Anda di halaman 1dari 1

PK07 Pengurusan Mesyuarat

PK 07/2
SENARAI KEHADIRAN
MESYUARAT ..................................................................... BIL. .../(TAHUN)
Tarikh

: ..................... Masa : ...............................

Tempat

: .......................................................................

Pengerusi

: ..........................................

Bil

Nama

T/tangan Bil

16

17

18

19

20

21

22

23

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15
(Gunakan helaian tambahan jika perlu)

Nama

Catatan

Nama

Catatan Bil

10

Disediakan oleh :

...........................................
(

T/tangan

30

TURUT HADIR
1

TIDAK HADIR
Bil

Nama

Hak Cipta Terpelihara Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pelajaran Johor


19 Mac 2012 - Keluaran 03 | Pindaan 00