Anda di halaman 1dari 6

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : Matematika : I (Satu)

: : 30 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. 6 + 3 = A. 8 2. 9 2 = A. 7 B. 7 B. 8 C. 9 C. 6

3. Ibu membeli 10 butir telur, pecah 2. Berapa sisa telur Ibu ? A. 7 B. 8 C. 12 4. Di pohon ada 9 burung, terbang 3. Berapa sisa burung diatas pohon ? A. 6 B. 7 C. 8 5. + Gambar diatas berjumlah A. 6 B. 8 6. 9 + 7 = A. 17 B. 15 =

C. 7 C. 18

7. Gambar dibawah ini berjumlah

A. 4 8. 10 2 = A. 7

B. 5 B. 8

C. 6 C. 6

9. Ayah membeli 3 buku, Ibu membeli 2 buku. Berapa jumlah buku semuanya ? A. 5 B. 4 C. 7 10. 5 + 0 = A. 0 II. B. 5 C. 6

Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. + 5 = 10 2. + 4 = 8 3. + 2 = 7 4. + 3 = 8 5. + 6 = 7

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : IPA : I (Satu) : : 30 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Mata gunanya untuk A. mendengar B. melihat C. meraba C. mulut C. mulut C. rasa asin dan manis C. 2 kali sehari C. sabun C. keramas C. pakai

2. Mendengarkan musik menggunakan A. telinga B. mata 3. Sebelum makan cucilah A. kaki B. tangan 4. Hidung dapat membedakan A. wewangian B. panas dingin 5. Agar tubuh sebat, sebaiknya makan A. 4 kali sehari B. 3 kali sehari 6. Pakailah .... pada waktu mandi. A. pasta gigi B. shampoo 7. Rambut Dani di . supaya rapih. A. sisir B. cuci 8. Pakaian kotor sebaiknya di A. simpan B. cuci

9. sebelum dimakan, buah-buahan sebaiknya . dahulu A. dicuci B. dikupas C. disimpan 10. Makanan yang sehat adalah makanan yang A. enak B. mahal C. bergizi II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Sebelum tidur kaki harus di .. 2. Kuku yang panjang harus di . 3. Mengangkat ember menggunakan .. 4. Rosa mancuci tangan dengan air dan . 5. Olahraga yang teratur menyehatkan ..

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : IPS : I (Satu) : : 30 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Orang tuaku adalah A. ayah dan ibu B. ayah dan nenek C. ayah dan kakek C. Ibu C. Alamat C. took

2. Orang yang melahirkan kita adalah A. Ayah B. Kakak 3. Jika berkenalan menyebutkan A. nama B. umur 4. Tempat tinggal keluarga adalah A. rumah B. kantor

5. Orang yang mencari nafkah untuk keluarga adalah A. ibu B. ayah C. kakak 6. Ibu dari ayah kita panggil A. bibi B. kakek 7. Adik perempuan dari ibu dipanggil A. paman B. bibi 8. Reni dan Eva bermain A. bola B. boneka 9. Yogi, Rizki dan Ivan adalah nama anak A. laki-laki B. perempuan 10. Ibu dan ayah sangat padaku A. acuh B. marah II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Tempat tinggal keluarga adalah .. 2. Ayah dan ibu dipanggil .. 3. Satu-satu aku sayang Dua-dua aku sayang . 4. Di sekolah kita duduk dengan .. C. nenek C. om C. laying-layang C. bayi C. sayang

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : BAHASA INDONESIA : I (Satu) : : 30 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

Bacalah dengan baik !!! Nama saya Susi Umur saya tujuh tahun Alamat desa Sukamandi Ibu saya bernama Aminah Bapak saya bernama Ramdan I. Jawablah !!! 1. Siapa nama saya ? .. 2. Berapa umur susi ? . 3. Dimana alamat Susi ? 4. Siapa nama ibu Susi ? 5. Siapa nama bapak Susi ? II. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. .. saya Susi. A. Umur 2. .. Susi tujuh tahun A. Alamat 3. Setiap pagi Susi A. mandi 4. Susi menyisir A. kaki 5. Susi . Belajar A. malas B. Nama B. Nama B. tidur B. rambut B. bodoh C. Alamat C. Umur C. bekerja C. baju C. rajin C. bercanda C. ruang tamu C. manis C. baju C. shampoo

6. Agar naik kelas harus giat . A. bermain B. belajar 7. Ibu memasak di .. A. dapur 8. Buah pisang rasanya . A. asam B. luar B. pedas

9. Susi ke sekolah memakai kaos kaki dan . A. sandal B. sepatu 10. Susi menggosok gigi menggunakan . A. sikat B. sabun

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : PKN : I (Satu) : : 30 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Dani, Dito dan Galang adalah nama teman A. laki-laki B. perempuan 2. Ciri-ciri anak laki-laki adalah A. celana pendek B. rok 3. Boneka adalah permainan anak A. kecil B. perempuan 4. Di sekolah kita duduk dengan A. guru B. kakak 5. Ciri-ciri anak laki-laki adalah A. rok B. celana C. topi C. anak-anak C. sepatu C. laki-laki C. teman 6. Gambar mainan kesukaan anak laki-laki adalah A. layang-layang B. lompat tali C. loncat

7. Yogi dan Riki anak laki-laki mereka senang bermain A. boneka B. bekel C. bola 8. Tempat ibadah umat islam adalah A. gereja B. masjid C. pura

9.

Delia beragama Kristen, Delia sembahyang di A. gereja B. wihara C. pura

10.

Anak laki-laki dan perempuan sedang A. belajar B. bekerja C. bermain

II.

Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Rani dan Ibu adalah perempuan, Dani dan ayah adalah . 2. Tulis dua permainan anak laki-laki 3. Tulis dua nama teman perempuan 4. Eva anak perempuan, senang bermain .. 5. Adam ke sekolah memakai celana pendek, Putri memakai .

ULANGAN TENGAH SEMESTER I SD NEGERI SAMUDRAJAYA TAHUN PELAJARAN 2008-2009 Mata Pelajaran Kelas Hari/Tanggal Waktu : BAHASA SUNDA : I (Satu) : : 30 Menit Nama : Skor / Nilai Guru Paraf Orang Tua

I.

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B atau C pada jawaban yang paling benar ! 1. Ieu gambar A. ceupil B. soca C. pangambung Paranti ningali A. ceupil B. soca C. pangambung Ngambuan kembang pake A. ceupil B. soca C. pangambung B. sampean B. lambey B. soca B. panangan B. waos C. pangambung C. halis C. mastaka C. mastaka C. ceupil C. waos C. pangambung

2.

3.

4. Sirah lemesna A. panangan 5. Huntu lemesna A. waos 6. Nganggi topi dina A. ceupil 7. Nganggo sepatu dina A. sampean 8. Huntu lemesna A. soca

9. Paranti nguping namina A. ceupil B. soca 10. Ngaboseh sapeda nganggo A. panangan B. sampean II. Isilah titik-titk di bawah ini dengan benar ! 1. Panon lemesna . 2. Paranti nguping . 3. Buuk lemesna . 4. Huntu lemesna . 5. Korsi paranti .

Beri Nilai