Anda di halaman 1dari 3

KERJA KURSUS : PROJEK

ELM3104
ISU-ISU MORAL DAN CABARAN
PENGHAYATAN NILAI-NILAI MURNI
(HAK KANAK-KANAK)Nama : Norfatin Nadia binti Rozali
Angka Giliran : 2011201340203
No Kad Pengenalan : 910814-10-5016
Program : PISMP
Ambilan : Januari 2011
Kumpulan/Unit : PISMP 6.11
Nama Pensyarah Kursus: Dr Roslina binti Radzali
Tarikh Hantar : 21 Ogos 2013

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PENDIDIKAN ISLAM


Bibliografi
Internet
Dr Khoo Bee Lee ( 2014), Bimbingan dan Kaunseling Kanak- Kanak Edisi 2 ,
Penerbitan Multimedia, Puchong
Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip, Mohammad Nasir Bistaman, Ahmad Jazimin
Jusoh , Syed Salim, Md. Noor Saper.(2009). Kemahiran Bimbingan dan
Kaunseling.PTS Professional Publishing Sdn Bhd.
Mok Soon Sang (2011),Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak, Penerbitan
Multimedia , Puchong
Abdul Rashid Hj.Mohamad.(2000) Bimbingan dan Kaunseling Petaling
Jaya:Pearson EducationMalaysia Sdn.Bhd
Zuraidah Ab. Rahman. (2004). Pengenalan kaunseling kelompok .Petaling Jaya: IBS
Buku Sdn Bhd.
Muhd Mansur Abdullah dan Siti Nordinar Mohd.Tamin, (1993). Pengantar
Kaunseling.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Sapora Sipon, . Teori dan Teknik Asas Kaunseling. Tanjung Malim: Universiti
Pendidikan Sultan Idris.

Buku

Mastura (2012), Sejarah Perkembangan Kaunseling Di Malaysia
http://masturadotkaunselor.blogspot.com/2012/10/sejarah-perkembangan-kaunseling-
di.html diakses ada 28 Februari 2014

Faiqah Fauzi al-fiqh (2013), Jenis-Jenis Terapi Dalam Bimbingan Dan Kaunseling,
http://coretanilmualfiqh.blogspot.com/2013/01/jenis-jenis-terapi-dalam-bimbingan
diakses pada 21 Februari 2014

Lislas (2012), Bimbingan Dan Kaunseling:Fungsi Teori Dalam Kaunseling,
http://bicara-anginlalu.blogspot.com/2012/03/asgment-bimbingan-dan-
kaunselingfungsi.html diakses pada 12 Februari 2014

Hanis (2009), Kemahiran Asas Komunikasi
http://hanisnur.blogspot.com/2009/04/kemahiran-asas-komunikasi.html diakses pada 18
Februari 2014