam ekonomi Belanda, pengeluaran bijirin di belanda tidak dapat bersaing dengan permintaan terutamanya pada abad ke-17 kerana pertambahan penduduk akibat migrasi dari wilayah selatan. wilayah-wilayah di kawasan rendah seperti Delta Rhine, Scheldt, dan sungai Meuse secara turun-temurun telah bergantung kepada gandum yang di import dari selatan (Perancis dan Wilayah Walloon) dan apabila kegagalan tanaman terjadi, Belanda mula mengimport gandum dari batik. perdagangan gandum dengan baltik telah menjadi sumber utama pekerjaan bagi Belanda bukan sahaja dalam bidang maritime tetapi juga dalam hal menguruskan bekalan.Perdagangan ini telah diibaratkan sebagai ibu perdagangan.Ini bermaksud perdagangan yang tertua dan teguh merangkumi perkapalan ,kelasi dan komoditi .Dalam jangka waktu panjang ,gandum dari Baltik telah memajukan sektor perkapalan,perdagangan,dan industri pembuatan.

Kebanyakkan guna tenaga digunakan dalam sektor pertanian, menggunakan modal yang paling banyak, dan menghasilkan sumbangan output yang paling tinggi dalam ekonomi. Dengan kata lain, banyak aktiviti ekonomi berkaitan makanan termasuk perbelanjaan negara dari segi ekonomi. Hal ini telah menyumbangkan kepada krisis ekonomi pada abad tersebut. Oleh itu, ekonomi di England pada abad ke-17 juga berasaskan kepada pengeluaran sektor pertanian. Perkembangan bidang pertanian dengan pengenalan percintaan baharu telah membaawa pembangunan dalam ekonomi perindustrian di England pada abad ke-18.

Isi-isi penting Perkembangan pertanian di England pada abad ke-17 hingga ke-18 Pada permulaan abad ke-17, ekonomi berasaskan pertanian di luar bandar. Petani menjalankan ekonomi sara diri kerana ekonomi pertanian yang besar tetapi tidak cekap, produktiviti yang rendah, dan tahap teknologi yang kurang maju. Semua tenaga buruh dan sumber digunakan untuk memastikan makanan untuk penduduk umum cukup dan ini menyebabkan pembaziransumber-sumber yang boleh digunakan untuk sectorsektor yang lain. Pada masa ini, ekonomi perindustrian tidak dapat berkembang maju kerana sumber kewangan yang terhad dan tidak dapat digunakan bagi membeli barangan atau perkhidmatan. Rakyat pula menggunakan semua pendapatan mereka untuk membayar makanan dan perkara asas untuk meneruskan kehidupan. Mereka terpaksa membayar cukai secara tunai dan seterusnya tiada wang simpanan. Hal ini menyebabkan bandar-bandar tidak dapat berkembang kerana makanan yang baik tidak cukup untuk penduduknya. Teknologi yang digunakan ketinggalan zaman dan hanya baja asli digunakan ketinggalan zaman dan hanya baja asli digunakan. Selain itu, cuaca menjadi factor utama yang mempengaruhi pertanian. Sebagai contoh kelewatan salji mencair misalnya boleh mempengaruhi masa dan hasil tanaman dan menyebabkan kebuluran. Hasil pengeluaran yang rendah sejak zaman pertengahan disebabkan oleh kitaran sara hidup pertanian masih kuno. Selepas beribu-ribu tahun menanam tanaman bijiin ang sama seperti gandum, barli, dan oat pada tanah yang sama, tanah tersebut akhirnya menjasubur.

Penutup Ekonomi pertanian di Belanda telah menggalakkan pertumbuhan ekonomi perdagangan dan seterusnya industry perkapalan.

Soalan 49: Huraikan perkembangan sistem ekonomi pertanian di England Pendahuluan Pada tahun 1700, semua ekonomi di Negara-negara Eropah berasaskan kepada pengeluaran sektor pertanian.

58

Nutrien tanah yang menjadi kurang kerana penggunaan yang berlebihan dan pembajaan yang kurang. Makanan haiwan hanyalah rumput dan manusia lebih memerlukan makanan daripada haiwan. Ini menyebabkan haiwan menjadi kurus kering dan kurang mengeluarkan najis yang dapat digunakan sebagai baja. Untuk mengatasi masalah ini, satu sistem telah dibangunkan di mana tanah dibahagikan kepada tiga bahagian. Setiap tahun salah satu bahagian tanah dibiarkan tanpa ditanam walaupun telah dibajak dan diudarakan. Oleh itu, nitrogen dalam tanah dapat digantikan. Walaubagaimanapun, tanaman yang diutamakan ialah makanan ruji untuk memenuhi permintaan makanan penduduk tanaman seperti sayur-sayuran dan bijirin lain serta tanaman kontan tidak diutamakan. Ini menyebabkan penduduk mengalami kekurangan vitamin dan mineral. Sistem tanah terbuka yang diamalkan sejak zaman pertengahan ialah tanah tidak berpagar. Persetujuan jenis tanaman yang akan ditanam, masa membajak dan menanam, dan kaedah kerja tanah dipersetujui secara kolektif. Penggunaan lembu menyukarkan kerana seluruh tanah harus dibajak menggunakan lembu tanpa boleh mencuba idea baharu atau tanaman baharu kerana keputusan kolektif. Pengenalan tanaman baru dari amerika membawa perkembangan kepada sektor pertanian. Contohnya, kentang tidak pernah ditanam di Eropah sbelum tahun 1500 tetapi tidak lama kemudian menjadi makanan ruji, terutamanya di Ireland. Jagung juga berkembang dengan baik di selatan eropah berbanding barli atau sekoi dan menjadi makanan ruji di Eropah timur, Romania, Serbia, dan Hungary. Penemuan baharu juga membantu kepada perkembangan sektor di England. Kaedah yang diperkenalkan oleh Jethro Tull (1674-1741) seorang ahli sains pertanian Inggeris membantu penanaman kekacang. Beliau berjaya membangunkan konsep tanaman fodder kekacang, iaitu makanan haiwan ditanah yang terbiar walaupun tidak subur. Kacang pis, Kacang soya, dan alfalafa boleh dituai untuk makanan haiwan dan tanah boleh pulih pada kadar lebih cepat daripada membiarkan tanah yang tidak subur itu terbiar. Oleh itu, secara keseluruhan tanah boleh digunakan sepenuhnya secara aktif. Haiwan ternakan pula dapat digemukkan dengan adanya makanan yang mencukupi hasil daripada tanaman yang ditanam serta menghasilkan baja asli yang cukup untuk kesuburan tanah.

Tanaman kekacang sangat istimewa kerana bakteria yang terdapat pada akarnya mengambil nitrogen dari udara dan meletakkannya kembali ke dalam tanah. Ini merevolusikan ekonomi pertanian dan bekalan makanan sebenarnya mula berkembang. Pertambahan pertanian telah membawa pertambahan makanan dan penduduk. Seterusnya, pengeluaran makanan yang berlebihan daripada keperluan, telah membolehkan petani mempunyai wang lebihan yang untuk dibelanjakan. Hal ini akan mewujudkan permintaan perkembangan ekonomi pertanian barangan dan akan meransang kepada pengeluaran industri. Perkembangan ekonomi pertanian juga member kesan kepada perkembangan Bandar. Perkembangan Bandar membawa perubahan ekonomi yang berasaskan secukup hidup dan sara diri kepada ekonomi pasaran dan akhirnya menjadi ekonomi komersial perkembangan ini mewujudkan pasaran ke seluruh Negara dengan kewujudan perladangan komersial, permintaan barangan yang tinggi, dan revolusi perindustrian. Oleh yang demikian, ekonomi komersial berkembang disebabkan faktor seperti perubahan daripada pertanian sara diri kepada ekonomi pertanian eksport, kepesatan pedagangan domestic dan perdagangan antarabangsa, perkembangan industri pembuatan, dan perubahan cara pengeluaran. Kemuncak perkembangan ekonomi ialah munculnya ekonomi kapitalisme.

Penutup Tahun 1500 hingga tahun 1800 merupakan zaman perkembangan ekonomi kerana kewujudan beberapa faktor yang menggalakkan kelahiran kapitalisme di England. Zaman tersebut boleh dianggap sebagai zaman peralihan antara tamatnya ekonomi feudalism dengan kemunculan revolusi perindustrian dan kapitalisme pada tahun 1750 sehingga tahun 1870.

Soalan 50: Huraikan perkembangan sistem ekonomi perindustrian kedua di Jerman 1. Pendahuluan: Revolusi perindustrian menyebabkan pembangunan industri yang pesat di Eropah Barat (Britain,Jerman,Perancis),Amerika Syarikat dan Jepun. Revolusi kedua ini adalah kesinambungan daripada revolusi perindustrian pertama yang bermula pada lewat abad ke-18 yang tersebar ke seluruh Eropah Barat dan Amerika Syarikat.

59

Menjelang tahun 1890-an,perindustrian di kawasan ini telah mewujudkan syarikat gergasi pertama industry seperti AS Steel,General Electric,Minyak Standard dan Bayer AG menyertai syarikat-syarikat di pasaran saham dunia. 2. Isi-isi penting: Revolusi perindustrian kedua juga dikenali sebagai revolusi teknologi dan merupakan fasa revolusi perindustrian yang lebih besar.pada tahun 1860,sir Henry Bessemer telah mencipta sebuah relau baharu yang boleh menukar besi tempa menjadi keluli dalam kuantiti yang besar. Ciptaan tersebut hanya digunakan pada 1870 selepas prosesnya diubahsuai menghasilkan kuantiti yang seragam. Di Barat Jerman, perkembangan perindustrian meliputi pembukaan lombong arang batu dan bijih besi di Saxony dan Silesia.Pengeluaran arang batu bertambah dua kali ganda antara tahun 1860 hingga tahun 1870.pengeluaran bijih besi meningkat dripada 1.5 juta tan pada tahun 1871 kepada 8.5 juta tan pada tahun 1900. Perkembangan membawa kemunculan penguasaha terkemuka seperti Alfred Krupp yang mengeluarkan barangan alat ganti yang berkualiti tinggi dan peralatan besi.pada tahun 1851,syarikat Krupp mengadakan pameran di Istana Crystal, London yang mempamerkan gerabak kereta api yang terkini dan meriam.Hasilnya,permintaan kereta api dari Jerman meningkat. Sistem Kartel Jerman(Konzerne) digunakan sepenuhnya untuk memastikan penggunaan modal yang lebih cekap.malah Jerman mencontohi dan melaksana daripada apa yang menjadi asas perindustrian Perancis. Pada tahun 1870, Jerman telah mengambil alih tempat England dalam industri kulit. Perkembangan indusrtri kulit di Jerman turut menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat kepada gaya hidup mewah, pertambahan sistem komunikasi dan pengangkutan,kehidupan yang lebih sihat dan mementingkan pendidikan.pada pertengahan tahun 1830-an,pembangunan industri tekstil berlaku dan tertumpu di wilayah Rhineland,Saxony dan Silesia. Pembangunan syarikat kimia dan elektrik Jerman telah menjadi perintis kepada kepesatan perusahaan kimia baharu.Syarikat-syarikat kimia dan elektrik telah membina makmal penyelidikan perindustrian yang dilengkapi dengan ahli kimia dan fizik yang terlatih di university.kesannya,Jerman berjaya memimpin dunia dalam industri kimia dan elektrik. Revolusi perindustrian kedua ini telah berkembang secara beransur-ansur.perkembangan ini merangkumi industri kimia,penapisan dan pengedaran petroleum serta industri elektrik.pada abad ke-20,industri automotif turut berkembang pesat dengan peralihan teknologi dari Britain ke Amerika Syarikat dan

Jerman.pada tahun 1900,industri kimia Jerman telah menguasai pasaran dunia untuk pewarna sintetik Pertambahan pembangunan perindustrian di Jerman menyaksikan pertambahan dalam eksport sehingga menimbulkan masalah dalam meluaskan pasaran.Oleh yang demikian,Otto Von Bismarck berusaha meluaskan tanah jajahan Jerman untuk mendapatkan sumber dan meluaskan perdagangan antarabangsa Jerman.hasilnya,pada tahun 1884,Jerman berjaya mengambil alih bahagian barat daya Afrika, Togoland dan Cameron. seterusnya menguasai Tanganyika dan Afrika Timur. Jerman meluaskan perdagangannya dan kegiatan mendapatkan tanah jajahan di kawasan pasifik dengan menguasai sebahagian New Guinea,dan membeli kepulauan Carolina dari Sepanyol pada tahun 1884. Pada tahun 1897, Jerman meluaskan hubungan perdagangan dengan China bagi mendapatkan arang batu dan mewujudkan pangkalan tentera laut di pinggir laut China.Jerman telah mengugut China dengan menggunakan alasan pembunuhan dua orang paderi Jerman di wilayah Shantung utuk mengadakan perjanjian dengan China.Pada tahun 1898,satu perjanjian ditandatangi dan China bersetuju menyewakan Tsingtao kepada Jerman selama 99 tahun.sepanjang tempoh penyewaan,China tidak akan menjalankan kuasa politiknya ke atas Tsingtao.Seterusnya,China memberikan hak pembinaan jalan kereta api dan mengusahakan perlombongan arang batu di wilayanh Shantung,perjanjian ini memberi keuntugan pada Jerman. Perkembangan ini membolehkan pendapatan negara Jerman meningkat. perolehan pendapatan ini digunakan untuk meningkatkan pembangunan insfrastruktur seperti landasan kereta api. Penubuhan Kartel di Jerman telah banyak membantu perkembangan perindustrian.matlamat Kartel adalah untuk menguasai bekalan dan harga jualan. Kartel Jerman memerlukan kerjasama dari negara luar untuk membantunya mengawal harga dan pasaran antarabangsa.melalui kerjasama dengan bank dan penguasaha perindustrian dari Perancis,Belanda,dan Britain.Kesannya,pada tahun 1907,terdapat 15 juta penduduk Jerman yang bekerja di kilang-kilang perindustrian. 3.Penutup: Revolusi perindutrian kedua adalah kesinambungan revolusi perindustrian pertama yang juga dikenali sebagai revolusi teknologi dan merupakan revolusi fasa yang lebih besar di Jerman. Revolusi ini menyaksikan perubahan gaya hidup masyarakat kepada kehidupan lebih mewah dan mementingkan pendidikan.Pertambahan

60

pembangunan perindustrian di Jerman juga menimbulkan masalah dalam meluaskan pasaran. Pakar sosiologi,Werner Sombart menganggarkan 67%-68% penduduk tertumpu dalam bidang perindustrian. Soalan 51: Huraikan perkembangan sistem ekonomi perindustrian di Jepun Pendahuluan: Pada tahun 1868, sistem ekonomi feudal di Jepun telah digantikan oleh sistem pentadbiran dan ekonomi gaya Barat yang dilaksana oleh Maharaja Meiji menjadikan Jepun lebih dihormati di Barat. Zaman Meiji menjadikan Jepun sebagai negara terkuat di Asia. Permodenan zaman Meiji turut menjadikan Jepun muncul sebagai negara yang termaju ekonominya yang bertukar ekonomi perdagangan di rantau Asia Timur. Perkembangan negara Jepun melalui perindustrian dapat dilihat daripada empat elemen perindustrian. Iaitu industri-proto, perkembangan melalui pelaburan, peralihan bidang dan ekonomi dualisme.

Isi-isi penting: Sektor pertanian menjadi penyumbang utama ekonomi Jepun. Sektor pertanian menyumbangkan hampir 60% daripada jumlah pendapatan kerajaan Jepun.Eksport pertanian seperti sutera dan teh telah menampung pembelian kebanyakan dari jentera dan bahan-bahan perindustrian yang diimport dari Barat. Produktiviti pertanian Jepun sangat tinggi dan berjaya mengekalkan pengeluaran industri-proto Jepun dikawasan Bandar dan luar Bandar.Industri-proto merujuk kepada satu bentuk pengeluaran pembuatan dan organisasi. Peningkatan dan pertambahan pelaburan dicapai melalui pelaburan domestik dalam industri dan insfrastruktur. Kerajaan pusat dan kerajaan tempatan menyelaraskan pembinaan tempatan. Kerajaan Jepun juga membangunkan perusahaan kilang-kilang penggulungan sutera moden di Tomioka dan Maebashi pada tahun 1870,kilang memintal kapas di Nagoya pada tahun 1875,dan kilang benang bulu kambing di Senju pada tahun 1875.Kerajaan Meiji turut membina kilang simen Fukugawa pad atahun 1875 dan kilang kaca Shinnagawa pada tahun 1876. Untuk memastikan perkembangan perindustrian berterusan,kerajaan Meiji telah menyerahkan kebanyakan daripada milik perindustrian ini kepada beberapa buah

syarikat seperti Mitsui,Mitsubishi,Sumitomo,Yasuda dan lainlain.Kemunculan zaibatsu telah mempercepatkan proses perindustrian dan pertumbuhan kapitalisme di Jepun. Kemunculan ekonomi dualisme pada tahun 1910-an sebagai pemacu kepada industri berat seperti industry bahan kimia,besi dan keluli,jentera telah melonjakkan permintaan untuk tenaga kerja mahir yang fleksibel. Buruh-buruh yang dikategori mengikut kemahiran dan pasaran modal muncul di Jepun selepas tahun 1910an.Sektor yang memerlukan dan menggunakan tenaga buruh yang tinggi mendapat upah yang lebih rendah.Ini disebut sebagai dualisme. Ekonomi dualisme turut menyumbang kepada ketidaksamaan pendapatan dan menyebabkan berlaku pergolakan social dalam negeri Penggunaan kaedah terbaik dalam pertanian telah menyumbang kepada kemajuan wilayah-wilayah yang kurang produktif. pertemuan dan penyebaran benih-benih berkualiti telah meningkatkan produktiviti pertanian di seluruh negara.Pada masa sama,berlaku kemajuan dalam bidang pertanian apabila menggunakan teknoligi pertanian yang diimport dari Barat. Penggunaan teknologi kuasa wap telah meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kos,penggunaan kuasa elektrik membolehkan setiap mesin diselengara secara berasingan dan menjadikan seluruh kilang menggunakan jentera elektrik. Kapasiti social untuk mengimport dan menyesuaikan teknologi asing bertambah baik selepas Perang Pasifik. Kerajaan Jepun mewujudkan consensus social dalam melaksanakan pembaharuan tanah dan subsidi pertanian,mengurangkan pecah belah politik,melanjutkan pendidikan wajib,dan perpecahan zaibatsu telah memberi kesan positif. Penubuhan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). MITI bertindak sebagai pembeli tunggal ekonomi dan memainkan peranan untuk mengurangkan persaingan dalam kalangan industri Jepun dan dapat mengawal harga yang perlu dibayar untuk teknologi Barat. Kawalan kualiti dalam industri pemasangan telah dilaksana dan pekerja velajar dengan tekun bagaimana untuk mengendalikan mesin selain daripada berusaha untuk mengeluarkan komponen-komponen sendiri.Jepun berjaya merevolusikan industri pemasangan pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an

Penutup:

61

Perkembangan perindustrian Jepun mempunyai empat elemen perindustrian iaitu industri-proto, pelaburan, peralihan bidang dan ekonomi dualisme. Perindustrian yang pesat dan pemodenan Jepun menyumbang kepada peningkatan besar-besaran dalam pengeluaran dan insfrastruktur Jepun membina industri seperti limbungan kapal dan pelaburan besi yangh kemudiannya dijual kepada usahawan berkaliber.kesannya,syarikat-syarikat tempatan menjadi pengguna teknologi Barat dan menggunakan untuk menghasilkan barangan yang dapat dijual murah di pasaran antarabangsa. yang menyumbang kepada

Pertumbuhan yang berterusan dalam industri-proto di kawasan bandar Jepun turut berlaku di kawasan luar bandar selepas tahun 1700. Hal ini telah memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan produktiviti dalam pengeluaran padi dan tanaman industri yang semakin meningkat seperti the, buah-buahan, mulberi, dan kapas. Malah sumber-sumber domestik ini telah memberi sumbangan yang besar kepada kejayaan industri di Jepun. Mencontohi kuasa Barat Jepun juga membuka pintu negaranya dengan kesediaan untuk mencontohi kuasa Barat. Hal ini disebabkan perubahan dan kemajuan domestic yang dicapai. Beberapa langkah dilaksanakan seperti meningkatkan infrastruktur, membaiki pendidikan, dan melahirkan tahapcelik huruf yang tinggi. Dalam bidang industri-proto, Jepun meniru dari Barat cara pengagihan kuasa, bentuk organisasi dan teknik dalam pengeluaran tenaga, serta pengurusan sumber tenaga seperti arang batu dan bahan api yang lain untuk menjana kuasa wap. Setelah membangunkan ekonomi organik yang bergantung kepada aliran tenaga semula jadi seperti angina, air, dan api secara intensif, Jepun sudah cukup bersedia untuk menguasai pengeluaran bukan organik. Perkembangan infrastruktur dan pertahanan negara Jepun dapat membina pasukan tentera laut moden yang mampu mengehadkan kuasa Barat dan menubuhkan zon penampan perlindungan di Asia Timur yang akhirnya membentuk asas bagi empayar Jepun untuk berkembang di Asia dan Pasifik. Infrastruktur dipertingkatkan melalui peluang pekerjaan,keupayaan untuk mengimport dan mengeksport melalui ekonomi antarabangsa, dan akses kepada teknologi Amerika yang disokong melalui pakatan keselamatan dengan Amerika Syarikat. Melalui langkah-langkah ini, Jepun mengalami pertumbuhan dramatik dan menakjubkan turut mempengaruhi peningkatan dalam kadar pengumpulan modal tetap domestik dan kenaikan dalam nisbah pelaburan terutamanya dalam tabungan isi rumah persendirian. Pembaharuan kerajaan Meiji Pemimpin-pemimpin baharu kerajaan Meiji membentuk negara kesatuan dengan kementerian yang kuat di ibu Negara, Tokyo. Kementerian Pelajaran yang ditubuhkan menggalakkan sekolah rendah wajib bagi orang ramai. Memperkenalkan pendidikan universiti elit yang bertujuan meningkatkan bidang kejuruteraan dan pengetahuan

Soalan 52: Huraikan faktor-faktor perkembangan perindustrian di Jepun A) Pendahuluan

Jepun merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Jepun di bawah kepimpinan Tokugawa telah berjaya dalam bidang ekonomi komersial dan sifat nasionalisme dalam kalangan penduduk turut berkembang. Namun, Jepun masih terus mengamalkan dasar tidak suka kepada orang asing. Pemulihan Meiji telah mempercepatkan perubahan dan perindustrian di Jepun yang membawa kepada peningkatan kekuatan kuasa tentera. Pemulihan Meiji mengubah empayar Jepun menjadi negara industri moden dan sekaligus memperkuatkan angkatan tenteranya. Setelah mengalahkan China dalam Perang China-Jepun Pertama dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepun, Jepun menguasai Taiwan, separuh dari Sakhalin, dan Korea.

B) Isi-isi penting Perubahan perindustrian

Semasa dasar pintu tertutup yang diamalkan di Jepun. Tokugawa telah melaksanakan proses pembandaran, membina rangkaian jalan raya yang baik, dan sebagainya. Langkah ini telah menyumbang kepada pembangunan industri-proto di bandar seperti Osaka dan Edo (kini Tokyo) dan menyediakan prasarana untuk perindustrian pada masa hadapan. Perkembangan perindustrian

62

saintifik. Kementerian Kewangan membina Bank Jepun pada tahun 1882 yangtelah meletakkan batu asas bagi sistem perbankan swasta. Kerajaan membina landasan kereta api berkuasa wap yang menghubungkan empat pulau utama. Pemerintah Meiji menggalakkan syarikat swasta mengambil bahagian dalam projek yang dirancang oleh pemerintah. Peralihan bidang Satu lagi langkah untuk meningkatkan keupayaan dan penghasilan dalam bidang industri ialah dengan beralih daripada pertanian yang menghasilkan produktiviti rendah ke bidang pembuatan yang menghasilkan produktiviti yang tinggi, sektor perlombongan, dan pembinaan. Bidang-bidang tersebut menyumbang kepada peningkatan dan pertumbuhan produktiviti. Semua ini dapat direalisasikan melalui pelaburan. Pertumbuhan seimbang Pertumbuhan seimbang pada penghujung abad ke-19 telah menyumbang kepada industrialisasi Jepun. Pertumbuhan seimbang merujuk kepada sektor yang menggunakan teknologi tradisional dan moden telah meningkat pada kadar yang lebih kurang sama dan penggunaan tenaga buruh terutama gadis-gadis muda yang direkrut daripada isi rumah untuk bekerja di kilang tekstil menggunakan kuasa wap turut meningkatkan produktiviti. Penutup

abad ke-16.Di England,Renaisans bermula pada era pemerintahan Ratu Elizabeth yang dapat dilihat dalam beberapa peringkat. Peringkat pertama ialah zaman Renaisans.zaman Renaisans terbahagi kepada dua peringkat.Peringkat pertama dan peringkat kedua Renaisans bermula pada abad ke-14 hingga ke17.Renaisans peringkat pertama ialah pergerakan intelektual,sastera dan seni yang bermula di itali manakala Resainans peringkat kedua merupakan revolusi yang berlaku dalam bidang keagamaan akibat reformasi protestan. Peringkat kedua ialah Reformasi protestan yang berlaku pada abad ke-15.Renaisans dalam bidang keagamaan yang membawa kepada pecahnya gereja katolik dan terbentuknya gereja protestan. Peringkat ketiga ialah revolusi sains yang berlaku pada abad ke-16 dan abad ke-17.revolusi sains ialah perubahan dan penemuan dalam bidang sains tentang cara melihat dunia semula jadi. Zaman terakhir ialah zaman pencerahan yang berlaku pada abad18.zaman pencerahan ialah perubahan masyarakat dari era kejahilan kepada era baru ekoran perkembangan sains dan manusia.

B) isi-isi penting Kelahiran zaman Renaisans Zaman Renaisans membawa kepada perkembangan dalam bidang keilmuan termasuk dalam agama,politik,social,dan ekonomi.Aliran pemikiran seperti humanisme,individualisme,dan kritis turut berkembang. Renaisans bermaksud kelahiran semula yang merujuk kepada perkembangan keilmuan,keintelektualan,sastera dan seni. Resainans bermula di Itali (1350) dan akhirnya merebak keseluruh Eropah .zaman Renaisans dianggap sebagai zaman pemulihan semula selepas tragedi black Death dan masalah politik yang melanda pada Eropah pada abad ke-14. Semasa berlangsungnya zaman Renaisans,berlaku beberapa perubahan dalam masyarakat Eropah yang mencukupi beberapa aspek: a) Aspek keintelektualan yang mementingkan semangat inkuiri atau penyelidikan dan menekankan pemikiran logic dan falsafah. b) Aspek politik yang membawa zaman Renaisans pembentukan monarki baharu seperti Portugal, England ,Belanda, dan Perancis.pada abad ke-15,berlaku

Oleh yang demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi perindustrian di Jepun telah mengubah empayar Jepun menjadi sebuah negara industri yang moden. Intelektual (England dan Perancis) Soalan 54: Huraikan Perkembangan ilmu di England A) Pendahuluan Perkembangan ilmu di Eropah tercetus kesan daripada gerakan renaisans yang bermula di itali pada abad ke-14.Renaisans bermula sekitar abad ke-14 dan mencapai kemuncaknya pada

3.2

63

c)

d)

perubahan dalam sistem pemerintahan di Eropah yang meliputi kuasa raja (meningkat),kuasa bangsawan (dikurangkan) ,dan usaha untuk menguasai Gereja. Aspek sains,zaman Renaisans merupakan permulaan kepada revolusi sains yang tercetus pada abad ke-17.ahliahli sains pada ketika itu mula menekankan kaedah saintifik yang bertentangan pendapat dengan tokoh lama seperti Aristotle.Mementingkan aspek pemerhatian dalam kajian dan hasil penemuan hendaklah disertakan dengan bukti Empirikal. Aspek seni dan seni bina.zaman Renaisans menyaksikan pengenalan dan perkembangan teknik seni realistic.Teknik ini berkembang dan menjadi permulaan kepada kaedah seni baru yang menggambarkan alam semula jadi secara realistic.sebagai contoh,Leonardo da Vinci melukis anatomi manusia dan alam semula jadi.perkembangan seni bina dapat dilihat dalam reka bentuk bangunan purba.Basilika St.Peter merupakan contoh seni bina agung yang dibina dengan menggabungkan kemahiran tokoh terkenal seperti Michealangelo,Raphael,dan Sangallo.

penemuan dan idea baru ini membawa kepada gambaran dan penjelasan yang lebih luas dan tepat tentang alam semesta. Zaman Pencerahan Zaman pencerahan,revolusi sains telah membawa kepada munculnya zaman pencerahan.zaman pencerahan merujuk kepada era perubahan masyarakat daripada kejahilan @ zaman kegelapan kepada zaman era baru yang moden.Antara tokoh yang terkenal pada zaman pencerahan ialah John Locke,Voltaire,Charles Louis de Secondat dan Montesquieu. C) Penutup Zaman Resainans telah melahirkan masyarakat Eropah yang perpengatahuan.perkembangan dalam bidang Intelektual,agama,sains dan kesenian telah membawa perubahan yang besar dalam aspek pemikiran dan kehidupan masyarakat Eropah.Ramai tokoh yang muncul dengan penemuan dan idea baru sehingga mendorong kepada pembentukan masyarakat yang lebih moden. Soalan 55: Perkembangan ilmu di Perancis Pendahuluan Pada tahun 1495, Renaisans Itali tiba di perancis yg dibawa oleh Raja Charles VIII selepas pencerobohan Itali. Faktor yang mengalakkan penyebaran sekuralisme ialah tidak keupayaan gereja menawarkan bantuan untuk menentang peristiwa Black Death. Pada tahun 1533, Catherine deMedici yg berusia 14 tahun (15191589) lahir di Florence.merupakan anak kepada Lorenzo II dengan Hendry,anak kedua Raja Francis I dan Ratu Claude.terkenal dengan perannya dalam perang agama perancis dan membuat sumbangan secara langsung dalam membawa seni, sains dan muzik (termasuk asal-usul ballet) Soalan 56: Bincangkan karya dan Montesquieu dalam aspek intelektual. a) Pendahuluan sumbangan Charles Louis

Reformasi Protestan Reformasi protestan dipelopori oleh tokoh martin Luther dan john calvin.faktor tercetusnya reformasi kerana ketidakpuasan hati dengandokrin,ritual dan organinisasi gereja Roman katolik dan merupakan perusahaan pembaharuan Gereja roman katolik(GRK). Golongan reformasi ini berusaha untuk menghapuskan dokrin palsu dan juga amalan rasuah dikalangan penguasa gereja.reformasi diperluaskan lagi dengan alat pencetakan dan pembaharuan dalam bidang teologi kontemporari iaitu menilai semula hubungan antara manusia dan tuhan. Perkembangan media cetak banyak membantu penyebaran idea reformasi.Kitab bible telah diterjemahkan dalam bahasa jerman sekaligus telah merangsang perkembangan literasi. Revolusi Sains Revolusi sains,bermula di Itali dan berkembang keseluruh Eropah dan melahirkan masyarakat yang maju.pada abad ke-16 dan 17,banyak penemuan baru dalam bidang sains.kemunculan dan perkembangan revolusi sains telah menjadi batu asas kepada sains moden.Ilmu pengetahuan berkembang pesat dengan penemuan dan idea baru yang tidak wujud sebelum ini.hasil

64

b)

Chales Louis Montesquieu (Chales L.M) dilahirkan pada 18 Januarai 1689 dan meninggal dunia pada 10 Februari 1775.Beliau dilahirkan di Chanteau de la Brede barat daya Perancis. Ayahnnya Jacques de Scondat merupakan seorang tentera.Ibunya pula bernama Marie Francoise de Pesnel .seorang wanita warak dan kaya. Montesquieu dan bersekolah di Chatholic Collage of Juiny dan melanjutkan pelajaran difakulti undang-undang di university Bordeux dan berjaya menjadi seorang peguam (1708) Pada tahun berikutnya Montesquieu mewarisi kekayaan dan gelaran Montesquieu setelah bapa saudaranya meninggal. c) Isi-isi penting:

Menjelaskan konsep dan maksud pengasingan kuasa dalam pemerintahan mengikut doktrin ini, kuasa pemerintahan sesebuah negara terbahagi kepada tiga buah badan iaitu perundangan,eksekutif dan kehakiman. Selain itu, karya ini juga menekankan bahawa bidang tersebut mempunyai bidang kuasa yang tersendiri. Tujuan pengasingannya ialah untuk menggelakan pertindihan bidang kuasa bagi memastikan seseorang tidak berkuasa lebih daripada satu. Penutup

1) Menghasilkan tiga karya iaitu, Lettres Persanes (1721), The Considerations on the cause of the Grander and Decandenve of the Romans (1734) dan Spirit of the Laws (1748) Bagi karya Lettres Persanes mengisahkan dua orang Persia yang bernama Usbek dan Rica yang menggembala ke perancis. Dalam bentuk surat karya ini menceritakan cara wanita dikawal oleh sida yang bertanggungjawab terhadap wanita sehingga dibenarkan membunuh. Selain itu, pemerhatian kedua-dua pengembara ini tentang masyarakat Perancis dan persepektif mereka sebagai orang luar juga di garap dalamkarya ini. Tema yang ingin dipaparkan ialah kemerosotan moral di penghujung zaman pemerintahan Raja Louis XIV dan Raja Louis XV.

Menghabiskan sebahagian besar hidupnya untuk mengembangkan idea politik pemerintahannya iaitu doktrin pengasingan kuasa di dalam tulisan tesebut. Atas kesungguhan beliau ,karya tersebut telah member kesan yang mendalam sama ada intelektual mahupun politik. mereka juga mempopularkan istilah feudalisme walaupun telah lama wujud . Namun Mosontesquieu menjadikan istilah ini dikenali dan diterima oleh masyarakatnya.

Soalan 57 : Bincangkan karya dan sumbangan Adam Smith dalam aspek intelektual. a) Pendahuluan merupakan seorang pakar ekonomi dan ahli falsafah dari Scotland yang terkenal kerana pengaruh bukunya The Wealth of Nations dan dianggap sebagai bapa ekonomi moden. Merupakan anak kepada Margeret Dauglas. Dilahirkan di Kirkcaldy. Ketika berumur 4 tahun,pernah diculik oleh sekumpulan Gipsi tetapi Berjaya diselamatkan oleh bapa saudaranya. Beliau sangat rapat dengan ibunya dan ibunyayang menggalakkan beliau Berjaya dalam pelajaran. Pada tahun 1762 ,pihak university Glasgow menganugerahkan belian Doktor undang-undang. Beliau meninggal dunia pada 17 julai 1790 di Edinburg dan disemadikan di Canongate ,Kirkyard.

2) The Considerations on the cause of the Grander and Decandenve of the Romans Mengenai sejarah kebangkitan,kegemilangan dan kejatuhan kerajaan Rom . Dalam karya ini, Monstesquie menyelidik sebabsebab dan latar belakang serta kehancuran kerajaan Rom . Beliau menyatakan bahawa untuk memahami kegemilangan dan kehancuran sebuah empayar ,seseorang harus memahami masyarakatnya. Beliau juga mengkaji peristiwa yang menimpa tentera Rom yang akhirnya membawa kepada kejatuhan Rom.

b) isi-isi penting 3) Spirit of the Laws (1748) Pengasas kepada disiplin ekonomi moden . Menjelaskan tentang undang-undang manusia dan institusi sosial. Beberapa perkara dibincangkan di dalam buku ini seperti bentukbentuk pemerintahan,adat kebiasaan dan iklim. Beliau memperkenalkan satu teori yang mengatakan seseorang individu boleh membina kehidupan lebih bermoral dengan

65

mengetengahkan idea untuk mengakhiri sistem feudal dan memperkenalkan laissez-faire iaitu satu kerajaan berasaskan pasaran bebas. Didalam bukunya , The Teory of moral Sentiment ,beliau menulis tentang teori motivasi yang cuba untuk mengamankan perasaan yang menekankan kepentingan sendiri. Karya The Wealth of Nations Beliau menyatakan bahawa pasaran dibawah sesuatu syarat mengaturi sistem dengan sendirinya akan mengeluarkan lebih banyak barangan daripada satu pasaran yang terkawal yang menjadi satu perkara yang biasa pada waktu itu. Hanya membenarkan kerajaan memegang tanggungjawab yang tidak dapat dilakukan oleh badan yang bergantung kepada keuntungan sahaja .Sebagai contoh , menghalang seseorang daripada menggunakan kekasaran atau penipuan untuk mengelakkan persaingan,perdaganganatau pengeluaran. Adam smith mempunyai amalan dan kepercayaan ekonomi yang tersendiri. Kekayaan Negara di nilai dari segi stok .emas dan perak .sebagai contoh, mengimport barangan dari luar Negara dianggap merosakkan kerana ini bermakna kekekayaan mesti dilepaskan untuk membayar barangan tersebut .Manakala mengisport barangan dianggap baik kerana kekayaan ,iaitu logam ,emas dan perak kembali kepada mereka. Seterusnya, pekeja-pekerja mahir tidak dibenarkan bergerak bebas ke Bandar lain untuk memasarkan barangan. Pengilang dan pedagang hendaklah menghantar petisyen kepada raja untuk melindungi monopoli. Peralatan yang menjimatkan tenaga buruh dilarang sekali kerana di anggap menjadi ancaman kepada pihak pengeluar . Menerbitkan karya pertama pada tahun 1759 bertajuk the theory of moral sentiments Kesedaran terhasil daripada perhubungan sosial .Beliau menyatakan bahawa moral bergantung kepada simpati antara agen dan penonton. Dengan kata lain,indivudu dan masyarakat berkait rapat dengan moral.

Beliau cuba menyelaraskan tentang punca dan kebolehan manusia untuk membentuk pertimbangan moral walaupun wujud kecenderungan kearah kepentingan semula jadi. Beliau juga menyelidik pemikiran moral masyarakat pada ketika itu dan menyatakan bahawa kesedaran sebenarnya adalah hasil daripada perhubungan sosial. c) penutup Adam s. Percaya bahawa kerajaan mempunyai tiga fungsi utama iaitu rakyat dilindungi daripada pemikiran tentera, warganegara dilindungi daripada ketidakadilan dan menyediakan kemudahan seperti jalan raya dan sebagainya yang tidak boleh disediakan oleh individu. Soalan 58. Bincangkan Sumbangan Jean-Jacquas Rousseau Dalam Aspek Intelektual. PENDAHULUAN. Intelektual atau intelengensia berasal dari Rusia dan digunakan pada abad ke-19. Merujuk kepada satu kumpulan kecil golongan elit. Direkrut daripada segala kelas atau golongan. Selain itu juga, ditemui dalam kalangan pendukung atau penentang pergerakkan budaya atau politik. Ia juga menjauhi diri daripada bergaul dengan masyarakat tetapi bergaul didalam golongan sendiri.Tertarik kepada idea pengetahuan mekanikal, teknikal, idea2 agama dan sebagainya. Seterusnya, beliau merupakan salah seorang pemikir yang sangat berpegaruh pada zaman Englightmen pada abad ke-18 di Eropah. Zaman Englightmen merujuk kepada gerakkan budaya intelektual yang berusaha untuk menggembleng kuasa mereformasikan masyarakat dan berpengetahuan. Malahan, sains dan perkembangan intelektual diberi penekanan dan perkara berkaitan tahyul tidak diterima.Gerakan ini menentang penyalahgunaa kuasa dalam gereja dan negara.

ISI-ISI PENTING: Menghasilkan karya muzik Diderot dan D Alemberts. Menghasilkan beberapa hasil karya muzik untuk Diderot dan D Alemberts. Pada 1750, beliau menerbitkan karya bertajuk Discourse on the Arts and Sciences. Malahan, hasil karyanya telah memenangi anugerah akademi dan menjadi terkenal. Selain itu, muzik masih merupakan perkara penting dalam hidupnya dan selepas beberapa

66

tahun operanya yang bertajuk Le Devin Do Village telah menjadikan Rousseau sangat terkenal dan menyebabkannya diterima dan dihargai.Selepas itu Rousseau telah berhenti berkarya dalam bidang muzik.Namun begitu, terhasillah karyanya seperti Discourse On The Origen of Ineaquality (1755), La Novvella Heloise (1761), Emile (1762), The Social Contract (1762) dan Confessions (1770) yang meningkatkan popularitin beliau. Karya terakhirnya ialah Judge of Jean-Jaques dan Reveries of a Solitary Walker. Menghasilkan Karya Discourse on The Arts and Sciences Karya Discourse on The Arts and Sciences telah mengharumkan nama Rousseau. Selai itu, bahagian pertama mengenai kajian sejarah dan Rousseau menunjukkan bagaimana masyarakat yang maju berkembang dari segi seni dan sains mengalami kemerosotan dari segi moral dan nilai2 murni. Seterusnya, beliau mendakwa bahawa Mesir purba mula runtuh setelah falasafah dan seninya berkembang maju.Malahan, menurutnya lagi perkara ini turut berlaku kepada Greek purba yang mengalami nasib yang sama walaupun asalnya Greek purba sangat mementingkan nilai keberanian tetapi apabila sains dan seni mula berkembang, masyarakatnya menjadi masyarakat yang berasaskan kemewahan dan keseronokkan.Di samping itu, beliau menyokong Sparta yang mengetepikan artis dan para saintis.

Karya Discourse on The Origin of Ineaquality pula didedikasikan oleh Rousseau kepada Republik Geneva. Rousseau cuba menjelaskan sifat manusia secara semula jadi tanpa kualiti2 yang terbia akibat sosialiasi, iaitu memahami manusia dalam keadaan alam semula jadi tulen.Namun begitu, bertentangan dengan pendapat pada zaman itu terutamanya pendapat Aristotle yang menyatakan bahawa keadaan masyarakat sivil itu adalah keadaan semula jadi manusia. Selain itu, gambaran Rousseau tentang manusia dalam keadaan semula jadi adalah berbeza dengan pendapat pada zamanya. Di samping itu, menurut Rousseau cara hidup seperti ini boleh menghasilkan kebebasan dan keselamatan serta mewujudkan persaudaraan. Karya Discourse on The Origin of Inequality dikatakan salah satu dokumen yang paling revolusioner pada abad ke-18 dieropah.Seterusnya, karya ini menujukkan bagaimana perkembangan tamadun merosakkan kebahagiaan semula jadi dan kebebasan manusia dengan mencipta ketidaksamaan tiruan dalam kekayaan,kuasa, dan keistimewaan sosial.Malahan, menujukkan bahawa manusia primitif adalah sama dengan manusia lain kerana setiap individu adalah bebas tetapi apabila masyarakat menjadi lebih moden, ahli2 yang kuat dan paling pintar dalam masyarakat memperolehi kelebihan yang tidak semula jadi keatas saudara mereka yang lemah.Selain itu, perlembagaan yang digubal untuk membetulkan ketidakseimbangan ini melalui keamanan dan keadilan sebenarnya tidak melakukan apa2 tetapi mengekalkan perkara ini.

Memperjuangkan pengetahuan tingkahlaku dan akhlak yang baik Rousseau juga mengiktiraf Socrates sebagai seorang yang bijak kerana menyedari kebinasaan yang disebabkan oleh seni dan sains.Tambahan pula, beliau menyatakan seni dan sains lahir daripada kemaksiatan manusia.Hal ini dapat dilihat seperti, geometri lahir daripada kerakusan, fizik daripada semangat ingin tahu yang sia2 dan falsafah moral daripada rasa bangga.Malahan, Rousseau terus menyerang sains dengan mengutarakan bagaimana sains tidak menyumbang kepada nilai moral.Selain itu, menurut beliau sains menjadikan hidup lebih mudah dan menyeronokkan tetapi bukan bertambah baik dari sei moral.Walaubagaimanapun,beliau menyokong pemikir yang dianggap bijak seperti Bacon, Descrates dan Newton. Beliau juga mahu majority rakyat memberikan perhatian kepada memperbaiki tingkah laku dan akhlak berbanding memajukan seni dan sains.

PENUTUP Jean Jaques Rousseau telah memberikan banyak sumbangan yang penting kepada perkembangan intelektual di Eropah. Beliau juga telah menulis beberapa buku yang bermanfaat dalam perkembangan tersebut.Malahan idea2 Rosseau telah menjadi elemen utama di dalam pengisytiharan Perhimpunan Kebangsaan Revolusi Perancis serta digunakan oleh pemikir2 Amerika.Selain itu, Beliau juga menjadi terkenal melalui bidang pendidikan kerana teori Naturalisme yang diperkenalkan melalui karyanya bertajuk Emile yang mengkhusus kepada pendidikan awal kanak2.Akhir sekali, falsafah beliau juga menekankan empat perkara seperti kebebasan, perkembangan, minat dan aktiviti.Kemudiannya pendapat yang diutarakan beliau telah menjadi asas kepada pembentukan kurikulum.

Menghasilkan Karya Discourse on The Origin of Ineaquality pula didedikasikan oleh Rousseau kepada Republik Geneva

67

3.3

Kemajuan Pendidikan (Perancis dan Jerman)

Soalan 59 : bincangkan sejarah dan pertumbuhan pendidikan di perancis. Pendahuluan Pendidikan telah bermula sejak kewujudan manusia dan cara serta sistem pendidikan yang diamalkan adalah berbeza mengikut masa,tempat,dan adat resam yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat. Pendidikan diperoleh daripada pelbagai sumber dan bentuk. Perkembangan sistem pendidikan di Eropah berlaku selepas zaman Renaisans yang banyak melahirkan elemen baharu dalam bidang pendidikan . Perkembangan sistem pendidikan pada abad ke 18 terletak pada golongan raja yang memerintah .Maka pendidikan lebih menjurus kepada kelas-kelas istimewa .Di Perancis usaha untuk meluaskan pendidikan telah dilaksanakan oleh golongan belia. Pendidikan yang dijalankan lebih praktikal dan menjurus kepada mempelajari ilmu sains,matematik, dan vernakular.

telah digantikan dengan hujah dan fakta saintifik yanb membawa kepada pandangan bahawa semua orang mempunyai kapasiti yang sama dan pendidikan tidak harus terhad kepada kelas tertentu atau jantina. Sebelum abad ke 17 dan 18 Sistem pendidikan asas dimulakan oleh Jules Ferry, Menteri Pelajaran pada tahun 1880. Beliau mahukan sebuah sekolah yang mempunyai guru yang terlatih disetiap Bandar dan kampung untuk menyampaikan pendidikan yang sempurna dan wajib kepada semua golongan dan tidak harus berada di bawah pengawalan gereja. Pada tahun1880 ,telah wujud pemisahan yang jelas antara gereja dengan pihak pemerintah. II. Pertumbuhan sistem pendidikan Kadar celik huruf di Eropah dari abad 17 -18 menigkat dengan ketara. Pendidikan teral disediakan untuk semua kelas masyarakat. Pada pertengahan 1920 an ,majoriti masyarakat Perancis adalah celik huruf dan 50 peratus daripada mereka telah memperolehi apa yang dipanggil sebagai Certificate detudes yang diberikan selepas tamat pendidikan rendah pada usia 12 tahun. Walaubagaimanapun ,hanya 3 peratus penduduk mendapat manfaat kerana masalah yuran yang dikenakan. Konsep literasi Menggambarkan keadaan pada abad 17 dan 18 adalah bebeza dari segi definisi literasi atau cekik huruf sekarang. Terdapat perubahan yang ketara dalam bidang pendidikan pada abad ke 18 di Eropah .Secara amnya,kadar celik huruf di Eropah pada abad ke 18 hampir dua kali ganda berbanding abad ke 17. Kadar celik huruf meningkat dengan ketara terutamanya di kawasan padat penduduk dan kawasan sekitar sekolah-sekolah agama.

Isi isi penting: I. Sejarah pendidikan Semasa Zaman pencerahan dan Revolusi Perancis. Sistem pendidikan di eropah sentiasa mengalami kemajuan dan proses ini berterusan sepanjang tempoh zaman pencerahan dan revolusi perancis. Dalam tempoh tersebut ,pembangunan dan perkembangan dalam sistem pendidikan menigkat dan menjadi lebih signifikan. Peningkatan dalam sistem pendidikan membentuk masyarakat membaca yang lebih besar .Hal ini terjadi kerana ledakan pencetakan yang menigkatkan permintaan daripada pembaca daripada pelbagai golongan masyarakat dan kelas sosial. Sebelum Zaman Pencerahan Sistem pendidikan belum begitu dipengaruhi oleh Revolusi Saintifik .Apabila Revolusi Saintifik menembusi pandangan tradisional pada masa itu , agama,dan kepercayaan karut

Konflik antara istana dan gereja

68

Pihak gereja dan istana berpendapat bahawa institusi pendidikan seperti universiti dan kolej boleh mengekalkan dominasi masing-masing. Walau bagaimanapun , subjek yang diajar di institusi ini adalah terhad dan hanya menyokong salah satu pihak sama ada gereja atau kerajaan.

Pada zaman pencerahan perpustakaan awamtelah dibiayai oleh kerajaan dan boleh digunakan oleh semua masyarakat secara percuma. Ini merupakan perubahan yang berlaku kepada institusi awam seperti perpustakaan dan muzium pada zaman pencerahan.

Perubahan dalam keperluan di alam pekerjaan Perubahan dalam keperluan alam pekerjaan atau kerjaya berpendapatan tinggi juga telah menyumbang kepada keperluan untuk berpendidikan tinggi. Kriteria untuk pekerjaan seperti ini telah di perketatkan .

Peningkatan bilangan kedai kopi,kelab,akademi, dan sebagainya menjadi lokasi sebagi memperolehi pendidikan. Kedai kopi @ university Penny menjadi tempat untuk orang ramai berkumpul , membaca, belajar, dan berdebat antara satu sama lain. Kedai kopi mempunyai reputasi sebagai pusat pembelajaran tidak formal. Walaupun kedai kopi umumnya boleh diguna semua orang kebanyakan daripada kedai-kedai kopi ini tidak membenarkan wanita menyertai pebincangan. Secara amnya, kadar celik huruf telah menigkat bagi kedua-dua jantina . walau bagaimanapun ,terdapat juga perbezaan daripada segi pendidikan,yang diterima kedua-dua jantina.

Pencetakan bahan bacaan yang sangat penting. Pencetakan buku yang menigkat telah menyebabkan kadar literasi meningkat. Bilangan buku yang diterbitkan dalam tempoh Zaman Pencerahan meningkat secara mendadak kerana peningkatan dalam kadar celik huruf dan penigkatan permintaan untuk buku. Walau bagaimanapun, sepanjang abad 18 ,peratus minat membaca genre tradisional seperti agama telah menurun manakala buku-buku Almanak meningkat.

Sastera dalam bahasa perancis Sastera yang menekankan sains dalam bahasa perancis telah mendapat sambutan. Walau bagaimanpun ,sastera kontemporari juga menigkat pada abad ke 18. Selain itu ,terdapat perubahan dalam pencetakan buku Sebelum abad 18 , kebanyakan buku menggunakan bahasa latin tetapi tdengan peredaran masa peratus buku yang dicetak dalam bahasa latin berkurang. Malah ,permintaan buku-buku perancis menigkat dan ini menyebabkan peningkatan di dalam penerbitan buku-buku dalam bahasa perancis yang menebakan bahas tersebut terus tersebar.

Peningkatan dalam bilangan penerbitan yang dihasilkan oleh penulis wanita. Kemunculan feminisme dalam pendidikan semasa Zaman pencerahan dan Revolusi Perancis telah menyebabkan berlakunya peningkatan dalam bilangan penerbitan yang dihasilkan oleh penulis wanita. Bilangan wanita yang menerbitkan karya mereka dalam bahasa perancis pada abad 18 kekal sekitar 55-78 . Bilangan penulisan oleh wanitaterus meningkat selepas Revolusi Perancis dari tahun 1789 sehingga 1800.

Penutup Sistem pendidikan memainkan peranan penting dalam anjakan dan transformasi idea .sistem pendidikan di eropah sentiasa mengalami kemajuan dan proses ini berterusan sepanjang tempoh Zaman Pencerahan dan Revolusi Perancis. Perkembangan sistem pendidikan di Eropah berlaku selepas zaman Renaisans yang banyak melahirkan elemen baharu dalam bidang pendidikan .

Pembinaan perpustakaan awam Zaman Pencerahan.

69

Perkembangan sistem pendidikan pada abad ke 18 terletak pada golongan raja yang memerintah .Maka pendidikan lebih menjurus kepada kelas-kelas istimewa .Di Perancis usaha untuk meluaskan pendidikan telah dilaksanakan oleh golongan belia. Pendidikan yang dijalankan lebih praktikal dan menjurus kepada mempelajari ilmu sains,matematik, dan vernakular.

Soalan 60: Bincangkan Sejarah dan pertumbuhan sistem perndidikan di Jerman Pendahuluan : Semasa abad ke-18, kerajaan Jerman antara negara pertama di dunia yang memperkenalkan cukai yang dibiayai dan amnya pendidik rendah adalah wajib. Pendidikan terdiri daripada kursus lapan tahun pendidikan rendah yang dipanggil volksschule. Pendidikan menyediakan bukan sahaja kemahiran yang diperlukan dalam dunia industri yang awal seperti membaca, menulis dan mengira, pendidikan yang tegas dalam etika, tugas, disiplin dan ketaatan. Falsafah tentang tugas negara telah digabungkan dengan pandangan John Locke, seorang ahli falsafah inggeris yang sangat berpengaruh pada zaman pencerahan. Jerman telah menubuhkan satu sistem pendidikan tiga peringkat yang dianggap saintifik yang mula dirangka pada tahun 1807 dan telah disempurnakan menjelang tahun 1819. Sistem pendidikan di Jerman menekankan sistem kawalan pemikiran atau kawalan minda. Isi-isi Penting : Martin Lurther telah menganjurkan kewajipan pelajaran supaya semua rakyat bebas akan dapat membaca dan mentafsir kitab Bible. Pentadbiran sekolah dipengaruhi oleh masalah yang berlaku antara raja, golongan Gereja Lutheran. Golongan ini tidak disukai oleh raja dan golongan Pietism menyebelahi raja. Golongan Pietism merupakan kumpulan reformis dalam Lutheranisme serta mengadakan satu pakatan politikdengan raja Prusia berdasarkan kepentingan bersama untuk memecahkan dominasi Gereja Lutheran. Golongan tersebut menekankan keperluan kerohanian dalaman dan hal ini boleh dicapai melalui pembacaan kitab Bible. Golongan Pietism juga membantu membentuk prinsip-prinsip sistem sekolah awam yang moden termasuklah penekanan pada literasi. Pendidikan dianggap sangat penting untuk menanamkan ketaatan sosial dalam kalangan rakyat melalui Indoktrinasi. Oleh itu, sekolah-

sekolah menggunakan bahasa rasmi untuk memupuk kesetiaan kepada raja dan melatih lelaki muda menjadi tentera dan golongan birokrat. Pendidikan dikategorikan sebagai salah satu tugas kerajaan. Pada tahun 1763, aoabila raja Frederick II mengumumkan persekolahan wajib untuk semua kanak-kanak antara usia lima hingga tiga belas tahun. Peperiksaan akhir, abitur telah diperkenalkan pada tahun 1788 dan dilaksanakan di semua sekolah menengah menjelang tahun 1812 dan diperluaskan ke seluruh Jerman pada tahun 1871. Lulus abitur menjadi pra-syarat untuk menceburi profesion yang telah dipelajari dan perkhidmatan awam. Pada tahun 1809 pula, ahli falsafah Prusia yang merupakan Menteri Pendidikan, Wilhelm von Humboldt melaksanakan pembaharuan sistem pendidikan Prusiaatau Jerman yang dipengaruhi oleh pendebatan idealistik. Apabila empayar Jerman ditubuhkan pada tahun 1871, Jerman mengalami perkembangan sistem persekolahan dan sistem persekolahan menjadi lebih berpusat. Jerman telah memperkenalkan sekolah menengah pertama pada tahun 1872. 4 jenis sekolah menengah telah dibangunkan antaranya : Gymnasium selama lapan atau sembilan tahun (tumpuan kepada bahasa Latin) Realgymnasium selama sembilan tahun (tumpuan kepada bahasa Latin, moden, sains dan math) Realschule selama enam tahun (tanpa kelayakan masuk ke universiti) Oberealschule selama sembilan tahun (tumpuan kepada bahasa-bahasa moden, sains dan math)

Penutup : Pada awal abad ke-20, sekolah tersebut telah mencapai pangkat dan keistimewaan yang sama walaupun mempunyai prestij yang berbeza. Oleh itu, pendidikan telah bermula sejak kewujudan manusia dan cara serta sistem pendidikan yang diamalkan adalah berbeza mengikut kuasa, tempat dan adat resam yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat. Proses seseorang mendapat pendidikan adalah sepanjang hayat kehidupannya di dunia ini bermula dari kelahirannya dan berterusan hingga ke akhir hayat. TEMA 4: NASIONALISME DAN PEMBENTUKAN NEGARA BANGSA

70

4.1 Reaksi masyarakat tempatan terhadap perluasan kuasa Barat (China dan India) Soalan 61: Bincangkan isu-isu / Faktor-faktor yang merenggangkan hubungan China dan Barat. a) Pendahuluan Pertengahan abad ke 19, imperialis Barat mula mengasak China yg membuatkan era baharu dalam sejarah China kerana kedaulatannya diceroboh oleh kuasa Barat. Hal demikian membawa kepada kerenggangan hubungan pihak Barat dan China. Namun Kerajaan China masih berbangga dengan menganggap negara mereka Middle Kingdom. iaitu mempunyai tamadun yang tinggi. Mereka keberatan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Barat kerana menggangap orang Barat sebagai Fan Len (orang gasar) dan Fan Kwae (hantu Asing) Sistem pemerintahan China juga tidak mempunyai pejabat hal ehwal luar. Maharaja institusi tertinggi diikuti majlis tinggi dan sekretariat tertinggi. Timbul ketegangan hubungan antara kuasa Barat dengan China hingga membawa peperangan kedua belah pihak dan memberi impak besar kepada sejarah perjalanan China.

Pemerintaha china mengenakan pelbagai sekatan keatas pedagang asing. Pedagang asing dibenarkan sebagai Cohong .Barang yang diniagakan juga ditentukan oleh Co-hong . 2) Isu candu Perdagan barat dengan china lebih menyebelahi pihak china. Pihak british cuba membawa barang mereka dari India dengan memperkenalkan barangan tekstil di china tetapi gagalmenembusipasaran china. Mereka amat memerlukan eh dan sutera dari china yang mendapat permintaan tinggi di Eropah. Keengganan china membeli barang dari britian menyebabkan wujudnya perdagangan satu hala yang merugikan kerajaan british. Oleh yang demikian bagi mengimbangi perdagangan yang berat sebelah itu ,pedagang Barat mencari alternatif dengan membawa masuk candu dari Iindia. Candu kemudiannya menjadi barang paling digemari oleh masyarakat china tidak kira golongan bangsawan atau atasan. Kemasukan Candu mengakibatkan pengaliranwang keluar yang banyak .Keadaan ini telah menjejaskan ekonomi China.Pada tahun 1838,Maharaja Tao Kuang telah mengeluarkan perintah yang mengharamkan penggunaan dan perdagangan candu. 3) Isu perudangan Isu perundangan turut menjadi isu yang merenggangkan hubungan china dengan kuasa-kuasa Barat . Mengikut prinsip keadilan china seseorang yang dituduh melakukan jenayah dianggap bersalah sehinggalah kebenaran dapat dibuktikan . Falsafah undang-undang di china berbeza dengan falsafah undang-undang barat .Undang-undang barat berdasarkan konsep tanggungjawab individu manakal china pula doktrin tanggungjawab berkumpulan diamalkan. 4) isu agama Kristian Perasaan anti asing bertambah kerana kegiatan mubaligh Kristian di kawasan pendalaman dan luar dari Canton. Ramai rakyat China Berjaya dikristiankan . Perkembangan ini mengancam kebudayaan dan tradisi orang China yang berpegang kepada kepecayaan nnek moyang,Confucius,dan Taoisme. 5) isu kawasan petempatan orang asing

b)

Isi-isi penting

1) Isu perdagangan Pedagang barat terutamanya British mengharapkan keuntungan perdagangan yang berlipat ganda jika mereka menjalankan perdagangan dengan Negara China tetapi impian mereka tidak kesampaian disebabkan kerajaan Manchu mengamalkan dasar tutup pintu atau disebut dasar pemencilan . Masyarakat china mempunyai pandangan yang negatif terhadap perdagangan dan menganggap perdagangan sebagai pekerjaan yang hina. Justeru, perdagangan tidak digalakan terutama dengan kuasa-kuasa barat. Sebaliknya perhatian diberikan kepada pertanian sara diri.

71

Mempunyai sistem pentadbiran tersendiri dan tidak dikawal oleh pemerintahan china.Penduduk hanya perlu membayar pajakan kepada China ..Diwilayah pajakan ini ,orang asing membentuk majlis perbandaran mereka sendiri ,undangundang,mahkamah,polis dan pasukan pertahana awam. Pihak British dan Amerika Syarikat bersetuju menggabungkab wilayah konsensi mereka kepada satu pentadbiran. Kuasa Barat juga menceroboh secara langsung wilayah China .Pengambilan Hong kong oleh British ,Macau oleh Portugis, China juga menghadapi masalah pencerobohan Rusia di lli,singkiang. 6) isu Pengenalan teknologi Barat. Pengenalan teknologi barat di china telah menyebabkan pengganguran berlaku dalam masyarakat china dalam jumlah yang ramai.Pengenalan teknik baharu dalam bidang perlombongan mempercepatkan penggunaan sumber alam yang jumlahnya terhad. Sarjana china percaya bahawa barat tidak ikhlas mengajar. Mereka juga percaya bahawa pengenalan teknologi Barat hanya membawa keuntungan jangka masa pendek sahaja. C) Penutup Kuasa barat akhirnya mengalami perubahan besar dalam bidang ekonomi kesan daripada Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah bermula di England pada abad ke 12. Kesan daripada revolusi tersebut membawa kepad pertumbuhan penduduk dan kekayaan kepada Negara-negara barat dan mereka juga inginkan bahan mentah. Bahan mentah tersebut untuk memenuhi lagi keperluan industry di Eropah dan pasaran untuk barangan keluaran mereka. Soalan 62. Huraikan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat China terhadap campur tangan pihak asing. A) Pendahuluan Pada pertengahan abad ke-19, China mula diasak oleh imperialis Barat. Keadaan ini memulakan era baharu dalam searah China kerana kedaulatannya diceroboh oleh kuasa barat. Ketidakpuasan hati para pedagang dan pegawai Barat mula memuncak dengan

pelbagai insiden yang mereggangkan hubungan antara pihak Barat dan kerajaan China. Kerenggangan hubungan China terhadap kuasa Barat berpunca kepada beberapa isu iaitu isu perdagangan, candu, perundangan, agama Kristian, kawasan petempatan orang asing, dan teknologi Barat. Atas masalah ini, China telah melakukan beberapa tindakan. Isi-isi penting:

B)

Terdapat dua kumpulan anti asing di China. Kumpulan pertama ialah golongan yang membenci orang asing tetapi tidak bertindak. Kumpulan kedua ialah golongan yang menolak semua kehadiran asing seperti agama Kristian dan teknologi Barat. Agama Kristian yang dibawa oleh orang Barat megancam kedudukan agama dan kepercayaan tradisi China seperti Confucius, Taoisme dan Buddha. Pada tahun 1870, berlaku gerakan menentang mubaligh Kristian di Tientsin. Orang China berprasangka buruk terhadap aktiviti membaptis yang dijalankan oleh rahib wanita terhadap kanak-kanak China yang sakit.Golongan mubaligh dituduh mencungkil mata kanak-kanak untuk tujuan membuat logam yang berharga. Ada juga tuduhan menyatakan bahawa kanak-kanak China disihir, dipotong badan, diambil hati, dan mata mereka untuk dijadikan ubat. Pada tahun 1899, orang China marah dengan tindak-tanduk kuasa asing yag menceroboh wilayah China. Peristiwa ini dikenali sebagai pemberontakan boxer. Pengikut Boxer mendakwa aktiviti orang asing telah membawa kemarahan Tuhan yang menurunkan bencana kepada penduduk China. Oleh itu, orang China bertanggungjawab untuk menghapuskan oraang asing yang ada dibumi China. Kumpulan Boxer (peninju) medapat restu daripada maharani dan gabenor-gabenor wilayah. Mereka menggalakkan perkembangan kongsi gelapbertujuan memperkuatkanChina supaya tidak terjejas oleh kemaraan kuasa-kuasa barat yang semakin berleluasaketika itu. Maharani Dowager juga telah mengisytiharkan perang terhadap kuasa Barat. Tindakan tersebut merupakan akibat rasa terkilan kerana campur tangan Barat dalam urusan Negara China. Keputusan mengisytiharka perang tidak medapat sokongan daripada pegawai-pegawainya di beberapa wilayah China. Pegawai seperti Chang Chih-tung dan Li Hung-chang telah mengabaikan arahan Maharani Dowager berperang dengan Barat. Ada juga pegawai di wilayah tertentu yang memberi jaminan utuk melindungi warga asing. Oleh itu, kebangkitan Gerakan Boxer hanya meletus di

72

beberapa kawasan sahaja seperti Peking, Shansi, Tientsin, Manchuria, dan Mongolia. Pemberontakan Boxer telah menyatukan kuasa-kuasa Barat untuk menghantar tentera ke China. Pada tahun 1900, terdapat lebih 45000 tentera bersekutu di utara China. Satu pasukan tentera yang terdiri daripada pelbagai Negara telah dibentuk oleh Setiausaha Amerika Syarikat, iaitu John Hays. Pasukan ini telah berjaya mengalahkan pasukan Boxer dan kerajaan China di Peking pada Ogos 1900. Maharani Dowager, maharaja dan pengikutnya telah melarikan diri ke Sian. Pada tahun 1901, satu perjanjian telah ditandatangani untuk menamatkan Pemberontakan Boxer yang dikenali sebagai Protokol Boxer. Protokol Boxer 1901, kandungannya ialah yang pertama Kerajaan China perlu menghadap Maharaja Jerman untuk menyampaikan rasa kesal atas pembunuhan Baron Von Ketteler. Kerajaan China juga diminta membina tugu peringatan kematian von Kettler di tempat beliau dibunuh. Tugu itu ditulis dengan kata-kata kekesalan pihak Maharaja China atas kematian von kettler dalam tiga bahasa, iaitu Latin, Jerman, dan China. Tentera asing dibenarkan bertempat di 12 kawasan strategik sepanjang jalan kereta api dari Peking hingga ke Shanhaikuan. Kuasa Barat mendapat hak untuk mengekalkan tentera di Peking yang bertujuan untuk menjaga kedutaan asing. Kerajaan China akan membayar kerugian sebanyak 67.5 juta paun secara insuran selama 39 tahun. Menyekat pengimportan senjata api dan peluru ke China selama lima tahun. Menghukum pemimpin-pemimpin yang menyokong Pemberontakan Boxer.

Kesan daripada revolusi itu telah membawa kepada pertumbuhan kilang, Bandar-bandar baharu, pertambahan penduduk, dan kekayaan kepada negara-negara Barat. Mereka memerlukan bahan mentah bagi memenuhi keperluan industri-industri di Eropah dan pasaran untuk barangan keluaran mereka. Oleh itu mereka perlu memperluaskan kuasa di kawasan yang kaya dengan bahan mentah, khususnya di India.

B) Isi-isi penting: 1) Dahagi India Kebangkitan terbesar masyarakat India menentang kuasa Barat berlaku pada tahun 1857 yang dikeali sebagai Dahagi India. Kebangkitan ini dianggap sebagai turning point kepada perjuangan orang India dibebaskan tanah air mereka daripada belenggu penjajahan Barat. Peristiwa Dahagi India hanya semata-mata kebangkitan sepoi yang tidak berpuas hati terhadap isu peluru rifle. Peluru rifle ini menggunaka lemak lembu yang merupakan sesuatu yang haram kepada penganut agama hindu.

2) Perasaan tidak puas hati terhadap pembaharuan sosial British Tindakan Gabenor Jeneral British di India, Lord William Bentick menghapuskan amalan suttee dan thugee yang diamalkan sejak turun-temurun menimbulkan rasa kurang senang orang Hindu terhadap pentadbiran British di India. Melalui amalan suttee, seseorang balu beragama Hidu akan dibakar bersama-sama mayat suami mereka semasa upacara pengebumian. Pihak British melihat adat ini sebagai tidak berperikemanusiaan lalu menggubal undang-undang pada tahun 1928 bagi menghapuskan amalan ini. Amalan thugee pula ialah budaya merompak dan pembunuhan jalanan yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan agama yang bersenjata. Mereka mencekik pengembara-pengembara sehingga mati atas nama Dewi Kali. Bentick turut menghapuskan amalan membunuh bayi perempuan. Lord Dalhousie, pengganti Bentick pula meluluskan Akta Kahwin Semula bagi balu-balu Hindu, satu undang-undang yang melanggar tradisi masyarakat Hindu.

C) Penutup Akibat tindakan-tindakan tersebut, akhirnya kuasa-kuasa Barat berjaya menguasai China. China terpaksa diperintah oleh kuasa Barat. Soalan 63: Bincangkan isu-isu yang menimbulkan rasa tidak puas hati masyarakat India terhadap British. A) Pendahaluan Kuasa Barat mengalami perubahan besar dalam bidang ekonomi kesan daripada Revolusi Perindustrian yang berlaku di Eropah yang bermula di England pada abad ke-18.

73

3) Teknologi baharu yang dibawa oleh Barat bercanggah dengan amalan tradisi Penduduk tempatan hanya dibenarkan menaiki kereta api kelas tiga sedangkan kelas satu dan dua hanya utuk pegawai-pegawai Inggeris. Diskriminasi sebegini menjejaskan imej masyarakat India yang berkasta tinggi.

C) Penutup Isu-isu ini mendatangkan kemarahan kepada peduduk Negara India. Ekoran itu beberapa langkah penentangan telah dilakukan kepada pihak British.

Soalan 64: Huraikan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat India terhadap perluasan kuasa barat. A) Pendahuluan Masyarakat India terhadap perluasan kuasa barat tlah menimbulkan rasa tidak puas hati yang berlaku pada tahun 1857 untuk membebaskan tanah air dari jajahan kuasa barat. Pada tahun 1857 perluasan kuasa barat telah menganggap hanya semata-mata kebangkitan tentera yang tidak puas hati. Golongan pembesar tempatan adalah pemegang kuasa telah kehilangan kedudukan dan menjejaskan sumber pendapatan dengan cara british iaitu merampas wilayah-wilayah di India dianggap mencabul hak serta kedaulatan pemimpin serta penduduk tempatan.

4) Alasan penyalahtadbiran Di Coorg dan Mysore, Bentick menggunakan alas an penyalahtadbiran pembesar tempatan dan berjanji untuk menjalankan pentadbiran dengan adil dan stabil. Lord Ellenborough ingin merampas Sind dan membuat beberapa tuduhan terhadap amir-amir di Sind. Amir-amir dipaksa menyerahkan beberapa sebahagian besar wilayah mereka dan tidak dibenarkan membuat mata wang sendiri. Hanya mata wang British sah. Amir-amir marah dan menyerang British. Mereka ditewaskan dan Sind diletakkan di bawah pentadbiran British. Ellenborough berjaya menguasai wilayah Gwalior dan Paniar setelah kematian ketua puak Maratha, iaitu Daulat Rao Sindhia.

B) Isi-isi penting Punca meletusnya dahagi India akibat perasaan dendam daripada kaum Brahmin dan rajput yang berkasta tinggi ,tindakan british menghantar mereka berkhidmat di luar negara dianggap mencemarkan kedudukan mereka. Penghantaran tentera India yang berkhidmat di kawasan luar bertujuan mengatasi ketidakseimbangan bilangan tentera India dan tentera british. Golongan tentera India bimbang tidak di beri elaun dan sering di diskriminasikan dalam kenaikan pangkat. Rasa tidak puas hati dalam kalangan India akibat minyak yang digunakan untuk membersihkan senapang rifle royal enfield dibuat daripada lemak khinzir dan lemak lembu. peluru rifle turut tersebar yang hujungnya terpaksa digigit sebelum dimasukkan.peluru tersebut di salut dengan lemak babi serta lembu. Pihak british menarik balik peluru digantikan dengan peluru berbalut kertas.Tetapi,pihak India masih menganggap peluru disapu lemak babi dan lembu serta dianggap menghina agama hindu dan islam. India akhirnya mara ke delhi dan mengisytiharkan waris keturunan moghul iaitu bhahadur shah II sebagai maharaja delhi.pasukan tersebut telah menyerang tentera british di allaahabad.tentera british bersama keluarga

5) Terusan usaha untuk menakluk Lord Dalhousie meneruskan usaha untuk menakluk lebih banyak wilayah di India. Melalui tiga cara: Menakluk Punjab. Beliau mengisytiharkan perang ke atas kaum Sikh dan mengalahkan mereka di Gujerat. Punjab berjaya dikuasai. Cara kedua melalui Undang-undang Lesap Waris. Menurut doktrin ini, mana-mana pemerintah yang tidak meninggalkan waris selepas kemangkatan mereka, secara automatik negeri itu akan jatuh kepada pihak British. Beberapa wilayah diperoleh British melalui doktrin ini, iaitu Sarata, Jaipur, Jhansi, dan Tanjore. Cara ketiga melalui kebaikan untuk diperintah. Cara ini dilakukan atas alasan berlakunya penganiayaan, kezaliman, dan ketidakstabilan politik dalam sesebuah negeri.

74

mereka ditembak dan kemudianya tentera british berjaya menewaskan nana saheb serta menawan cowpore. Pihak british berjaya menawan kembali delhi setelah dikepung selama B) empat bulan.maharaja delhi ditangkap dan puteranya ditembak.pada tahun 1858 dahagi India berjaya ditamatkan sepenuhnya. Pihak british turut menghadapi tentangan daripada pemimpin di bengal yang diketuai oleh haji shariatullah.gerakan mereka dikenali sebagai gerakan faraidi.bagi mereka yang menentang british adalah perlu kerana India bukan lagi negara islam tetapi telah menjadi negara perang. Selepas kematian haji shariatullah,perjuangannya diteruskan oleh anaknya iaitu dudhu nayan.dudhu nayan ditangkap serta dipenjarakan pada tahun 1857. dahagi India bukanlah berpunca daripada ketidakpuasan hati golongan sepoi semata-mata.

Melalui idea tersebut telah mewujudkan rancangan dikenali sebagai gerakan menguatkan diri pada tahun 1861 hingga tahun 1895. Isi-isi penting

1) Sosial tempatan di china Melalui konsep,kerajaan berperanan menyelia atau menyelaraskan projek-projek tersebut manakala pelaksanaanya diserahkan kepada pihak swasta atau para saudagar. Jabatan pentadbiran telegraf diraja bertanggungjawab dalam pemasangan talian antara tientsin dan shanghai dihubungkan pada tahun 1881.pada tahun 1901,14000 batu wayar telegraf dipasang seluruh bandar utama di china.

C) Penutup Penentangan masyarakat India terhadap british yang dapat dilihat menekan penduduk tempatan.pihak penjajah selalu menganggap mereka lebih hebat menyebabkan mereka cenderung menggubal dasar. Pengambilan tanah penduduk tempatan untuk dibangunkan projek-projek yang langsung membawa keuntungan sehingga menimbulkan rasa kurang senang penduduk tempatan. Penggunaan bahasa inggeris dalam urusan pentadbiran khususnya diutara India sebagai bahasa perantaraan utama. bagi pengisian jawatan dan pegawai tertinggi dalam perkhidmatan awam tidak diberikan kepada rakyat tempatan walaupun ada kalangan keluarga yang layak. Keadaan tersebut menjadikan segenap lapisan masyarakat India merasakan tidak puas hati selain melancarkan penentangan tehadap penjajah tersebut diterjemahkan melalui dahagi India 1857.

Soalan 65: Terangkan transformasi sosial,ekonomi,dan kemunculan intelektual tempatan di negara china. A) Pendahuluan Dalam kekalahan china terhadap kuasa barat dalam perang candu dan perang arrow telah mendorong kerajaan mengkaji semula kekuatan negara china dan melindungi kedaulatan china. Sebilangan pemimpin china yang sedar bahawa china perlu mengambil teknologi barat sebagai asas negara.bertujuan sebagai idea pemulihan china melalui proses pemodenan bagi sektor-sektor industri perkapalan,hubungan luar, perdagangan antarabangsa, penterjemahan, kilang makanan dan kilang kain.

2) Ekonomi tempatan di china Salah seorang pemimpin china yang sedar akan pentingnya perubahan di china iaitu putera kung,anak maharaja tung shih (1862-1874).putera kung berpendapat china perlu mengubah dasar lebih terbuka dan bertoak ansur dengan barat. Jawatan sebagai pengawas perdagangan ditambah bagi mengurus soal perdagangan dan menjadi pegawai diplomat.antara tokoh pembaharuan china ialah kang yu-wei,li hung-chang dan liang chichao yang berpendapat untuk memajukan ekonomi china ialah menubuhkan pelbagai industri. Penawaran terhadap tenaga buruh adalah ramai kerana penduduk china kehilangan pekerjaan disebabkan kemasukan barang dari barat dan china berpegang kepada konsep persyarikatan. Pada tahun 1872,li-hung-chang turut menubuhkan syarikat perkapalan wap saudagar china dan seterusnya pada tahun 1878,telah menubuhkan kilang tekstil iaitu kilang kain kapas china. Pada tahun 1878,syarikat perlombongan moden ditubuhkan untuk mengusahakan perlombongan arang batu di kaiping.beberapa tahun kemudian,syarikat tersebut telah menubuhkan syarikat yang menjual mesin,membuat gerabak kereta api, membuat tongkang dan pemasangan dawai telefon serta landasan kereta api pertama di bina menghubungkan shanghai dan wusung. 3) Intelektual tempatan di china Rundingannya dengan kuasa barat memberikan ilham bahawa kuasa barat boleh mengadakan hubungan baik dengan china melalui mempelajari kelas terjemahan dan sebuah pejabat hal-ehwal luar yang dilakukan oleh putera kung. Institusi ini ditubuhkan pada tahun 1861 dikenali sebagai tsung li yamen yang mengendalikan hubungan china dengan negara

75

luar.institusi diketuai oleh putera kung dan pada tahun 1880,usaha penterjemahan karya-karya barat dilakukan serta kira-kira 98 karya diterbitkan. Usaha penterjemahan turut dilakukan oleh badan sendirian dan sepanjang tahun 1850-1899,lebih kurang 567 kerja terjemahan dalam bahasa china dilakukan.merupakan bidang sains gunaan serta meliputi sains semulajadi. Kerajaan china menggalakan para pegawai mempelajari tamadun barat telah membuka institusi maktab bagi mempelajari bahasa asing seperti tungwen kuanpada tahun 1862 di beijing. Daripada perjanjian tientsin yang mahukan bahasa inggeris digunakan dalam rundingan dan china memerlukan pakar dalam penterjemahan agar tidak bergantung kepada penterjemahan asing. kurikulum institusi di mantapkan dengan memasukkan pengajaran sains dan teknologi.pada tahun 1879, terdapat pelbagai bidang yang diajar antaranya bahasa inggeris, perancis, Russia, jerman, matematik dan psikologi. Maktab turut dibina di shanghai,canton dan foochow.kerajaan juga menghantar beberapa pegawai ke luar negara untuk mempelajari teknologi barat dan pencetakan kecil ditubuhkan bagi menerbitkan buku-buku dalam bidang alam sekitar,ekonomi,fizik,kimia dan undang-undang pada tahun 1873. Sekolah pelayaran dan membina kapal turut ditubuhkan dalam pembaharuan melalui sistem pendidikan dan ajaran Confucius tidak diabaikan.kerajaan china turut menghantar pelajar ke luar negara bagi mempelajari teknologi barat. Penutup

daripada dikumpul untuk perkembangan modal dan monopoli kerajaan yang mengurangkan insiatif pihak swasta kerana keuntungan mereka di sekat. Soalan 66. terangakan tranformasi social, ekonomi dan kemunculan intelektual tempatan di Negara india Pendahuluan Lebih kurang 80 peratus penduduk india tinggal di kampong yang jumlahnya menjangkau setengah juta kampong. Kampong merupakan unit politik dan ekonomi yang berdikari dan anggotanya bergantung antra satu sama lain. Isi-isi penting: Transformasi sosial Melalui system jajmani, berlaku tanggungjawab turun-temurun antara dua atau lebih keluarga tertentu daripada beberapa kasta di sesuatu kawasan. Individu, keluarga atau kampong yang menerima perkhidmatan di panggil jajman dan yang memberi perkhidmatan di panggil kamin. Jajmin berkasta atasan, kamin berkasta rendah dan tidak mempunyai tanah. Berlaku integrasi kasta-kasta. Kebajikan kamin terjamin khususnya sewaktu perkahwinan, kematian dan memerlukan bantuan kawangan. Transfomasi ekonomi Proses industrilisasi turut membawa kesan. Berdasarkan doktrin laissez-faire atau ekonomi bebas, pihak british telah menjadikan india sebagai kawasan pembekal bahan mentah. India juga menjadi tempat longokan barang buatan british. Kewujudan pasar telah memberikan peluang kepada penduduk kampong berhijrah ke kawasan Bandar. Reformasi brahmo samaj Merupakan gerakan reformasi yang pertama dan berkesan Diasaskan oleh raja ram mohan ray yang dianggap bapa pemodenan india atau bapa pemulihan hindu. Dilihat sebagai pergerakan pertama yang di asaskan secara tersusun oleh golongan berpendidikan.

C)

Tokoh intelektual seperti kang yu-wei dan liang chi-chao telah menyusun semula institusi sosial dan politik agar mendapat kekuatan untuk menentang pencerobohan asing. china tidak menjadi kuat walaupun berusaha kira-kira 35 tahun untuk menguatkan diri.pada tahun1895 china kalah di tangan negara yang lebih kecil iaitu jepun. Dalam transformasi di china telah mendapat halangan dari rancangan pemodenan tidak dilaksanakan.kebanyakkan tokoh pembaharuan yang terlibat berketurunan china telah mencemburui oleh pemimpin daripada keturunan Manchu dan pihak maharani serta pengikutnya berasa bimbang akan pengaruh golongan pembaharuan ini. Program industri dibawah konsep persyarikatan tidak berjalan dengan baik disebabkan masalah nepotisme dalam menguasai pentadbiran,kecenderungan untuk mengagihkan keuntungan

76

Antara usaha yang diperjuangkan oleh raja ram mohan roy melalui brahmo samaj ialah menghapuskan amalan suttee, pembungan bayi perempuan dan penyembahan patung. Reformasi arya samaj Gerakan pemulihan hindu diasaskan oleh swami dayananda saraswati, seorang Brahmin dari gujerat. Dayananda cuba untuk membentuk bangsa india berdasarkan tradisi, agama, dan budaya tempatan bukan dipengaruhi oleh budaya dan tamadun india. Antara usahanya ialah memulihkan kesucian veda dan menjalankan aktiviti menghindukan semula bekas penganut agama hindu yang telah menganut agama kristian dan islam. Cuba mengembalikan system pendidikan berasaskan veda dengan menegaskan bahawa segala bentuk ilmu pengetahuan yang berkaitan saintifik, social, dan kerohanian boleh diperolehi oleh ajaran veda. Transformasi intelektual Pihak barat cuba mengembangkan ajaran kristian melalui penubuhan sekolah-sekolah inggeris.sekolah iini dibuka di benares. Hindu free school dibina di simla oleh rasik Krishna malik. Pada tahun 1817, kolej hindu dibuka di Calcutta Amalan keagamaan masyarakat hindu dan islam amat kuat di india. Pergerarakan reformasi muslim menggunakan pendekatan baru pada awal abab ke 20 dengan munculnya syed ahmad khan. Beliau menubuhkan sekolah inggeris di mudarabad dan ghazipur Untuk memperluaskan ilmu barat, beliau telah menubuhkan the translation society di ghazipur yang kemudian di kenali sebagai the scientific society. Pada tahun 1864, sekolah yang dinamakan mohammeda anglooriental college telah didirikan. Kemudian, institusi ini dinamakan muslim university of Aligarh. Kurikulum di universiti itu mengikut kurikulum eropah dan pengajian dibahagikan kepada dua, iaitu pengajian barat (moden) dan pengajian timur yang diajar dalam bahasa urdu Pada tahun 1886,beliau membentuk mohammadan education conference yang mengadakan persidangan dalam kalangan cendiakawan islam untuk membincangkan isu pendidikan masyarakat islam di india..

Soalan 67: Terangkan usaha-usaha mendaulatkan India dalam menuju kemerdekaan pada abad ke-20 Pendahuluan Usaha-usahamenjadikan india sebagaisebuahnega yg berdaulat pada abab ke-20 berjalan dengan rancak Setelahhampir setengah abab usaha itu berlaku, barulah india keluar dari belenggu penjajahan Isi-isi penting: Sepanjang tempoh 1905-1918, muncul gerakan bersifat radikal yang deketuai oleh BG. TILAK, LALA LAJPAT RAI, BIPIN CHANDRA PAI,dan AUROBINDHO GHOSH. Tokoh-tokoh ini memainkan peranan yang penting dalam mengerakan penentangan terhadap british. Mereka mahukan tindakan dilakukan terhadap penjajah british dan menyarankan supaya memulaukan segala perkara yang berkaitan dengan penjajah british Masyarakat islam secara umumnya menganggap TURKI mewakili pemerintahan islam dan khalifah TURKI dianggap khalifah islam sejagat. Abu kalam azad khan, Muhammad ali, dan shaukat ali melancarkan gerakan yang dinamakan gerakakn khilafah. Pemimpin gerakan ini mendakwa india bukanlah Negara islam dan menyarankan masysrakat islam berhijrah ke Negara islam, iaitu Afghasnistan Selepas perang dunia pertama, perjuangan penduduk tempatan bercorak sederhana tetapi enggan berkerjasama dengan pihak british. Gandha memimpin kongres kebangsaan india (INC) dari tahun 1920 hingga tahun 1939. Prinsip swadesi atau berdikari sendiri bagi mendapatkan keperluan tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Gandhi menyarankan penduduk india kembali kepada kehidupan sederhana, mengunakan barangan buatan india seperti kapas, dan memasuki sekolah-sekolah india. Melalui prinsip ini timbul kesedaran dalam kalangan penduduk india sepaya menghargai produk sendiri yang mengalami kemerosotan sejak tahun ke-18 kesan monopoli perdagangan penjajah british, perancis dan portoga. Gandhi seorang pejuang anti kekerasan. Baginya melakukan kekerasan tidak dapat menyelesaikan masalah sebaliknya menimbulkan masalah lain. Gandhi mungkin terpengaruh dengan kesan buruk yang di terima daripada peristiwa Dahagi India. Salah satu daripada prinsip ahimsa adalah mogok lapar yang di lakukan

77

pada tahun 1920. Penentangan melalui mogok lapar menyebabkan kekuatan british tidak berguna kerana tiada penentangan bersenjata. Akibab desakan orang india, beberapa akta telah digubal bagi mempercepatkan orang tempatan memerintah india. Antaranya termasuklah Akta Majlis India (1909) dan Akta Momage-Chelmsford. Pada bulan mac 1930, Gandhi melancarkan gerakan penentangan awam dan peristiwa itu dikenali sebagai perarakan garam. Kerajaan british yang memonopoli pengeluran garam telah menaikkan harga garam dan tindakan itu menimbulkan kesukaran terutama golongan bawahan. Pihak british menahan dan memenjarakan pemimpon-pemimpin INC termasuk Gandhi pada bulan mei 1930 dan mengharamkan parti INC. Bagaimanapun di Landon, satu desakan agar british mengadakan perdamaian dengan INC. Persidangan meja bulat diadakan. Pada tahun 1930, persidangan meja bulat yang di hadiri oleh rajaraja india, orang islam, hundu, kristian, dan sikh gagal mencapai kata sepakat. INC memboikot persidangan itu. Tidak lama kemudian, british bekerjasam dengan INC dan menganjurkan pakatan GandhiIrwin pada tahun 1931. Gandhi bersetuju dengan membatalkan kempen melanggar perintah awam. Sebagai balasan, british akan menarik balik segala tindakan kekerasan dan memberi jaminan untuk membebaskan nasionalis india yang ditahan. Gandhi yang menghadiri persidangan itu mendapati pegawaipegawai british bergodak-dalik dalam hal memberi peluang kepada orang india mentadbir Negara mereka sendiri. British mendakwa Gandhi gagal menyakinkan mereka cara menyelesaikan perpaduan dalam kalangan masyarakat india. Sikap british itu mengecewakan Gandhi dan menjalankan semula gerakan menentang british setelah pulang ke india. Sekali lagi beliau di tahan. Keadaan menjadi lebih buruk apabila pihak british mengumumkan anugerah perkauman pada bulan ogos 1932. Menurut peraturan ini, masyarakat india dari golongan bawahan di beri pilihan raya secara berasingan. Gandhi membantah dan mengadakan mogok lapar di penjara. Walau bagaimanapun Gandhi menghentikan mogok lapar apabila british memperkenankan pakatan poona(1932). Melalui pakatan ini, british bersetuju memberikan 143 kerusi kepada kelas bawahan atas dasar persamaan bukan perkauman Persidangan meja bulat ke 3 diadakan bagi menyelesaikan isi-isi berkaitan dengan perlembagaan. Kerajaan british mencadangkan usul-usul dan kemudiannya dikenali sebagai akta kerajaan india 1935. Melalui akta ini dicadangkan penubuhan sebuah persekutuan india dan memberi kuasa autonomi kepada wilayah-wilayah jajahan

british. Akta ini melantik gabenor jeneral yang bertanggungjawab dalam hal ehwal luar negeri, pertahanan dan keagamaan. Melalui perlembagaan ini, satu pilihan raya akan diadakan pada tahun 1937. Pengenalan akta tersebut masih tidak memuaskan hati pemimpin politik di india kerana kuasa mutlak masih berada di tangan gabenor jeneral dan gabenor wilayah. Dalam pilihan raya umum 1937, INC memenangi 716 kerusi daripada 1161 kerusi yang dipertandingkan. INC mencapai kemenangan besar di lapan wilayah sementara liga muslim menguasai 3 kawasan sahaja. Liga muslim mendakwa INC memperjuangkan nasib orang hindu sahaja. Muhammad Ali Jinnah mendesak wilayah-wilayah mejoriti penduduknya beragama islam berjuang dibawah liga muslim. Beliau juga meminta parti Unionist pimpinan sikander Hyatt Khan agar menyertai liga muslim demi perjuangan masyarakat islam di india. Bermula dari sinilah, idea penubuhan Pakistan diperjuangkan diperingkat lebih luas. Pada tahun 1940-an, liga muslim menerima sokongan sebilangan orang islam tetapi menjadi sebuah parti massa yang mendapat sokongan semua lapisan masyarakat. Isu pertikaian hindu dan islam tidak dapat dibendung lagi. Gabenor Jeneral india, Lord Louis Mountbatten bersama-sama peminpin INC dan LIGA MUSLIM telah mencapai kata sepakat. Kebuntuan politik mungkin dapat diselesaikan jika india dipecahkan kepada dua iaitu satu untuk orang hundu dan satu untuk orang islam. Pada bulan ogos 1945, merupakan tarikh keramat bagi kedua-dua buah Negara, iaitu berakhirnya era penjajahan british. Pakistan mencapai kemerdekaan pada 14 ogos 1945 dan india mencapai kemerdekaan pada 15 ogos 1945. Muhammad Ali Jinnah dilantik sebagai gabenor jeneral Pakistan dan Jawaharlal Nehru sebagai perdana menteri india yang pertama. Penutup Pelbagai usaha telah dilakukan oleh pelbagai pihak bagi membebaskan india daripada penjajahan dan menjadi sebuah Negara yang berdaulat. Bagaimanapun usaha membebaskan diri dari penjajahan british terjejas kesan konflik antara orang hindu dan islam dan akhirnya menyebabkan india berpecah kepada dua buah Negara iaitu india dan Pakistan 4.2 Konflik Antarabangsa (Dunia, Eropah dan Asia)

78

Soalan 68. bincangkan sebab-sebab meletusnya perang dunia pertama pada 1914-1918 di eropah Pendahuluan Perang dunia pertama berlangsung antara tahun 1914-1918 dan hanya berlaku dalam kalangan Negara-negara eropah. Perang dunia pertama melibabkan dua pihak iaitu triple alliance(perikatan tiga kuasa) dan triple entente(pakatan tiga kuasa) Negara-negara di asia dan afrika turut dilibatkan apabila wilayah di kudua-dua benua tersebut menjadi rebutan Negara-negara eropah untuk dijadikan tanah jajahan. Akhirnya triple entente dibawah pimpinan rusia Berjaya menewaskan triple alliance yang diketuai jerman. Isi-isi penting 1. Kegagalan system pakatan Salah satu puncanya yang menyebabkan meletusnya perang dunia pertama ialah kegagalan system pakatan berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan kuasa dalam kalangan Negara-negara eropah. System ini wujud selepas prusia(jerman) mengalahkan perancis pada tahun 1870 yang menyebabkan eropah terbahagi kepada dua blok iaitu triple alliance dan triple entente. Britain hanya memberi sokongan kepada sekutunya. Pada bulan ogos 1914 setelah jerman menyerang Belgium. Belgium ialah Negara berkecuali yang di jamin oleh Negara-negara eropah. System pakatan kuasa tidak lagi sesuai pada abab ke 20 di sebabkan persaingan Negara-negara eropah untuk mendapatkan pengaruh dirantau Balkan setelah runtuhnya empayar turki, uthmaniyah, dan kebimbangan Britain terhadap pembesar tentera laut jerman. Pergolakan yang berlaku antara tahun 1911-1914 di Negara-negara Balkan yang bebas daripada penguasaan turki jelas menonjolkan kegagalan system pakatan sebagai satu cara mengawal Negaranegara berdaulat dalam hubungan antarabangsa. Selepas tahun 1908, Negara seperti Serbia yang disokong rusia bagitu bebas bertindak dengan menggunakan tentera sehingga system pakatan tidak dapat mengawal Negara-negara yang melanggar peraturan yang dipersetujui. 2. Imperialisme ekonomi

Pada penghujung abab ke 19, Negara-negara eropah seperti jerman, Britain, perancis, dan itali percaya untuk menjadi kuasa besar, sebuah Negara perlu mempunyai tanah jajahan. Keadaan ini menyebabkan Negara-negar tersebut bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Pada tahun 1980-an, jerman memulakan tindakan dengan merampas tanah jajahan di afrika daripada Negara-negara yang dianggap lemah seperti Portugal dan perancis. Itali pula cuba untuk mendapatkan bekas tanah jajahan tukri uthmaniyah dengan menakluki cyrenaika dfan Tripoli dan menjadikan tanah jajahan baru yang dikenali Libya Apabila jerman membesarkan angkatan lautnya, Britain merasa bimbang kerana tanah jajahan diseberang laut merupakan tonggak kemakmuran Negara. Oleh itu Britain memerlukan angkatan laut yang kuat bagi melindungi empayarnya dan perjalanan perdagangan antarabangsa yang cukup menguntungkannya. Jerman dilihat mempunyai kekuatan ekonomi melebihi jirannya, iaitu Britain dan perancis. Pada tahun 1865, Britain mengeluarkan besi melebihi jerman. Bagaimanapun, pada tahun 1900, jika digabungkan keluaran Britain dan perancis, tidak mampu untun menandingi keluaran besi di jerman. Pedagang british sering melihat pedagang jerman menjual barangan yang murah daripada pedagang yang lain di pasaran antarabangsa, mereka juga melihat pegawai-pegawai jerman terlibat dalam persaingan merebut wilayah dibeberapa kawasan di afrika, timur tengah, dan asia timur. 3. Perlumbaan senjata dan mobilisasi ketenteraan Perlumbaan senjata berlaku terutamanya antara jerman, Britain, dan perancis. Disatu pihak, perlumbaan senjata ini menguntungkan syarikat pengeluaran senjata seperti syarikat krupp di jerman dan Coventry ordnance work di Britain. Tahun 1906, Britain Berjaya menghasilkan HMS dreadnought, sebuah kapal perang yang canggih dan terhebat di dunia ketika itu serta berkuasa tinggi yang berupaya menguasai lautan. Tindakan tersebut bertujuan menyaingi angkatan tentera jerman yang dianggap menyaingi kekuatan tentera Britain. Pembinanan kapal perang dan persaingan dalam bidang ketenteraan menelan belanja yang besar. Kuasa besar seperti Britain, jeman, rusia dan Austria-hungary dikatakan telah menambah lebih 50% pembelanjaan ketenteraan sekitar tahun 1908-1914.

79

Golongan tentera semakin berpengaruh dalam bidang politik dan pentadbiran disebauh Negara. Nilai-nilal ketenteraan diterima oleh sebahagian besar rakyat jerman sebagai satu perkara biasa dalam kehidupan seharian. Justeru, pengistiharan perang yang di buat kerajaan pada tahun 1914 mendapat sokongan daripada rakyat. Penigkatan bilangan ankatan tentera yang ketara, selepas tahun 1900 di rusiamenigkatkan bilangan tentera hingga mencecah 1.3juta orang dan di jerman dan perancis masing-masing mempunyai jumlah tentera seramai 900 000 orang menyebabkan perang tidak dapat di elakkan. 4. Idea dan pendidikan. Seorang pemikir jerman, Frendrich Nietzsche dalam tulisannya menyelar nilai-nilai masyaratkat borjois eropah. Bagi pengikutnya, friendrich menawarkan pembebasan diri daripada nilai liberal dan rasional yang di anggap mengongkong generasi baharu pada awal abab ke 20. Idea nya apa popular dalam kalangan intelek muda di jerman, rusia dan Serbia. System pendidikan yang dilaksanakan dibeberapa nagara eropah turut meniup semangan patriotic yang akhirnya menyemai bibit-bibit kearah peperangan. Kurikulum pendidikan di jerman memberi penekanan terhadap bahasa jerman kerana para pemimpinnya berpendapat hanya melalui bahasa sikap mencintai Negara dapat diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Dismping itu, persatuan belia di jerman diasuh supaya mengagungkan peperangan dan ciri-ciri keperwiraan dengan setiap anggota di beritahu bahawa mati dimedah pentempuran lebih baik daripda mati di atas katil. Malahan rakyat jerman dianggap mulia disisi masyarakat jika nama-nama mereka yang terkorban dipahat di tugu peringatan. Di perancis, pendidikan sejarah yang dilaksanakan pada tahun 1912 mengingatkan rakyatnya tentang kemungkinan berlakunya perang. Secara tersirat kerajaan meminta rakyatnya membuat persiapan yang sewajarnya. Setiap pelajar di beritahu kewajiban mempertahankan Negara perancis yang paling cantik dan makmur di dunia. Pelajar yang di beritahu sejak abab ke18 lagi, perancis telah menyumbang kepada dunia idea-idea tentang keadilan dan kemanusiaan serta menyebut perancis merupakan Negara paling adil di dunia. 5. Pembunuhan Archduke franz Ferdinand

Peristiwa pembunuhan beliau dan isterinya di sarajeva pada 28 jun 1914 menjadi sebab serta merta seluruh eropah terjerumus dalm perang dunia pertama. Dengan tidak menghiraukan amaran anti Austria oleh golongan nasionalis bosnia berketurunan serb, bakal raja Austria dan isterinya mengunjungi bosni. Mereka di tembak oleh seorang pemuda Serbia yang merupakan ahi kongsi gelap black hand. Kerajaan Austria mengambil kesempatan daripada peristiwa ini untuk menghapuskan kedaulatan serbia. Kerajaan Austria menganggap Serbia sudah lama menghsut rakyat Austria yang berbangsa serb supaya berusaha membebaskan diri daripada pemerintahan Austria. Tindakan Austria mendapat sokongan jerman. Melihat keadaan tersebut, rusia yang merupakan sekuti Serbia memberi amaran kepada Austria dan bersiap sedia menyerang Austria. Kerajaan jerman bimbang dengan perkembangan tersebut dan meminta rusia menghentikan persiapanya. Rusia pula enggan menurut saranan jerman itu menyebabkan jerman mengistiharkan perang terhadap rusia dan sekuti-sekutunya. Penutup Bermula pada awal abab ke 20 hingga pertengahan abab ke 20, dunia menyaksiakan kerakusan pemimpin-pemimpin Negara tertentu bertindak menguasai antara satu sama lain. Perang dunia pertama membawa jerman, rusia, Austria-hungary, perancis, Britain dan lain-lain terlibat dengan perebuatn kuasa politik dan kancah peperangan yang membawa bukan sedikit kerugian kepada Negaranegara terlibat. Keadaan politik yang berlaku di eropah pada awal abab ke 20 tidak mengizinkan masyarakat hidup aman dan harmoni. Persaingan antara kuasa-kuasa barat dan masalah ekonomi menyumbang kepada perang dunia pertama. Soalan 69. huraikan kesan-kesan politik, ekonomi, dan sosial akibat daripada perang dunia pertama Pendahuluan Perang dunia pertama yang meletus antara tahun 1914 meninggalkan kesan yang besar dalam sejaran dunia. Kesan-kesan perang dunia pertama dapat dilihat daripada bidang politik, ekonomi, dan social. Isi isi penting

80

1. Kesan politik di rusia Perang dunia pertama telah menamatkan pemerintahan beraja di rusia di bawah kerajaan tsar yang memerintah rusia selama 400 tahun. Perang dunia pertama telah menguji kemempuan kerajaan menghadapi cabaran semasa. Kekalahan demi kekalahan yang dihadapi oleh rusia khususnya dalm pertempuran dengan jerman menyerlahkan kelemahan kerajaan tsar. Kekalahan besar tentera dimedan peperangan menyebabkan sebahagian tentera berbelah-bagi kesetian mereka kepada kerajaan tsar Pejuang revolusi yang terdiri daripada kelas menengah, pekerja, dan petani telah berpecah ekoran perbezaan kepentingan. Bagaimanapun Lenin Berjaya mendapatkan sokongan pekerja dan petani kerana menyokong rampasan tanah yang dilakukan oleh petani. Dengan sokongan mereka dan tentera komunis yang berdisiplin, lenin Berjaya menggulingkan kerajaan tsar. Perang dunia pertama telah memulakan sebuah kerajaan komunis pertama didunia dibawah pemerintahan lenin. 2. Kesan politik di jerman dan Austria hungary Perang dunia pertama yang berterusan menimbulkan keresahan dalam kalangan golongan bawahan seperti petani, pekerja, dan tentera. Penentangan terhadap perang juga turut timbul dalam kalangan ahli-ahli politik walaupun sebelum ini mereka menyokong penglibatan kerajaan dalam perang dunia pertama. Dalam keadaan ekonomi dan social yang terumbang ambing disamping keadaan perang yang tidak menentu Kaiser wilhem ll bersetuju turun takhta dan mendapat suaka politik di belanda. Parti social democrat pimpinan friedrich ebert telah membentuk sebuah kerajaan republic yang dikenali sebagai republic weimer. Bagaimanapun republik ini masih menggunakan khidmat golongan tentera dan pentadbiran lama untuk mengendalikan urusan Negara sehingga adolf hitler berkuasan pada tahun 1933 apabila semua pihak terpaksa mengikut apa-apa sahaja kemahuannya dalam usaha menguasai eropah. Kerajaan Austria hungary turut mengalami kemusnahan apabila dinasti hubsburg ditamatkan. Ini menyebabkan berlakunya pemberontakan yang dicetuskan oleh bangsa-bangsa yang pernah dikuasainya seperti Czech, pole, Slovak, finn dan Lithuania. Kerajaan pemberontakan tersebut telah menyebabkan lahirnya

Negara-negara baharu seperti Czechoslovakia, Estonia, finland, hungary, Latvia, Lithuania, Rumania, Yugoslavia. 3. Termeterinya perjanjian versailles Ditandatangani pada tahun 1919 telah menamapkan perang dunia pertama. Perjanjian ini di anggap tidak adil kerana pihak yang kalah dipaksa menerima syarat-syarat yang berat sebelah. Jerman terpaksa menerima hukuman yang berat daripada pihak yang menang (Triple Entente) Antara syarat yang mesti dipatuhi oleh jerman ialah menyerahkan 12% daripada jumlah penduduknya, menyerahkan 13% daripada daerahnya termasik hasil besi dan 1/5 hasil arang batu, membayar ganti rugi dan pemapasan perang yang tinggi dan mengurangkan tenteranya daripada 400 000 orang kepada 200 000 menjelang 30 september 1919 dan 100 000 menjelang 13 mac 1920. Matlamat perjanjian ini adalah untuk melumpuhkan jerman sebagai satu kuasa besar. Rakyat jerman begitu marah dan terhina dengan syarat-syarat tersebut. Perdana menteri jerman , philipp scheldemann meletak jawatan sebagai tanda protes. Para perwakilan jerman ke versailes terpaksa menurunkan tandatangan mereka kerana yakin jerman tidak mampu untuk ingkar dan berperang semula. 4. Terbentuknya liga bangsa. Selepas perang dunia pertama, liga bangsa dibentuk pada tahun 1919 bagi menjaga keamanan serta mengelak daripada berlakunya peperangan. Pertubuhan yang berpusat di Geneva ini berharap sebarang masalah antarabangsa dalam kalangan Negara-negara anggota dapat di selesaikan melalui rundingan. Hampir semua Negara eropah kecuali rusia dan amerika syarikat menyertai pertubuhan ini dan taraf kuasa besar diberikan kepada british, perancis, itali dan jepun. Diperingkat awal, pertubuhan ini Berjaya menyelesaikan masalah sempadan antara Bulgaria dan Greece pada tahun 1926. Bagaimanapun, ketiadaan amerika syarikat dan rusia melemahkan pertubuhan ini dan kerana berhadapan dengan masalah yang lebih mencabar pada tahun 1930-an seperti pernaklukan itali terhadap habsyah dan penaklukan jepun keatas manchucia. Liga ini dibubarkan pada bulan april 1945. 5. Kesan ekonomi Di jerman, kekurangan bekalan makanan menyebabkan masalah inflasi. Kesannya kerajaan terpaksa mengenakan catuan terhadap

81

bahan makanan penting seperti roti, kentang, susu dan daging sehingga menyebabkan rusuhan anti kerajaan pada tahun 1917 di berlin dan leipzip yang melibapkan hamper 300 000 pekerja. Pada tahun 1922, nilai matawang jerman telah menjunam turun hingga kurang daripada seperseratus daripad nilainya pada tahun 19914. Pengeluaran industry jerman juga terjeja. Pemgeluaran arang batu dan besi jerman jauh berkurang daripada jumpah pengeluaran sebelum perang. Di rusia timbul masalah dalam sector pertanian akibat kekurangan buruh kerana empat juta buruh dalam sector ini dikerah menyertai pasukan tentera. Keadaan tersebut menyebabkan pengeluaran pertanian terus berkurang. Pada tahun 1916, system pengangkutan tidak berfungsi. Kepincangan system pengangkutan memberi kesan kepada tentera rusia yang berada di medan perang kerana bekalan gagal dihantar kepada pasukan yang memerlukan bantuan. Pasaran dunia mula dilantik alih amerika syarikat dan jepun. Perkara ini amat dirasai oleh Negara-negara eropah terutama Britain, sebuah Negara industry dunia yang sebelum ini menguasai peratus perdagangan dunia yang besar. Perang dunia pertama menyebabkan Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan besarnya. 6. Kesan sosial Perang dunia pertama banyak mengorbankan nyawa. Kira-kira 8.5 juta tentera terkorban dan 12.5 juta orang awam terkorban. Dari segi harta benda pula perang ini mengakibatkan kemusnahan yang bernilai AS$36 760 juta. Britain kehilangan 750 000 rakyatnya, iaitu 9%daripada jumlah penduduk lelakinya yang berusia 45 tahun kebawah, manakala bilangan tercedera dianggarkan berjumlah dua juta orang. Lebih kurang 1.4 juta rakyat perancis terkorban dan 3.5 juta tercedera. Pencemaran udara da bumi turut berlaku kesan penggunaan senjata kimia. Penutup Perang dunia pertama telah mengubah landskap politik Negaranegara eropah kesan keruntuhan beberapa empayar dan kemunculan Negara-negara baharu. Ketidakpiasan hati jerman terhadap perjanjian Versailles merupakan salah satu punca meletusnya perang dunia ke dua.

Soalan 70: Bincangkan sebab-sebab meletusnya Perang Dunia Kedua. A) Pendahuluan Perang dunia kedua ini berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945. Perang dunia kedua melibatkan dua pakatan iaitu Kuasa Berikat yang dianggotai oleh Amerika Syarikat,Britain,Perancis dan Rusia manakala Pakatan Paksi yang dianggotao oleh Jerman,Itali dan Jepun. Perang dunia kedua melibatkan kawasan yang lebih luas,iaitu di Eropah,Asia,Afrika, dan Kepulauan Pasifik.

B) Isi-Isi Penting 1) Pertembungan Ideaologi Demokrasi Menentang Fasisme/Nazisme Fasisme dikaitkan dengan Benito Mussolini yang menjadi dictator Itali antara tahun 1922 hingga tahun 1943.Nazisme pula,muncul di Jerman lewat tahun 1920-an dan mejadi idealogi negara setelah Adolf Hitler menguasai Jerman pada tahun 1933. Fasisme member keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu.Benito Mussolini menubuhkan satu pasukan tentera khas bagi menghapuskan semua tentangan serta mengukuhkan penguasaanya sebagai ketua parti dan ketua negara.Fasisme menekankan dasar perluasan wilayah. Adolf Hitler telah dilantik sebagai Canselor (Perdana Menteri) pada tahun 1933,mempunyai tentera peribadi (Parti Nazi) telah mengetepikan perlembagaan dengan menumpaskan semua tentangan dalam negeri dan melantik dirinya sebagai dictator Jerman sehingga tahun 1945. Nazisme juga mengutamakan kepentingan negara,mengagungkan bangsa Jerman (bersifat anti-Yahudi dan anti-Slav),dan menyatukan bangsa Jerman yang berselerak di Eropah Tengah dan Timur. Bagi Nazisme,Eropah Tengah dan Eopah Timur merupakan kawasan penting bagi bangsa dan negara Jerman.

2) Kelemahan Perjanjian Versailles Perjanjian Versailles telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin negara terumanya Jerman.Justeru itu,perang dunia kedua sering disebut World War 2 resulted from the unfinished business of World War 1.

82

Adolf Hitler yang tidak berpuas hati dengan Perjanjian Versailles telah melanggar perjanjian tersebut.Pada tahun 1935,Hitler telah mengumumkan pembentukan Tentera Udara Jerman.Seminggu selepas itu,Jerman memperkenalkan semula dasar kerahan tenaga bagi membentuk pasukan tentera yang mempunyai 500 000 anggota.Pada tahun 1936,tentera Jerman menawan kembali daerah Saar dan Rhineland yang diberikan kepada Perancis. Adolf Hitler seterusnya beralih ke Poland.Tindakan,Adolf Hitler itu membimbangkan Britain dan Perancis,dan kedua-dua kuasa itu memberi jaminan akan membantu Poland jika diserang oleh Jerman.Pada bulan September 1939,seperti diduga Jerman menyerang Poland.Britain dan Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman.Dengan itu bermulalah Perang Dunia Kedua. Perjanjian Versailles gagal memusnahkan negara Jerman seblaliknya Jerman hanya dapat dilemahkan buat sementara waktu sahaja.Ada dalam kalangan pemimpin Eropah yang tidak mahu Jerman dilemahkan terus kerana Jerman boleh member sumbangan kepada kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik di Eropah. Selain itu,Itali yang berada di pihak yang menang dalam Perang Dunia Pertama turut melahirkan rasa tidak puas hati terhadap Perjanjian Versailles.Hal ini kerana Itali tidak diberikan ganjaran yang sewajarnya seperti tanah jajahan.

Pengunduran Britain daripada melibatkan diri dalam perdangangan di Eropah memberi peluang kepada Jerman mengukuhkan kedudukan ekonominya di Eropah Timur dan Eropah Tengah yang kemudiannya menyebarkan pengaruh politiknya.

4) Sikap Negara-Negara Terlibat Ameirka Syarikat mula menonjolkan diri dan keluar dari dasar pemencilan yang diamalkan sejak sekian lama.Amerika Syarikat berasa tergugat dengan dasar perluasan kuasa Jepun dan curiga dengan sikap British. Menjelang tahun 1930-an,Jepun cuba bersaing dengan Britain untuk menguasai perdangangan di China.Britain sedar bahawa tidak ada harapan untuk menewaskan Jepun jika mereka berperang di Asia Timur kerana Jepun memiliki angkatan tentera yang kuat manakala tentera British jumlahnya kecil di Asia Timur berbanding Jepun. Oleh itu,Britain sanggup bersekongkol dengan Jepun dan menyatakan besediaan berunding soal pembahagian keuntungan yang diperolehi daripda aktiviti perdangangan di China.Sekiranya Amerika Syarikat bergabung dengan Britain untuk menyerang Jepun,sudah tentu Jepun dapat di tewaskan. Presiden Franklin D.Roosevelt member amaran kepada rakyat Amerika Syarikat supaya menyokong kerajaan kerana sikap agresif Jepun menguasai China pada tahun 1937 sebagai the epidemic of world lawlessness is spreading.

3) Desakan Ekonomi Kejatuhan harga saham di Bursa Saham New York pada tahun 1929 dikatakan menjadi punca bermulanya kemelesetan ekonomi dunia.Para pemodal (pelabur) di Amerika Syarikat terjejas teruk sehingga mereka terpaksa menarik balik semua pinjaman yang telah berikan kepada pelabur di Eropah.Keadaan ini menyebabkan keadaan ekonomi dunia tidak stabil. Semasa kemelesetan ekonomi,para petani kecil menghadapi masaalah memasarkan gandum sehingga remain petani menjadi miskin.Masaalah yang dihadapi oleh sector pertanian turut memberi kesan kepada industri pengguna dan kerjaan. Masaalah pengangguran berlaku dengan meluas terutamanya dalam kalangan kakitangan awam,manakala graduan universiti pula ramai yang menjadi penganggur.Di Jerman,pada tahun 1932 terdapat hampir enam juta pekerja yang menganggur. Krisis sistem kredit dan institusi bank turut menjejaskan perdangangan antarabangsa di Eropah.Pada tahun 1932,sebuah bank di Austria telah mengamalkan dasar tutup pintu.

C) Penutup Wujud 2 pemimpin iaitu Benito Mussolini yang mempunyai fahaman Fasisme dan Adolf Hitler yang mempunyai fahaman Nazism. Perjanjian Versailles menimbulkan rasa tidak puas hati Jerman kerana kehilangan tanah jajahan dan terpaksa membayar pampas an perang yang tinggi.

Soalan 71: Huraikan kesan-kesan akibat daripada Perang Dunia Kedua. A) Pendahuluan Perang dunia kedua ini berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945. Perang dunia kedua melibatkan dua pakatan iaitu Kuasa Berikat yang dianggotai oleh Amerika Syarikat,Britain,Perancis dan Rusia

83

manakala Pakatan Paksi yang dianggotao oleh Jerman,Itali dan Jepun. Perang dunia kedua melibatkan kawasan yang lebih luas,iaitu di Eropah,Asia,Afrika, dan Kepulauan Pasifik.

B) Isi-Isi Penting 1) Kemunculan dua kuasa utama dunia yang baru Selepas tamatnya Perang Dunia Kedua,muncul dua kuasa besar baharu,iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union.Kedua-dua kuasa tersebut berada dalam satu pakatan yang sama semasa Perang Dunia Kedua.Persaingan kedua-dua kuasa ini dalam kancah Perang Dingin menyebabkan dunia turut berpecah kepada tiga kelompok iaitu Negara-negara pro-Amerika Syarikat,Negara-negara pro-Soviet Union dan Negara-negara berkecuali. Eropah terbahagi kepada dua blok,iaitu Eropah Timur yang prokomunis dan Eropah Barat yang pro-demokrasi.Jerman dibahagi kepada dua dan Tembok Berlin memisahkan di bawah pengaruh komunis (Jerman Timur) dan pengaruh demokrasi (Jerman Barat). Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1945,iaitu selepas Perang Dunia Kedua apabila Liga Bangsa dibubarkan setelah gagal mengawal daripada berlakunya Perang Dunia Kedua. Sebuah majlis keselamatan telah dibentuk bagi mengawal keamanan antarabangsa.Majlis Keselamatan dianggotai oleh kuasakuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat,Rusia,Perancis,Britain dan China. Selepas Perang Dunia Kedua,kuasa-kuasa imperialis Barat tidak mampu lagi untuk mempertahankan empayar masing-masing di Asia dan Afrika sehingga proses kearah memerdekakan tanah jajahan itu tidak dapat dielakan.

kepada tiga juta perani yang dahulunya menyewa tanah daripada tuan-tuan tanah. Selain itu,SCAP menggalakkan penubuhan koperasi pertanian di setiap kampong.Kurikulum pendidikan disusun semula dan semua kandungan yang berunsur ketenteraan dan ultra-nasionalis dihapuskan.Sebaliknya,digantikan dengan perkara yang menyemai sifat demokrasi,bertanggungjawab, dan individualism. Beberapa pembaharuan diperkenalkan dalam bidang ekonomi ,politik,dan pendidikan telah mempercepatkan proses pemulihan Jepun serta membuka jalan kearah pemodenan Jepun.

3) Perang Dunia Kedua dan Penduduk Jepun Nasionalisme di Burma dan Indonesia mendapat latihan ketenteraan di Jepun,Mereka menjadikan latihan tersebut sebagai usaha membebaskan tanah air daripada belenggu penjajahan.Hubungan antara Jepun dan Asia Tenggara turut terjejas buat sementara waktu dan dipulihkan secara beransur-ansur pada tahun 1950-an. Dalam perjanjian San Francisco 1951 menetapkan bahawa Jepun membayar ganti rugi kepada negara-negara yang pernah ditaklukinya,walaupun keupayaan Jepun berbuat demikian agak terhad. Bagaimanapun,hubungan Jepun dan Asia Tenggara dapat dipulihkan dengan lebih cepar kerana kepentingan strategik Amerika Syarikat ekoran Perang Dingin.Bagi Amerika Syarikat,kemajuan ekonomi dapat menyekat pengaruh komunis di Asia Tenggara.

4) Jepun dibangunkan semula dan Kadar kematian yang berlaku di Perang Dunia Kedua Jepun dibangunkan semula melalui SCAP sebagai sebuah kuasa ekonomi dunia.Negara-negara Asia Tenggara seperti Burma,Filipina,dan Indonesia amat memerlukan bantuan luar negara bagi membiayai rancangan ekonomi selepas mencapai kemerdekaan. Perang dunia kedua mengorbankan banyak nyawa.Dianggarkan 600 000 rakyat Jerman terkorban akibat serangan bom manakala tenteranya berjumlah 500 000 terbunuh dalam pertempuran. Kadar kehilangan nyawa yang tinggi turut dialami oleh Rusia.Lebih kurang tujuh juta orang awam dan 11 juta tentera terkorban.Britain dan negara-negara komanwel kehilangan 445 000 tentera,lebih separuh daripada jumlah itu ialah tentera Britain.

2) Kesan Ekonomi dan Sosial Hampir dua juta tentera jepun kembali ke dalam kehidupan awam.Tiga juta tentera Jepun dan tiga juta orang awam di seberang laut telah dibawa pulang ke Jepun.Kilang-kilang senjata juga dimusnahkan.Lebih kurang 167 000 bekas angota tentera Jepun dilarang mengambil bahagian dalam politik secara terbuka.Mereka didapati membawa Jepun ke kancah peperangan. Program mengubah status petani-penyewa kepada perani-pemilik dilaksanakan.Hampir empat juta ekar tanah pertanian dibahagikan

84

Jumlah kematian berpunca daripada serangan tentera, serangan bom, serangan roket, penyakit, kekurangan makanan, pembunuhan dengan niat, dan kerja berat.

C) Penutup Wujud dua kuasa besar iaitu Amerika Syaritkat dan Soviet Union.Dan terbentuk sebuah pertubuhan iaitu (PBB) dimana untuk mengawal keselamatan negeri. Pihak bersekutu iaitu SCAP telah banyak menolong rakyat Jepun yang berada dalam kesusahan seklaigus memperkenalkan beberapa pembaharuan dalam bidang ekonomi,politik dan pendidikan. Akibat daripada Perang Dunia Kedua banyak kematian telah berlaku.

Soalan 72: Terangkan sebab-sebab meletusnya perang kedua di Asia. A) Pendahuluan Selepas 20-tahun tamatnya Perang Dunia Pertama,sekali lagi dunia diselubungi peristiwa ngen yang lebih dasyat iaitu perang dunia kedua.Perang ini berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945. Melibatkan dua pakatan iaitu kuasa berikat yang dianggotai Amerika Sarikat, Britain, Perancis, dan Rusia.Pakatan Paksi yang disertai Jerman,Itali,dan Jepun. Melibatkan kawasan yang lebih luas,iaitu di Eropah, Asia, Afrika,dan Kepulauan Pasifik. Isi-isi Penting Nasionalisme Melampau (Ultranasionalisme) Kita Ikki dianggap sebagai penyumbang utama kepada aliran baru nasionalisme Jepun.Beliau mencadangkan pembentukan semula Negara Jepun oleh tentera dan dilakukan atas nama maharaja. Pada tahun 1927,sebuah organisasi sulit telah ditubuhkan oleh pegawai-pegawai muda tentera termasuk mereka yang berkhidmat di Staf Angkatan Bersenjata di Tokyo bagi merancang perubahan politik Jepun. Pegawai-pegawai kerajaan khususnya di Kementerian Dalam Negeri yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dan ketenteraman awam turut menyokong pasukan tentera. Kemunculan

B) 1)

nasionalisme melampau dalam kalangan tentera ini berpunca daripada kemerosotan politik berparti dan masalah kemelesetan ekonomi.Angkatan bersenjata Jepun kurang senang dengan perjalanan demikrasi Barat kerana gejala rasuah berleluasa yang berlaku dalam kalangan ahli-ahli parlimen Jepun. Selain itu,ahli-ahli politik dilihat mempunyai hubungan erat dengan syarikat-syarikat gergasi Jepun seperti Mitsui dan Mitsubishi.Gejala rasuah merupakan salah satu punca melemahkan kerajaan (parti politik) yang memerintah dan membantu golongan tentera merampas kuasa politik di Jepun. Tindakan tentera merampas kuasa turut dipengaruhi oleh kebimbangan bahawa kerajaan awam akan menyekat tentera seperti yang pernah dialkuakan oleh Hamaguchi pada tahun 1930.Hamaguchi telah memberi sokongan kepada Perjanjian Tentera Laut London yang mengenakan pelbagai sekatan kepada tentera laut Jepun.Sekatan yang dikenakan bertujuan menghalang angkatan tentera laut Jepun daripada menandingi kekuatan tentera Barat. Kemelesetan Ekonomi Dunia 1929 telah memberi kesan ketara kepada ekonomi Jepun khususnya golongan petani.Permintaan sutera mentah yang menjadi eksport tunggal Jepun yang terbesar dalam pasaran Amerika Syarikat jatuh mendadak.Petani yang menjalankan kegiatan memelihara ulat sutera menerima kesan yang sangat besar. Keengganan kerajaan menurunkan cukai ditambah pula dengan pendapatan petani yang jatuh sebanyak 50 peratus berserta hutang yang semakin banyak telah menambahkan penderitaan petani Jepun.Banyak berlaku kes kebuluran di kawasan pertanian ditambah pula dengan hasil padi yang tidak menjadi.Selain itu,berlaku pergaduhan antara petani,penyewa dan tuan tanah di kawasan-kawasan tertentu. Teras anggota tentera datangnya dari kaum petani dan ramai pegawai tentera berasal dari keluarga yang mempunyai tanah yang sederhana dan kecil.Mereka terharu dengan pendritaan golongan petani dan bagi pegawai-pegawai pula,mereka simpati dengan keadaan petani dan merasai bahawa politik berparlimen sedang merosakkan Jepun dan hanya dengan mengambil ahli pemerintahan golongan tentera sahaja,negara Jepun dapat diselamatkan. Pada tahun 1934, Jepun telah menarik balik sokongan yang pernah diberikannya kepada Perjanjian Tentera Laut London dan Washington kerana pada pandangan Jepun.Selepas tahun 1936,kedudukan tentera dalam politik tidak lagi dicabar. Golongan tentera berjaya mendominasikan kerajaan selepas mencetuskan satu kekacauan pada 26 Februari 1936.Seramai 1 400 tentera yang

85

dipimpin oleh 15 pemimpin muda telah memberontak. Mereka merampas Ibu Pejabat Polis Tokyo, Kementerian Hal Ehwal Perang,dan Bangunan Diet. Pada tahun 1940, parti-parti politik telah dimansuhkan.Sehubungan itu, kerajaan mula menyediakan Jepun kea rah peperangan.Belanjawan untuk tentera telah ditambah sebanyak 50 peratus daripada belanjawan negara setiap tahun.

kuasanya di Asia Tenggara. Jepun igin menakluk Asia Tenggara dengan tujuan mendapatkan logam dan minyak dari rantau ini dan tidak lagi bergantung kepada bekalan dari amerika Syarikat. 3) Keselamatan Negara Soal keselamatan negara turut menjadi punca Perang Dunia Kedua di Asia. Isu keselamatan negara bukan muncul secara mendadak tetapi telah diutarakan sekitar pertengahan abad ke-18.Ketika itu Jepun menghadapi ancaman kuasa-kuasa Barat,seorang Intelek Jepun,Yoshida Shoin mencadangkan supaya Jepun mengukuhkan Pertahananya dengan memajukan Pulau Hokaido,menakluki Kepulauan Ryukyu (Okinawa),menguasai Manchuria,Farmosa (Taiwan),dan menjadikan Korea sebagai negeri naungan. Seorang lagi tokoh di Jepun yang membicarakan konsep keselamatan negara Jepun ialah Yamagata Aritomo.Beliau ialah pemimpin kerajaan Meiji dan pengasas tentera Jepun moden.Oleh kerana pada tahun 1880-an dan 1890-an,Jepun masih lagi menghadapi asakan kuasa Rusia dan Britain,Yamagata berpendapat Jepun perlu membuat persediaan dari segi pertahanan negara.Yamagata memperkenalkan konsep garis kepentingan negara yang merujuk kawasan yang berhampiran:Jepun yang dianggap boleh mempengaruhi keselamatan negara jepun. Penaklukan Manchuria pada tahun 1932 bertujuan mengukuhkan garis kepentingan Jepun di Tanah Besar Asia dan garis kepentingan negara berubah lagi selepas berlakunya perang China-Jepun pada tahun 1937. C) Penutup Keghairahan Jepun untuk menjadi kuasa dominan di Asia membimbangkan kuasa-kuasa Barat. Tambahan pula kuasa Barat mempuyai kepentingan ekonomi di Asia. Ancaman Jepun terhadap kepentingan keselamatan dan ekonomi Barat menyebabkan kuasa Barat berusaha melumpuhkan kekuatan ketenteraan Jepun

2) Ekonomi kesan pemodenan Meiji yang memberi keutamaan kepada industi merupakan salah satu factor Jepun melakukan imperialisme dan terlibat dalam Perang Dunia Kedua.Jepun memerlukan bahan mentah dan pasaran yang diperoleh dari luar negara kesan pasaran domestic yang lemah serta bahan mentah yang terhad. Manchuria dan China merupakan kawasan yang penting kepada ekonomi Jepun.Di kedua-dua kawasan ini,Jepun merupakan pelabur kedua terbesar selepas Britain. Selain menguasai pelaburan tempatan,orang Jepun juga menguasai perdagangan dalam negeri. Selepas tahun 1933, Manchuria menjadi tumpuan penghijrahan Jepun.Antara tahun 1932 hingga 1937,Jepun telah menumpukan sepenuh perhatian kepada wilayah ini kerana mempunyai arang batu dan besi yang boleh digunakan untuk industry kereta dan kapal terbang.Manchuria juga boleh dijadikan pusat penghasilan makanan yang berpotensi. Sejak dahulu lagi Manchuria menjadi kawasan rebutan antara Jepun dan china.Kedua-dua negara menghadapi beberapa isu.Salah satu daripadanya berhubung dengan 800 000 rakyat korea di Manchuria yang telah menjadi warganegara Jepun selepas tahun 1910.Orang china menentang perolehan tanah di Manchuria oleh orang Korea. Jepun dan china juga berselisih faham tentang isu perkhidmatan kereta api Manchuria Selatan yang dimiliki oleh pihak Jepun.Kerajaan China menentang monopoli perkhidmatan kereta api tersebut oleh Jepun lantas kerajaan China membina landasan kereta api baharu yang selari dengan landasan kereta apai tersebut.Keadan ini menimbulkan kemarahan pihak Jepun. Pada tahun 1937,meletus perang China-Jepun yang berakhir dengan kemengan di pihak Jepun.Amerika Syarikat berazam mahu menghentikan penduduk Jepun di China lalu mengenakan sekatan ekonomi terhadap Jepun seperti melarang semua eksport ke Jepun serta membekukan harta Jepun di Amereika Syarikat. Langkah yang sama diambil oleh Britain dan Belanda.Dengan itu, Jepun kehilangan sumber minyak dan sumber ini amat penting bagi tujuan menjalankan dasar imperialisme.Kuasa-Jepun meluaskan

86

Soalan 73: Bincangkan faktor-faktor yang membawa kemunculan Perang Dingin pada tahun 1945-1955. A) PENDAHULUAN

kepada

Perang dingin adalah istilah yang yang mengambarkan konflik antara blok kapitalis yang diterajui Amerika syarikat dan blok komunis yang dipimpin Soviet Union sejak berakhirnya Perang Dunia kedua pada tahun1945. Perang Dunia juga dicirikan sebagai hubungan tegang antara kedua kuasa besar itu tanpa berlaku pertempuran bersenjata secara langsung .Sungguhpun secara langsung tidak berlaku peperangan namun Amerika syarikat dan Rusia berperanan sebagai dalang dalam peperangan yang berlaku di beberapa buah Negara termasuk di Negara-negara yang baharu mencapai kemerdekaan. B) ISI-ISI PENTING Pemimpin kuasa berikat bertemu di ibu Negara iran,Teheran pada tahun 1943 bagi membincangkanmasa depan politik Eropah kerana kekalahan Jerman semakin terbayang.Dalam persidangan ini,Amerika Syarikat tidak member sebarang persetujuan tentang kawasan yang akan dimiliki (konsensi) oleh Rusia di eropah tengah. Dalam persidangan tersebut, Stalin berharap Amerika syarikat dan Britain bersetuju mencari satu lagi laluan( second fornt) melalui Perancis untuk menyerang Jerman .Keadaan ini memberitekaan kepada Jerman kerana terpaksa menempatkan tenteranya di kedua-dua kawasn tersebut.Sekiranya Amerika syarikat dan Britain bersetuju untuk membuka Second Fornt itu, Stalin berjanji akan membantu menentang Jepun selepas Jerman ditewaskan. Stalin melahirkan kebimbangan ancaman Jerman .dan kerana itu beliau mahukan negar-negara Eropah timur di bawah pengaruh Rusia .Menurutnya, Rusia akan terselamat jika Negara-negara berkenaan menjadi perlindung kepada Rusia. Bagaimanapun, presiden Amerika syarikat ,Roosevelt gagal menjelaskan dasar amerika syarikat terhadap eropah timur. Kegagalan ini mengakibatkan stalin berandaian bahawa pihak Barat bersedia menerima pengaruh Rusia di Poland sekiranya Rusia berundur dari Eropah barat. Persidangan kali terakhir berkaitan perang dunia kedua diadakan di Postdam,Jerman pada tahun 1945. Terdapat perubahan dari kehadiran pemimpin ,iaitu Amerika syarikat diantika oleh naid persedin ,Harr Truman

ekoran kematian Roosevelt manakala Churchill tewas dalam pilihan raya umum. Hanya stalin sahaja pemimpin yang pernah menghadiri ketiga-tiga persidangan sebelum ini yang kekal. Ketidak sepakatan kuasa berikat dalam ketiga-tiga rundingan di Tehran ,Yalta ,dan postdam membawa keretakan hubungan antara mereka. Kuasa berikat mencurigai kegiatan Rusia terutamanya di Poland apabila Rusia berada dibelakangsebuah kerajaan yang dikuasai komunis. Keretakan hubungan ini menjadi punca terjadinya perang dingin. Biarpun banyak Negara baru muncul selepas tahun 1945 , namun politik dunia masih dikongkong oleh dua kuasa besa, iaitu . Amerika syarikat dan rusia. Kedua-dua kuasa ini berbeza idealogi dari segi politik, ekonomi, dan sosial. Dari segi politik blok barat menerapkan sistem demokrasi dan mengamalkan sistem pelbagai parti. Kerajaan yang memerintah terdiri daripada parti yang dipilih rakyat melalui pilihan raya umum. Berbeza dengan blok komunis yang menganjurkan pemerintahan secara diktaktor dan parti komunis sahaja yang diktiraf. Dari segi ekonomi , blok barat menganjurkan sistem kapitalsime dengan prinsip pasaran bebas . pemerintahan mempunyai peranan yang terbatas dalam persaingan ekonomi di Negara masing-masing . sistem ini sangat menguntungkan pelaburpelabur yang bermodal besar. Sistem yang membenarkan pemilikan persendirian ini Berjaya meningkatkan persaingan dalam kalangan pengusaha sehingga menigkatkan ekonomi Negara. Kerajaan komunis yakin bahawa kebajikan masyarakat hanya boleh dicapai dengan memiliki Negara semua harta benda dan kekayaan demi kepentingan umum. Blok kapitalis memberi kebebasan kepada individu sepenuhnya seperti kebebasan memiliki kerajaan ,kebebasab bersuara,hak asasi dan sebagainya. Masyarakat yang tinggal dibawah bumbung blok komunis pula mempunyai kebebasan yang terhad. Kedua-dua blok ini ingin membuktikan kekuatan masing-masing dengan berusaha menyebarkan pengaruh dan memajukan kepentingan masing-masing di eropah .asia,dan afrika melalui propaganda serta bantuan ekonomi dan ketenteraan. Selepas perang dunia kedua, negara- negara eropah mengalami kemerosotan yang cukup ketara . sebahagian keuntungan industri britian habis dibelanjakan bagi membiayai Perang dunia kedua terutama bagi mempertahankan negaranya daripada serangan Jerman yang cukup kuat. Peluang ini digunakan oleh

87

Amerika syarikat Presiden Harry S.Truman telah membuat perisytiharan bahawa amerika syarikat akan menyokong setiap bangsa atau rakyat yang merdeka bagi berhadapan dengan komunis. Pada tahun 1948 ,rancangan Marshall telah dilancarkan bertujuan membangunkan ekonomi eropah barat disamping memerangi pengaruh komunis. Melalui rancangan tersebut ,ekonomi Negara perancis jerman barat itali,belanda,british dan lain-lain Berjaya dipulihkan dan ada yang muncul sebagai Negara industri dunia. Rusia menolak untuk mendapatkan bantuan daripada Rancangan marshall kerana menurut menteri laurnya , Molotov rancangan tersebut merupakan campur tangan Amerika syarikat terhadap negara lain. Rusia juga memaksa negar-negara eropah timur supaya tidak meminta bantuan berkenaan. Sebagai alternatifnya ,blok komunis telah membentuk council for mutualeconomic aid (COMECON) bertujuan menyelaraskan dasar ekonomi di Negara- Negara eropah timur. Stalin memberi kenyataan yang jelas di Yalta bahawa masa depan keselamatan rusia bergantung kepada penguasaan rusia di Negara-negara Eropah timur yang menjadikan rusia sebagai zon penampan menghadapi mana-mana musuh barat. Percubaan Hilter menakluk Rusia ialah sebagai menyempurnakan hajatnya memperoleh tanah yang subur dan luas bagi keperluan Jerman. Dari perspektif Rusia , jerman Negara yang kuat dari segi sejarah . merupakan Negara yang paling agresif di eropah dan bertanggungjawab mengheret masyarakat ke medan peperangan .Maka, sikap agresif Jerman perlu di neutralkan. Jerman tidak dibenarkan bersatu dibawah kerajaan kapitalis dengan mengekalkan jerman kepada dua iaitu Jerman timur dan Jerman barat adalah perlu untuk mengurangkan ancamannya ke atas negar-negar lain. Rusia melebarkan pengaruhnya ke negara negara eropah timur dengan menempatkan tenteranya di Poland ,hungary , Romania ,dan Czechoslovakia. Tentera Rusia cuba menegakkan kerajaan kerajaan komunis yang akan mengikut telunjuk Rusia. Proses memagari Eropah timur dengan iron curtain atau tabir besi , iaitu istilah yang digunakan oleh wiston Churchill terlaksana antara tahun 1945 hingga tahun 1949 .satu demi satu Negara Eropah terseret kedalam lingkungan pengaruh dan kuasa rusia. Ahli dan parti bukan komunis dihapuskan atau diambil alih. Menjelang tahun 1949, semua Negara di Eropah timur jatuh kepada kerajaan yang diperintah oleh parti komunis .Semua negar itu menjadi negar setali Rusia.

Penutup Biarpun politik dunia di pengaruhi oleh Perang Dingin, tetapi byk Negara yg tidak mahu melibatkan diri dalam persengketaan tersebut. Mereka tidak mahu menyokong komunis dan kapitalis. Negara-negara tersebut digelar Negara-negara dunia ketiga. Persaingan antara dua kuasa bersa iatu rusia dan Amerika syarikat dan kemerosotan ekonomi di eropah merupakan factor dominan berlakunya Perang dingin. Soalan 74: Terangkan kesan-kesan perang Dingin pada tahun 1945 hingga 1955. A) Pendahuluan : Pada tahun 1947 Istilah Perang Dingin digunakan secara meluas. Istilah ini diperkenalkan oleh seorang kolumnis dari Amerika Syarikat iaitu Walter Lippman. Istilah ini menggambarkan konflik antara Blok Kapitalis ( Amerika Syarikat ) dan Blok Komunis ( Rusia ) . Perang Dingin memberi kesan yang sangat mendalam bukan sahaja di hati para rakyat dunia, juga membawa impak negatif kepada negara-negara yang terlibat am nya dari segi politik , ekonomi dan sosial . Isi-isi Penting: Dunia terbahagi kepada Blok Kapitalis dana Blok Komunis Akibat Perang Dingin yang paling ketara adalah, terbahaginya dunia kepada dua blok yang berbeza iaitu Blok Kapitalis dana Blok Komunis. Dapat dilihat bahawa, Jerman telah berpecah kepada dua iaitu Jerman Timur dan Jerman Barat dimana ini melambangkan bagaimana blok-blok ini wujud . Jerman Barat diduduki oleh Tentera Berikat manakala tentera Rusia berpihak di Jerman Timur. Sistem demokrasi diamalkan oleh Jerman Barat dan Jerman Timur pula mengamalkan sistem komunis. Tembok Berlin telah dibina bagi memisahkan dua negara Jerman, dimana Ibu kota lama Jerman dibahagikan dua kepada Kuasa Berikat dan Tentera Rusia .

B)

Penubuhan Pakatan NATO dan WARSAW Pada tahun 1949 pula, Blok Komunis menyertai China selepas Parti Komunis China (PKC) memenangi Perang Saudara dimana PKC

88

dipimpin oleh Mao Tse-Tung. Kerana perbezaan pengamalan sistem politik dan ekonomi, kedua-dua blok bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan seperti perang kilat. Amerika Syarikat (AS) membentuk pakatan tentera yang digelar sebagai North Atlantic Treaty Organisation (NATO). NATO disertai oleh negara-negara yang mengalami ancaman daripada komunis. Sebagai balasan, Blok Komunis menubuhkan Pakatan Warsaw yang beranggotakan seluruh negara-negara Eropah Timur. NATO dan Pakatan Warsaw ini masing-masing mempunyai senjata nuklear. Manakala satu lagi pakatan iaitu South-East Asia Treaty Organisation (SEATO) yang disertai oleh AS, Australia, Britain, New Zealand, Perancis, Filipina, Pakistan dan Thailand ditubuhkan bagi menghalang komunis ataupun kerajaan Rusia dan China berpengaruh di Asia .

negara Korea. Begitu juga yang berlaku di Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Mujurlah Vietnam mampu menyelesaikan konflik mereka sendiri atas pimpinan nasionalis mereka Ho Chi Minh. Biarpun politik dunia dipengaruhi oleh Perang Dingin, banyak negara yang tidak mahu terlibat dalam persengketaan mereka dan tidak menyokong mana-mana blok dan negara-negara ini digelar sebagai Negara-negara Dunia Ketiga .

Kesimpulan: Perang Dingin sememangnya membawa kesan yang menyeluruh di setiap negara-negara dunia, oleh itu kita seharusnya mengambil iktibar daripada kejadian ini. Trauma dengan peperangan yang pernah dirasai oleh masyarakat dunia seharusnya dielakkan agar tidak berlaku dan bagi mewujudkan kerjasama antara seluruh organisasi antarabangsa dan mengelakkan keruntuhan dalam setiap aspek yang penting seperti ekonomi, politik dan sosial. Dekolonisasi dan Kedaulatan (China dan India)

Perlumbaan senjata dan ketenteraan Pertelagahan dua kuasa besar ini menyebabkan masing-masing mahu memberi perhatian terhadap keupayaan ketenteraan. Akibatnya berlaku perlumbaan senjata tetapi masing-masing cuba mengelakkan perselisihan yang mungkin akan tercetusnya peperangan yang lebih besar . AS dan Rusia menggunakan pelbagai inisiatif bagi memperjuangkan kepentingan masing-masing termasuklah melakukan kegiatan subversif , pengintipan , dan berperang melalui sekutu-sekutu mereka sehingga melibatkan benua Asia. Contohnya yang berlaku di China, AS cuba membantu Chiang KaiShek menentang Parti Komunis China (PKC). Namun, PKC memenanginya dan membawa kepada penyatuan AS dengan Jepun yang sebelumnya adalah negara musuh yang sangat ditakuti . Ini kerana, AS mahu membantu Jepun menggugat keselamatan China . 4.3

Soalan 75: Bincangkan dekolonisasi di Negara China

Soalan 76: Bincangkan dekolonisasi di Negara India PENGENALAN Pada tahun 1905 sehingga 1918 deklonisasi di India dikenali sebagai tahap militant .Hal ini kerana munculnya gerakan bersifat radikal yang diketuai oleh B.G.Tilak, Lala Lajpat Rai , Bipin Chandra Pal dan Aurobindo Ghosh .Tokoh-tokoh tersebut memainkan peranan penting dalam menggerakan penentangan terhadap British kerana bagi mereka tindakan yang keras harus dilakukan terhadap penjajah British harus dipulaukan termasuklah barangan,institusi pendidikan,perkhidmatankerajaan, undang-undang dan mahkamah. Jika langkah tersebut dijalankan secara berterusan , pastinya melemahkan kedudukan british di india. Bagaimanapun, menjelang tahun 1920 , usaha golongan militant untuk membebaskan india daripada british namun menemui kegagalan. ISI ISI PENTING

Tamparan buat Asia Perang Dingin juga memberi tamparan hebat buat Asia apabila tercetus di benua Asia sebuah peperangan yang berlanjutan selama tiga tahun iaitu Perang Korea. Dalang berlakunya Perang Korea ini adalah dua kuasa besar yang terlibat dalam Peang Dingin, dimana Rusia dan China memberi sokongan kepada Korea Utara menentang Korea Selatan yang mendapat pula sokongan daripada AS. Sehingga kini kita dapat lihat bagaimana kesan Perang Dingin ini telah membina tembok yang cukup kuat antara dua buah kerajaan

89

(USAHA USAHA MENDAULATKAN INDIA) I. Melancarkan gerakan khilafat. Masyarakat islam di india menganggap musuh kerajaan turki juga musuh islam . Abul kalam azad khan ,Muhammad ali dan shaukat ali melancarkan gerakan yang dinamakan gerakan khalifah .Gerakan tersebut mengadakan pemulauan dalam semua aktiviti kerajaan dan penutupan premis perniagaan telah dilakukan pada 27 oktober 1919. Gerakan tersebut mengadakan pemulauan dalam semua aktiviti kerajaan dan penutupan premis perniagaan telah dilakukan pada 27 oktober 1919. Pemimpin-pemimpin Gerakan Khilafat mendakwa India bukanlah Negara islam dan menyarankan supaya masyarakat islam berhijrah ke Negara islam iaitu Afghanistan. Perjuangan penduduk tempatan bersifat sederhana Selepas perang dunia pertama , perjuangan penduduk tempatan bercorak sederhana tetapi enggan bekerjasama dengan pihak british .Gandhi merupakan pemimpin kongres kebangsaan india (INC) dari tahun 1920 sehigga tahun 1939. Dianggarkan antara 500 000 hingga 2 juta masyarakat islam berhijrah ke Afghanistan. Kegagalan pemerintah Afghanistan memenuhi tuntutan golongan ini menyebabkan penghijraan mereka sebagai usaha yang sia-sia. Pemulauan terhadap barangan eropah dan barangan british berlaku. Prinsip swadesi atau berdikari bagi memenuhi keperluaan sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Gandhi menyarankan agar tindakan pemulauan terhadapa barangan eropah dan barangan buatan british dilakukan . Menurut Ghandi ,kebijaksanaan penjajah british ialah menjadikan india sebagai tempat untuk memasarkan barang kilangnya .Ghandi menjadi diri sebagai contoh dengan tidak menggunakan barang barat. Penentangan melalui mogok lapar. Salah satu tindakan popular melalui prinsip ahimsa ialah mogok lapar yang dilakukan pada tahun 1920. Penentangan

melalui mogok lapar menyebabkan kekuatan tentera british tidak berguna kerana tidak ada penentangan bersenjata daripada pengikut Mahatma Gandhi. Tindakan melalui tiga prinsip iaitu satyagraha,ahimsa,dan swadesi memaksa british member kemerdekaan kepada india pada tahun 1947. Menawarkan jawatan Presiden atau perdana meneri kepada Mahatma Gandhi ,tetapi beliau menolak kerana perjuangannya bukan untuk mengejar pangkat dan kedudukan. V. mengadakan gerakan penentang awam Usaha besar kearah pembebasan tanah air berlaku pada bulan mac 1930 apabila Gandhi bertindak mengadakan gerakan penentang awam dan peristiwa ini dikenali sebagai Perarakan Garam .Kerajaan British yang memonopoli garam telah menaikkan harga garam yang menyebabkan timbulnya kesukaran terutama golongan bawahan. Mahatma Gandhi telah melakukan perarakan garam dari Ahmadabad menuju ke pantai Gujerat .Perarakan ini juga dikenali sebagai Perarakan Dandi kerana Mahatma Gandhi dan pengikutnya memulakan perjalanan tanpa menggunakan kasut dari Sabarmati Ashram sehingga ke pantai Gujerat. British telah bertindak menahan dan memenjarakan pemimpi-pemimpin INC termasuk Mahatma Gandhi dan mengharamkan INC. Persidangan Meja Bulat. Pada tahun 1930 , persidangan meja bulat diadakan yang dihadiri Raja- raja india ,orang islam, hindu ,kristian ,dan sind gagal mencapai kata sepakat . INC memboikot persidangan ini. Seterusnya British telah berkerjasama dengan INC dan menganjurkan Pakatan Gandhi-Irwin pada tahun 1931.Berdasarkan pakatan tersebut M.Gandhi bersetuju membatalkan kempen melanggar perintah awam dan sebagai balasan British akan menarik balik egala tindakan kekerasan dan member jaminan untuk membebaskan nasionalis india yang ditahan. Mengadakan mogok lapar di penjara.

II.

III.

VI.

IV.

VII.

90

Selepas itu ,INC bersetuju mengadakan Persidangan Meja Bulat kedua.Keadaan tersebut membayangkan british member status dan autoriti kepada INC sebagai jurucakap kepada rakyat India. M.Gandhi mendapati pegawai pegawai British berdolak-dalik dalam hal memberi kuasa kepada orang India untuk mentadbir Negara mereka sendiri . British mendakwa M.Gandhi gagal meyakinkan mereka tentang cara menyelesaikan perpaduan dalam kalangan rakyat India. Sikap British mengecewakan M.Gandhi dan beliau terus menentang British .Sekali lagi ,beliau ditahan dan beliau terus mengadakan mogok lapar namun menghentikannay apabila British memperkenalkan Pakatan Poona pada tahun1932.

VIII.

Penghijrahan terbesar dalam sejarah dunia. Liga muslim mendakwa INC sebuah parti yang memperjuangkan nasib orang hindu sahaja .Muhammad Ali Jinnah mendesak wilayah wilayah yang majoriti penduduknya beragama islam seperti sind,Punjabi dan Bengal di bawah liga muslim. Bermula dari hal tersebut,idea penubuhan Pakistan diperjuangkan di peringkatyang lebih luas. Pada tahun 1940 an ,liga muslim menerima sokongan sebilangan orang islam tetapi menjadi sebuah parti massa yang mendapat sokongan daipada semua lapisan masyarakat. Isu pertikaian hindu dan islam tidak dapat dibendung lagi . Gabenor Jeneral India ,Lord Louis mount batten bersama-sama dengan pemimpin INC dan liga muslim telah mencapaikata sepakat. Kebuntuan politik mungkin dapat diselesaikan jika india dipecahkan kepada dua iaitu satu tempat bagi hindu manakal satu tempat lagi untuk orang islam. Maka berlakulah penghijhraan terbesar dalam sejarah dunia yang membabitkan pergerakan orang islam memasuki Pakistan dan hindu memasuki India. Dalam prose penghijrahan berlaku banyak pertumpahan darah dan beribu orang terkorban. Pada bulan ogos 1945,menjadi tarikh keramat buat kedua-dua Negara apabila berakhirnya era penjajahan British di India dan kemunculan India dan Pakistan sebagai Negara yang bebas berdaulat. 4.4

Pelbagai usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak bagi membebaskan india daripada penjajahan dan menjadi sebuah negar yang berdaulat . Bagaimanapun usaha membebaskan diri daripada penjajahan British terjejas kesan konflik antara orang hindu dan islam yang akhirnya menyebabkan india berpecah kepada dua Negara iaitu inida dan Pakistan. Kesimpulannya ,jalan menuju kebebasan yang diharungi oleh india berjalan penuh ranjau dan duri .. Bagaimanpun semangat kental yang ditunjukan oleh Mahatma Gandhi dalam menghadapi tekana barat dan mengatasi masalah perpaduan rakyat india yang mencecah ratusan juta sepatutnya dihargai oleh generasi hari ini tidak dikira di mana kita berada. Sungguhpun jalan penyelesaian yang diambil oleh masyarakat islam di india dengan menubuhkan negar baharu,Pakistan, mungkin jalan terbaik bagi mengurangkan jumlah korban yang lebih ramai. Perhubungan Luar (PBB, Komanwel dan NATO)

Soalan 77: Huraikan matlamat dan dasar penubuhan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB) Pendahuluan: Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bertujuan mengekalkan perdamaian di dunia dengan cara perundingan, bermuafakat dan bertukar-tukar fikiran dengan Negara anggota. Persidangan Dumbarton Oaks mencadangkan supaya dibentuk 4 cawangan PBB ; iaitu Perhimpunan Agung , Mahkamah Keadilan Antarabangsa , Jabatan Setiausaha dan Majlis Ekonomi dan Kemasyarakatan. Cara mengundi dalam Majlis Keselamatan diputuskan 5 kuasa besar; Amerika Syarikat , Russia , Britain , Perancis , dan China. Ditubuhkan pada 24 oktober 1945, 51 buah Negara telah menandatangani pengisytiharan PBB di San Francisco dan dianggap sebagai ahli asal pertubuhan ini.

Isi-isi penting: Negara-negara anggota pertubuhan ini harus akur dengan piagam PBB, iaitu satu perjanjian antarabangsa yang menggalurkan prinsipprinsip asas hubungan antarabangsa.Terdapat empat matlamat piagam PBB,iaitu Menjamin keamanan dan keselamatan dunia, Menggalakkan hubungan berbaik-baik antara Negara-negara

PENUTUP

91

anggota.Bekerjasama dalam menyelesaikan masalah antarabangsa dan melindungi hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. PBB boleh menggalakkan kemajuan kemasyarakatan dan memperbaiki taraf hidup manusia. Dasar-dasar yang menjadi pegangan PBB dan negara-negara anggotannya ialah PBB didasarkan kepada persamaan taraf dan kedaulatan semua negara anggotannya.Setiap negara anggota akan mematuhi kewajipannnya mengikut piagam PBB. Semua negara anggota akan menyelesaikan pertelingkahan antarabangsa dengan perasaan dan semangat dan keyakinan yang tinggi tanpa menggugat keamanan, keselamatan, dan keadilan sejagat. Negara-negara anggota tidak boleh menggunakan kekerasan atau ugutan terhadap kawasan atau kemerdekaan sesebuah Negara ataupun dengan cara yang tidak sesuai dengan semangat PBB. Negara-negara anggota diminta memberi bantuan dalam apa sahaja tindakan yang diambil oleh PBB dan dikehendaki tidak memberi kerjasama kepada mana-mana pihak yang dikenakan tindakan oleh PBB.PBB akan memastikan supaya Negara-negara yang tidak menyertai pertubuhan ini mematuhi dasar-dasar PBB setakat yang perlu bagi memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. PBB tidak akan mencapai mencampuri urusan dalaman sesebuah Negara yang berkaitan dengan bidang perundangan. Dasar ini akan diketepikan apabila tindakan terpaksa diambil untuk menghadapi ugutan yang mengancam keamanan dan keselamatan dunia.

Isi-isi penting: Majlis Perhimpunan Agung merupakan badan PBB Perhimpunan Agung berperanan melantik ahli Majlis Sosial dan Ekonomi, ahli biasa Majlis Keselamatan, dan ahli Majlis Amanah . Majlis ini mempunyai hak melantik hakim Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Perhimpunan Agung merupakan satu-satunya badan yang diwakili oleh semua negara anggota dan setiap negara mempunyai satu undi. Antara tugas-tugas Perhimpunan Agung ialah menimbang serta membuat syor tentang dasar kerjasama antarabangsa dalam usaha memelihara keamanan dan keselamatan dunia.Mengambil langkah mengkaji dan membuat syor bagi menggalakan kerjasama antarabangsa dalam bidang politik. Menggalakkan kesedaran terhadap hak dan kebebasan asasi manusia. Mengawas dan membuat syor berhubung dengan kawasan-kawasan amanah.Membuat syor untuk menyelesaikan sebarang masalah secara damai. Menimbang dan meluluskan perbelanjaan PBB.

Majlis Keselamatan Majlis Keselamatan bertanggungjawab secara langsung dalam halhal berkaitan keamanan dan keselamatan dunia. Sehingga tahun 1965, majlis ini mempunyai 11 ahli dan enam ahli biasa yang dilantik setiap dua tahun.tindakan yang boleh diambil oleh Majlis keselamatan dalam menyelesaikan sebarang pertelingkahan. Meminta semua Negara anggota PBB memutuskan hubungan diplomatik dengan negara yang ingkar itu. Meminta semua anggota PBB memutuskan perhubungan kereta api, laut, udara, perhubungan pos dan telegram, radio atau sebarang bentuk komunikasi. Meminta semua negara anggota PBB memutuskan perhubungan ekonomi dengan Negara tersebut dan mengambil tindakan ketenteraan terhadap Negara tersebut sama ada melalui sekatan darat, laut atau udara.

Penutup: PBB merupakan pertubuhan antarabangsa yang mempunyai hubungan saling bergantungan antara satu sama lain dalam menjalankan usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa.

Soalan 78: Bincangkan peranan organisasi yang terdapat dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) Pendahuluan: PBB melaksanakan tanggungjawab bagi merealisasikan matlamat dan objektif yang digariskan. PBB mewujudkan enam organisasi. Organisasi tersebut ialah Perhimpunan Agung, Majlis keselamatan, Majlis Ekonomi dan Sosial, Mahkamah Keadilan Antarabangsa, Majlis Amanah, dan Sekretariat.

Majlis Ekonomi Majlis Ekonomi dan Sosial bertanggungjawab menyelaras dan mengarahkan aktiviti PBB dalam bidang ekonomi, social, kemanusian dan kebudayaan. Majlis ini bersidang sekurangkurangnya dua kali setahun dan bertanggungjawab terus kepada Perhimpunan Agung. Tugas majlis ini ialah membuat kajian, laporan, dan syor dalam bidang ekonomi, kemasyarakatan, kebudayaan,

92

pelajaran, kesihatan dan sebagainnya. Agensi-agensi yang turut membantu majlis ini termasuklah Food and Agriculture Organization (FAO), United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO),International Labour Organisation (ILO), United Nations Conference on Trade and Development(UNCTAD), International Bank for Reconstruction and Development( IBRD) dan International Monetary Fund (IMF). Majlis Amanah Majlis Amanah dipertanggungjawabkan menyelia wilayah yang diamanahkan di bawah pentadbiran PBB.wilayah itu harus ditadbir oleh kuasa antarabangsa sebagai satu amanah sehingga wilayah itu mampu membentuk pemerintahan sendiri. Selepas tahun 1945, terdapat 11 wilayah amanah yang diambil alih dari jerman,itali, dan jepun. Contoh kawasan-kawasan yang pernah diletakkan sebagai kawasan amanah ialah New Guinea ditadbir oleh Austrialia.Samon Barat ditadbir oleh New Zealand Cameroon, Tanganyika dan togoland ditadbir oleh Britain akhirnya mencapai kemerdekaan pada awal tahun 1960-an.

PBB mewujudkan enam organisasi bagi merealisasikan matlamat dan objektif yang digariskan dalam memastikan organisasi ini terus memainkan peranan penting dalam isu-isu sejagat. PBB harus terus menjaga keamanan dan kesejahteraan negaranegara di dunia tanpa diselubungi oleh kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat, Britain, Perancis, Rusia dan China yang mempunyai kuasa veto dalam memutuskan apa jua keputusan dalam menjalankan peranannya.

Soalan 79: Huraikan sejarah dan perkembangan komanwel serta peranan Negara United Kingdom dan India. a) Pendahuluan: Pertubuhan Komanwel dibentuk pada tahun 1931 (melalui Statue of West Minister) dan anggotanya terdiri daripada bekas tanah jajahan British yg telah merdeka.Kini ,negara anggota Komanwel tersebar di setiap Benua dan penduduknya pula terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, bahasa dan budaya. Komanwel pada abad ke 21 meliputi kira-kira suku daripada permukaan bumi dan penduduknya yang di anggarkan melebihi 2.1 billion orang pada tahun 2005. Komanwel hari ini menerima pengistiharan prinsip komanwel sebagai asas hubungan dalam kalangan negara Komanwel. b) Isi- isi penting I. Sejarah dan perkembangan Komenwel Idea untuk memberikan hak berkerajaan sendiri kepada tanah jajahan British , sebenarnya terkandung dalam laporan Lord Durham (1839) yang diperkenalkan di kanada pada tahun 1847 .Pada tahun 1867, kanada merupakan tanah jajahan yang pertama memperoleh taraf berkerajaan sendiri . Seterusnya, diikuti oleh Australia(1901 ) ,New Zealand (1907) dan Afrika Selatan(1910) .Walaupun mendapat taraf pemerintahan sendiri ,namun kuasa yang dimiliki pelbagai wilayah ini masih terhad . Parlimen Britian mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang berhubung dengan hal ehwal pertahanan,dasar luar, dan sebagainya . Hasil dari Laporan Balfour , persidangan empyar 1926 telah mengisytiharkan bahawa Negara dominan bebas dari ikatan Britain dari sudut undang-undang setelah statutue of Westminster diluluskan pada tahun 1931. Statue ini telah

Mahkamah Keadilan Antarabangsa Mahkamah Keadilan Antarabangsa terletak di Hague, Belanda. Mahkamah ini mempunyai 15 hakim yang dipilih bersama oleh Perhimpunan Agung dan Majlis Keselamatan. Terdiri daripada warganegara yang berlainan dan berkhidmat selama 9 tahun dan berhak untuk dilantik semula. Memberi nasihat atas permintaan Perhimpunan Agung atau Majlis Keselamatan dan mengendalikan sebarang kes yang dibawa kepadanya. Mahkamah ini tidak ada ejen penguatkuasa keputusan yang dibuatnya.

Sekretariat PBB Sekretariat PBB diketuai oleh Setiausaha Agung yang dipilih oleh Majlis Perhimpunan Agung PBB atas cadangan dan sokongan Majlis keselamatan.Sekretariat ini beribu pejabat di New York. Setiausaha Agung merupakan pentadbir tertinggi dan keberkesanan Sekretariat bergantung kepada kewibawaan. Setiausaha Agung melantik kakitangan jabatannya bertanggungjawab memimpin dan mengawal pentadbiran PBB yang terdiri lebih daripada 3000 pegawai dan kakitangan.

Penutup:

93

menghapuskan penguasaan parlimen Britain tehadap hal ehwal Negara-negara dominan. II. Peranan Negara United Kingdom dan India a) Unitd kingdom. (UK) UK boleh dianggap sebagi pengasas dan ketua komanwel .. Jika UK tidak bijak menjaga dan mengawal negara-negara bekas tanah jajahannya,sudah tentu hubungan UK dan tanah jajahanya akan lenyap begitu sahaja. Kewujudan komanwel mempunyai kaitan dengan niat dan cita-cita pihak british untuk membimbing tanah jajahannya ke arah berkerajaan sendiri seterusnya memberi kemerdekaan. Keadaan tersebut juga dikaitkan dengan desakan rakyat Britain supaya dipraktikan cita-cita untuk membimbing tanah jajahan.Kebijaksanaan Pejabat Tanah Jajahan mengurus bekas bekas Negara yang dijajah mempunyai mekanisme sendiri. Bekas tanah jajahan tidak dipaksa untuk menyertai komanwel dan ahli-ahlinya bebas untuk menarik diri pada bila-bila masa. Britain juga sedar akan tanggungjawab untuk membangunkan tanah jajahannya termasuk wilayah-wilayah yang diamanhakna kepadanya yang ketinggalan dari segi ekonomi. Penubuhan komanwel adalha langkah wajar kerana kerjasama secara multilateral dalam bidang ekonomi dalam kalangan bekas tanah jajahanya akan mengukuhkan ekonomi Negara negara berkenan. Walau bagaimanapun , tidak dinafikan pada tahun 1950-an Britain menggunakan pertubuhan ini untuk kepentingan sendiri khususnya dalam bidang ekonomi. Negara Komanwelmengeksport lebih 50 peratus daripada teh, bijih timah , jut , getah , minyak sawit ,dan koko dunia . Negara Komanwel juga menyumbang separuh daripada keluaran aluminium dunia. Kekayaan hasil bahan-bahan mentah di Negara bekas tanah jajahannya menyebabkan Britain mengambil kesempatan mengadakan hubungan

bilateral dan penetapan harga barang-barang utama itu dilakukan oleh Britain. Dari sudut Negara-negara komanwel ,mereka sedar bahawa hubungan sedia ada dengan Britain dan negara negara Komanwel yang lain serta penglibatan perdagangan .dan sterling Area akan member faedah seperti pemindahan teknologi dan kepakaran ,perkhidmatan perkataandan sebagainya. Disamping itu , Britain juga mengambil insiatif mewujudkan sebuah jawatankuasa pada tahun 1950 ,iaitu jawatankuasa perhubungan pelajaran komanwel . jawatankuasa in dibentuk bagi membantu Negara negara menyediakan system pelajaran yang sempurna . Penubuhan komanwel juga mempunyai kaitan dengan hasrat Britain untuk memperkenalkan sistem social ,ekonomi, dan politik berdasarkan model barat.penerapan sistem undangundang ,biroraksi ,ekonomi , dan lain-lain menjadikan struktur pentadbiran Negara-negara komanwel lebih kemas dan berkesan. Salah satu isu yang menggugat perpaduan dalam kalangan Negara anggota Komanwel ialah Dasar Apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan .Kerajaan kulit putih melaksanakan Dasar Apartheid antara tahun 1948 hingga 1991 .Majoriti Negara- Negara anggota komanwel mahukan dasar ini dihapuskan , namun Britain bertindak tidak sehaluan dengan anggota yang lain. Sama ada disedari atau tidak ,komanwel akan berkembang kerana kepercayaan dalam kalangan Negara-negara anggota terhadap pertubuhan ini masih wujud .Pelbagai kerjasama diadakan dalam bidang ekonomi, pelajaran ,teknikal .dan lain-lain menyebabkan Negara negara anggota terasa berat untuk meniggalkan komanwel . b) India India mempunyai sejarah yang tersendiri dengan pertubuhan komanwel anggota bukan berkulit putih yang ingin diberi taraf kerajaan sendiri oleh pihak British .

94

Pada tahun 1919 , undang- undang kerajaan india telah digubal .sistem diarchy telah diperkenal di India . Melalui sistem ini ,pentadbiran wilayah wilayah di India dibahagikan kepada bahagikan, iaitu perkara-perkara yang tertentu yang ditadbir oleh gabenor wilayah dan india . Bagaimanapun , semua keputusan hendaklah mendapat kebenaran daripada kerajaan atau Parlimen British . Satu suruhanjaya telah dibentuk untuk mengkaji pemberian taraf berkerajaan sendiri di India .Suruhanjaya ini dipengerusikan oleh Sir John Simon. c) Penutup Apa-apa yang bersesuaian Soalan 80 : bincangkan faktor faktor penubuhan NATO dan peranan Amerika Syarikat serta United Kingdom dalam NATO a) Pengenalan NATO ditubuhkan pada 4 april 1949 . Pada asalnya , dua belas buah Negara sahaja menganggotai pertubuhan ini. Ibupejabat NATO ialah di paris. NATO telah menonjolkan Amerika Syarikat sebagai kuasa besar dan keselamatan di Eropah barat. Pada peringkat awal , Negara yang terlibat dengan NATO ialah Amerika Syarikat,United Kingdom , Kanada, Perancis, Itali, Belgium, Belanda,Norway,Denmark,Portugal,Iceland, dan Luxembang. Kini keanggotaan dalam NATO telah meningkat kepada 28 anggota. b) Isi isi penting I. Menghalang kebangkitan semula kuasa ketenteraan Jerman di Eropah. Strategi Nato ialah bagi mewujudkan sistem pertahanan bersama yang melibatkan semua Negara anggotanya terhadap keselamatan dan kedaulatan setiap Negara anggota. Pada dasarnya , nato bertujuan membendung semula pengaruh komunis yan diterajui Soviet Union. Tambahan pula, Negara eropah timuryang prokomunis sudah menambahkan kekuatan tentera bagi menandingi negara jiran mereka di eropah barat . Jadi ,rancangan pihak Rusia dan sekutunya perlu kawal di peringkat awal lagi.

II.

Mengheret dan melibatkan secara langsung Amerika Syarikat dalam hal ehwal ketenteraan dan politik Eropah. Nato megesahkan kehadiran Amerika syarikat dan britian selepas tahun 1945 di Eropah terutamanya di Jerman dan Turki supayakomunisme yang diarah dari moscom dapat disekat dengan keberkesanan. Tambahan pula, pada tahun 1949 ,Soviat union telah meletupkan bom atomnya yang pertama. Mengekang perluasan ideologi komunis dan ketenteraan Rusia di Eropah. Soviet union sering dipersalahkan dan dilihat sebagai tidak demokratik,tidak menghormati hak asasi manusia,dan tidakan menghormati kebebasan individu sebagaimana uyang dipraktikan di Eropah. Soviet union didakwa oleh pihak Barat lebih komited untuk melebarkan pengaruh politik yang berideologikan komunisme di Eropah atau di Asia. Sikap Soviet Union dilihatsebagai penghalang utama bagi kuasa-kuasa besar dunia mencapai kesepekatan dalam PBB bagi menengani isu-isu antarabangsa Perkembangan politik antarabangsa seperti ini sepanjang tahun 1945 sehingga tahun1949 menyebabkan Britian dan Amerika syarikat mengambil inisiatif untuk menubuhkan NATO. Soviet union pula memberi satu persepsi bahawa Nato ialah Amerika syarikat dan Amerika syarikat ialah Nato. Ini bermakna Nato didominasikan oleh Amerika syarikat berbanding Negaranegara lain. Mengatasi ketidak upayaan eropah terhadap kemampuan PBB sama ada dari sudut ketenteraan mahupun sudut pendekatan dan strategi bagi menyelesaikan atau mengatasi pelbagai konflik antarabangsa, khususnya dalam konteks dunia secara berkesan. Dalam PBB kelemahan yang dipersoalkan ialah pihak atau Negara mana yang akan mengetuai misi ketenteraan PBB dan Negara mana yang akan membiayai segala perbelanjaan sepanjang misi ketenteraan PBB. Implikasinya ialah kuasa-kuasa besar dunia yang merupakan anggota Majlis keselamatan PBB yang memiliki kuasa veto ketika itu selalunya lebih banyak bersetuju untuk tidak bersetuju dalam menangani man-man konflik antarabangsa .

III.

IV.

95

c) Penutup Komitmen berterusan Amerika syarikat dalam NATO dilihat sebagai kunci keseimbangan ,keutuhan, dan kestabilan, Nato sebagi institusi yang berperana memelihara keamanan dan keselamatan dunia secara praktikal bukan sekadar di Eropah sahaja malah di seluruh dunia . Fokus NATO sering berubah mengikut keadaan memberikan tumpuan kepada soviet union ,kini selepas peristiwa 9/11 fokusnya juga berubah kepada menangani bahaya pengganas dan serangan cyber. Rujukan Mahdi Shuid, 2012. Teks STPM Sejarah Dunia 1500-1950. Terbitan Pelangi, Bangi Selangor.

96

Anda mungkin juga menyukai