Anda di halaman 1dari 10

Rancangan Pelajaran Harian ( LINUS )

Tarikh / Hari Masa Kelas Bil. Pelajar

: 9 . 10 . 2014 (Rabu) : 10. 35 11.05 ( 30 minit ) : 2 gemilang : 15 orang Bahasa Malaysia Literasi ( LINUS ) Certa Rakyat

Mata Pelajaran : Tema Tajuk Objektif i. ii. :

: Si Tanggang : Pada akhir pelajaran murid akan dapat.

Memadankan 5 perkataan berimbuhan dengan kata dasar . Menyebut 5 perkataan berimbuhan awalan dan akhiran dengan betul.

Pengetahuan Sedia ada i. ii. iii Konsep Bahan Nilai : : : Murid pernah dengar cerita rakyat Murid pernah melihat cerita Si Tanggang dalam filem Murid tahu maksud imbuhan Memahami cerita Si Tanggang Radio, kad perkataan, petikan dialog, lembaran kerja Menghargai , berterima kasih 5.0 5.8 Membaca dan memahami ayat Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi kata

Kemahiran / Unit :

imbuhan awalan dan akhiran.

Sistem bahasa

: a) b)

Tatabahasa kosa kata

- imbuhan awalan .imbuhan akhiran - ampun , maaf , sayang

Pengisian Kurikulum : a) Ilmu b) Nilai c ) KBT d) KB - Pendidikan Agama / Moral - kasih sayang - konstektual - membuat kesimpulan

LANGKAH / ISI PELAJARAN MASA

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID

Set induksi ( 5 minit )

Memperdengar sedutan cerita

1.Guru memperdengarkan 1.Mendengar sedutan sedutan cerita Si yang perdengarkan Tanggang . 2.Guru meminta murid meneka cerita tersebut

cerita

BBM -radio

2.Murid meneka cerita tersebut.

Perkembangan

Membaca dialog

1.Guru

mengedarkan 1.Murid dialog.

mengambil

petikan Petikan dialog

Langkah 1

( 10 minit )

Si Tanggang anak yang dilahirkan dan disusuinya telah melukakan hatinya. Dia memandang ke langit sambil mengangkat kedua-dua belah tangan dan berseru,"Oh,Tuhan! Tunjukkanlah kepada Si Tanggang bahawa akulah ibu kandungannya." Tiba-tiba petir berdentum dan angin bertiup dengan kencang. Kapal yang

petikan dialog 2. Guru mengarahkan

murid membaca senyap dan perkataan imbuhan akhiran. menggariskan yang awalan ada dan

2.Murid

membaca

senyap

petikan dialog dan menggaris perkataan yang ada imbuhan awalan dan akhiran..

sedang berlabuh itu terumbangambing dipukul ribut.

3. Guru membaca dan murid mengajuk bacaan guru. 3. Murid mengajuk bacaan guru

Perkataan berimbuhan awalan dan akhiran

4..Kemudian meminta murid dialog dua membaca tersebut dan

guru orang 4. Dua orang murid membaca

kuat petikan dialog di hadapan kelas. dengan intonasi 5. Murid menyebut perkataan berimbuhan yang telah mereka digariskan itu.

DILAHIRKAN DISUSUINYA MELUKAKAN

sebutan yang betul . 5

Guru meminta murid perkataan yang telah 6.Murid memilih kad perkataan berimbuhan awalan dan akhiran serta menampal di papan tulis.. 7. Murid menyebut perkataan berimbuhan tampal. yang telah murid BBM Kad perkataan

menyebut berimbuhan

digariskan secara lisan. 6. Guru meminta murid memilih berimbuhan menampal tulis. 7.Guru meminta murid pada perkataan dan papan

menyebut perkataan yang telah siap ditampal oleh

murid.

Langkah 2 ( 9 minit )

Pertandingan lakonan

1.Guru

mengadakan 1.Murid

memilih

pasangan Hadiah watak disediakan guru

pertandingan lakonan . 2. Murid

masing-masing.. Murid melakonkan

melakonkan 2.

watak secara berpasangan berdasarkan petikan dialog yang dasarkan tersebut. 3.Guru hadiah petikan dialog diberi. 3. Kumpulan yang menang

menyampaikan menerima hadiah daripada guru. kepada tiga

pemenang terbaik.

Langkah 3 ( 5 minit )

Membuat latihan

1.

Guru

mengedarkan 1.Murid

mengambil

lembaran

BBM kad perkataan

lembaran kerj 2.Murid diminta

kerja dan menulis nama masingmasing.

memadankan kata dasar 2. dengan kata berimbuhan. 3.Guru memberi meminta yang

Murid

memadankan

kata

dasar dengan kata berimbuhan . jawapan

murid 3,Membincang telah bersama-sama guru.

mereka jawab.

Penutup

Menyanyi lagu Dengar Pesanan

1. Murid diperdengarkan lagu Dengar Pesanan

1.Murid mendengar lagu.

Carta seni kata lagu

( 5 minit ) 2.Murid menyanyikan lagu tersebut. 3.Murid menyatakan perkataan berimbuhan yang telah dipelajari.

2. Murid menyanyi lagu. Radio

3.Murid menyebut perkataan berimbuhan yang telah dpelajri

REFLEKSI
Tajuk tugasan yang diberi iaitu Pendekatan Pengajaran Literasi Dan Numerasi , diteliti dan untuk memastikan semua aspek yang diperlukan dalam kerja projek ini menepati dengan kehendak soalan. Tugasan dibahagikan kepada dua bahagian di mana bahagian pertama kerja berkumpulan dan bahagian kedua adalah untuk individu. Bahagian kedua saya memilih cerita rakyat Si Tenggang Anak Derhaka yang

disediakan dalam bentuk grafik video. Cerita ini merupakan aktiviti pemulihan bagi kemahiran bacaan murid murid tahun 2. Jenis bacaan yang saya pilih ialah bacaan mekanis. Bacaan mekanis merupakan bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang, dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul. Ia juga harus boleh mengelompokkan kata- kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. Jalan cerita yang menarik, tulisan yang diwarnakan mengikut suku kata dan grafik yang menarik, pastinya murid murid akan berminat untuk membaca. Menghuraikan aspek pemulihan ini terutama aktiviti bacaan,mengingatkan saya akan betapa pentingnya muridmurid menguasai kemahiran ini selaras dengan saranan Pusat

Perkembangan Kurikulum ( 2003 ) yang menyediakan satu pendekatan terancang dan berstruktur agar objektif pembelajaran dapat dicapai.Golongan pendidik seperti saya amat perlu menitikberatkan minat dan kebolehan murid dalam menguasai kemahiran membaca. Saya percaya melalui kreativiti guru,seperti penyediaan bahan bacaan cerita rakyat menerusi video grafik amat pratikal dan berfaedah untuk perkembangan murid murid agar keupayaan kognitif mereka dapat dipertingkatkan serta masalah buta huruf dapat diatasi. Cerita rakyat si tanggang merupakan cerita yang banyak mengandungi nilai moral. malah ia juga telah difilemkan untuk tujuan hiburan yang telah dimasukkan unsur unsur pengajaran.Ini akan menambahkan pengetahuan sedia ada murid.