HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR

KONSEP KESEPADUAN  Kaedah PdP yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran lain.kesepaduan komponen utama dalam PJ sendiri (Intra) . bahasa atau nilai. Kaedah pelaksanaan :        . Proses penyerapan mata pelajaran lain.kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter) . Gabungan ilmu pengetahuan. Kepentingan : dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran lain.kesepaduan dari segi bahan .

Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran.KONSEP PENGGABUNGJALINAN     Menggabungjalinkan beberapa kemahiran dalam 1 masa. . Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran yang sama. Kaedah : mengenalpasti kemahiran utama kemudian kemahiran sampingan.

CIRI-CIRI GABUNG JALIN        Integrasi beberapa kemahiran Proses bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan Saling kukuh-mengukuh .

Dalam Penyata Razak (1956). hubungan. dua atau beberapa kaum (unsur. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah.KONSEP INTEGRASI       Penggabungan. dll) Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum – dapat memupuk dan mengembangkan budaya nasional. Hal ini akan membentuk persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. . Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipeliharaan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masing-masing. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan.

Kecergasan  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.TUNJANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. .

Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. Imbangan iii. Koordinasi ii. Kelenturan v. Daya tahan kardiovaskular ii. Komposisi badan b. Kuasa v. Ketangkasan iv.a. Kepantasan . Masa tindakbalas vi. Daya tahan otot iii. Kekuatan iv. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i.

Kesenggangan   .2. Pergerakan kreatif f. Permainan c. Pergerakan asas b. Olahraga d. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan.  Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. Kemahiran  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Rekreasi g. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. Gimnastik e.

Kesukanan    Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: a) Keselamatan b) Pengurusan c) Kerjaya d) Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan e) Etika .3. Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh muridmurid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan.

TERIMA KASIH! Disediakan oleh Rosmarina Binti Mamat Yeo Hui En .SEKIAN.