Anda di halaman 1dari 1

SENARAI NAMA ANAK-ANAK YATIM 2013

NAMA SEKOLAH : SEKOLAH KEBANGSAAN GONDANG DAERAH : MARANG


BIL NAMA MURID
JANTIN
A
NO.SURAT BERANAK/
NO.KAD
PENGENALAN
TAHUN YATIM (Y) /
YATIM PIATU
(YP)
1. ABDULLAH BIN ABDULL RAZAK L AV21084 6 Y (bapa)
2. AN MUHAMMAD HAMIZAN BIN AN SAU!I L A"8#024 6 Y (bapa)
# AHMAD SAU!I !IRDAUS BIN MOHAMED L AY61122 $ Y%
4 AN MUHAMMMAD LU&MAN BIN AN SAU!I L AY61244 $ Y (bapa)
$ NUR ALI!AH ILYANA BIN"I BA" LA"I! % A'48#(1 $ Y (bapa)
6 MUHAMMAD !ARIZ IRAN BIN MOHAMED L BA0#4)$ 4 Y%
( AHMAD NA*IB BIN ISMAIL L BD26#)1 4 Y (bapa)
8 ILYAS BIN ABDULL RAZAK L BD26)$2 4 Y (bapa)
) MUHAMMAD ZAMRI BIN SALLEH L BE484$) # Y (bapa)
10 NUR INSYIRAH BIN"I ARON+ I,HA % B+)8$61 # Y (bapa)
Sa-a ./01/2a34a0 .56789.5678 87 a:a2 a8a;a3 -a:7. < -a:7. p7a:5 8a67 2/4=;a3 707.
"a08a:a01a0 +565 B/2a6 : ....................................................................
(MAHARUDIN BIN SAID)
,=p :