HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR

kesepaduan dari segi bahan . Kaedah pelaksanaan :        . Proses penyerapan mata pelajaran lain.kesepaduan komponen utama dalam PJ sendiri (Intra) .kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter) . Kepentingan : dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran lain.KONSEP KESEPADUAN  Kaedah PdP yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran lain. Gabungan ilmu pengetahuan. bahasa atau nilai.

Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran yang sama. .KONSEP PENGGABUNGJALINAN     Menggabungjalinkan beberapa kemahiran dalam 1 masa. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. Kaedah : mengenalpasti kemahiran utama kemudian kemahiran sampingan.

CIRI-CIRI GABUNG JALIN        Integrasi beberapa kemahiran Proses bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan Saling kukuh-mengukuh .

. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipeliharaan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masing-masing. Hal ini akan membentuk persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. dua atau beberapa kaum (unsur. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah. Dalam Penyata Razak (1956). dll) Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum – dapat memupuk dan mengembangkan budaya nasional. Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan.KONSEP INTEGRASI       Penggabungan. hubungan.

Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor. Kecergasan  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.TUNJANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. .

Daya tahan kardiovaskular ii. Daya tahan otot iii. Imbangan iii. Kekuatan iv. Masa tindakbalas vi. Komposisi badan b. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i.a. Kelenturan v. Koordinasi ii. Kepantasan . Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. Kuasa v. Ketangkasan iv.

 Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. Rekreasi g. Pergerakan kreatif f. Kesenggangan   . Olahraga d. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a.2. Gimnastik e. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. Permainan c. Pergerakan asas b. Kemahiran  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus.

Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: a) Keselamatan b) Pengurusan c) Kerjaya d) Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan e) Etika . Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh muridmurid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan.3. Kesukanan    Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan.

SEKIAN. TERIMA KASIH! Disediakan oleh Rosmarina Binti Mamat Yeo Hui En .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful