AHLI KUMPULAN

:

ADILAH FADHILAH IDAYU ATIEKAH SAIDA FATEKAH NADIAH SHAZUWANI SITI

KATA NAMA AM TAK HIDUP Institusi Bukan institusi Konkrit Abstrak Berbilang Tak berbilang .

• Kata nama institusi dikenal pasti melalui kehadiran perkataan kepada dan daripada sebelum nama institusi demikian.Kata nama am tak hidup institusi • Merujuk kepada benda atau institusi yang bersifat tidak hidup tetapi mendukung makna nama am. .

.FRASA SENDI NAMA KATA SENDI NAMA KATA NAMA AM INSTITUSI hospital lembaga majlis pertubuhan persatuan kepada daripada Contohnya: Sumbangan buku itu telah diserahkan kepada sekolah.

• Kebanyakan kata nama dalam golongan ini merujuk kepada tempat. • Dikenal pasti melalui kata sendi nama ke dan dari .Kata nama am tak hidup bukan institusi konkrit • Merujuk kepada benda.benda yang bukan institusi tetapi konkrit sifatnya.

FRASA SENDI NAMA KATA SENDI NAMA KATA NAMA AM TAK HIDUP BUKAN INSTITUSI KONKRIT rumah padang jalan bandar sungai ke dari Contoh: kebanyakan murid berbasikal ke sekolah .

bukan institusi dan abstrak sifatnya tetapi boleh dibilang.Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilang • Merujuk kepada perkara yang tidak hidup. • Disertai kata bilangan .

tiap senyuman hembusan bayangan pendapat pancangan gangguan .FRASA NAMA KATA BILANGAN KATA NAMA AM TAK HIDUP BUKAN INSTITUSI ABSTRAK BERBILANG satu tiap.

• Contohnya: angin hawa iklim kecantikan keseronokan keriangan angkasa semangat .Kata nama am tak hidup abstrak tak berbilang • Merujuk kepada atau perkara yang bukan jenis hidup. bukan institusi abstrak sifatnya dan tidak dapat dibilang.