Anda di halaman 1dari 12

NURSYAZWANI BINTI SHAWAL

BAND 1 TAHU PENYATAAN STANDARD B1 Mengetahui konsep dan prinsip asas sains DESKRIPTOR B1D1 Menyatakan kerjaya dalam sains B1D2 Mengenal pasti sel sebagai unit asas kehidupan EVIDENS B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains B1D2E1 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan B1D2E2 Menyenaraikan pelbagai jenis sel manusia B1D3E1 Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains B2D2E1 Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel B2D3E1 Menyatakan tiga keadaan jirim B2D3E2 Memberi maksud jirim B2D4E1 Menyenaraikan sumbersumber bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup B2D4E2 Menyatakan kegunaan BAB 1 BAB / TAJUK

SAINS, TG.1
PERLAKSANAAN /TARIKH/BULAN

BAB 2

BAB 2

B1D3 Menyatakan tentang bendabenda di sekeliling 2 TAHU DAN FAHAM B2 Mengetahui dan memahami tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam sains dan teknologi B2D1 Menyatakan fenomena alam sains

BAB 3

BAB 1

B2D2 Menyatakan maksud organisma unisel dan multisel B2D3 Memerihalkan tentang jirim

BAB 2

BAB 3 BAB 3 BAB 4

B2D4 Memerihalkan tentang sumber bumi

BAB 4

1 B2D5 Menyatakan maksud unsur. sebatian dan campuran BAB 4 3 TAHU.NURSYAZWANI BINTI SHAWAL sumber-sumber bumi dalam kehidupan harian B2D5E1 Memberi maksud unsur SAINS. FAHAM DAN BOLEH BUAT B3 Menggunakan pengetahuan untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep dan prinsip sains dalam kehidupan seharian B2D5E2 Memberi maksud sebatian B2D5E3 Memberi maksud campuran B2D6 B2D6E1 Menyatakan komponen udara Menyenaraikan komponenkomponen dalam udara B2D7 B2D7E1 Memerihalkan tenaga Menamakan jenis-jenis tenaga sumbernya B2D7E2 Menyenaraikan sumbersumber tenaga B2D7E3 Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga B3D1 B3D1E1 Menayatakan langkahMenyusun langkah-langkah langkah dalam penyiasatan dalam penyiasatan saintifik saintifik mengikut turutan BAB 4 BAB 4 BAB 5 BAB 6 BAB 6 BAB 6 BAB 1 B3D2 Mengenal pasti kuantiti fizik B3D2E1 Menyatakan kuantiti fizik serta unit SI dan simbolnya B3D2E2 Menyatakan niali imbuhan dan simbol bagi unit panjang BAB 1 BAB 1 . TG.

NURSYAZWANI BINTI SHAWAL B3D2E3 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur / tuas B3D4E1 Menyatakan fungsi bagi  Sel epithelium  Sel tulang  Sel pembiakan  Sel saraf  Sel darah merah  Sel darah putih  Sel otot B3D5E1 Memberi contoh organisma BAB 1 SAINS. TG.1 B3D3 Mengenal pasti dan menggunakan alat-alat pengukuran BAB 1 BAB 1 BAB 1 BAB 1 BAB 1 B3D4 Memerihalkan jenis sel manusia dan fungsinya BAB 2 B3D5 Mengenal pasti organisma BAB 2 .

NURSYAZWANI BINTI SHAWAL unisel dan organisma multisel B3D6 Mengenal pasti organisasi sel unisel dan organisma multisel B3D6E1 Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah:  Sel  Tisu  Organ  Sistem  Organisma B3D7E1 Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim B3D8E1 Memberi definisi ketumpatan B3D9E1 Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran B3D9E2 Memberi peratusan bagi nitrogen.1 BAB 2 B3D7 Menghubung kait antara benda-benda dengan jirim B3D8 Menyatakan maksud ketumpatan B3D9 Menerangkan komposisi udara BAB 3 BAB 3 BAB 5 BAB 5 B3D10 Memerihalkan tentang sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui BAB 6 BAB 6 . TG. oksigen. karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera B3D10E1 Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui B3D10E2 Mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui SAINS.

1 B4D2 Menjalankan satu penyiasatan saintifik B4D3 Menentukan luas permukaan B4D4 Menentukan isipadu pepejal B4D5 Memerihalkan tentang konsep jisim dan berat B4D6 Menghasilkan slaid dan menggunakan mikroskop B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata B4D3E2 Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan kertas graf B4D4E1 Menentukan isipadu pepejal menggunakan kaedah sesaran air B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti B4D6E1 Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul B4D6E2 Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul BAB 1 BAB 1 BAB 1 BAB 1 BAB 1 BAB 2 BAB 2 . FAHAM. TG. BOLEH BUAT DENGAN BERADAB B4 Mengaplikasikan pengetahuan saintifik dan kemahiran saintifik dalam membentuk konsep dan prinsip sains dalam penyelesaian masalah B4D1 Memerihalkan kegunaan dan kelebihan sains dalam kehidupan harian B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian BAB 1 SAINS.NURSYAZWANI BINTI SHAWAL 4 TAHU.

1 BAB 3 BAB 4 BAB 5 BAB 5 BAB 5 B4D11 Memerihalkan ciri-ciri oksigen dan karbon dioksida BAB 5 BAB 5 B4D12 Memerihalkan tentang perubahan tenaga BAB 6 . sebatian dan campuran B4D10 Memerihalkan tentang kandungan udara B4D7E1 Menunjukkan udara. TG. air. tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti B4D8E1 Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarahzarah dalam tiga keadaan jirim B4D9E1 Menerangkan perbezaan antara unsur.NURSYAZWANI BINTI SHAWAL B4D7 Menerangkan benda-benda mempunyai jisim dan memenuhi ruang B4D8 Memerihalkan tentang susunan dan pergerakan zarah-zarah B4D9 Menyatakan perbezaan antara unsur. sebatian dan campuran B4D10E1 Menentukan peratusan oksigen dalam udara B4D10E2 Membuktikan udara mengandungi wap air B4D10E3 Menunjukkan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk B4D11E1 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciricirinya melalui aktiviti B4D11E2 Mengenal pasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti B4D12E1 Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui BAB 3 SAINS.

cecair dan gas melalui aktiviti B4D14E2 Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti B4D14E3 Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi B4D14E4 Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba B4D14E5 Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam SAINS.NURSYAZWANI BINTI SHAWAL aktiviti B4D12E2 Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti B4D13E1 Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba B4D13E2 Menyatakan maksud suhu B4D13E3 Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu B4D14E1 Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal.1 BAB 6 B4D13 Memerihalkan tentang haba dan suhu BAB 7 BAB 7 BAB 7 B4D14 Memerihalkan kesan haba dalam kehidupan harian BAB 7 BAB 7 BAB 7 BAB 7 BAB 7 . TG.

BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI B5 Mengamalkan dan menilai maklumat tentang konsep dan prinsip sains yang berkaitan dengan sains dan tekonolgi B5D1 Mengenal pasti struktur umum dan fungsi bagi sel haiwan dan sel tumbuhan serta membuat perbandingan BAB 2 B5D2 Mengenal pasti ketumpatan pelbagai objek dan cecair BAB 3 B5D3 Memerihalkan logam dan bukan logam BAB 3 . menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan kedua-dua sel B5D2E1 Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair. menjelaskan mengapa objek dan cecair timbul dan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan dengan ketumpatan B5D3E1 Membandingkan dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam.1 B4D15 Memerihalkan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim BAB 7 BAB 7 BAB 7 5 TAHU. FAHAM.NURSYAZWANI BINTI SHAWAL kehidupan harian B4D15E1 Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal B4D15E2 Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti B4D15E3 Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim B5D1E1 Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. SAINS. TG.

NURSYAZWANI BINTI SHAWAL mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam B5D4 B5D4E1 Mengenal pasti komponen Mengasingkan komponen dalam campuran dalam campuran:  Besi dan sulfur  Pasir dan garam melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut B5D5 B5D5E1 Menghuraikan proses Membuktikan benda hidup respirasi menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen B5D5E2 Membandingkan dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dlama manusia melalui eksperimen B5D6 B5D6E1 Menjelaskan oksigen Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran diperlukan untuk pembakaran. menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen B5D7 B5D7E1 Memerihalkan bahan yang Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor berbeza sebagai konduktor dan penebat haba dan penebat haba melalui eksperimen SAINS. TG.1 BAB 4 BAB 5 BAB 5 BAB 5 BAB 7 .

TG.NURSYAZWANI BINTI SHAWAL B5D8 Memerihalkan tentang penyerapan dan pembebasan haba B5D8E1 Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B5D8E2 Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi BAB 7 SAINS.1 BAB 7 6 TAHU. FAHAM. BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI B6 Menangani cabaran dan mnyumbang idea dalam melestarikan perkara-perkara yang berkaitan dengan sains dan teknologi B6D1 Mewajarkan kebaikan dan keburukan apabila menggunakan unit pengukuran yang tidak sama BAB 1 B6D2 Menghuraikan mengapa manusia adalah organisma yang kompleks B6D3 Memerihalkan tentang aplikasi konsep jirim dan ketumpatan B6D4 B6D2E1 Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan B6D3E1 Membuat beberapa penyelesaian masalah mengenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jirim. mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip B6D4E1 BAB 2 BAB 3 BAB 4 .

TG.1 B6D5 Memerihalkan tentang pencemaran udara BAB 5 B6D6 Mengumpul maklumat tentang sumber tenaga dan pemuliharaannya BAB 6 .NURSYAZWANI BINTI SHAWAL Memerihalkan tentang pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai:  Meksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar  Amalan guna semula dan kitar semula bahan B6D5E1 Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai:  Pencemaran udara  Contoh bahan cemar udara dan sumber  Kesan pencemaran udara  Langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal  Cara mengekalkan udara supaya bersih dan  Mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih B6D6E1 Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai:  Mengapa kita perlu memulihara sumber SAINS.

NURSYAZWANI BINTI SHAWAL    tenaga Cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap Kepentingan memulihara sumber tenaga Penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap BAB 7 SAINS. TG.1 B6D7 Menjelaskan tentang kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam prinsip pengaliran haba B6D7E1 Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian .