Anda di halaman 1dari 13

http://scinnce.blogspot.com/2012_12_01_archive.

html

Tumbuhan melindungi diri dengan ciri khas mereka masing-masing. Antaranya termasuk: a) berduri b) mempunyai bulu halus c) merembeskan susu getah d) beracun e) mempunyai kulit luar yang tebal dan keras f) berbau sengit dan pahit g) menutup daun Hari ini, kita hanya fokus pada tiga jenis ciri khas tumbuhan bagi melindungi diri daripada musuh. Antaranya ialah tumbuhan yang berduri, mempunyai bulu halus dan merembeskan susu getah. i) Tumbuhan yang mempunyai bulu halus

Labu Sebagai manusia, kulit pada kita ditumbuh dengan bulu. Sama seperti manusia, sesetengah tumbuhan juga ditumbuh dengan bulu. Sila memerhatikan gambar labu di atas, tahukah anda bulu halus labu ditumbuh di bahagian mana? Jawapannya pada buahnya. Bulu halus yang ada pada labu akan menyebabkan manusia atau haiwan lain yang menyentuhnya berasa gatal. Perasaan yang tidak selesa ini dapat mengelakkan manusia atau haiwan lain menyentuh padanya. Selain daripada labu, masih terdapat tumbuhan yaang lain menggunakan ciri khas ini untuk melindungi diri. Contohnya tebu. Bulu halus bukan ditumbuh pada buahnya tetapi daunnya. Berbea dengan labu, bulu halus pada tebu bersifat tajam. Apabila manusia atau haiwan memetik akan dicederakan oleh bulu halusnya. Dengan itu, manusia dan haiwan juga tidak berani menyentuh daun tebu. ii) Tumbuhan yang mempunyai susu getah

Keladi Kita telah mempelajari bulu halus tumbuhan merupakan salah satu cara tumbuhan bagi melindungi diri daripada musuh. Dengan ciri khas yang sedia ada, musuh tidak dapat mencederakan tumbuhan maka dapat terus hidup. Keladi mempunyai ciri khas yang berbeza dengan labu dan tebu. Keladi akan merembeskan susu getah yang menyebabkan haiwan lain berasa gatal. Dengan itu, manusia atau haiwan tidak berani menyentuh atau memakan keladi. Ini dapat mengelakkan haiwan lain mendekati dan mencederakannya. Tanpa ciri khas ini, keladi tidak mungkin dapat hidup sampai hari ini.

iii) Tumbuhan yang berduri

Bunga Ros Dalam dunia ini, terdapat banyak tumbuhan yang ditumbuh dengan duri. Duri pada tumbuhan merupakan salah satu cara untuk melindungi diri daripada musuh. Sebagai contoh, bunga ros dan nanas mempunyai duri untuk melindungi diri, musuh tidak berani menyentuhnya. Bunga ros ialah sejenis tumbuhan yang senang didapati di merata tempat. Bunga ros berwarna cantik dan menarik. Akan tetapi batang bunga ros dipenuhi dengan duri. Manusia atau haiwan lain mudah mengalami kecederaan sekiranya ingin memetik atau mendekatinya.

Dapatkah anda mengenalpasti tumbuh-tumbuhan yang berikut mempunyai ciri khas yang mana satu untuk melindungi diri daripada musuh? i) Buluh

ii) Kaktus

iii) Pokok betik

(Anda boleh cuba jawapan anda di bahagian bawah dengan cara mengundi. Cubalah!)

Gambar Menarik Pernahkah anda melihat labu yang sebesar ini?

Mata pelajaran: Kelas: Tarikh: Masa: Bilangan murid:

Sains 4 Ibnu Qaiyyim 25 Mac 2011 10:30 pagi 11:30 pagi ( 60 minit) 37 0rang

an:

i) Subtopik 4: Memahami tumbuhan mempunyai ciri-ciri khas bagi melindungi diri daripada musuh Objektif pembelajaran: daripada musuh musuh 3) Menerangkan bagaimanakah ciri khas dan pelakuan tumbuhan melindungi diri daripada musuh Hasil pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini, murid dapat: 1) Memahami ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri

2) Memahami pelakuan tumbuhan melidungi diri daripada

A Menguasai pengetahuan mengenalpasti ciri-ciri khas dan pelakuan tumbuhan melindungi diri daripada musuh B Menguasai kemahiran a. (Kognitif) murid-murid dapat berfikir tentang ciri-ciri khas tumbuhan melindungi diri daripada musuh b. (Psikomotor) murid-murid dapat menyentuh pokok semalu dan pokok betik di Taman Sains Sekolah. c. (Afektif) Murid-murid berasa berminat untuk belajar tentang ciri-ciri khas tumbuhan melidungi diri daripada musuh C Mengamalkan sikap dan nilai murni serta pemikiran kreatif a. murid-murid menjanakan idea untuk mengetahui tentang alam sekeliling ( minat dan ingin tahu) b. murid-murid dapat mengumpulkan dan mengelaskan ciri-ciri khas tumbuh-tumbuhan melindungi diri dan berfikir secara rasional. c. murid-murid dapat membanding dan membeza untuk bekerjasama mencari maklumat berkaitan dengan ciri-ciri khas yang ada pada tumbuhan d. murid-murid dapat mencirikan dan membuat kesimpulan dengan berfikir secara rasional

Bahan, peralatan dan bahan sumber:


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kertas mahjong Maker pen Cd yang dikeluarkan oleh Kementerian Computer riba Lembaran kerja Buku teks sain tahun 4 Kad manila

Pengetahuan sedia ada:


1. Murid telah mengetahui tentang hidupan memerlukan keperluan asas untuk meneruskan hidup dari pembelajaran yang lepas .

Penerapan nilai KBKK dan TKP Langkah/Masa Permulaan/ Mencungkil idea (5 min) Langkah 1 (8 min)

:Bersyukur , kasih sayang , cinta terhadap alam sekitar . : Menjana idea , menghubungkait , menghuraikan , menjelaaskan merumuskan . : Kecerdasan interpersonal . Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Aktiviti Guru Aktiviti Murid Video Menyiasat Guru mengaitkan isi Murid diminta CD yang Alam Kehidupan pelajaran dengan menonton video dikeluarkan oleh video tersebut. tersebut. kementerian Lembaran kerja 1 Contoh Soalan: Guru memberikan Murid diminta 1.Berikan cara lembaran kerja kepada memberi pandangan tumbuhan murid untuk menilai berdasarkan melindungi diri kefahaman mereka pengetahuan sedia ada daripada musuh? selepas menonton cd mereka diats lembaran Semalu kerja 1 menguncupkan diri apabila disentuh kerana ingin melindungi diri. Betik mengeluarkan getah untuk melindungi diri dari di makan. 2.Terangkan ciri khas yang Isi Kandungan

melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh. Contohnya : kaktus-duri yang tajam, buluh-bulu halus , pokok betikgetah. . LANGKAH 2 (10 Minit) Menerangkan ciri khas yang melindungi tumbuhan tertentu daripada musuh. KBKK : Proses Perbandingan TKP : Kecerdasan linguistic Rumusan : setiap tumbuhan mempunyai ciri khas tersendiri melindungi diri dari musuh. Kad gambar Guru menerangkan Murid melihat kad dan memerihalkan gambar yang pelbagai cara ditunjukkan oleh guru tumbuhan melindungi diri daripada musuh Murid diminta untuk dengan mengingat dan menghafal cara tumbuhan melindungi melihat kad gambar diri daripada musuh Guru menayangkan dua gambar carta yang menunjukkan jenis tumbuhan

Langkah 3 (8 min)

Guru menyuruh murid Mengenalpasti ciri untuk membuat khas tumbuhan dan perbezaan atau cara tumbuhan perubahan fizikal melindungi diri. diantara gambar yang diberikan tadi . KBKK : Poses menyusun ikut kriteria

Murid di minta oleh Kad manila Keratan majalah guru untuk menyatakan perbezaan atau perubahan fizikal diantara kedua-dua Guru membantu murid gambar tersebut. membina pengukuhan. (penyiasatan di tulis di atas kad manila.) Murid akan menerangkan perbezaan kedua ciri khas tumbuhan ini melindungi diri. (Pembentangan oleh

wakil kumpulan). Dapatan dari siasatan diperbetulkan oleh guru . Murid mengunting dan menampal gambargambar tumbuhan berpandukan soalan yang diberi oleh guru. ( kelaskan tumbuhan berdasarkan ciri) Langkah 4 (15 min ) Pembentangan Laporan hasil dapatan murid 1) Guru minta wakil 1) Wakil setiap Strategi: setiap kumpulan kumpulan melaporkan komunikasi melaporkan hasil hasil dapatan masingdapatan murid-murid. masing. Sumber : -Hasil kerja 2) Guru membuat 2) Murid-murid membuatmurid perbandingan hasil perbandingan jawapan dapatan antara di antara kumpulan. kumpulan ( ciri-ciri khas dan pelakuan tumbuhan yang paling tepat) Lembaran kerja 21) Guru menanya murid1) Murid-murid Strategi: murid apa yang menjawab soalan guru. Menjawab soalan dipelajari tadi untuk - Ciri-ciri khas dan mengaitkan idea pelakuan tumbuhan Sumber: murid? bagi melidungi diri Kertas lembaran daripada bahaya. kerja 2 2) Guru mengedarkan kertas 2)Murid-murid lembaran kerja kepada mengambil kertas murid-murid lembaran kerja yang guru bagi. 3) Guru minta muridmurid menjawab 3) Murid-murid soalan. menjawab soalan. 3) Guru membincangkan Murid-murid jawapan bersama membincangkan dengan murid-murid. jawapan bersama dengan guru.

Aplikasi Idea (8 min)

Refleksi/ Penutup (4 min)

Peneguhan

Guru membuat 1) Murid-murid rumusan mengenai menjawab soalan pembelajaran pada mengikut giliran. hari tersebut . Guru menanyakan kepada murid secara rawak tentang apa yang dipelajari pada hri ini .

Latihan Pertahanan Semula Jadi Tumbuhan


Soalan Objektif 1. Senarai di bawah menunjukkan 3 jenis tumbuhan yang mempunyai ciri khas untuk melindungi diri daripada musuh. P: Pokok bunga ros Q: Pokok nanas R: Kaktus

Apakah ciri khas itu? A. Berbau B. Berduri C. Beracun D. Menghasilkan getah

2. Antara tumbuhan berikut, yang manakah mempunyai bulu halus yang boleh menyebabkan kegatalan? I Pokok getah II Pokok buluh III Pokok pisang IV Pokok labu A. B. C. D. I dan III I dan IV II dan III II dan IV

3. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Mengapakah tumbuhan ini tidak dimakan oleh haiwan? A. Berduri B. Berbau C. Beracun D. Sukar dilihat

4. Maklumat berikut menunjukkan ciri-ciri khas bagi tumbuhan K. Menghasilkan cecair bergetah Menggugurkan daun ketika musim panas A. B. C. D. Pokok getah Pokok keladi Pokok nanas Pokok jagung

5. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Antara berikut yang manakah merupakan ciri khas bagi tumbuhan ini untuk melindunginya daripada musuh? A. Mempunyai daun yang lebar B. Mempunyai duri C. Menghasilkan getah D. Menghasilkan bahan beracun

Gerak Balas Tumbuhan atas Rangsangan


Sebelum memulakan perbincangan, marilah kita tonton klip video di bawah yang menyatakan setiap hidupan bergerak balas atas rangsangan.

1.

Semua benda hidup termasuk tumbuhan dan haiwan boleh bergerak.

Pergerakan Haiwan

Pergerakan Tumbuhan

2. 3.

Pergerakan tumbuhan berbeza daripada pergerakan haiwan. Pergerakan tumbuhan melibatkan bahagian tertentu tumbuhan sahaja contoh pucuk dan akar. 4. Tumbuhan bergerak balas terhadap berbagai rangsangan seperti cahaya matahari, air, graviti, suhu dan sentuhan .

5. 6.

Pergerakan terhad tumbuhan juga dikenali sebagai gerak balas terhadap rangsangan. Sesetengah daun tumbuhan contoh semalu ,menguncup apabila disentuh.

Semalu bergerak balas atas rangsangan

7.

Pucuk bergerak ke arah cahaya matahari manakala akar bergerak ke arah tarikan graviti.

Akar tumbuhan ke arah graviti, Pucuk tumbuhan ke arah cahaya matahari

8. 9.

Sulur paut tumbuhan seperti kacang panjang bergerakbalas terhadap sentuhan. Pergerakan tumbuhan juga adalah perlahan dan tidak ketara.

10. Tumbuhan bergerak untuk


Mendapatkan cahaya matahari Mendapatkan air Mendapatkan sokongan