Anda di halaman 1dari 4

ISL PJM 3102

MINGGU 20

Mendapatkan bahan daripada media dan elektronik berkaitan dengan aspek: Penilaian permainan kanak-kanak, jenis bateri ujian dan borang penilaian. JENIS BATERI UJIAN Bidang Kemahiran Menilai Pencapaian Kemahiran Asas menggunakan Skala Kadar Skala kadar boleh juga digunakan oleh guru Pendidikan Jasmani untuk menilai pembelajaran kemahiran murid-murid. Walaupun penggunaan peralatan skala kadar ini mempunyai kelemahannya, iaitu ciri subjektifnya, ini boleh diperbaiki dengan menetapkan syarat atau criteria bagi setiap kadar (angka) yang digunakan itu CONTOH Ujian Kemahiran Manipulatif Dalam Permainan Kemahiran 1. Melantun bola secara bergerak (dinamik) sntara dua tempat yang ditetapkan 2. Berlari dan menyambut bola dari hadapan. Skala markah 3 - Baik Menunjukkan pergerakan yang berkordinasi, kedudukan badan yang sesuai, gerak kaki yang betul dan mengamalkan butir-butir 2 - Sederhana asas yang telah diajar. Boleh melalukan pergerakan tersebut, masih memerlukan bimbingan untuk membetulkan bimbingan untuk 1 - Lemah membetulkanaspek-aspek tertentu. Tidak dapat menunjukkan kordinasi asas untuk mengawal bola semasa bergerak, Masih memerlukan latihan dan bimbingan.

ISL PJM 3102 Contoh 1

MINGGU 20

Ujian Kemahiran Manipulatif Bil Nama Pelajar Pencapaian Kemahiran Asas Manipulasi Mengolek bola ke arah sasaran 1 2 3 Susan Chiew Kitty Chu Lu Shan Shan 3 2 3 Memukul bola ke arah sasaran 2 2 3 Melambung Mengelecek bola ke dalam bakul 3 3 3 2 3 2 bola zig-zag Catatan

Contoh Borang Mencatat Pencapaian manipulasi Alatan Contoh 2 Ujian Kemahiran Manipulatif Menggunakan Senarai Semak. Penggunaan senarai semak adalah satu cara yang mudah bagi guru yang ingin menilai pencapaian murid-muridnya dalam bidang psikomotor mahupun dalam bidang perkembangan afektif. Berikut adalah contoh format senarai semak yang dicadangkan di bawah kurikulum baru Sekolah Rendah.

ISL PJM 3102 Bil

MINGGU 20

Pencapaian Kemahiran Asas Manipulasi Mengolek bola ke arah sasaran Memukul bola ke arah sasaran Melambung Mengelecek bola ke dalam bakul bola zig-zag

Catatan

Nama Pelajar

1 2 3

Susan Chiew Kitty Chu Lu Shan Shan

Panduan : 1. Isikan tarikh ujian atau pemerhatian dibuat. 2. Tandakan ( ) sekiranya murid tersebut dapat mencapai (boleh menggunakan ) kemahiran itu. 3. Kosongkan petak jika murid itu masih belum mencapai kemahiran itu pada tarikh ujian dijalankan.

Senarai Semak yang boleh digunakan sebagai rekod prestasi Contoh 3 Menilai kemahiran dalam permainan kanak-kanak Berikut adalah satu contoh penilaian kemahiran psikomotor yang menggunakan skala kadar. Dalam contoh ini fasa-fasa kemahiran itu disusun secara berterusan. Markah yang lebih akan diberi kepada aspek yang diutamakan dalam penilaian kemahiran tersebut. Bil 1 2 3 Nama Pelajar a Susan Chiew Kitty Chu Lu Shan Shan Menggolek bola b c Catatan guru d Jumlah markah

Contoh borang untuk Menilai Kemahiran Manipulatif Arahan: Beri markah yang ditetapkan jika murid dapat melalukannya.

ISL PJM 3102 belah

MINGGU 20

Fasa a: Lakuan sedia, merendahkan badan dan letakkan bola dengan kedua-dua

tangan ke atas lantai dan bersedia untuk mengolek. Fasa b: Golekan bola dilakukan. Hayunan tangan ke depan dibuat secara lurus dan pada masa yang sesuai. Fasa c: badan dalam keadaan seimbang, disokong oleh kaki yang terbuka, berada dalam kedudukan yang selesa dan stabil. Fasa d: Ikut lajak dan balik ke kedudukan asal. Skala Kadar 0 - Tidak boleh menggolekkan bola kea rah sasaran pada jarak 3 meter 1 - Boleh mengolekkan bola ke arah sasaran pada jarak 3 meter 2 - Berjaya menggolekkan bola kea rah sasaran pada jarak 5 meter 3 - Berjaya menggolekkan bola kea rah sasaran pada jarak 6 meter

Skor 10-12 8-9 5-7 0-4

Keputusan Cemerlang Baik Sederhana Lemah