Anda di halaman 1dari 1

Sumber : 50 Tahun Pembangunan Pendidikan Tinggi di Malaysia (1957-2007) -Penerbit USM, 2007

http://teachersyafa.blogspot.com/2012/08/konsep-falsafah-dan-falsafah-pendidikan.html

http://teachersyafa.blogspot.com/2012/08/konsep-falsafah-pendidikan-guru-dan.html

http://tzulhafizsyam.blogspot.com/2012/04/falsafah-pendidikan-kebangsaan.html

http://kheru2006.webs.com/pengantar_pendidikan/pengantar_topik_8.htm