Anda di halaman 1dari 1

REFLEKSI CERAMAH

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin


menerbitkan rasa penuh kesyukuran kepada yang Maha Esa kerana akhirnya
dengan berkat kesabaran dan kegigihan 6 PISMP ini dapat menganjurkan satu slot
ceramah bagi Program Bina Insan uru !BI" #asa $ dan dapat disempurnakan
dengan jayanya.
Slot ceramah bagi Program Bina Insan uru !BI" #asa $I kali ini telah
disampaikan oleh penceramah daripada kalangan pensyarah maktab kami sendiri.
%ajuk ceramah pada kali ini ialah &'iri(ciri guru ino)ati*+. Menerusi ceramah ini, saya
telah mempelajari banyak perkara mengenai peranan guru seperti seperti tugas(
tugas guru, ,on guru, tatacara melaksanakan tugas dan sebagainya. -al ini sedikit
sebanyak memberikan gambaran sebenar kepada saya mengenai cara guru di
sekolah. Maklumat(maklumat ini sangat penting dan berguna kerana saya akan
menjalankan sesi praktikum pada bulan hadapan. .engan mengetahui perkara
seumpama ini diharap dapat membantu saya dalam menjalankan tugas sebagai
guru praktikum. Selain itu, kami didedahkan tentang pengurusan masa dan kerja
guru. Seorang guru perlulah menepati masa. Ini bagi menjadi contoh kepada murid(
muridnya. Pengurusan masa yang cekap juga membantu sesi pengajaran dan
pembelajaran !P/P".
0esimpulannya, Program Bina Insan uru pada kali ini banyak memberikan
*aedah kepada kami sebagai bakal guru. Program seumpama ini dilaksanakan
sebagai panduan atau bekalan bagi menghadapi liku(liku kehidupan sebagai
seorang guru di alam pendidikan yang sentiasa mencabar ji1a dan raga.
.isediakan oleh 2
3333333333333333
!456 7I8A4A BI4%I 9A:IM"
6 PISMP SAI4S