Anda di halaman 1dari 21

Ulangkaji Matematik keputusan 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

A 47

B 50

C 55

D 65

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

(Rajah 7)

27.

28.

29.

30.

31

32

31.

32.

33. Enam item yang mempunyai berat tertentu disenaraikan dalam Jadual 5 perlu dikemaskan ke dalam kotak yang berkapasiti 10 kg. Item berat A 2 B 1 C 6 D 3 E 3 F 5

Jadual 5 Gunakan algoritma full-bin untuk menyusun enam item ini, nyatakan bilangan kotak yang diperlukan. (A) (B) (C) (D) 2 3 4 5

34. Beberapa algoritma heuristik boleh digunakan untuk menyusun lapan kotak yang beratnya 90 kg, 35 kg, 105 kg, 90 kg, 120 kg, 45 kg, 60 kg, dan 100 kg ke dalam kotak besar yang had beratnya 180 kg. Pernyataan manakah adalah benar mengenai penyelesaian masalah yang mungkin? (A) (B) (C) (D) 35 Algoritma first-fit perlukan 4 kotak. Algoritma full-bin perlukan 4 kotak. Algoritma menurun first-fit perlukan 5 kotak. Algoritma menurun first-fit perlukan 6 kotak.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42

43.

44.

b.

ii 45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Catatan : Objektif : semua topik Struktur : Graf, algoritma Kruskal, algoritma Prim, analisis laluan kritikal, isihan Esei : Kaedah simpleks, algoritma Dijkstra, analisis laluan kritikal