Anda di halaman 1dari 10

nurin_az@telkom.

net
Barangsiapa yang bersungguh-sungguh,
pasti ia akan berhasil
Niscaya Allah meninggikan orang-orang yang
beriman diantara kamu dan orang-orang yang
berilmu beberapa derajad
( Q.S. Al Mujaadalah : 11 )
(Al-Hadits)
nurin_az@telkom.net
Kelas I Semester 1
Matematika
Kita bahas bersama, yuk . . . !!!
PERSAMAAN
TRIGONOMETRI YANG SEDERHANA
Penyelesaian Persamaan Trigonometri Dasar :
Jika Sin x
o
= Sin o
o
(xeR)
Maka :
x
1
= o + k. 360 atau
x
2
= (180 o) + k. 360
k e Bilangan Bulat
1.
Gimana sih, contoh soalnya ???
Kita bahas bersama yuk .
Contoh Soal :
Tentukan Penyelesaian dari Persamaan berikut,
untuk 0
0
s x s 360
0
:
a. sin x
o
= 3
2
1
b. sin (x+30)
o
1 = 0
Jawab
a. sin x
o
= 3
2
1

sin x =
sin ( 60
0
)
x
1
= ( 60
0
)+ k. 360 atau x
2
= 180 ( 60
0
)+ k. 360
k = 0 x = 60
0
( tdk. memenuhi )
k = 1 x = 300
0

k = 2 x = 660
0
( tdk. memenuhi )
k = 0 x =240
0

x
2
= 240
0
+ k. 360
k = 1 x =600
0

(??)
Jadi, Harga x yang memenuhi = 240
0
atau 300
0

b. sin (x+30)
o
1 = 0
sin (x+30)
o
= 1
sin (x+30)
o
= sin 90
o

dengan cara sama, didapat??
adalah x =
harga x yang memenuhi
60
0

Penyelesaian Persamaan Trigonometri Dasar :
Jika Cos x
o
= Cos o
o
(xeR)
Maka :
x
1
= o + k. 360 atau
x
2
= ( o) + k. 360
k e Bilangan Bulat
2.
cos 3x
o
= 3
2
1
Jawab
a. cos 3x
o
=
cos 3x =
cos 30
0

3x
1
= 30
0
+ k. 360
Contoh Soal : Tentukan Himpunan Penyelesaiannya :
untuk 0
0
s x s 360
0

3
2
1
atau 3x
2
= 30
0
+ k. 360
cos 3x = cos 30
0

3x
1
= 30
0
+ k. 360 atau 3x
2
= 30
0
+ k. 360
Lanjutan .
k = 0 x = 10
0

k = 1 x = 130
0

k = 2 x = 250
0

k = 0 x = 10
0

k = 1 x = 110
0

Jadi, Himpunan Penyelesaiannya adalah =
x
1
= 10
0
+ k. 120 atau x
2
= 10
0
+ k. 120
( tdk. memenuhi )
k = 2 x = 230
0

k = 3 x = 350
0

{10
0
, 110
0
, 130
0
, 230
0
, 250
0
, 350
0
}
cos 3x =
3
2
1
Penyelesaian Persamaan Trigonometri Dasar :
Jika tan x
o
= tan o
o
(x eR)
Maka : x
1
.
2
= o + k. 180
k e Bilangan Bulat
3.
tan 2x
o
=
3
Jawab :
Contoh Soal : Tentukan Himpunan Penyelesaiannya :
untuk 0
0
s x s 360
0

tan 2x
o
=
3
tan 2x =
tan 60
0

2x
1
.
2
= 60
0
+ k. 180
x
1
.
2
= 30
0
+ k. 90
k = 0 x = 30
0

k = 1 x = 120
0

k = 2 x = 210
0

k = 3 x = 300
0

k = 4 x = ??
Jadi, Himpunan Penyelesaiannya adalah =
{30
0
, 120
0
, 210
0
, 300
0
}
2. Jika sin (x 15)
o
= cos 55
o

untuk
0
o
s x s 90
o

Maka salah satu nilai x yang memenuhi = ... .
Soal Latihan :
a.
7
o

b.
15
o

c.
42
o

d. 52
o

e. 76
o

1. Nilai x yang memenuhi persamaan
tan 2x
o
1 = 0 3 untuk 0
0
s x s 360
0
,
adalah .
a.
15
o
, 75
o
, 105
o
, 195
o
, 285
o

b.
15
o
, 105
o
, 195
o
, 285
o

c.
105
o
, 195
o
, 285
o

d. 75
o
, 105
o
, 195
o
, 285
o

e.
75
o
, 105
o
, 285
o

3.
4
t
< x <
2
t
dan x memenuhi persamaan
2 tan
2
x 5 tan x + 2 = 0,
Jika
maka sin x = .
a.

5
5
1
dan
)
`

5
5
2
b.
)
`

5
5
1
c.
)
`

5
5
2
d. {1}
e.
{ }
(UMPTN 94)
Sampai Jumpa.
S E K I A N
Selamat Belajar
D A N