Anda di halaman 1dari 3

BAB 3 ELEKTRIK Arahan : Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti oleh empat jawapan pilihan iaitu A, B, C, dan D.

Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Hitamkan jawapan dalam kertas jawapan objektif. kebocoran arus atau wayar hidup, ialah... A P B Q C R D S

1 Fungsi alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah di atas, ialah... A Memasang skru kecil B Menjalur dan memotong wayar C Mengesan kebocoran arus elektrik D Memotong lebihan kaki komponen 2 Alatan manakah yang sesuai digunakan untuk mengambil objek pada ruang yang sempit dan sukar dicapai?
A B

4 Rajah di atas menunjukkan pendawaian plag 3 pin 13 A. P dan Q adalah... P Q A Fius 10 A Wayar bumi B Fius 13 A Wayar hidup C Fius 13 A Wayar neutral D Fius 15 A Wayar hidup

3 Rajah di atas menunjukkan pena ujian. Bahagian yang akan menyala apabila terdapat
1

5 Apakah akan berlaku jika P pada pendarfluor ditanggalkan setelah lampu dinyalakan? A Lampu terbakar B Lampu terus bakar C Lampu terus nyala D Lampu berkelip-kelip

A B C D

I, II, III, IV IV, III, I, II III, I, IV, II III, IV, I, II

6 Kegunaan utama bagi pena ujian seperti ditunjukkan dalam rajah adalah untuk A Mengesan kebocoran arus elektrik B Menguji sambungan wayar neutral C Mengesan kebocoran wayar bumi D Menguji kekuatan arus elektrik

9 Fius digunakan dalam litar elektrik untuk A Memutuskan aliran arus elektrik yang tinggi B Menyambungkan wayar hidup secara siri C Melindungi perkakas elektrik dan mencegah litar pintas D Menyambungkan wayar hidup supaya litar lengkap 10 Dalam kabel tiga teras, wayar neutral diberikan kod warna A Coklat B Biru C Hijau D kuning

7 Rajah di atas menunjukkan pendawaian plag 3 pin berfius 13 A. Wayar hidup dipasang ke tamatan yang bertanda A I B II C III D IV 8 Susun semula langkah-langkah yang betul untuk mendawai plag tiga pin 13 Ampere.

JAWAPAN 1 B 2 A 3 C 4 B 5 C 6 A 7 C 8 D 9 C 10 B