Anda di halaman 1dari 2

Pemetaan tmk tahun 4

mingg
u

Tajuk
1.
Pengenalan
makmal
komputer

Standard
kandungan
1.1
Mengenalpasti
dan menyatakan
lokasi makmal
komputer

1.2
Mengenalpasti
makmal komputer

2.
Pengurusan
makmal
komputer

2.1
Mengenalpasti
organisasi
makmal computer

2.2
Mengenalpasti
peraturan di
dalam makmal
komputer

3.
Pengenalan
komputer

3.1
Mengenal asas
komputer

Standard kandungan
1.1.1
Mengecam pelan lokasi
makmal komputer

1.1.2
Mengenalpasti lokasi laluan
pergi dan balik ke makmal
komputer
1.2.1
Mengenalpasti dan
menyatakan:
i.
Peralatan dalam
makmal computer
ii.
Stesen kerja (work
station)
iii.
Susun atur peralatan
dalam makmal
komputer
2.1.1
Mengenalpasti carta
organisasi makmal
computer
2.1.2
Mengenalpasti dan
menyatakan kepentingan
carta organisasi
2.2.1
Mengenalpasti dan
menyatakan peraturan di
makmal computer
2.2.2
Mengenalpasti dan menjaga
keselamatan di dalam
makmal computer
3.1.1
Mengenalpasti :
i.
Computer meja
ii.
Computer riba
3.1.2
Mengenal computer dengan
menyentuh monitor, papan
kekunci, unit system
3.1.3
Mengenalpasti dan
menyatakan kegunaan

4.
Pengenalan
kepada
perkakasan
computer

4.1
Mengenal
komponen
komputer

4.2
Mengenal
komponen
tambahan
computer

5.
Pengenalan
pengoperasian
system
computer

5.1
Mengenal
pengoperasian
asas computer

5.2
Mengenal perisian
system
pemprosesan
perkataan (ms
word)

computer
4.1.1
Mengenalpasti dan
menyatakan:
i.
Monitor
ii.
Papan kekunci
iii.
Tetikus
iv.
System unit
4.2.1
Mengenalpasti dan
menyatakan:
i.
Pembesar suara
ii.
Mikrofon
iii.
Pencetak
iv.
Pengatur voltan
automatik
5.1.1
Latihan amali prosedur
membuka computer dengan
betul
5.1.2
Latihan amali prosedur
menutup computer dengan
betul
5.1.3
Mengenalpasti dan
menyatakan kesan tidak
menutup computer dengan
betul
5.2.1
Latihan amali membuka
program perisian
pemprosesan perkataan
(ms word) mengikut
prosedur yang betul
5.2.2
Latihan amali menutup
program perisian
pemprosesan perkataan
(ms word) mengikut
prosedur yang betul
5.2.3
Latihan amali menaip abjad
huruf dan nombor :
i.
Secara bebas
ii.
Secara berpandu