Anda di halaman 1dari 18

STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI

NAMA CHEONG CHING LEONG AHMAD NAHARUDDIN BIN MOHD YUSOF AINARIZA BINTI MOHAMMAD DAOD ARBAIYAH BINTI MAHMUD ASMADY BIN MOHAMED NO. ID PPG00068/2012/KIC PPG00012/2012/KIC PPG00018/2012/KIC PPG00028/2012/KIC PPG00034/2012/KIC

APAKAH STRATEGI

PEMBELAJARAN
INKUIRI ?

APA STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI ?


Strategi

pembelajaran inkuiri merupakan aktiviti pembelajaran yang menekankan pada proses berfikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawapan dari suatu masalah yang dikemukakan.

APA STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI ?


Pembelajaran

inkuiri merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimum seluruh kemampuan murid untuk mencari dan menyelidiki sesuatu (benda, manusia atau peristiwa) secara sistematik, kritis, logik, analitis sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri.

APA STRATEGI PEMBELAJARAN INKUIRI ?


Pendekatan

atau strategi pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan satu atau dua persoalan atau masalah utama yang hendak dijawab atau diselesaikan dan dari sana murid terlibat dalam merancang, menyiasat, mengumpul data dan maklumat, membuat kesimpulan dengan menjawab persoalan atau menyelesaikan masalah utama tadi dan diakhiri dengan menyampaikan dapatan itu kepada pihak lain.

STRATEGI
PEMBELAJARAN & PENGAJARAN

INKUIRI

INKUIRI INDUKTIF

pembelajaran

inkuiri induktif adalah melibatkan proses penaakulan dari contoh-contoh spesifik atau konkrit kepada penemuan sesuatu generalisasi, contohnya teori, prinsip, dan hukum.

INKUIRI DEDUKTIF

Pembelajaran

inkuiri deduktif melibatkan proses penaakulan dari sesuatu generalisasi kepada contoh yang lebih spesifik atau konkrit, bertujuan mengesahkan generalisasi tersebut.

INKUIRI TERBIMBING

Schulman

dan Tamir (1973) mendefinisikan inkuiri terbimbing adalah sebagai proses pembelajaran di mana guru menyediakan unsur-unsur asas dalam satu pelajaran dan kemudian meminta pelajar membuat generalisasi.

INKUIRI TERBIMBING

Guru

bertindak sebagai fasilitator yang mencetuskan persoalanpersoalan untuk merangsang murid supaya terus membuat penerokaan.

INKUIRI TERBIMBING

Inkuiri

dikatakan terbimbing jikalau guru mengajukan soalan dan seterusnya bersama-sama murid merancang penyiasatan sebelum murid melaksanakan perancangan itu.

INKUIRI TERBUKA / BEBAS

Inkuiri

dikatakan terbuka atau bebas jikalau murid diberi kebebasan mengenal pasti dan memilih persoalan dan masalah sendiri untuk disiasat atau diselesaikan dan diikuti mereka bentuk dan melaksanakan pelan penyiasatan mereka.

APLIKASI STRATEGI
P&P INKUIRI DALAM BILIK DARJAH

APLIKASI STRATEGI P&P INKUIRI DALAM BILIK DARJAH


Merancang

dan menjalankan aktiviti penyiasatan ringkas secara berkumpulan atau individu.

Merancang

dan menjalankan eksperimen penuh yang melibatkan pengumpulan data menggunakan alat pengukur yang sesuai, mentafsir data, melukis graf, dan menulis laporan.

APLIKASI STRATEGI P&P INKUIRI DALAM BILIK DARJAH


Mengumpul

maklumat dengan membaca buku, dan sumber lain untuk mengetahui apa yang telah didokumenkan tentang persoalan yang hendak dikaji dan kemudian mensintesis hasil dapatan. perbincangan dalam kumpulan di samping merujuk kepada sumber lain yang terdapat di dalam dan/atau di luar bilik darjah.

Membuat

APLIKASI STRATEGI P&P INKUIRI DALAM BILIK DARJAH

Menyebarluaskan

dapatan melalui persembahan di dalam dan/atau di luar bilik darjah dengan kehadiran pihak luar seperti murid dan guru dari kelas yang berbeza, ibu bapa dan masyarakat setempat. diri secara aktif semasa guru menerang dengan bertanya dan menjawab soalan.

Melibatkan

APLIKASI STRATEGI P&P INKUIRI DALAM BILIK DARJAH

Melibatkan

diri secara aktif semasa guru melakukan demonstrasi dengan membuat ramalan, memerhati, dan menerangkan pemerhatian.