Anda di halaman 1dari 2

Pengekosan Proses

Soalan 1 Proses pengeluaran kerusi kayu bermula dengan Jabatan A. Pada bulan Februari 2014, Jabatan A mempunyai 800 unit kerusi yang 75% siap. Sepanjang bulan Februari 2014, 1 000 unit kerusi telah dimasukkan dalam proses pengeluaran dan bakinya pada akhir Februari 2014 ialah 700 unit yang telah siap 50% sahaja. Berapakah unit persamaan/ unit setara yang siap bagi bulan Februari 2014 dengan Kaedah Purata Wajaran? Soalan 2: Angsana Berhad mempunyai data-data berikut bagi bulan Januari 2014. Jabatan A Inventori KDP awal Kos pindah masuk Kos inventori awal KDP Bahan Kos Penukaran Unit dimulakan dalam tempoh semasa Kos semasa pengeluaran Bahan Kos penukaran Unit siap dan pindah keluar Inventori KDP akhir Bahan Kos penukaran Hitungkan i. ii. Dengan kaedah purata wajaran, hitungkan unit setara siap dan kos seunit setara Jabatan A. Berapakah kos barang siap yang dipindahkan dan kerja dalam proses akhir? RM30 968 RM41 800 29 000 unit 3 000 unit 90% siap 50% siap RM56 580 RM29 803 30 000unit 1 000 unit 50% siap 30% siap RM2000 (100%siap) RM900 (60% siap) 30 000 unit RM3200(80% siap) RM800(40%siap) ? 2 000unit Jabatan B 2 000unit RM4 600

Soalan 3 Reza Bhd mengeluarkan minyak wangi untuk bilik mandi yang melalui dua Jabatan proses iaitu R1 dan R2. Berikut ialah maklumat kedua-dua Jabatan bagi bulan Disember 2013. R1 Unit Kerja Dalam Proses awal Bahan Kos penukaran Unit dimulakan dalam tempoh semasa Unit yang dipindahkan ke R2 Unit yang dipindahkan ke Inventori barang siap Unit Kerja dalam proses akhir Bahan Kos penukaran Kos yang terlibat seperti berikut: Inventori KDP awal dari Jabatan sebelumnya Inventori KDP awal dari Jabatan tersebut Bahan Buruh langsung Overhed yang diserap Kos semasa Bahan Buruh langsung Overhed yang diserap RM65 000 RM90 000 RM55 000 RM45 000 RM70 000 RM40 000 RM13 000 RM 8 500 RM10 975 RM14 600 RM 9 200 RM11 760 RM30 000 10 000 100%siap 75% siap 5 000 unit 100% siap 65% siap 50 000 45 000 ? 9 000 100% siap 50% siapKos R2 7 000unit 100% siap 40% siap ?

Sediakan Laporan Kos Pengeluaran bagi Jabatan R1 dan Jabatan R2