BIBLIOGRAFI

Buku
Haliza Hamzah, Samuel, J. N., Rafidah Kastawi. (2008). Perkembangan kanak-kanak untuk program perguruan pendidikan rendah pengajian empat tahun . Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Hashim, S., Razali, M., Jantan, R. (2003). Psikologi pendidikan. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Mohd. Sharani Ahmad. (2004). Mengurus kanak-kanak yang susah belajar: Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd. Mok, S.S. (2001). Pengajaran matematik untuk diploma perguruan (Ed.5). Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Mok, S.S. (2008). Pengurusan kurikulum (Ed.5). Selangor: Penerbit Multimedia Sdn.Bhd. Mok, S.S. (2012). Perkembangan kanak-kanak (Ed.3). Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd. Shahabuddin Hashim, Mahani Razali & Ramlah Jantan. (2003). Psikologi pendidikan. Pahang Darul Makmur: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.