HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR

Gabungan ilmu pengetahuan. Proses penyerapan mata pelajaran lain.KONSEP KESEPADUAN  Kaedah PdP yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran lain. Kepentingan : dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran lain.kesepaduan komponen utama dalam PJ sendiri (Intra) .kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter) .kesepaduan dari segi bahan . bahasa atau nilai. Kaedah pelaksanaan :        .

KONSEP PENGGABUNGJALINAN     Menggabungjalinkan beberapa kemahiran dalam 1 masa. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. . Kaedah : mengenalpasti kemahiran utama kemudian kemahiran sampingan. Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran yang sama.

CIRI-CIRI GABUNG JALIN        Integrasi beberapa kemahiran Proses bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan Saling kukuh-mengukuh .

Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan. Dalam Penyata Razak (1956). dua atau beberapa kaum (unsur.KONSEP INTEGRASI       Penggabungan. dll) Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum – dapat memupuk dan mengembangkan budaya nasional. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah. Hal ini akan membentuk persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipeliharaan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masing-masing. . hubungan.

TUNJANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. . Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Kecergasan  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.

Kekuatan iv. Masa tindakbalas vi. Daya tahan otot iii. Komposisi badan b. Ketangkasan iv. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. Kuasa v. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. Koordinasi ii. Imbangan iii.a. Kepantasan . Daya tahan kardiovaskular ii. Kelenturan v.

Pergerakan kreatif f. Rekreasi g. Kemahiran  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.2. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a. Gimnastik e. Olahraga d. Pergerakan asas b.  Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. Permainan c. Kesenggangan   .

Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: a) Keselamatan b) Pengurusan c) Kerjaya d) Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan e) Etika .3. Kesukanan    Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan. Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh muridmurid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan.

TERIMA KASIH! Disediakan oleh Rosmarina Binti Mamat Yeo Hui En .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful