Anda di halaman 1dari 11

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

BAB 7: KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA LATIHAN A 1. Catatan China mengatakan wujud sebuah perkampungan Islam yang bernama Ta Shih di SUMATERA UTARA.

2. Batu bersurat di Terengganu yang dijumpai pada 1899 adalah bertulisan JAWI.

3. Prof.Syed Muhammad Naquib al-Attas mengatakan Islam di Asia Tenggara datang dari SEMANANJUNGTANAH ARAB .

4. Islam dikatakan berkembang ke Asia Tenggara menerusi India, iaitu dari wilayah Gujerat dan PANTAI KOROMANDEL sejak abad ke 13 lagi.

5. GUJERAT merupakan pelabuhan penting pada zaman pemerintahan Alaudin Khilji.

6. Wali Songo merujuk kepada sembilan orang ulama yang terdapat di INDONESIA/JAWA.

7. Wali Songo telah menjadikan DEMAK sebagai pusat pergerakkan dakwah Islamiyah.

8. MUFTI dilantik sebagai penasihat sultan dalam hal ehwal Islam dan pentdbiran Negara.

9. Institusi kesultanan diwarisi ABBASIYAH di Baghdad.

daripada

pemerintahan

kerajaan

BANI

10. Seni khat tertua di Semenanjung Tanah Melayu terdapat pada batu bersurat yang ditemui di TERENGGANU.
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT) Page 34

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

LATIHAN B

A. KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA 1. Apakah bukti tentang kedatangan Islam dari semenanjung Tanah Arab? a. Catatan China mengatakan orang Arab dan Parsi mempunyai petempatan di Canton. b. Wujud persamaan bahan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Semenanjung Tanah Arab. c. Wujud sebuah perkampungan Islam di Utara Sumatera pada 650 M. 2. Mengapakah perkampungan yang dibina oleh pedagang Arab sangat penting? a. MENYEDIAKAN TAPAK UNTUK BERDAGANG b. TEMPAT UNTUK MENGUMPUL BARANG JUALAN c. TEMPAT MEMBELI BARANGAN MEWAH DARI INDIA DAN CHINA 3. Apakah yang menarik minat masyarakat dan pedagang tempatan terhadap Islam. a. KEJUJURAN PEDAGANG ISLAM MENJALANKAN PERNIAGAAN b. SIFAT MEMENTINGKAN KEBERSIHAN c. BERHEMAH TINGGI 4. Nyatakan 3 bukti tentang kedatangan Islam dari China. a. Berlakunya perpindahan beramai-ramai pedagang Islam yang tinggal di Canton ke Asia Tenggara
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT) Page 35

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

b. Penemuan Batu Bersurat DI Terengganu c. Unsur-unsur seni bina masjid di nusantara mempunyai persamaan dengan unsur seni bina China.

5. Namakan 2 orang tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab. a. JOHN CRAWFORD b. SYED MUHAMMAD NAQUIB AL ATTAS 6. Apakah inti pati dalam buku catatan China tentang teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara dari Semenanjung Tanah Arab? a. ORANG ARAB DAN PARSI MEMPUNYAI PUSAT PERDAGANGAN DAN PETEMPATAN DI CANTON DAN AMOY b. PEDAGANG ARAB MENGUASAI PERDAGANGAN LAUT DARI PELABUHAN ISKANDARIAH DI MESIR HINGGA CHINA 7. Nyatakan 2 bukti yang dikemukakan oleh S.Q Fatimi tentang kedatangan Islam di Asia Tenggara dari Negara China? a. PERPINDAHAN BERAMAI-RAMAI PEDAGANG ISLAM DI CANTON DAN AMOY KE ASIA TENGGARA b. PENEMUAN BATU BERSURAT DI TERENGGANU B. PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA 1. Bagaimanakah Islam di sebarkan di Asia Tenggara oleh para pedagang Arab, China dan India? a. Mengamalkan sikap dan tingkah laku Islam untuk dijadikan ikutan penduduk setempat b. Perkampungan pedagang Islam menjadi pusat perbincangan tentang agama Islam.
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT) Page 36

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

c. Pedagang-pedagang berdakwah menyebarkan Islam. d. Sambil berdagang, pedagang membawa ulama untuk menyebarkan Islam. e. Pedagang mengadakan hubungan baik dengan pemerintah tempatan. f. Keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk berdakwah. 2. Apakah faktor yang menyebabkan Islam lebih cepat tersebar di Asia Tenggara. a. SIKAP BERHEMAH YANG DIMILIKI OLEH PENDAKWAH b. CARA DAKWAH YANG LEMAH LEMBUT c. HUBUNGAN BAIK PEDAGANG ISLAM DENGAN PEMERINTAH d. SIFAT MAHMUDAH PARA PENDAKWAH ISLAM 3. Mengapa ramai pedagang Islam dilantik memegang jawatan Syahbandar di beberapa bandar pelabuhan. a. KEJUJURAN b. SIFAT AMANAH 4. Apakah yang diperoleh oleh orang Islam daripada pembacaan Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Ali Hanafiah? a. SEMANGAT PERJUANGAN b. KEKUATAN UNTUK MENENTANG MUSUH 5. Nyatakan fungsi bandar Samudera-Pasai pada zaman keagungan kerajaan Samudera-Pasai? PUSAT PENTERJEMAHAN 6. Nyatakan cara-cara Wali Songo berdakwah di Jawa sehingga berjaya mengIslamkan ramai daripada kalangan masyarakat tempatan. a. MENIMBULKAN KESEDARAN

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT)

Page 37

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

b. MENANAM SEMANGAT KEPADA MASYARAKAT TENTANG MAKSUD BEKERJA DAN BERAMAL DALAM ERTI SEBENARNYA c. BERUPAYA MENHAPUSKAN PENGANGGURAN DAN MENGIKIS SIKAP MALAS

7. Berikan 3 tempat yang disediakan oleh ulama di Melaka untuk mempelajari ilmu pengetahuan. a. MASJID b. ISTANA 8. Siapakah yang memainkan peranan secara langsung untuk menyebarkan agama Islam di Asia Tenggara. a. PENDAKWAH b. ULAMA C. PENGARUH ISLAM DI ASIA TENGGARA 1. Apakah tugas mufti dalam sistem pentadbiran Islam? a. b. PENASIHAT SULTAN DALAM HAL EHWAL AGAMA. PENTADBIR AGAMA c. AHLI SUFI c. RUMAH

2. Nyatakan kesan daripada penggunaan gelaran sultan dalam Islam. a. MENGUKUHKAN KEDUDUKAN KERAJAAN ISLAM DI ALAM MELAYU b. MENJAMIN KEWIBAWAAN SULTAN 3. Apakah yang tercatat dalam perlembagaan Kanun Mahkota Alam? a. MENERANGKAN TANGGUNGJAWAB RAJA SEBAGAI PEMERINTAH b. MENCATAT ADAT ISTIADAT DAN PERATURAN TRADISI ACHEH 4. Nyatakan peranan istana sebagai institusi pendidkan.
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT) Page 38

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

a. TEMPAT ULAMA MEMBICARAKAN HUKUM ISLAM DENGAN SULTAN DAN PEMBESAR b. TEMPAT ULAMA MENYAMPAIKAN ILMU PENGETAHUAN c. TEMPAT ULAMA MENASIHATI SULTAN

5. Berikan 3 ciri penting dalam sistem pendidikan pondok a. MERUPAKAN PUSAT PENGAJIAN ISLAM. b. MATA PELAJARAN YANG DIAJAR IALAH FIQAH, USULUDDIN, TASAWUF, HADIS DAN TAFSIR c. BAHASA PENGANTAR IALAH BAHASA ARAB d. KEPERLUAN ASAS DIPONDOK DI SEDIAKAN OLEH PELAJAR ITU SENDIRI 6. Nyatakan empat kegunaan bahasa melayu pada abad ke-17. a. BAHASA ISTANA b. BAHASA SURAT MENYURAT c. BAHASA ILMU PENGETAHUAN d. BAHASA UNTUK BERDAKWAH 7. Apakah kesan perkembangan tulisan di Melaka. a. MEMAJUKAN AKTIVITI PENULISAN b. MEMAJUKAN AKTIVITI PENTERJEMAHAN HASIL KESUSASTERAAN AGAMA 8. Dimanakah tulisan khat boleh di lihat. a. MASJID b. SURAU c. RUMAH KEDIAMAN
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT) Page 39

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

LATIHAN C 1. Sebutkan peranan pusat kebudayaan di Asia Tenggara sebagai pusat keilmuan dan pusat penyebaran Islam.( ms. 182 - 183) a. Menjadi pusat penterjemahan b. Sebagai pusat penulisan kesusasteraan saduran Arab c. Tempat penghasilan puisi Islam d. Menghasilkan karya Islam 2. Nyatakan 3 unsur baru yang diperkenalkan oleh Islam dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran kerajaan di Asia Tenggara. a. SISTEM BERAJA DITUKAR KEPADA SISTEM KESULTANAN b. GELARAN RAJA DITUKAR KEPADA SULTAN. c. MUFTI MENJADI PENASIHAT AGAMA KEPADA RAJA d. Pegawai dan petugas seperti kadi, khatib, bilal, pemungut zakat, penyelia baitulmal dan penjaga harta wakaf diwujudkan LATIHAN D Di manakah munculnya pusat pendidikan Islam formal yang terawal di Asia Tenggara? PERLAK
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT) Page 40

1.

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

2.

Nyatakan 3 peringkat dalam sistem pendidikan di Acheh. a. PERINGKAT RENDAH( RANGKANG) b. PERINGKAT MENENGAH( MUENASAH) c. PERINGKAT TINGGI/UNIVERSITI (JAMIAH BAIT AL RAHMAN)

3.

Apakah peranan institusi berikut terhadap pendidikan di Asia Tenggara: TEMPAT PENGAJARAN PENDIDIKAN TIDAK FORMAL. TEMPAT PENGAJARAN PENDIDIKAN FORMAL TEMPAT ULAMA MEMBICARAKAN HUKUM ISLAM DENGAN SULTAN DAN PEMBESAR BAHAGIAN ESEI

SURAU MADRASAH ISTANA

BAHAGIAN A 1. Teori Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab Menurut JOHN CRAWFORD, Islam berkembang di Asia Tenggara datangnya dari SEMENANJUNG TANAH ARAB . Pendapat beliau kemudian disokong oleh Syed Naquib al-Attas Melalui CATATAN CHINA , mengatakan bahawa orang ARAB dan PARSI telah mempunyai PETEMPATAN di CANTON, China. Sejak awal lagi, pedagang Arab menguasai pedagangan dari MESIR hingga CHINA. Dalam perjalanan berdagang ke China, pedagang Arab telah singgah di PELABUHAN DI ASIA TENGGARA .

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT)

Page 41

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

Selain itu, para pedagang yang menetap di Asia tenggara telah mewujudkan sebuah PERKAMPUNGAN ISLAM di Utara Sumatera yang di kenali sebagai Ta Shih pada 650M . 2. Teori Islam datang dari China Agama Islam juga tersebar ke Asia Tenggara menerusi CHINA . Teori ini dikemukakan oleh Emanuel Gadinho dan S.Q FATIMI . Bukti yang berkaitan teori tersebut ialah peniaga Arab telah mengembangkan ISLAM di kalangan PENIAGA CHINA di Canton. Apabila peniaga China yang beragama Islam datang BERDAGANG ke Asia Tenggara, mereka menyebarkan Islam kepada masyarakat Asia Tenggara. Selain M. Penemuan BATU BERSURAT di Terengganu yang ditemui di Sungai Tersat, Kuala Berang yang mencatatkan wujudnya hubungan PERDAGANGAN antara Terengganu dengan China. Selain itu, teori ini di perkuatkan lagi dengan unsur-unsur seni bina masjid di nusantara yang mempunyai PERSAMAAN dengan unsur seni bina China. itu, telah berlakunya PENGHIJRAHAN beramai-ramai

pedagang Islam yang tinggal di CHINA ke Asia Tenggara sekitar tahun 876

3. Teori Islam datang dari India ISLAM juga berkembang di Asia Tenggara menerusi INDIA. Teori ini dikemukakan oleh Snouck Hungronje . Alasan beliau ialah hubungan PERDAGANGAN telah lama wujud antara INDIA dengan ASIA TENGGARA . Bukti lain yang menyokong teori in ialah terjumpanya Batu nisan Malik Ibrahim di Gerisik, Jawa dan BATU NISAN MALIK AL SALIH di Pasai
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT) Page 42

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

yang mempunyai ciri buatan India. Selain itu, wujudnya unsur KEBUDAYAAN INDIA di Asia Tenggara.

4. Terangkan empat cara penyebaran agama Islam di Asia Tenggara Terdapat beberapa cara penyebaran Islam ke ASIA TENGGARA . Cara yang pertama ialah melalui PERDAGANGAN . Para pedagang dari ARAB , CHINA dan INDIA telah menyebarkan ISLAM ke Asia Tenggara. Cara yang kedua pula ialah melalui PERKAHWINAN. Terdapat dua jenis perkahwinan seperti PERKAHWINAN BIASA, antara ulama Arab, India dan China dengan WANITA tempatan. Selain itu juga, terdapat perkahwinan dalam kerabat di raja yang membawa kepada penyebaran Islam. Perkahwinan ini dikenali sebagai PERKAHWINAN SIASAH . Cara seterusnya ialah melalui PENGISLAMAN RAJA. Apabila raja memeluk Islam, maka RAKYAT pun akan mengikutinya. . Cara yang keempat pula ialah dengan kelahiran KERAJAAN ISLAM seperti kerajaan Perlak, Samudera-Pasai, Melaka dan Acheh. kerajaan ini kemudian menyebarkan Islam menerusi PENAKLUKAN baru. terhadap kawasan

5. Huraikan peranan golongan pedagang dalam proses penyebaran Islam di Asia Tenggara

Pedagang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran Islam. Sambil berdagang, para pedagang ini BERTANGGUNGJAWAB menyebarkan Islam. Dalam proses dakwah ini, Terdapat di kalangan mereka ini terus MENETAP di Asia Tenggara. Manakala, ada dikalangan pedagang tinggal untuk sementara sahaja.
BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT) Page 43

yang

MSA

MODUL LATIH TUBI SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 7

Para pedagang juga MEMPUNYAI HUBUNGAN

baik dengan

pemerintah tempatan. Justeru, pihak pemerintah memberi LAYANAN YANG BAIK kepada pedagang Islam. Malah ada di antara mereka di lantik menjadi SYAHBANDAR Mereka juga menjalin hubungan baik dengan GOLONGAN ISTANA . Para Islam. Selain itu, sikap dan Sifat LEMAH LEMBUT para pedagang telah menarik perhatian masyarakat tempatan untuk mengenali Islam. Hal ini menyebabkan Islam TERSEBAR di Asia Tenggara. pedagang juga membawa bersama ULAMA untuk

menyebarkan Islam. Para ulama ini menjadi tempat rujukan berkaitan dengan

6. Pada pendapat anda, bagaimanakah perkahwinan membantu perkembangan agama Islam di Asia Tenggara. Faktor PERKAHWINAN juga membantu perkembangan Islam. puteri baginda dengan RAJA SIAK

Sebagai contoh ialah melalui perkahwinan SIASAH . Di Melaka, sultan Mansur Syah telah MENGAHWINKAN DAN RAJA KAMPAR . Selain perkahwinan siasah, terdapat juga PERKAHWINAN BIASA iaitu perkahwinan antara golongan ULAMA ARAB dengan orang tempatan. Kemudian, mereka menyebarkan Islam kepada SAUDARA MARA mereka.

BAB 7: ISLAM DI ASIA TENGGARA(AT)

Page 44