HURAIAN DAN TAFSIRAN SUKATAN PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI KBSR

KONSEP KESEPADUAN  Kaedah PdP yang mana konsepnya bersepadu dengan mata pelajaran lain. Kaedah pelaksanaan :        . Proses penyerapan mata pelajaran lain.kesepaduan dua ilmu pengetahuan yang berbeza mata pelajaran (Inter) . Kepentingan : dapat membantu murid menguasai kemahiran atau ilmu pengetahuan mata pelajaran lain. bahasa atau nilai.kesepaduan dari segi bahan . Gabungan ilmu pengetahuan.kesepaduan komponen utama dalam PJ sendiri (Intra) .

. Penggabungjalinan kemahiran dalam satu mata pelajaran yang sama. Penggabungjalinan kemahiran daripada beberapa mata pelajaran. Kaedah : mengenalpasti kemahiran utama kemudian kemahiran sampingan.KONSEP PENGGABUNGJALINAN     Menggabungjalinkan beberapa kemahiran dalam 1 masa.

CIRI-CIRI GABUNG JALIN        Integrasi beberapa kemahiran Proses bersepadu dan menyeluruh Aktiviti dipelbagaikan dengan menarik Kemahiran utama menjadi fokus Organisasi kemahiran fleksibel Kemahiran diintegrasikan Saling kukuh-mengukuh .

Hal ini akan membentuk persetujuan bersama terhadap sesuatu pekara dan mengusahakan pembinaan budaya nasional. Antara tumpuan utama ialah memastikan bahasa dan kebudayaan lain dipeliharaan sebagainya menjadi satu integrasi Malaysia yang saling menghormati kepelbagaian dalam meraikan ciri-ciri budaya kaum masing-masing.KONSEP INTEGRASI       Penggabungan. hubungan. dua atau beberapa kaum (unsur. . Integrasi harus berlaku secara evolusi melalui proses natural bukannya secara pentadbiran dan paksaan. ada menyatakan berkenaan integrasi yang perlu bermula daripada murid-murid di sekolah. dll) Dapat dilaksanakan dengan menggabungkan unsur –unsur seperti kaum – dapat memupuk dan mengembangkan budaya nasional. Dalam Penyata Razak (1956).

Tumpuan diberi kepada komponen kecergasan fizikal berasaskan kesihatan dan perlakuan motor.TUNJANG PEMBELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani disusun mengikut tiga tunjang utama iaitu : 1. . Kecergasan  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa merasa lesu.

a. Komposisi badan b. Kuasa v. Kecergasan berasaskan kesihatan yang merangkumi : i. Kepantasan . Daya tahan otot iii. Imbangan iii. Kelenturan v. Kekuatan iv. Ketangkasan iv. Daya tahan kardiovaskular ii. Masa tindakbalas vi. Kecergasan berasaskan perlakuan yang merangkumi : i. Koordinasi ii.

Rekreasi g.  Tunjang kemahiran meliputi aspek-aspek yang memberi pendedahan kepada murid-murid untuk menonjol dan mengembangkan kemahiran mereka ke tahap yang lebih baik khususnya bakat terpendam. Pergerakan kreatif f. Kemahiran  Konsep tunjang ini menitikberatkan keupayaan murid melakukan kemahiran daripada aspek pergerakan otot besar dan otot halus. Gimnastik e.2. Permainan c. Kebiasaan proses pengajaran dan pembelajaran tunjang kemahiran biasanya mendedahkan murid-murid untuk berfikir dan bermain dengan keseronokan. Olahraga d. Kesenggangan   . Pergerakan asas b. Tunjang kemahiran meliputi bidang-bidang seperti: a.

3. Tunjang kesukanan memberi tumpuan kepada amalan pendidikan yang perlu diketahui dan dikuasai oleh muridmurid di sekolah sebagai persediaan untuk mereka melibatkan diri dalam kegiatan kesukanan. Tunjang kesukanan juga akan menekankan beberapa isu pokok yang menjadi keutamaan seperti: a) Keselamatan b) Pengurusan c) Kerjaya d) Isu Pendidikan Jasmani dan Sukan e) Etika . Kesukanan    Konsep tunjang ini menitikberatkan kefahaman dan pengetahuan bagi mengukuhkan amalan pendidikan jasmani dan sukan.

TERIMA KASIH! Disediakan oleh Rosmarina Binti Mamat Yeo Hui En .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful