Anda di halaman 1dari 7

AMALI MINGGU 5

UJIAN KEMAJUAN TAHUN 2 & ALATAN PENILAIAN


KUMPULAN 3

Ujian Kemajuan Tahun 2


Kemahiran Membaca Fokus Utama: Standard Kandungan:

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul Standard Pembelajaran: Menceritakan sesutau perkara yang didengar dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.

Objektif Pengajaran :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat menceritakan semula tentang cara menjaga
alam sekitar yang didengar sekurangnya tiga (3) ayat dengan menggunakan ayat majmuk, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

Alatan penilaian

Arahan : Nyatakan tiga cara menjaga alam sekitar semasa perbincangan sebentar tadi berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru dengan menggunakan ayat majmuk, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul..

Insrumen Penilaian
Nama Murid Penggunaan ayat majmuk S L C Sebutan yang jelas C C L Intonasi yang betul L S S Jumlah 1. Agniz Monic 2. Anas Syakir 3. Asmanit