Anda di halaman 1dari 11

Sejarah STPM

Maklumat, pengetahuan

Pemindahan jiwa

Maksud Ilmu Pencapaian hakikat sesuatu pekara, makrifat

Keyakinan

Ilmu yg diterima secara langsung drpd Allah SWT

Jenis-Jenis
Ilmu

Ilmu Kasbi
(Diusahakan utk mencapai)

Zaman Abbasiyah

Zaman kecemasan dan kegemilangan

Sumber internal
Al-Qutan Hadis

Sumber external
Ilmu India Ilmu Parsi Ilmu Greek

Peringkat Permulaan

-kuttab dan pondok.


Kursus Pengajian

Menengah
Kepakaran

Ilmu tafsir,ilmu hadis

Ilmu bahasa,usul figh

Ilmu menengah dan tinggi


Ilmu kalam,ilmu tasawuf Ilmu qiraaah,perubatan

Di Basrah, masjid digunakan sbg


Pelajaran tafsir,hadis

fiqah

kesihatan

Ilmu agama,ilmu nisab

Ilmu falak,ilmu logikal

Pusat pendidikan lain

Fizik,kimia

Ilmu falsafah

KitabKitab yg bermutu

-diterjemahkan ke bahasa Arab

Pusat ilmu pengetahuan

Pusat kebudayaan yg termasyhur

Kota Baghdad
Perpustakaan Darul Hikmah