Anda di halaman 1dari 2

Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran simetri Hasil Pembelajaran :

: :

POLIGON Murid akan diajar untuk memahami konsep

Murid akan dapat : i) ii) Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi Melukis corak menggunakan konsep simetri

iii) Masa :

1 waktu (40 minit) Cadangan Aktiviti 1. Maksud poligon 2. Melukis poligon berasaskan pengetahuan sedia ada 3. Memotong bentuk poligon yang dilukis 4. Menamakan poligon Cadangan Komunikasi Apakah maksud poligon? Lukiskan bentuk-bentuk polygon yang kamu tahu Potongkan bentuk poligon yang telah kamu lukiskan tadi Apakah nama bentuk poligon yang telah kamu lukis dan potong tadi? Nyatakan ciri-ciri poligon yang telah kamu nyatakan tadi

Fasa PERSEDIAAN Melukis dan menamakan poligon

IMAGINASI

PERKEMBANGAN

1. Berdasarkan poligon yang telah dipotong ,lipatkan supaya menjadi dua bahagian yang sama 2. Murid melakukan aktiviti dan membentangkan hasil kerja 3. Murid menamakan poligon yang dapat dibahagi kepada dua bahagian 4. Memahami maksud garisan simetri 1. Murid melukiskan paksi simetri pada poligon yang dilipat

Lipatkan poligon yang dipotong kepada dua bahgian yang sama Apakah bentuk-bentuk poligon yang dapat kamu lipatkan kepada dua bahagian yang sama? Penerangan tentang maksud simetri

Lukiskan paksi simetri pada poligon yang dilipat

2. Murid menyatakan bilangan simetri pada poligon 3. Melukis paksi simetri pada poligon yang disediakan 4. Menyelesaikan lembaran kerja 1 TINDAKAN 1. Menganalisis bentuk dan menentukan bilangan paksi simetri poligon 2. Melengkapkan bentuk poligon apabila diberikan paksi simetri 3. Menentukan bilangan simetri untuk bentukbentuk yang lain 4. Murid menyelesaikan lembaran kerja 2 PENTAKSIRAN 1. Murid membincangkan hubungkait antara bilangan sisi poligon dengan bilangan paksi simetri 2. Murid menyelesaikan lembaran kerja 3 NILAI DAN SIKAP Fokus mendengar arahan guru dan mengikuti arahan yang diberikan

Berapakah bilangan simetri yang terdapat pada sesuatu poligon? Lukiskan paksi simetri pada poligon yang saya edarkan Namakan poligon dan bilangan paksisimetri yang dapat dihasilkan Lengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi

Bagaimanakah caranya untuk menentukan bilangan paksi simetri sesuatu poligon?