Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran

Kajian Tempatan

Kelas

5 Brilliant

Bil m

40 orang

Masa

9.35 10.35 pagi

Tarikh

11 April 2013

Tema

Mengenal Negara Kita

Tajuk

Geografi Fizikal

Sub tajuk

Faktor yang Mempengaruhi Pelbagai Jenis Tumbuhan Semulajadi dan Kepentingan Tumbuhtumbuhan Semula Jadi

Hasil pembelajaran
Pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat :
1. Menyenaraikan empat faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi.
2. Menghuraikan empat kepentingan tumbuh - tumbuhan semulajadi.
Ringkasan Isi Kandungan
1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semulajadi.
2. Menyedari kepentingan tumbuh-tumbuhan semulajadi.

Penerapan Nilai-nilai Murni


1. Bekerjasama
2. Mengekalkan kehidupan liar dan kepelbagaian hidupan.
Unsur Patriotisme
1. Menghargai kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di Malaysia.
Pengetahuan Sedia Ada
1. Murid-murid pernah melihat pelbagai jenis tumbuhan-tumbuhan dan hidupan liar yang terdapat di sekeliling
mereka.
Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari
Kemahiran Belajar (KB)

Kecerdasan Pelbagai (TPK)

Bahan Bantu Mengajar


Bil.
1.
2.
3.
4.
5.

Sumber
Gambar
Kad nama
Kertas undian
Borang pengurusan grafik
Nota internet

Kuantiti
17 keping
5 keping
14 keping
8 keping
-

Prosedur Pelaksanaan

Elemen Pengurusan
Pembelajaran Bestari,
Kemahiran Generik

Catatan, penerapan nilai murni,


nilai alam sekitar, unsur
patriotisme, sumber p&p

Teknik : Nyanyian
Strategi : Berpusatkan murid
KB : Memerhati, menjawab
soalan
KBKK : Mengenal pasti dan
menghubungkait
TPK : Visual

Sumber p&p : Gambar


Nilai : Rasional

Teknik : Penyoalan
Strategi : Berpusatkan murid
KB : Menaakul
KBKK : Mengenalpasti dan
mengkategori
TPK : Visual dan kinestatik

Sumber p&p : Kad nama dan


gambar
Nilai : Keberanian dan rasional

Set Induksi (5 minit)


1. Guru memainkan lagu Bangau
oh Bangau dan meminta muridmurid menyanyikannya bersamasama.
2. Guru bertanya kepada murid
tentang perhubungan antara
tumbuh-tumbuhan dan hidupan
liar seperti yang terdapat dalam
lirik lagu tersebut.
3. Guru mengaitkan jawapan murid
dengan topik pengajaran pada
hari tersebut.

Langkah 1 (20 minit)


1. Guru menyenaraikan faktor-faktor
yang mempengaruhi pelbagai
jenis tumbuhan semulajadi di atas
papan putih.
2. Guru mengedarkan kertas
lembaran kerja kepada murid dan
meminta murid membuat
pengurusan grafik tentang semua
faktor yang mempengaruhi
pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan
semula jadi.

3. Murid-murid dipilih secara rawak


untuk menjelaskan setiap faktor
tersebut kepada rakan-rakan yang
lain.
4. Penerangan murid disokong
dengan perbincangan dan
penerangan lanjut yang diberikan
oleh guru.
Langkah 3 (25 minit)
1. Guru menampal gambar pokok
dan kad pernyataan yang
mengandungi kepentingan
tumbuhan semula jadi pada
papan putih
2. Guru memilih murid secara rawak
untuk melabelkan pokok tersebut
dengan kepentingan tumbuhan
semulajadi berdasarkan
bahagian-bahagian pokok
tersebut.

3. memberi penerangan lanjut


kepada murid berkenaan tumbuhtumbuhan dan hidupan liar yang
terdapat di setiap jenis hutan
dalam bentuk pengurusan grafik
di atas papan tulis.
4. Penerangan diberikan
berpandukan gambar-gambar

Teknik : Penerangan dan


perbincangan
Strategi : Berpusatkan guru
KB : Memperoleh maklumat,
membuat nota
KBKK : Menyusun ikut
keutamaan
TKP : Visual, verbal linguistik

Sumber p&p : Gambar dan nota


internet
Nilai : Kerajinan, kesyukuran,kasih
sayang
Unsur patriotisme :

Berbangga dengan tumbuhtumbuhan semula jadi dan


hidupan liar yang terdapat di
persekitaran.

Menghargai kepentingan
tumbuh-tumbuhan semula
jadi dan hidupan liar di
Malaysia.

tumbuhan semulajadi dan hidupan


liar yang terdapat di setiap jenis
hutan mengikut turutan.
5. Murid-murid diminta menyalin
rajah grafik tersebut dalam buku
nota.

Langkah 4 (15 minit)


1. Murid-murid dibahagikan kepada
5 orang dalam satu kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberikan soalan
yang memerlukan murid-murid
membuat banding beza antara
habitat dan ciri-ciri tumbuhan
semulajadi serta hidupan liar
antara tiga jenis hutan di
Malaysia.
3. Setiap kumpulan akan membuat
banding beza untuk dua jenis
hutan yang berlainan berdasarkan
undian yang akan dibuat.

Undian akan dibuat bagi


mana-mana tiga jenis hutan
yang berikut

a)
b)
c)
d)
e)

Hutan hujan tropika


Hutan paya air tawar
Hutan paya air masin
Hutan pantai
Hutan gunung

Teknik : Perbincangan koperatif


Strategi : Pemusatan murid
KB : Mengingat semula,
menulis,berkomunikasi
KBKK: Membanding beza,
mencirikan
TPK : Interpersonal, visual

Sumber p&p :
Kertas undian, borang pengurusan
grafik
Nilai : Bekerjasama

4. Murid-murid diminta berbincang


dalam kumpulan dan menulis
banding beza tersebut dalam
borang pengurusan grafik yang
disediakan oleh guru.
5. 3 kumpulan murid akan dipilih
secara rawak untuk
membentangkan hasil
perbincangan di hadapan kelas.
6. Akhir sekali, setiap kumpulan
diminta menghantar borang
pengurusan grafik tersebut
kepada guru untuk disemak.
Penutup (5 minit)
1. Guru membuat rumusan tentang
isi pelajaran hari ini.
2. Guru membuat sesi soal jawab
yang ringkas untuk menguji
pemahaman murid.

Teknik : Penyoalan
Strategi : Pemusatan guru
KB : Mengingat semula,
menjawab soalan
TPK : Verbal linguistik

Nilai : rasional

Refleksi :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Catatan Guru / Pensyarah Pembimbing
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Tandatangan,

..........................................................