Anda di halaman 1dari 1

TAJUK TAJUK UJIAN P.MORAL. 1. Konsep baik,benar dan patut.

m/s 28

2. Teori deontologist ,teori Eksistensialisme dan Prinsip kewajipan.m/s 108-121. 3. Teori perkembangan moral kognitif Piaget. m/s 136-140 4. Teori kemoralan Sosial. m/s 86-90 5. Dimensi moral. m/s 151. 6. Isu gejala social dikalangan pelajar meningkat,sebagai GPM kemukakan bagaimana membendung gejala social. 7. Nilai yang ada dalam perayaan penganut agama utama di malaysia.Islam Budha,Hindu Kristian. 8. Nilai tradisional yang ada dalam masyarakat Melayu,cina dan india. 9. Bagaimana sebagai seorg GPM membentuk keperibadian moral dikalangan murid berbagai latar belakang? 10. Teori Perkembangan Humanistik m/s 146 11. Apakah kesan akibat penjajahan kepada pembentukan nilai moral? 12. Hasrat yang terkandung dalamPelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) Bab 1