Anda di halaman 1dari 10

PRAKTIS 1

PRAKTIS 2

PRAKTIS 3

PRAKTIS 4

PRAKTIS 5

PRAKTIS 6 Gambar di bawah menunjukkan aktiviti untuk merapatkan hubungan dengan jiran. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha memupuk semangat kejiranan. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

PRAKTIS # Berdasarkan gambar di bawah, huraikan pendapat anda tentang akti$iti hari pera%aan di sek&lah. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

PRAKTIS '

PRAKTIS (

Berdasarkan arta di bawah, huraikan pendapat anda tentang )ara-)ara mengatasi kegemukan. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan.

PRAKTIS 1! !klan di bawah menerangkan akan bahayanya nyamuk aedes sehingga b"leh membawa demam denggi. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah mengelakkan terkena demam denggi. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

PRAKTIS 11

$ajah di bawah menunjukkan gambar yang ada kaitan dengan internet. Berdasarkan rajah tersebut, huraikan kepentingan internet kepada mas%arakat" Panjangnya huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

PRAKTIS 12 Berdasarkan rajah di bawah, huraikan pendapat anda tentang ke aikan sukan kepada murid. Panjangnya huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

PRAKTIS 13

PRAKTIS 14 *ihat gam ar di a+ah dengan teliti" ,uraikan pendapat anda tentang sikap mas%arakat dalam menjaga kemudahan a+am" Panjang huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

PRAKTIS 15

&

'ihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang peranan i u apa dalam memastikan ke)emerlangan anak dalam pelajaran. Panjang huraian hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

PRAKTIS 16

PRAKTIS 1#

PRAKTIS 1'

PRAKTIS 1(

'ihat jadual di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kemalangan jalan ra%a pada tahun 2!!' dan )ara mengatasin%a. Panjang huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

PRAKTIS 2! 'ihat arta pai di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang jumlah kemalangan maut mengikut jenis kenderaan dan se a -se a n%a. Panjang huraian anda hendaklah tidak mele ihi 12! patah perkataan"

1*