Anda di halaman 1dari 1

KUMPULAN .

TULISKAN SEBUAH SKRIP PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH DENGAN KEHADIRAN PENUH PARA
PENTADBIR(PENGETUA & SEMUA PENOLONG KANAN SERTA GURU KANAN), PARA GURU DAN MURID-
MURID.
KUMPULAN 2
TULISKAN SEBUAH SKRIP PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH TANPA KEHADIRAN PENGETUA TETAPI DENGAN
KEHADIRAN SEMUA PENOLONG KANAN SERTA GURU KANAN, PARA GURU DAN MURID-MURID.
KUMPULAN 3
TULISKAN SEBUAH SKRIP PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH DENGAN KEHADIRAN PENUH PARA
PENTADBIR(PENGETUA & SEMUA PENOLONG KANAN SERTA GURU KANAN), PARA GURU DAN MURID-MURID
SERTA KEHADIRAN PENGERUSI PIBG DENGAN GELARAN TUAN HAJI UNTUK MEMBERIKAN UCAPAN.
KUMPULAN 4
TULISKAN SEBUAH SKRIP PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH DENGAN KEHADIRAN PENUH PARA
PENTADBIR(PENGETUA & SEMUA PENOLONG KANAN SERTA GURU KANAN), PARA GURU DAN MURID-MURID
SERTA KEHADIRAN WAKIL RAKYAT DENGAN PANGKAT DATUK UNTUK MEMBERIKAN SUMBANGAN KEPADA
ANAK-ANAK YATIM.
KUMPULAN 5
TULISKAN SEBUAH SKRIP PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH TANPA KEHADIRAN PENGETUA DAN SEMUA
PENOLONG KANAN TETAPI HANYA DIHADIRI OLEH SEMUA GURU KANAN, PARA GURU DAN MURID-MURID.
KUMPULAN 6
TULISKAN SEBUAH SKRIP PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH DENGAN KEHADIRAN PENUH PARA
PENTADBIR(PENGETUA & SEMUA PENOLONG KANAN SERTA GURU KANAN), PARA GURU DAN MURID-MURID
SERTA KEHADIRAN PENGERUSI PIBG DENGAN BERPANGKAT DATO UNTUK MEMBERIKAN UCAPAN.