Anda di halaman 1dari 4

2.

5 Menulis nombor dalam lingkungan 20


2.5.2 Menulis nombor 11 hingga 20 dalam perkataan

______________________________________________________________________________________________
Nama : _______________________________________

Kelas : _____________

Tarikh: _____________

Salin semula perkataan dibawah berpandukan nombor.

sebelas
tujuh belas
empat belas

tiga belas
sembilan belas
enam belas

lima belas
dua belas
lapan belas

dua puluh

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
FAM/MT/PPKI/SKHA/2013

2.5 Menulis nombor dalam lingkungan 20


2.5.2 Menulis nombor 11 hingga 20 dalam perkataan

______________________________________________________________________________________________
Nama : _______________________________________

Kelas : _____________

Tarikh: _____________

Lengkapkan perkataan dibawah.

11

18

se__el__s

l__p__n b__l__s

13

14

t__g__ be__as

emp__t b__l__s

15

16

li__ __ b__la__

en__ __ be__as

17

20

tuj__ __ b__l__s

d__a p__l__h

19

12

s__mbil__n b__la__

du__ be__as
FAM/MT/PPKI/SKHA/2013

2.5 Menulis nombor dalam lingkungan 20


2.5.2 Menulis nombor 11 hingga 20 dalam perkataan

______________________________________________________________________________________________
Nama : _______________________________________

Kelas : _____________

Tarikh: _____________

Eja dan suaikan nombor dan perkataan.

12

enam belas

14

lapan belas

16

dua puluh

18
20

dua belas

empat belas

tujuh belas

11
sebelas

17
FAM/MT/PPKI/SKHA/2013

2.5 Menulis nombor dalam lingkungan 20


2.5.2 Menulis nombor 11 hingga 20 dalam perkataan

______________________________________________________________________________________________
Nama : _______________________________________

Kelas : _____________

Tarikh: _____________

FAM/MT/PPKI/SKHA/2013