Anda di halaman 1dari 5

LITURGI IBADAH

1. Nyanyian Pembukaan : (berdiri)

Masuk gerbang-Nya bersyukur


Masuk gerbang-Nya bersyukur dengan puji-pujian
Bersuka di hadirat-Nya, mari besarkan agung Nama-Nya
Puji Dia tiuplah sangkakala, musik, dan tarian
Semua makhluk di bumi di Surga dengan s’gnap hati naikkan pujian
Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya
Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik
Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya

2. Votum
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi

3. Doa Pembukaan (duduk)


Ya Allah Bapa yang bertahta dalam Kerajaan Sorga, terima kasih Tuhan untuk
pernyertaan-Mu sepanjang hidup kami serta untuk segala berkat yang telah kami terima
terutama berkat berupa kesehatan. Tuhan, kami juga berterima kasih karena Engkau telah
mengumpulkan kami disini sehingga kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ujian
praktek bersama.
Tuhan sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan, kiranya Engkau hadir dan
memimpin ibadah ini sepenuhnya sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik
sesuai kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami.
Sucikan dan kuduskan kami Tuhan agar kami layak memuji dan menyembah-Mu serta
mendengarkan firman-mu yang kudus itu. Terima kasih Tuhan. Didalam nama Anak-mu
yang Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

4. Hukum Tuhan :
3 Yohanes 1 : 11 : Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat,
melainkan yang baik. Barangsiapa berbuat yang baik, ia
berasal dari Allah, tetapi barangsiapa berbuat jahat, ia
tidak pernah melihat Allah.

5. Pengakuan Dosa
Pelayan : Marilah kita mengakui dosa-dosa kita hadapan
Allah kita. Marilah kita berdoa :
Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami
menyadari dan mengakui tabiat kami yang berdosa,
rapuh sehingga berbuat yang jahat dan lambat
berbuat yang baik.
Jemaat :Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan
kami dan sikap hidup yang mementingkan diri.
Pelayan : Ajarkanlah kami untuk membenci kesalahan yang
kami lakukan. Bersihkanlah kami
dari dosa-dosa kami yang tersembunyi dan
ampunilah dosa-dosa kami, demi Nama Anak-Mu
yang kekasih
Bersama : Tolonglah kami ya Allah yang Kudus dan Pengasih,
untuk hidup dalam terang-Mu dan jalan-Mu, sesuai
dengan perintah Yesus Kristus Juruselamat kami.
Amin.
(Menyanyi dari KJ 29 bait 3)
Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku
Bertobat kini hatiku, di muka Tuhan Yesus.

6. Berita Anugerah :
Roma 6 : 12 – 14
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi didalam tubuh-Mu yang fana, supaya
kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-
anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi
serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang
sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi
senjata-senjata kebenaran.

7. Petunjuk Hidup Baru


Efesus 5 : 8 – 9
Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam
Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak – anak terang, karena terang hanya berbuahkan
kebaikan dan keadilan dan kebenaran.

8. Nyanyian Kesanggupan : (berdiri)

KJ 33 Suara-Mu kudengar :
Suara-Mu kudengar memanggil diriku
Supaya ku di Golgota di basuh darah-mu
Aku datanglah, Tuhan pada-Mu
dalam darah-Mu kudus sucikan diriku

9. Nyanyian Menjelang Khotbah (duduk)

Bagaikan Bejana Siap Dibentuk


Bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku ditangan-Mu
Dengan urapan kuasa Roh-mu ku dibaharui selalu
Jadikan kualat dalam rumah-Mu demikian hidupku ditangan-Mu
Bentuklah s’turut kehendak-Mu jadilah sesuai rencana-Mu
Ku mau sperti-mu Yesus disempurnakan slalu
Dalam sgnap jalanku memuliakan Nama-Mu
10. Khotbah
1 Korintus 7 : 17 - 24
Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan
baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang
kuberitakan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat,
janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil
dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak
bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah.. Baiklah tiap-
tiap orang tinggal dalam keadaan, seperti waktu ia dpanggil Allah. Adakah engkau hamba
waktu dipanggil? Itu tidak apa-apa! Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk
dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh
Tuhan dalam pelayanan-Nya, adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang
bebas yang dipanggil Kristus, adalah hamba-Nya. Kamu telah dibeli dan harganya telah
lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara,
hendaklah tiap-tiap orang tinggal di di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu
ia dipanggil.

11. Persembahan diiringi lagu (duduk)

Sungguh ku bangga Bapa


Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau
Sungguh ku bangga Yesus atas sgla pengorbanan-Mu
Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu
kasih-Mu menyelamatkan dan memberiku pengharapan
Kini ku persembahkan apa yang aku miliki
Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu
Namun ku ingin memberi dengan sukacita dihati
Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.

12. Doa Syafaat


Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk Firman yang telah kami dengarkan.
Kiranya Engkau berkenan untuk ingatkan kami untuk terus melakukan Firman-Mu.
Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan, Engkau tahu keadaan bangsa ini sekarang. Segala permasalahan kami hadapi baik
masalah politik, sosial, dan sebagainya. Kuasai setiap anak-anak-Mu yang duduk didalam
bangku pemerintahan. Berikan hikmat untuk mereka Tuhan sehingga apa yang mereka
lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu
yang tersebar di seluruh bumi. Engkau tolong Tuhan didalam setiap pergumulan yang
sedang dihadapi. Jadikanlah gereja-gereja-Mu ini sebagai alat untuk mewujudkan
Kerajaan-Mu. Kami juga mau serahkan SMA 103 ke dalam tangan-Mu. Berkati kepala
sekolah, guru, karyawan, dan untuk siswa SMA 103 khususnya kelas XII. Tuhan, begitu
banyak ujian yang kami hadapi : UAN, ujian praktek, UAS, dan SPMB. Tuhan, Engkau
tahu kami tak bisa tanpa-Mu. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami merasa kami tak
sanggup untuk menjalani ini semua. Setiap ujian yang kami hadapi begitu berat. Sekarang
kami sedang menunggu hasil UAN kami. Tuhan, kami bawa segala ketakutan dan
kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Apapun hasilnya, akan kami terima karena kami
yakin dan kami percaya bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan dan
Engkau akan memberikan hasil UAN yang terbaik untuk kami. Tuhan, kami juga berdoa
untuk setiap guru kami terutama Bu Sri yang selalu mendukung, memberi semangat, dan
mengingatkan kami selama 3 tahun terakhir ini. Terima kasih Tuhan, Engkau
memberikan guru-guru yang terbaik untuk kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang
tua kami yang telah merawat, membesarkan dan juga membimbing kami. Tuhan, kiranya
Engkau berkati, berikan mereka kesehatan dan kekuatan sehingga mereka bisa terus
membimbing kami menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan, Engkau tahu kami tidak bisa
membalas setiap kebaikan yang telah mereka berikan untuk kami dan bahkan kami selalu
menyakiti hati mereka. Tapi kami yakin dan percaya Engkau yang akan membalas setiap
kebaikan dan kasih sayang yang mereka berikan untuk kami. Tuhan, ampuni segala dosa
dan kesalahan kami yang kami lakukan di sepanjang hidup kami terutama pada saat kami
beribadah pada-Mu. Ampuni-ampuni kami Tuhan. Tuhan inilah ucapan syukur dan doa
permohonan kami yang kami alaskan didalam nama Anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus
yang telah mengajarkan kami berdoa:
Bapa kami yang di Sorga, dikuduskanlah nama-Mu
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di Sorga
Berikanlah kami hari ini, makanan kami yang secukupnya
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang
bersalah kepada kami
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada
yang jahat
Karena Engkau lah yang empunya kerajaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya.
Amin

13. Pujian Penutup (berdiri)

KJ 346 Tuhan Allah beserta Engkau


Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali
kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta engkau
Sampai bertemu bertemu, sampai lagi kita bertemu
Sampai bertemu bertemu, Tuhan Allah beserta engkau

14. Doa Penutup


Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama ibadah ini. Tuhan,
sekarang kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami, tolong pimpin kami Tuhan.
Amin.

15. Berkat
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya:
Tuhan memberkati dan melindungi Engkau
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.